Ilustrační FOTO - Wikimedia commons
Proti fašismu a válce aneb 75. výročí vítězství nad nacismem

Ve jménu svobody, míru a pravdy

Vítězství nad nacismem-fašismem ve 2. světové válce je významnou událostí v dějinách, jejíž paměť musí být zachována před opakovanými pokusy o historické falšování, jejichž cílem je zapomenout na zásadní roli, kterou sehrál SSSR, ale i komunisté a antifašisté z celého světa.

Nacismus-fašismus byl největším teroristickým projevem monopolního kapitálu zodpovědného za vypuknutí této války s agresí, který způsobil smrt více než 50 milionů obětí, z nichž více než 20 milionů byli Sověti, plus nevyčíslitelné utrpení a hrůzy koncentračních táborů.

Prohlášení

U příležitosti k 75. výročí vítězství dne 9. května 1945 podepsaly níže podepsané komunistické a dělnické strany prohlášení v hlubokém přesvědčení, že tlumočí pocity a touhy dělníků a národů z celého světa:

- vzdát hold všem těm, kteří přišli o život na bojištích proti nacistickým a fašistickým hordám, a zejména odboji a antifašistickým bojovníkům a hrdinnému sovětskému lidu a Rudé armádě, jejichž zásluhy byly pro vítězství nad barbarismem zcela rozhodující;

- ocenit výrazné pokroky v procesu sociální a národní emancipace dělníků a národů, které umožnilo vítězství a rozvoj sil sociálního pokroku a míru, s rozšířením oblasti socialistických zemí na Evropu, Asii a Latinskou Ameriku, výdobytky dělnického hnutí v kapitalistických zemích, prudký rozvoj národního osvobozeneckého hnutí a výslednou likvidaci koloniálních říší, vyhlášení Charty OSN;

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

- odsuzovat kampaně, jejichž cílem je zmírnit, zkreslit, a dokonce popřít rozhodující úlohu SSSR a komunistů při porážce nacistického fašismu, zbavit odpovědnosti velký kapitál při prosazování a vzestupu fašismu a rozpoutání války a rehabilitace fašismu, ničení památek a paměti osvobozující sovětské armády, propagace antikomunismu a kriminalizace komunistů a dalších antifašistů;

- upozornit, že nejreakčnější a nejagresivnější sektory imperialismu, které stále častěji sází na fašismus a válku jako na »cestu ven« z prohlubující se krize kapitalistického systému, jehož protihumánní charakter se projevuje i v současné době, kdy světové společenství čelí velmi závažné epidemii COVID-19, ale americký imperialismus a jeho spojenci pokračují ve zločinné politice blokád a agresí proti zemím a národům;

- zavázat se dělníkům a lidem na celém světě, že budou prosazovat sbližování a společný postup všech sociálních a politických sil zapojených do blokování cesty k návratu fašistického barbarství, boji proti imperialismu a zabránění nové válce tragických rozměrů; a domníváme se, že boj za mír, sociální pokrok a socialismus je neoddělitelný.

Boj za práva a svrchovanost

Situace, s kterou jsou dělníci a národy světa konfrontováni, podtrhuje význam posílení antiimperialistického boje za svrchovanost, práva dělníků a národů, na cestě revolučního překonání kapitalistického systému, který plodí nespravedlnosti, nebezpečí a rozpory současnosti. Jak to bylo před 75 lety - je to boj komunistů a všech lidí, kteří čelí kapitalistickému vykořisťování a útlaku, boj, který lidstvu otevře novou budoucnost.

(za)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.5, celkem 33 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


tomasklima162
2020-05-10 17:50
S tím, že Röhm byl typický socialista mohu jen souhlasit. Všechny
socialistické strany potřebují k prosazení svých myšlenek nějaké ty
Lidové milice nebo SA, protože po dobrém se hlouposti prosazovat prostě
nedají. To by se vám každý vysmál.
fronda
2020-05-08 12:28
Nemáte pravdu. Je to rozdíl jako mezi shopem a obchodem. --- Německý
národní socialismus opravdu býval vždy více nacionalistický a méně
socialistický, než ten český. Ale s Hitlerem prostě nastal odklon ke
konzervativní pravici, který byl dokonán po zlikvidování Röhmovy
frakce během Noci dlouhých nožů. Takže to pak byl jen název, ne
socialismus.
tomasklima162
2020-05-07 23:43
fronda Milada Horáková byla národní socialistka. Zní to sice podobně
jako nacionální socialistka, ale jsou to rozdílná slova jako třeba
slova bojler a brojler.
fronda
2020-05-07 22:25
Ona taky byla nacionální socialistka.
tomasklima162
2020-05-07 21:43
fronda máte v těch socialismech guláš. Nacionální socialisté ji
věznili a komunističtí oběsily.
donald.kaczerowski
2020-05-07 21:07
Proč nejsou níže podepsané komunistické a dělnické strany
vyjmenovány? Velice mě totiž zajímá, je-li mezi nimi i KS Ugandy,
bojovnice za Koněvův pomník.
fronda
2020-05-07 16:31
Nacionální socialismus, tedy přesvědčení Milady Horákové.
tomasklima162
2020-05-07 15:33
Jakýkoli socialismus je zlo, včetně nacionálního a proti zlu je třeba
bojovat.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.