Priorita formy před obsahem není atributem demokratického právního státu

Městský soud v Praze minulý týden zrušil čtyři opatření vydaná ministerstvem zdravotnictví, neboť dle jeho názoru jsou vydány na nesprávném právním základu (zákon o ochraně zdraví lidu namísto krizového zákona) a orgánem k tomu nekompetentním (ministerstvo namísto vlády). Obsah rušených opatření soud nerozporoval. Důvodem ke zrušení tedy byla výlučně jejich forma.

Jedním z největších nepřátel spravedlnosti je tzv. právní formalismus, který nadřazuje formu nad obsah, čímž forma přestává být nosičem obsahu, ale stává se samoúčelem.

Jednoduchý příklad. »Zelená karta« je doklad o uzavření zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Pokud někomu od pojišťovny přijde mailem a vytiskne si ji na černobílé tiskárně, je to pořád tentýž doklad. Formalista však řekne, že pokud »zelená karta« nemá zelenou barvu, není »zelenou kartou ve smyslu zákona«, a na jejího držitele (kupř. při silniční kontrole) tudíž hledí, jako kdyby ji neměl. Formu (barva tisku) nadřadí nad obsah bez ohledu na to, že černobílý výtisk prokazuje splnění obsahu požadavku (uzavření zákonného pojištění) úplně stejně jako barevný. Právě toto jsou nejhorší případy extrémně nespravedlivého slepého rozhodování »ve jménu zákona«.

Značný aplikační formalismus bohužel prokázal i zmíněný Městský soud, když zrušil opatření naléhavého společenského obsahu, a to pro požadavek »lpění na pravidlech«, jak sám formuloval. Zaštítil se ochranou právního státu, avšak v jeho dávno opuštěné formální koncepci, která selhala už v období Výmarské republiky, kdy umožnila nástup Hitlera k moci formálně legálním postupem, tj. »podle zákona«. Naopak soudobá koncepce demokratického (materiálního) právního státu není založena na nedotknutelnosti formy, ale na nedotknutelnosti obsahové hodnoty. A pokud je některé základní právo klíčovou integrální součástí nedotknutelných hodnotových východisek naší ústavnosti, pak nepochybně právo na život, které nejen, že chrání nejvýznamnější hodnotu (samotný život), ale navíc je nezbytnou podmínkou realizace všech dalších základních práv. Kde není život, není shromažďování, volný pohyb ani hospodářská činnost. Právo na život chránila opatření ministerstva, která soud z formálních důvodů zrušil. Formu tak nadřadil požadavku na ochranu zdraví i životů.

Právní názor soudu je navíc arbitrární. Nouzový stav přece nevylučuje, aby ministerstvo konalo vedle vlády – žádný zákon nestanoví, že za nouzového stavu jsou suspendovány ostatní právní postupy a jedinou univerzální normou se stává krizový zákon. Nejednalo se navíc ani o situaci, kdy by ministerstvo rozhodovalo bez právního základu. Zákon o ochraně veřejného zdraví plně dostačuje, pouze soud se domníval, že měl být použit krizový zákon. Není to tak otázka toho, že by zákonné zmocnění neexistovalo, ale který z možných zákonů má být použit. Představa, že by tato opatření Vojtěchovo ministerstvo vydalo bez souhlasu většiny členů vlády, je též absolutně scestná. Takže o faktickém obházení vlády rovněž hovořit nelze.

Pro koho je tento rozsudek »ve jménu práv občanů« tedy vlastně vítězstvím? Bohužel určitě ne pro naše občany a jejich práva. Prezident Miloš Zeman dle ČTK řekl, že »soud na sebe bere veškerou odpovědnost za dopady svého rozhodnutí. Ať už jde o dopady na životy a zdraví obyvatel, tak na hospodářství celé republiky.«

Doufám, že onen 34letý soudce Štěpán Výborný, rozhodující minulý čtvrtek o celém národu, si tyto důsledky před vynesením rozsudku uvědomil, a pokud nastanou, svědomí mu umožní se s nimi vyrovnat.

Richard POKORNÝ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.4, celkem 52 hlasů.

