Svoboda sociálních jistot

Také, když řídíte, rádi posloucháte rádio? Dobrá muzika člověka za volantem naladí a uklidní. Tedy většinou. Ovšem když jsem minulý týden jela do práce, zaslechla jsem krátký vstup na Rádiu Blaník, který mi ale radikálně zvedl tlak.

Měla tam vstup moderátorka (nepamatuji si přesně a nedohledala jsem její jméno, snad Spálenková), která hovořila o tom, jak je potřebné a vhodné v současné naší i celosvětové situaci přispívat organizacím a podporovat sociální programy, které pečují o nemocné, staré, opuštěné a podobně.

To je samozřejmě hezká myšlenka. Ale povídání, kterým ji tato moderátorka doplnila, bylo vskutku kvalitní. Posluchači se dozvěděli, že v minulém režimu tato šlechetná aktivita, tedy přispívání na sociální projekty, nebyla možná. Komunisté totiž chtěli mít nade vším kontrolu, a tak žádné sociální programy nebyly, natož aby na ně mohl občan s nadšením přispívat. Tyto programy začaly až po roce 1990, kdy se se svobodou myšlení vrátily i sociální aktivity, které je zvláště dnes víc než vhodné podporovat.

Tedy nutno dodat, že podle hlasu nebyla moderátorka starší než já, a ani já si tu strašnou dobu moc nepamatuji, protože skončila, když jsem nastoupila do povinné školní docházky. Co si ale pamatuji, je, že jsme v rámci sociálního přístupu měli nejen školy a školky, ale i jesle vedené vyškolenými sestřičkami. Zdarma, nebo za drobný příspěvek na obědy. Byly dětské domovy, kojenecké ústavy, ozdravovny i lázně a letní a zimní tábory. Pro dospělé jsme měli na tu dobu jedno z nejlepších zdravotnictví – zdarma, lázně zdarma, pro postižené byly i specializované léčebny. A senioři měli zajištěné bydlení či domovy důchodců. Nebyli bezdomovci, protože i bydlení bylo pro pracující za pár korun a pracovat měli všichni… Ano, bylo to plošně řízené, hanebně kontrolované vyškoleným personálem a nepředstavitelně nesvobodné – nikdo si na to nemusel přispívat, nebo žádat veřejnost o víčka od PET lahví! No to bylo strašné!

Bohužel to, co já píšu s ironií, myslela moderátorka smrtelně vážně, a myslí si to i mnozí lidé dnes. Ano, nebylo vše dokonalé, podle moderních trendů, postupů s nejúžasnějšími léky. Tenkrát také většinu dnešních trendů, postupů a léků neznal ani »západ«. Jak jsme mohli my?

A tak všichni posílejme penízky na všemožné sociální programy. Nevadí, že přispíváme na sociální programy z daní a sociálního a zdravotního pojištění… Buďme svobodní a jásejme nad tím, že stát nekontroluje ani nemocné, opuštěné, staré a potřebné.

Helena KOČOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.5, celkem 36 hlasů.

Helena KOČOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2020-05-02 01:03
jarprchal43 a miki.13 se vlamují do otevřených dveří. Komunisti
vždycky věděli, že bohatství vzniká prací. Akorát ve
vykořisťovatelských systémech toto bohatství vytvořené pracujícími
vzlíná nahoru k vládnoucím vykořisťovatelům.
fronda
2020-05-02 01:00
salekiv: Je tragikomické, když stoupenec tohoto režimu vyčítá
komunistům korupci. Ano, i tehdy existovala kriminalita, to nikdo
nepopírá.
svaty_vaclav
2020-04-29 20:47
Článek paní Kočové je pravdivý a objektivní. Po puči v listopadu
1989 bylo nutno všechno pro lidi dobré a funkční rozbít, zničit a
rozvrátit, protože to bylo socialistické. Pak teprve měli lidé v
rozbitém Československu možnost v kapitalistickém Havlově režimu
pořádat sbírky víček a peněžní sbírky, aby vyvolení jednotlivci
měli péči, nikoli všichni lidé, a aby pokrytecký polistopadový
režim mohl předstírat že je lidský a pečující o lidi.
salekiv
2020-04-29 10:24
Autorka se mýlí, pokud tvrdí, že zdravotní péče byla za minulého
režimu financována pouze ze státního rozpočtu přerozdělováním
daní. Ve zdravotnictví tehdy existoval rozsáhlý systém úplatků,
kterým si lékaři zajišťovali přilepšení ke svým mizerným platům.
Oficiálně ale do zdravotnictví skutečně nešlo např. poskytnout něco
jako sponzorský dar od soukromé osoby. Jeden příklad z mého okolí.
Rozdělená rodina - bratr emigroval do západního Německa, jeho sestra
zůstala v socialistickém ráji. Bohužel sestra onemocněla závažnou
ledvinovou chorobou a skončila na dialýze. Dialyzačních přístrojů
zde v tu dobu byl velký nedostatek. Existovaly pořadníky a při
určitém věku a stavu měl jedinec smůlu a už se do něj nedostal.
Bratr se nabídl, že dialyzační jednotku v Německu zakoupí a pošle ji
k nám jako dar. Kromě jeho sestry ji budou moci používat i další
pacienti. Co myslíte, že se stalo. No jistě, dar byl odmítnut. Jak by
to přece vypadalo, aby kapitalisté pomáhali našemu skvělému
zdravotnictví. Nakonec bylo sestře alespoň umožněno vycestovat a o
její zdraví se postaral s poskytnutím nemalých finančních nákladů
bratr. Našemu státu se to náramně hodilo, protože paní již byla v
důchodu.
miki.13
2020-04-29 10:01
Tvrzení, že je něco bezplatné a zadarmo může věřit opravdu jenom
blázen a nebo volič KSČM.
jarprchal43
2020-04-29 09:50
šlechta48 - A ten zisk, v řadě případů ovšem pofiderní, vznikal
jak? Padal z sebe? Vznikal zase prací lidí. Asi jste spolu s autorkou
neodrostl dětství, protože zadarmo jsou věci jen v pohádkách.
slechta48
2020-04-29 09:21
Neblafejte jarprchal43. Do státního rozpočtu státní podniky odváděly
veškerý zisk. Stát měl tedy k dispozici daleko větší zdroje než jen
daně obyvatelstva. Proto bylo na proudovou bytovou výstavbu, metro,
dálnice, ...
jarprchal43
2020-04-29 09:04
Nikde není nic zadarmo. ani v kapitalismu ani v socialismu. Ty výhody
(jejich kvalitu záměrně nerozebírám, i když ji na rozdíl pisatelky
vzhledem k svému věku pamatuji velmi dobře) platil stát z daní
pracujících. I za socialismu se platila daň ze mzdy, zdravotní a
sociální pojištění. Jak může někdo takovou blbost napsat a jiný
pustit do novin opravdu nechápu.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.