Trestuhodné jednání polistopadových politiků

COVID-19 odhalil nejen současné nedostatky a problémy, ale především trestuhodně nezodpovědné jednání a charaktery polistopadových politiků s Václavem Havlem v čele.

V souvislosti s výskytem koronaviru v Česku se ve značné míře ozývaly hlasy, jak jsou naše zdravotnictví a ostatní složky Integrovaného záchranného systému špatně vybaveny potřebným zdravotnickým materiálem. Není pochybností, že je to pravda, i když se ministr zdravotnictví, resp. předseda vlády a ministr vnitra bláhově domnívali, že budou-li tvrdit, že mají všechno pod kontrolou, tak tím situaci zachrání. Nezachránili, protože již brzy museli přiznat, že materiálu není jen málo, ale naprostý nedostatek. To, jak se posléze materiál zajišťoval, je všeobecně známo, avšak méně známé jsou skutečnosti, které tento stav způsobily.

Jakkoliv se tomu budou dotyční lidé bránit, pravdou je, že po »vítězném« 17. listopadu u nás nastoupil všemožný a hlavně bezprecedentně liberální demokratismus, v jehož rámci na likvidaci překonaného, či spíše poraženého socialismu nastoupili lidé, kteří zahájili likvidaci starých pořádků a systémů, mezi nimiž byly i perfektně zásobované, udržované a provozuschopné, resp. použitelné nejen zdravotnické materiály, ale i celé strojní zařízení aj. systémy Civilní obrany. Lidé lační po penězích zřejmě seznali či usoudili, že tento sytém již »netřeba«, využili naprosto chaotickou, nikým nekontrolovanou situaci a dali povel ke »zhasnutí«, aby mohli konat, tj. likvidovat, ve skutečnosti krást. Tak se i stalo, a konali, tedy kradli.

Civilní obrana nebyla přežitek

Systém Civilní obrany (CO) byl zrušen a materiál, stroje a zařízení byly na něčí pokyn zlikvidovány tím, že si je někteří lidé, kteří měli kontakty na v tu dobu politicky dobře situované lidi, hlavně z OF, tehdy vedoucí sílu, za hodně pochybných okolností přivlastnili s příslibem, že tento materiál CO dodatečně, po jeho rozprodeji, zaplatí. Prodán nepochybně byl, ale zaplacen, snad až na nějaké výjimky, zřejmě kvůli nějakému »nedopatření«, resp. »opomenutí«, nikdy nebyl. Tak přišel stát o systém, který zavedli, zabezpečovali a starali se o něj »zpropadení« komunisté. Systém, který byl k dispozici pro případ takových událostí, jako je dnes výskyt COVID-19.

Toto se událo zhruba před 25 až 30 lety, po nástupu nadějných »demokratických« sil v čele s Václavem Havlem. Ten měl, jak známo, nemálo osobních přátel, ale také byli lidé, kteří se s Havlem v životě nesetkali, přesto stačilo se na něj či Občanské fórum odvolat a ke svérázně pochopeným »demokratickým« úmyslům, k likvidaci nežádoucích komunistických pozůstatků, měli neomezené možnosti a všude dveře otevřené. Zhasnutí trvalo několik let, protože komunistický režim byl v ohledu na bezpečnost občanů značně důsledný, proto také téměř každá (větší) organizace, podniky a orgány státní správy byly do systému CO začleněny, aby v případě nebezpečí nebo ohrožení mohly své zaměstnance ochránit.

Nová garnitura politiků se však rozhodla, že tento komunistický přežitek je zbytečný a nákladný, a protože žijeme v demokratickém státě s kapitalistickým režimem, ať se každý postará sám o sebe, péče státu už bylo víc než dost!

Uběhlo zhruba 25 let od doby, kdy nás bezohlední, bezcharakterní a chamtiví jedinci systému civilní ochrany zbavili. Současný demokratický stát a jeho režim po celých 25 let nebyl schopen pochopit, že komunistický systém CO nebyl žádný přežitek, ale nejen dobře promyšlený systém civilní ochrany, ale důkaz, že stát myslel na lidi i v případě takových událostí, jako je současný výskyt koronaviru. Samozřejmě, že by nebyl použit ten materiál a zařízení, které byly k dispozici do roku 1989, protože stejně, jako se obnovují a modernizují technická zařízení a materiály, tak by se měnily a doplňovaly prostředky v systému CO. Bohužel, myšlení politiků se ubíralo jiným směrem, místo péče o občany dávali přednost péči o sebe a na nějaké případné nebezpečí a ochranu občanů se nemyslelo. Především ale proto, že to byl »komunistický« výmysl, který vyplýval z ideologicko-politické orientace, potažmo politiky státu (viz socialismus versus kapitalismus, Západ versus Východ, železná opona, RVHP, Varšavská smlouva, atd.), ale také proto, že v novém demokratickém režimu byl (a je) občan především jen obyčejný volič, potom dlouho nic, pak znovu volič a jen občas, když politici potřebují něco (zpravidla ve svůj prospěch) zdůvodnit, si vzácně vzpomenou na občany, na které se potom odvolávají. Nutno ovšem dodat, že pokud si snad na občany vzpomenou, pak se nejedná o jejich blaho, případně bezpečnost, ale jsou jen předmětem, který jim má dopomoci k jejich záměru.

