Rudá záře nad hnojem?

Ostrava není Praha. Toto motto, které jsem si vyměnila v mailové poště s přáteli z Moravskoslezského kraje, chtělo vystihnout morální profil velké části obyvatel tohoto kraje a Ostravanů zvláště, kteří si letos mnoha akcemi upřímně připomněli 75. výročí osvobození od fašismu a Ostravsko-opavské operace Rudé armády - největší a nejkrvavější vojenské operace na území současné České republiky. Ostravané uskutečnili pochod »Nesmrtelný pluk«, byť vzhledem k pandemii v omezené míře, a na výročí osvobození Ostravy někteří z nich vytvořili v Komenského sadech před památníkem Rudé armády zajímavou až dojemnou kompozici. Stojící lidé rozvinuli bílé stuhy, a vytvořili tak nápis vyjadřující dík za osvobození, což shora nasnímala kamera připevněná k dronu. Nová hezká tradice? Kdoví.

Jenže už na blízkém Opavsku, jehož metropole »bílá Opava« byla v důsledku úporných bojů s německými okupanty prakticky celá zničena, žijí lidé, kteří se svými názory na události staré 75 let i na jejich současnou připomínku mohou klidně přiřadit k »věhlasnému« pražskému triu přepisovačů historie. V opavském regionálním tisku Region Opavsko s datem 12. května se mohli čtenáři dočíst o »rudé záři nad hnojem«. Zdá se, že autor článku Zdenek Jeník zná ze své školní docházky Zápotockého knihu »Rudá záře nad Kladnem«, která ho inspirovala – avšak ne v pozitivním slova smyslu, nýbrž proto, aby znectil slušné lidi. Oč jde? Autor zostudil majitele firmy Agroland ve Štěpánkovicích pana Bernarda Žídka, který k uctění vojáků Rudé armády padlých při osvobození naší země a speciálně pak Ostravska vztyčil ve dnech výročí v areálu své firmy, společně s vlajkami ČR a Ruské federace, také sovětskou vlajku se srpem a kladivem. Tedy pro každého, kdo zná historii, symbol vítězství ve druhé světové válce.

Ne tak pro pana Jeníka, jenž počin pana Žídka - podle mě hezký příklad úcty osvoboditelům - označil za provokaci a zakázanou propagaci komunismu. Pak ve svém zamyšlení snesl klasické již tisíckrát omleté »argumenty«, že »podivnou absurditou naší reality je, že zatímco v Německu není představitelná existence NSDAP, u nás se KSČ(M) svojí tichou podporou podílí na vládě«. Zdenek Jeník to vnímá jako dvojí metr, který »nahrává pošukům, kteří beztrestně provokují vyvěšováním sovětských vlajek a jejich argumentace je přitom trapně děravá«.

Odhlédnu od zlolajného spojování NSDAP a komunistů. To je obehraná písnička. Komunisté byli první obětí programu NSDAP, prvními vězni hitlerovců. Nacismus se svými genocidními plány na likvidaci celých skupin obyvatelstva a celých národů, s touhou ovládnout svět, nechat žít jen germánskou rasu a ostatní - dle jeho měřítek »podlidi« - fyzicky zahubit nebo zotročit je přesným opakem osvoboditelské mise Sovětského svazu, která výše uvedené hrůzné úmysly zastavila. A symbolem tohoto vítězství je také rudý prapor se srpem a kladivem, vyvěšený před 75 lety na Reichstagu. Vysvětlení pana Žídka není tedy »trapně děravé«, naopak logické. Je totiž založené na historické skutečnosti.

Bludy podobné těm, které stvořil pan Jeník v místním tisku, jen odhalují, že někteří lidé se i po tři čtvrtě století nehlásí k vítězům této války. Pak mi tedy vychází, že stojí na druhé straně.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 1.8, celkem 494 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


