Rudé náměstí s Mauzoleem Vladimira Iljiče Lenina je nyní v souvislosti s pandemií nezvykle tiché. Jako každý rok i letos tu ruští komunisté ctí Leninovu památku položením věnců. Místopředseda ústředního výboru komunistické strany Jurij Afonin koncem minulého týdne řekl, že položení věnců u mauzolea se zúčastní komunističtí poslanci při respektování všech pravidel, jako je dodržování rozestupů, a dalších bezpečnostních opatření.

Společné prohlášení komunistických a dělnických stran k 150. výročí narození V. I. Lenina

Vážíme si velkého revolučního vůdce Vladimira Iljiče Lenina, jsme odhodláni pokračovat v jeho práci!

Komunistické a dělnické strany, které toto společné prohlášení podepsaly, by chtěly tímto způsobem ocenit velkého revolucionáře a teoretika vědeckého socialismu Vladimira Iljiče Lenina, protože 22. dubna si připomínáme 150. výročí jeho narození.

Zejména v současných podmínkách, zatímco se pandemie COVID-19 šíří, se tragicky projevují velké mezery zdravotnických systémů v kapitalistických zemích, jakož i protispolečenská a parazitní povaha těchto systémů, tváří v tvář nové kapitalistické krizi, jejíž břemena opět zaplatí dělnictvo. Současně se prohlubují imperialistické rozpory, které představují nová nebezpečí pro mír a národy. Cítíme proto ještě větší potřebu odkazovat na historickou osobnost V. I. Lenina. Osobnost, která zasvětila svůj život dělnické třídě a dalších pracujících mas, v boji za socialistickou společnost.

Ctíme V. I. Lenina, jako zakladatele současné strany dělnické třídy, »strany nového typu,«. Taková byla bolševická strana, která byla avantgardou třídního boje proletariátu a ostatních utlačovaných vrstev Ruska. Leninova strana vedla ruskou dělnickou třídu k vítězství a tím i uchopení moci a zavedení diktatury proletariátu ve službách zájmů mnoha vykořisťovaných a utlačovaných. V. I. Lenin definoval a zdůvodnil vůdčí roli komunistické strany nejen při převzetí moci, ale také při budování socialismu.

Ctíme V. I. Lenina jako teoretika, který dále rozvíjel a konkretizoval základní složky marxismu, tj. filozofii, politickou ekonomii a vědecký komunismus. Byl oponentem jakéhokoli oportunistického a revizionistického zkreslování revoluční teorie ale také praxe dogmatismu. Jeho práce, například »Kdo jsou to přátelé lidí a jak bojují se sociálními demokraty«, »Rozvoj kapitalismu v Rusku«, »Stát a revoluce«, »Dubnové teze«, »Spojené státy Evropy«, »Imperialismus, jako nejvyšší stadium kapitalismu«, »Levicový komunismus: infantilní porucha«, »Bezprostřední úkoly sovětské vlády«, »Velká iniciativa«, »Socialismus a válka« jsou milníky při propagaci a rozvoji marxismu a revolučního boje. Celkově je Leninova cenná teoretická práce stále aktuální a je majákem ideologického a politického vzdělávání každé nové generace revolucionářů.

Ctíme V. I. Lenina jako vůdce Velké říjnové socialistické revoluce, která asi před stoletím šokovala lidstvo, vítězné revoluce, která odhalila sílu třídního boje, sílu vykořisťovaných a utlačovaných, kteří vyšli do popředí a otočili volantem dějin ve směru sociálního osvobození. Říjnové vzplanutí vedlo k urychlení založení řady komunistických a revolučních dělnických stran.

Ctíme V. I. Lenina jako vůdce prvního socialistického státu na světě, který poprvé odhalil nové instituce dělnické moci, jakou byly Sověty, prosadil ekonomické fungování společnosti na novém základě, na základě uspokojení potřeb většiny lidí, nikoli ziskovosti těch několika. SSSR, první socialistický stát na světě, který byl realizován se zásadním přínosem V. I. Lenina, vynesl do popředí nové bezprecedentní hospodářské, sociální a politické úspěchy dělnické třídy, což zásadně ovlivnilo vývoj na celé naší planetě. Byla to současně podpora národů v boji za socialismus a mír.

Ctíme V. I. Lenina jako velikého internacionalistu, vůdce, který zvedl vlajku proletářského internacionalismu, proti zrádnému postoji druhé internacionály během imperialistické První světové války, který odmítal nacionalismus a kosmopolitismus kapitálu. Byl zakladatelem Třetí komunistické internacionály, která významně přispěla k rozvoji mezinárodního dělnického a komunistického hnutí, a dnes je skvělým zdrojem pro čerpání užitečných ponaučení ze zkušeností, které nashromáždila prostřednictvím své činnosti. Kontrarevoluce a restaurace kapitalismu nemohou zastínit úspěchy socialismu. Vývoj, který zažíváme, akutní problémy dělnické třídy a národů, způsobené kapitalistickým vykořisťováním, zdůrazňují jeho nezbytnost, aktuálnost a nadčasovost. Komunistické a dělnické strany vyzývají široké masy pracujících a mladou generaci, aby se aktivně postavili proti celosvětovým snahám slouhů kapitálu o diskreditaci díla V. I. Lenina. Usilujeme o pokračování jeho práce a jsme odhodláni pokračovat v obraně jeho učení a dalšího šíření a vyzýváme dělníky a všechny lidi, aby si z toho vzali ponaučení.

(za)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 43 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


jocky
2020-04-26 10:50
Donalde, kdy se Zimbabwe, odkud ve skutečnosti je Vámi zmiňovaný
podpis, přejmenovala na Ugandu?
hajek.jiri51
2020-04-22 11:14
A Donaldi, bohužel, taky...
fronda
2020-04-22 01:26
Komunisté jsou všude po celém světě.
donald.kaczerowski
2020-04-21 22:20
Podepsala prohlášení i Komunistická strana Ugandy? Po jejím protestu
proti odstranění Koněvova pomníku to považuji za naprosto zásadní.
jmarek3
2020-04-21 20:34
Lenin ukázal novou cestu pro lidstvo. Máme možnost volby po 30letech
rozkrádání - zvolit socialismus, samozřejmě postupně.Nejprve státní
kapitalismus.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.