Z uvedeného vyplývá, že o bezpečnost občanů České republiky se nestará stát žádným interním bezpečnostním systémem (kromě IZS – Integrovaný záchranný systém), který by v plném rozsahu nahradil zmíněný systém CO, který existoval za »totality«, ale dokonce ani po stránce vnější ochrany státu a bezpečnosti občanů nevlastní řádnou armádu. Skutečnost, že jsme členy NATO, je z hlediska vnitřní bezpečnosti naprosto nepodstatná, pro potřeby bezpečnosti občanů neefektivní, protože stejně jako EU, tak i NATO nemá vypracovaný žádný systém civilní obrany tak, aby byli lidé, resp. občané (včetně členských států) ochráněni před ohrožením a nebezpečím, které se projevilo v souvislosti se současným výskytem COVID-19 s jeho tisícinásobnými smrtelnými následky.

Na konto těchto skutečností je možné naprosto seriózně konstatovat, že tolik odsuzovaný komunistický režim v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany občanů měl řadu obecně prospěšných systémů, mj. výše zmíněný systém CO, který i když nemusel být stoprocentně dokonalý (otázka je, co je zcela dokonalé?), existoval a dával občanům v mnoha případech možnost větší ochrany, než je tomu dnes.

Za socialismu větší péče

Že není všechno tak, jak by si to občané asi představovali, je pochopitelné. Komunisté, navzdory chybám, problémům, některým špatným, nesprávným lidsko-právním politickým rozhodnutím, vyplývajícím z ideologické doktríny věnovali občanům nesrovnatelně větší péči a pozornost než současní (polistopadoví) politici. Není to jen zmíněný systém CO, který lze považovat za jakousi nadhodnotu v péči o občany, ale byl to např. přístup komunistického vedení ve věci bydlení, kdy v podstatě každý občan měl nejen právo, ale skutečnou šanci na bydlení v bytě, který si mohl pořídit (tolik odsuzovanou) formou »brigády« (brigáda = práce na výstavbě panelových domů v různé formě, jako kopání základů, skládaní stavebního materiálu, úklid hotových bytových jednotek pro předání atd.), ale i bezplatného přidělení státního či městského bytu (na pořadník), nebo v rámci náboru do zaměstnání podnikové byty, přidělované bezplatně novým pracovníkům podniku, družstevní byty atd. K tomu se vázala výstavba jeslí, školek, obchodních a kulturních zařízení, škol, hřišť a stadionů, krytých bazénů a mnoha dalšího, co lze, na rozdíl od současné politiky, považovat za skutečnou péči o občana, péči o člověka, nejen o obyčejnou ovci – voliče!

Nejsmutnější na současném, či ještě lépe na nedávném nedostatku ochranných masek, roušek, respirátorů, ventilátorů aj. je, že jsou ze strany současných politiků činěny mnohdy velmi nekorektní výtky, že to které ministerstvo nemělo dostatek zdravotnického materiálu, jakoby bylo jen na současné vládě, aby všechny tyto záležitosti byly zajištěny, že jejich nedostatek měli kompetentní znát a okamžitě řešit a zajišťovat. Jenže žádný učený z nebe nespadl, a i kdyby, tak už vůbec ne na post ministrů vlády ČR.

Chyby minulých garnitur

Nelze pochybovat o tom, že dnešní vláda, resp. dotčená ministerstva, měla mít přehled o stavu těchto věcí, ale spíše je problém v tom, že tyto věci a materiály neexistovaly, a pokud ano, tak jen ve značně omezeném množství. Bohužel, předchozí vlády a politické garnitury je nepovažovaly za nutné či potřebné. Snad ani není důležité připomínat, jaké »jiné« a »důležité« starosti k řešení měli předchozí politici. Je velmi snadné svést vinu na někoho jiného, když oni sami (resp. jejich předchůdci) byli strůjci tohoto stavu.

