Ilustrační FOTO - Pixabay

Většina žáků se zapojila do výuky, 9500 žáků bez komunikace

Do distančního vzdělávání se zapojuje naprostá většina žáků základních a středních škol. Rozdíly jsou v rozsahu a způsobu jejich zapojení. Bez on-line komunikace se školou bylo 11 procent žáků neúplných základních škol, na kterých je jen první stupeň, a 16 procent žáků úplných základních škol. Na středních školách byly větší problémy v oborech ukončených závěrečnou zkouškou, kde se on-line komunikaci nedařilo navázat s více než pětinou žáků. Školám se vůbec nepodařilo spojit se zhruba 9500 žáky základních a středních škol. Zjistila to Česká školní inspekce u ředitelů 5000 škol.

Žáci, kteří nekomunikují se školou on-line, buď nemají počítačové vybavení, nebo postrádají dostatečné připojení k internetu. Někteří žáci také mají nízkou motivaci ke vzdělávání nebo malou podporu ze strany rodičů. Nejsložitější situace je zejména ve vyloučených lokalitách, uvedla ČŠI. I tam se ale školy podle inspekce snaží hledat cesty, jak žákům úkoly předat a jak s nimi komunikovat.

Školy pro komunikaci s rodiči a žáky využívají různé platformy. Na prvním stupni základních škol nejčastěji šlo o WhatsApp, Skype a Facebook, na druhém stupni k nim ještě přibyli Bakaláři a Google Classroom. Střední školy nejčastěji využívají Bakaláře a Microsoft Teams. Na více než polovině škol je používána stejná platforma všemi učiteli, dvě pětiny škol používají více platforem.

Polovina základních a tři pětiny středních škol se snaží pokračovat ve výuce podle tematických plánů učitelů. Téměř všechny školy se soustřeďují na procvičování a opakování učiva, které už probraly. Současně se čtyři pětiny základních škol a 90 procent středních škol snaží seznamovat žáky s novým učivem. To může být podle inspekce velmi komplikující pro žáky a zejména jejich rodiny. "Hlavním cílem distančního vzdělávání by tak mělo být udržet u žáků návyky spojené se školní prací, nikoli nutně snaha probrat distančním způsobem co nejvíce učiva podle školního vzdělávacího programu," uvedla inspekce.

Zpětnou vazbu žákům poskytuje většina škol, některé školy úkoly standardně známkují. Inspekce také zjistila, že na nemalém podílu škol učitelé žákům úkoly pouze zadávají, aniž s nimi jakýmkoli způsobem probírají jejich plnění. "Takový přístup není možné považovat za vhodný," zdůraznila ČŠI. Zdůraznila také, že před pandemií jen na pětině škol vzdělávala většina učitelů své žáky často pomocí digitálních technologií.

Podle inspekce se velký podíl škol úspěšně vypořádal s rychlým přechodem na distanční výuku a ředitelé škol vědí, co všechno je potřeba zabezpečit pro efektivní vzdělávání. Vzdělávání na dálku také prohloubilo rozdíly mezi pozitivy a negativy u jednotlivých krajů. Mnohem výrazněji se ukázaly zásadní rozdíly v úrovni řízení škol.

Inspekce doporučuje školám využít nových zkušeností a navázat na spolupráci rodičů a školy i po návratu žáků do škol. Zřizovatelé škol by pak měli zvyšovat vybavenost škol přenosnou digitální technikou pro učitele i žáky, aby mohli zkušenosti se vzděláváním na dálku využívat při individualizaci vzdělávání. Ministerstvo by podle ČŠI mělo podpořit pedagogy ve snaze maximálně využít potenciál digitálních technologií k zefektivnění výuky. Ministerstvo by také mělo podpořit školy, kterým se nedaří úspěšně komunikovat s rodiči, nabídkou pozitivních zkušeností škol, které jsou v komunikaci s rodiči úspěšné.

Inspekce šetření mezi 5000 základních a středních škol provedla mezi 1. a 14. dubnem telefonickým rozhovorem s řediteli. V Česku je zhruba 4200 základních škol, které mají kolem 953.000 žáků. V přibližně 1300 středních školách je asi 424.000 žáků. Školy jsou kvůli epidemii koronaviru zavřené od 11. března. Žáci devátých tříd se mohou vrátit do škol k přípravě na přijímací zkoušky 11. května. Žáci prvního stupně základních škol se mohou vrátit do lavic od 25. května, ale pouze ve skupinách do 15 žáků.

(čtk)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 3 hlasy.

(čtk)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.