Ilustrační FOTO - Pixabay

Pražský HDP zdaleka netvoří jen Pražáci

Největší podíl na tvorbě českého hrubého domácího produktu (HDP) má dlouhodobě hlavní město. V roce 2018 činil 25,8 procenta. Druhý Středočeský kraj tvořil 11,6 % HDP. Důvodů tak výrazné ekonomické převahy metropole je hned několik.

Píše o nich v měsíčníku Statistika&My Karolína Zábojníková, vedoucí oddělení svodných analýz Českého statistického úřadu.

»Ze všech krajů má Praha nejvyšší počet zaměstnaných (v roce 2018 to bylo 956,3 tisíce lidí) a zároveň se tu soustřeďují odvětví vytvářející vysokou přidanou hodnotu. K ekonomické převaze hlavního města přispívá odvětvová struktura vytvořené hrubé přidané hodnoty (HPH), která se rovněž v jednotlivých krajích liší,« uvádí statistička. V Praze jsou totiž koncentrována odvětví služeb (84,3 % HPH metropole, republikový průměr je přitom 62 %). Podíl vysoce nad republikovým průměrem mají v Praze informační a komunikační činnosti (13,2 %, profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti (12,8 %) a také peněžnictví a pojišťovnictví (9,4 %), tedy služby s vysokou přidanou hodnotou.

Druhý nejvyšší podíl služeb na HPH má Jihomoravský kraj. Přítomnost druhého největšího města a příznivé prostředí (několik vysokých škol a množství kvalifikované pracovní síly) se rovněž projevují vysokým podílem informačních a komunikačních činností (6,4 %) nebo profesních, vědeckých, technických a administrativních činností (7,4 %). »I to se projevilo na nejvyšším přírůstku HDP v roce 2018,« dodává Zábojníková.

Praha navíc přitahuje pracující z ostatních krajů (zejména Středočeského), čímž se zvyšuje i hodnota vytvořeného HDP. »Pokud srovnáme střední počet obyvatel Prahy (1,30 milionu) a Středočeského kraje (1,36 mil.), je to v silném protikladu s celkovou zaměstnaností (Praha 956,3 tisíce, Středočeský kraj 617,3 tis.). Uvážíme-li, že ke konci roku 2018 žilo v Praze 854,9 tis. osob v produktivním věku (15 až 64), je jasné, že samotné hlavní město nemůže být dostatečnou zásobárnou pracovní síly,« uvádí Zábojníková.

To podle ní ovlivňuje i další ukazatele, například hodnotu HDP na osobu. »Zde totiž dělíme hodnotu HDP v běžných cenách počtem obyvatel daného území, nikoli počtem osob, které produkt vytvořily,« vysvětluje statistička. Hodnota HDP na osobu v Praze v roce 2018 činila 1,06 mil. Kč, zatímco druhý Jihomoravský kraj daleko zaostával s 485,7 tis. Kč. Rozdíl mezi počtem obyvatel a počtem osob vytvářejících na daném území HDP zčásti snižuje HDP na osobu ve Středočeském kraji (453,5 tis. Kč). Pro srovnání: hodnota HDP vydělená počtem pracujících v Praze je 1,44 mil. Kč, ve Středočeském kraji činí tento podíl 999,7 tis. Kč. Rozdíl zůstává, značně se ale zmenšil.

Na jisté zkreslení, které má srovnání krajů podle HDP na osobu, ukazuje podle Zábojníkové i čistý disponibilní důchod domácností na jednoho obyvatele. Ten je opět nejvyšší v Praze (324,9 tis. Kč). Na druhém místě je Středočeský kraj s 258,5 tis. Kč. První trojici uzavírá Jihomoravský kraj (242,6 tis. Kč).

Pomyslné nůžky mezi výkonem hlavního města a zbytku republiky se v posledních letech podle statističky rozevírají. »Současná struktura hospodářského růstu (rostoucí odvětví služeb a slabší výkon průmyslu) dává tušit, že si hlavní město bude svou pozici upevňovat i nadále,« uzavírá Zábojníková.

(ici)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.6, celkem 7 hlasů.

(ici)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.