Co je horší, že současní, především pravicoví a opoziční politici nejsou schopni ani ochotni přiznat, že to byli jejich předchůdci, vládnoucí kolegové (z ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN atd.), kteří udělali tyto kardinální chyby, které se dnes v plné nahotě objevily. Za to nadále tepají komunisty a jejich předchozí režim, jak byli špatní, zlí a nelidští. Škoda, že neumí být také objektivní a uznat, že to, co ve válkou zničené zemi vybudovali občané za komunistů, nevybudovali ani za 30 let současné »demokratické« vlády (navíc s vydatnými dotacemi z EU). Zato slyšíme častá, velkohubá a prázdná slova alias »bla, bla, bla« od pana Fialy, Kalouska, Bartoše, paní Adamové a dalších, co by oni udělali jinak a lépe, prý pro blaho občanů! Ani v případě jejich vládnutí by však nebyli schopni splnit to, o čem tak sebevědomě a velkohubě často a rádi mluví.

To, co občané za komunistického režimu vybudovali, co je živilo, z čeho měli lidé i stát prospěch, co také české lidi a Československo proslavilo ve světě (a že toho ve srovnání se současností nebylo zrovna málo), bylo po listopadu 1989 trestuhodně rozprodáno, rozkradeno, ale i zničeno a mnohým lidem zbyly jen oči pro pláč a ruce složené v klíně! Přišli totiž o práci, chleba, začali živořit. Místo budování se začalo vylepšovat to, co se již vybudovalo za totality (např. tisíce panelových bytů, podle Havla králíkáren, dálnice, železnice atd.), notabene s »velkorysými« dotacemi zahraniční pomoci z EU. Je pravda, že se sice také cosi vybudovalo, ale jsou to převážně objekty montoven, velkosklady a supermarkety cizích firem, které nám však bohužel nepatří.

Ptá-li se někdo, proč tomu tak je, odpověď je nasnadě: pokud občané nepůjdou ruku v ruce s vládou, pokud vláda, politici a poslanci nebudou pracovat pro občany, nelze ničeho velkého a prospěšného dosáhnout. To je totiž to, co komunisté uměli a dokázali, navzdory všem negacím, odsudkům a nezákonným činům, které komunistický, resp. »totalitní režim« také vyprodukoval. Upřímně řečeno, za komunistů občané sice nežili v přepychu, zato v dostatku a s daleko větší starostlivostí o ochranu jejich zdraví a bezpečnost, než je tomu dnes! Nebo se mýlím?

Jiří BAŤA


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.4, celkem 109 hlasů.