Richard POKORNÝ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


joska.korinek
2020-04-30 11:38
Velmaxi, bylo by zajímavé vědět, co na ty vaše „glosy“ říká
vaše bývalka.
velkymaxmilian
2020-04-29 22:09
Hájku to co z vás začíná padat se už dávno dostalo na úroveň
sv.Václava. Kořínka a spolku. Proč se pletete do diskuse, jejíž
podstatě nerozumíte? Jenom cvok věčně mele něco o hnědácích...
hajek.jiri51
2020-04-29 19:41
Je to jen exhibicionistické plácání Velkého popleteného
(advokátkou?)...
velkymaxmilian
2020-04-29 17:36
@richard.pokorný: Vzhledem k tomu, že jsem měl více než deset let
"papíry" na advokátku z "Opletalky", řeč je o matce
mého syna, mám pochopení pro "právnický jazyk" a
argumentaci. Selský rozum říká, že v této kauze se "vlk se
nažral a koza zůstala celá". Podstatou mé glosy je lavírování
vedení KSČM. Lze předpokládat, že kabinet ještě jednou předstoupí
před poslance, protože harmonogram rozvolňování opatření v COVID 19
vyžaduje nouzový stav až do 25.května, proč to "neodklepli"
již včera není žádná politická taktika, ale hloupost.
hajek.jiri51
2020-04-29 16:30
Každá forma (tedy mimo koule) se jeví jinak v závislosti od Strany, ze
které na ni pohlédneš.
richard.pok
2020-04-29 12:41
ad velkymaxmilian: Vážený pane kolego, soud vytvořil interpretační
konstrukci o obligatorním právním základu jednání v nouzovém stavu a
předmětných kompetencích, aby následně konstatoval, že ministerstvo
jí nevyhovělo. Velmi snadný způsob, jak někomu přisoudit
nezákonnost. Ze strany ministerstva nedošlo k žádnému explicitnímu
porušení právního řádu, pouze se přiklánělo k výkladu, že
opatření obecné povahy může vydávat i v nouzovém stavu stejným
způsobem, jak to může činit mimo něj, což žádný zákon nezakazuje.
Navíc představa, že by tato opatření Vojtěchovo ministerstvo vydalo
bez neformálního souhlasu většiny členů vlády (tj. neodráželo
většinovou vůli vlády), je absolutně zcestná. Nepřihlížet k této
skutečnosti znamená opět aplikovat právo slepě, či třeba střílet
na nakreslenou husu namísto živé. Znovu hrubý formalismus. A soud sice
vládě poskytl čas na změnu formální úpravy, ale pokud by to vláda
hypoteticky neučinila, soud je srozuměn s tím, že by od pondělí
přestaly bez náhrady platit. To je rozhodnutí "ve jménu
republiky"? A "lpění na (soudem vytvořených) pravidlech"
stačí jako jeho odůvodnění?V úctě R.P.
velkymaxmilian
2020-04-29 10:01
Verdikt (ve čtvrtek 23.4.2020) soudce Ph.Dr. JUDr. Štěpán
Výborný,Ph.D. zdůvodnil následovně: „V nouzovém stavu se  budou
opatření vyhlašovat podle krizového zákona usnesením celé vlády,
nikoliv podzákonným předpisem ministra zdravotnictví. Kolektivním
rozhodnutím vlády se má eliminovat, aby jedno ministerstvo či jeden
ministr získali příliš velkou moc. Klíčovou pasáží jeho rozsudku
je skutečnost, že vládě poskytl do pondělí 27.4 prostor, aby mohla na
zrušení zareagovat a provést opatření aby odpovídala i po právní
stránce. Soudce Štěpán Výborný životy a zdraví obyvatel České
republiky neohrozil a spát může klidně. Výrazně by je ovšem ohrozilo
neprodloužení nouzového stavu. Parlament včera požadavku kabinetu
částečně vyhověl, a to prodloužením do 17.května namísto
kabinetem požadovaného 25.května. Rozhodující roli ( a pár minut
slávy) ve schváleném datu sehrálo stanovisko poslaneckého klubu KSČM,
přičemž VV ÚV KSČM původně doporučil podpořit pozdější termín.
Arcibiskup z Centerbury Thomas Becket, zavražděný ve své katedrále,
proslul výrokem „Boží cesty jsou nevyzpytatelné“, není vyloučeno,
že dožít se dnešních dnů by svůj výrok modifikoval...
slechta48
2020-04-29 09:38
No a teď nás proškolí stieglitz o "lidumilnosti" kapitalismu.
Může začít populárním humanitárním bombardování Jugoslávie,
zamořením Vietnamu herbicidy, oběma světovými válkami či
periodickými krizemi kapitalismu z nadvýroby ... Ze všech takových
zločinů nezbohatlo obyvatelstvo planety ale pár multimiliardářů
kterým se majetek po řadu desetiletí hromadí na účtech zatímco
někde musí i malé děti vydělávat aby nepošly hlady. Tak kdopak má
zavřít zobák?
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.