Jiří BAŤA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


joska.korinek
2020-04-28 20:12
Prchale, buď jste tak zaslepený nenávistí k předlistopadovému
režimu, í když jste coby člen KSČ vlastně byl částí jeho
řízení, nebo nerozumíte psanému, z čehož obviňujete jiné. Autor
přece nepsal, že by v těch skladech mělo být to, co jste na začátku
vyjmenoval, ale že by ty sklady měly zůstat. Samosebou s jiným
vybavením. Jenže to vaší šmejdské nátuře nehraje do falešných
not.
slechta48
2020-04-28 09:44
Propagátoři "nejhumánnějšho" režimu - kapitalismu i přes
jeho neustálé války zapomínají, že i socialismus by měl bez hadráku
podobný třicetiletý vývoj. Asi by trvalo o něco déle vyvinout a u
nás vyrobit lékařské přístroje, které nakupujeme za kopečky
protože v našich montovnách se skládá něco jednoduššího. Buďte si
jisti, že i tak by se délka dožití života prodlužovala i díky
socialistickému zdravotnictví. Teď stačí, když vám v ústech začne
hnisat zub a nemáte desítky tisíc na operaci. Než jste tady zničili
kdeco bylo ošetření zubů zadarmo a v kdejaké fabrice bylo i zubní
oddělení vedle praktických lékařů ...
jarprchal43
2020-04-27 21:28
novotnyjaro - Jaksi té vaší vyprávěnce nerozumím. Ty sofistikované
způsoby, které prodloužily život, spadly z nebe? Ale jsou tu i jiné
věci: lepší životní prostředí, lepší přístrojové vybavení
ordinací, daleko větší škála běžně dostupných léků atd atd.
jarprchal43
2020-04-27 21:21
slechta48 - I kdyby tam byly nové masky, na koronavirus by vám moc
nepomohly. Sklady civilní obrany byly opravdu připraveny na případnou
válku, nikoliv na epidemie nebo přírodní katastrofy.
velkymaxmilian
2020-04-27 21:10
@novotnyjaro: Chápete, že nejsem zvědav na tykání od člověka
vašeho inteligenčního potenciálu, kolikrát vám to ještě mám
sdělit? To co z vás vypadlo je poukázkou k doživotnímu pobytu v
příslušných zdravotnických zařízeních v Kremnici, Plešivci nebo v
Hronovci, tím s vámi končím pochopte to konečně!
novotnyjaro
2020-04-27 20:46
Bigmaxi! Žasnu na tvou argumentací o prodloužení průměrného věku
dožití po puči v roce 1989.Ze své životní zkušenosti mohu potvrdit,
že tento věk se neprodloužil zásluhou " humánních
opatření" porevolučních vlád! Ale záchranou životů a
prodloužením jejich věku sofistikovanými způsoby. Uvedu příklad,
děti častokrát porozené s těžkými vývojovými chybami jsou uměle
udržovány desetiletí na umělé ventilaci a to i mimo zařízení nato
určených! Znám případ,kdy takto postiženého chlapce přeložili do
domácí péče se zapůjčeným přístrojem na umělou ventilaci! Rodiče
se rozvedli, chlapec se dožil 25 let, otec se opil a chlapce odpojil od
přístrojů. Chlapec zemřel a otec byl obviněn z vraždy. Za
normálních okolností by se nedožil ani měsíc, a to jen za
předpokladu, že by byl v nemocničním zařízení! A takovýchto
případů může jmenovat ve svém okolí na desítky! Můžeme se bavit o
lidských právech, právu na kvalitní a smysluplný život život. Jen
tento případ zničil rodinu, životy rodiny, možnosti mít další, ale
zdravé dítě!
velkymaxmilian
2020-04-27 19:40
@hajek.jiri 51 a slechta 48: Přemýšlel jsem co znamenají čísla ve
vašem nicky. Pokud je rok vašeho narození (obsah vašich textů tomu
výrazně nasvědčuje) pak je vám 69 a 72 let. Musím vás upozornit, že
za období 1990 - 2020 průměrný věk dožití u mužů výrazně
vzrostl. Konkrétně z 67,6 let na 76,1 let, jak se to mohlo za toho
kapitalismu mohlo soudruzi stát? Pan Hájek tedy "přesluhuje"
oproti "socíku" o 1,4 roku a pan Pleninger dokonce o 4,4 roku. V
žádném případě vás nebudu nabádat "abyste si to hodili",
naplnil bych skutkovou podstatu § 144 Tr. zákona, ale něco s tím
udělejte, nejlépe sem už nepsat, jste pro srandu králíkům. PS:
Výrazný růst věku dožití po roce 1989 souvisí, mimo poklesu emisí i
imisí (právě proto, že v kdejaké díře není fabrika s komínem pane
Hájku) s kvalitnější zdravotní péčí danou špičkovým
přístrojovým vybavením, přístupem k farmakům, na které se minulému
režimu nedostávalo valut a v neposlední řadě růstem vzdělanosti
zdravotního personálu, ke kterému přispívají i stáže v zahraničí.
slechta48
2020-04-27 17:57
Netuším kde berou "rozumbradové" takovou jistotu, že by
plynové masky z dob II. světové války byly stále ve skladech. Podobné
je to bylo se zásobami potravin. Také se prodaly a vyrobily nové. To jen
bezmozci typu nejlepšího škrtajícího ministra všech dob mají
všechno za nepotřebné, aby zbylo na "malou domů" ...
hajek.jiri51
2020-04-27 17:44
A vysypala se zase jen hromada sra*cek. Kde jsou ty výrobny továrničky a
továrny, které stály u každe vesnice, pokud tam nebylo aspoň
fungující družstvo nebo státní statek ši STS-ka, městečka či
města? Kde je veřejná doprava která znamenala dostačující spojení
do každé, s odpuštěním díry. Kde jsou pošťáci kteří donesli
balík, dopis či noviny do každé samoty? To je skutečná starostlivost
o lidi. Ti co to zničili, věděli přesně proč a co dělají, ale že
se vynoří tolik neobjektivních zaslepenců co si nic nepamatují a jen
smradí, špiní a nadávají. Případně vztyčují mariánské sloupy
potupy a ničí památníky osvoboditelů. A neštítí se ten
podržtaškovský smrad šířit i tady. Ten jejich prolhaný a
bezohledný systém, co momentálně vládne téměř celým světem ale
zhnije. A to Zevnitř. Stačí si počkat. Otazné je, co po něm zbyde.
jmarek3
2020-04-27 15:07
Systém kapitalismu totálně selhal ve všech ukazatelích a to uběhlo
pouhých 30let.Nelze ani domyslet,kdyby nastal vojenský konflikt.Vše
rozkradeno a dále se krade po miliardách. Není síly, která by to
změnila.
jarprchal43
2020-04-27 14:51
havlikjo - Nevím pane, kdo tady má problém s pochopením psaného
textu. Autor vychvaluje přednosti skladů civilní obrany a jak by nám
to pomohlo v současném boji s koronavirem, tak jsem jenom popsal, co jsem
v těchto skladech viděl. Máte-li ovšem pocit, že by vás před
nákazou ochránila stará plynová maska a pomůcky řečené
„atombordel“, dalo by se to jistě při troše dobré vůle někde
sehnat. Mohl byste si v tom lehnout na nosítka a nechat se zasypat
pískem, to by bylo ještě účinnější. Ale vážně: systém civilní
obrany byl prostředek k zastrašení obyvatelstva. Celou dobu své vlády
nás komunisti počínaje školou a konče domovy důchodců strašili,
jakoby válka byla za dveřmi. Jenomže velmoci si rozdělily sféry
zájmů někde v Teheránu nebo Jaltě a podle toho se taky chovaly. Vedly
lokální války za větší či menší vzájemné účasti v Koreji,
Vietnamu, Afghánistánu a bůhví kde všude, ale do přímého konfliktu
se nepouštěly, protože dobře věděly, že by byl zničující pro obě
strany.
salekiv
2020-04-27 14:04
rosemil71: Já chápu, že jste rozčilil při přečtení neobhajitelných
nesmyslů, které tu dnes sesmolili pánové Klán a Baťa, ale i to
rozčilení se dá vyjádřit kulturnější formou.
havlikjo
2020-04-27 14:03
Pánové prchal, VM, miki, možná umíte psát, ale s pochopením psaného
textu jste na "štíru". S vaším myšlením je to také slabé.
Místo se vyjádřit k článku, zde "melete" vaše dopředu
připravené věci.
rosemil71
2020-04-27 13:54
Miki,probůh,tisíckrát jsem ti řekl,že jsi tu největší pitomec.Tak
proč to pořád ještě potřebuješ potvrzovat?To stejné platí pro
Štyrlice,to je taky debil.
miki.13
2020-04-27 11:53
O tom, jak lidi dovedl ochránit minulý režim jsme byli svědky po
havárii v Černobylu. Mimochodem jsme si včera připomněli výročí.
Společné rysy těchto totalitních režimů jsou lhaní, propaganda a
neinformovanost veřejnosti. Ještě mohl soudruh Baťa vzpomenout
zrušení Lidových milicí.
velkymaxmilian
2020-04-27 10:55
Panu Jiřímu Baťovi pravděpodobně uniklo, že poslední pravicová
vláda "vypadla zadními dveřmi Strakovky" před sedmi(!) lety.
Jeho slova o Havlovi, který vlastně zavinil vše jsou "rajskou
hudbou" pro diskutéra sv. Václava a spol. Komentovat použitelnost
technického vybavení CO v kauze COVID-19 je ztrátou času. Baťa se
minulý týden v PL prezentoval ve stati "O mlácení prázdné
slámy" mimo jiné slovy:"Lidé jako hééérečka A. Geslerová,
J. Hrušínský, ale také pánové Šimůnek, Otys a další, jakkoliv by
rádi kopali tu do ministra, tu do premiéra, ale hlavně do prezidenta,
jsou jen uboze myslící, mstiví a nenávistní zaprděnci. Jejich snaha a
vystupování je chucpe, neboli úmysl někoho bez důkazů a faktů
pomluvit, hanobit, urazit." To jste na tom v redakci HaNo opravdu tak
špatně, když těmto lidem poskytujete prostor?
jarprchal43
2020-04-27 10:39
Byl někdy autor ve skladu civilní obrany? Ví, co tam bylo? Protiplynové
masky z druhé světové války, občas ovšem bez filtrů. Protiatomové
pláštěnky, nosítka, ženijní nástroje jako motyky, lopaty. písek.
Občas tablety na úpravu nepitné vody. Všechno by nám to v současných
problémech pomohlo jak mrtvému zimník, jak říkávala moje babička.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.