velkymaxmilian
2020-05-18 10:13
@marin: Řada rodilých Pražanů, celoročně znechucených
desetitisícovými hordami cizinců v našem městě, využívá
"korony" k návštěvě míst, kterými se celoročně
vyhýbají. V neděli jsem se potuloval u Lorety, vzhledem k tomu, že
pomníček zde padlého Rudoarmějce Beljakova byl zasypán květy a
věnci, pak se zde vyskytl buďto větší počet "osobně
statečných" lidí, nebo kecáte a lžete což je pro tuto tiskovinu
tak typické. V Praze byla pietně vyzdobena všechna místa vázaná ke
2.sv.válce a jejím obětem.
marin
2020-05-17 17:46
Je to opravdu hanebné co se tady děje . V Listopadu jsem věřil Havlovu
"pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí", ale nestalo
se tak. Vítězí nenávist a to i u těch, kteří se k Havlovu odkazu
stále ještě hlásí. Vzdát hold hrobům vojáků Rudé armády
vyžaduje už osobní statečnost setkává se s různě zdůvodňovanou
nenávistí. Láska rozhodně nezvítězila nad našimi představami o
nenávistí a netoleranci. Ba naopak
novotnyjaro
2020-05-17 00:20
Posuzovat invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968,kdy podle docenta
Mlynáře, Dubčekova poradce zemřelo 108 lidí, většinou následkem
nehod, kolizí s tanky a jsou popsány a nafilmovány skoky pod pásy
tanků! V II. světové válce bylo popraveno, zabito anebo padlo ve válce
více jak 365 000 Čechů a Slováků. Mezi nimi mnoho významných
osobností- Vladislav Vančura, Josef Čapek, atlet Rošický.
znovacek
2020-05-16 19:06
Dik za pripomenuti hrdinskeho zakazaneho cinu!
jmarek3
2020-05-16 17:44
Vozím na čelním skle Českou a Sovětskou vlajku. Z důvodu 30leté
sprosťárny ve vedení tohoto švindl státu.
fronda
2020-05-16 15:23
salekiv: Lidem komunistické symboly nevadí, právě proto musely být
nedemokraticky zakázány zákonem. Ovšem ten "zákon" je v
rozporu s mezinárodními závazky vašeho režimu ohledně lidských
práv.
fronda
2020-05-16 15:20
velkymaxmilian: Jistě, a Francii v roce 1940 zdolalo Německo,
následované Velkou Británií útokem v Oranu a obsazwním francouzské
Sýrie a Libanonu. To má asi tak stejnou logiku jako pravičácká
propaganda o polském tažení. Zjistěte si, jaká byla linie fronty 17.
září 1939, pokud se v té době dá ještě o frontě hovořit. A
nezapomeňte na vyjádření "spojenců", že Polsko je již
poraženo a nemá cenu mu chodit na pomoc.
svaty_vaclav
2020-05-16 12:06
Pane slechta48, on je velkymaxmilian skutečný nácek; skrývá se za
svoje rádoby nestranné příspěvky a myslí si, že jeho náckovství si
ještě nikdo nevšiml. Stále tady omílá svoje domněnky a bláboly o
tom, že komunisté měli něco společného s nacisty, tedy s
velkymaxmilianem, to jsou paradoxy.
slechta48
2020-05-16 12:00
Maxmilián, vrchní ideolog pražské lumpenburžoazie, čekal tři hodiny
na stanovisko výzkumného ústavu antikomunismu, aby jej nám
předestřel. Prudič opět vyhrál první cenu za nejpitomnější
příspěvek.
svaty_vaclav
2020-05-16 11:07
HITLERŮV NĚMECKÝ NÁRODNÍ SOCIALISMUS (NACISMUS) BYL KAPITALISMUS VE
SVÉ NEJZRŮDNĚJŠÍ FORMĚ Hitlerův německý nacionální socialismus v
kapitalistickém Německu bylo Hitlerovo násilné sjednocení Němců na
národním principu – tzn. všichni jsme Němci, jsme jedna německá
krev a musíme společně budovat německou Tisíciletou třetí říši.
Toto je fundament Hitlerova nacionálního socialismu a se sociální
spravedlností to nemá co dělat. Německý nacionální socialismus bylo
Hitlerovo sjednocení Němců bez ohledu na to, jaké je jejich sociální
postavení, takže jedni v kapitalistickém Hitlerově Německu žrali
kaviár a nemuseli pracovat díky svému vlastnictví kapitálu a
ekonomické podpoře Hitlera a někdo spal pod mostem a chcípal hlady, ale
podle Hitlera měli společně táhnout za jeden provaz a pomoci mu
rozpoutat a vést 2. světovou válku. Toto se bohužel Hitlerovi podařilo
a výsledkem bylo neslýchané německé vraždění v Evropě a
neslýchané utrpení evropských národů. Německý národní socialista
Hitler nenáviděl celý svět. Spolu s Němci, které se mu podařilo
dokonale zblbnout sliby o lepším životě v dobytých územích,
vyčištěných od původních obyvatel a vyvražděných obyvatel, se
všechno od roku 1933 snažili zničit v koncentračních táborech,
spálit v pecích krematorií a zničit nelidskou nucenou dřinou v
německém válečném průmyslu. Někteří současní idioti, a v
Čechách jich je velmi mnoho, dávají rovnítko mezi levici a Hitlerův
nacismus. Toto dělají čeští idioti, kteří takto plivou na oběti
hitlerovského nacismu, kterých bylo nejvíc mezi komunisty a mezi
levicí, která však za 2. sv. války nebyla jen komunistická, díky
těmto lidským obětem byl německý nacismus poražen a po zásluze
potrestán. Dnes se najdou idioti, a opět je nutno opakovat že v
Čechách jich je velmi mnoho, kteří na tyto položené životy plivou a
znesvěcují jejich památku. Současný český antikomunismus je se svou
demagogií výborným spolupracovníkem stále rostoucího neonacismu v
Čechách a v Evropě.
velkymaxmilian
2020-05-16 10:44
Dvě poznámky: Na počin pana Zídka, který vyvěsil vlajku SSSR lze
pohlížeti z úhlu Trestního zákoníku České republiky, který
otázku "Veřejné propagace hnutí či ideologií hlásajících
rasovou nebo třídní nenávist" řeší. Jde o § 198 trestního
zákona a § 260, odst. 1 trestního zákona. Jednoznačně trestá
propagaci nacismu svastikou, ale za určitých podmínek propagaci
komunismu symbolikou srpu, kladiva i rudé hvězdy. Bylo by absurdní,
právě při příležitosti 75.výročí konce 2.sv. války, výše
uvedené paragrafy na pana Zídku "vytáhnout". Pro drtivou
většinu veřejnosti není srp s kladivem a hvězdou symbolem osvobození,
ale spíše, že jsme byli přes čtyři desítky let sovětskou gubernií,
o srpnu 1968 nemluvě. Neakceptovat tento fakt souvisí se ztrátou smyslu
pro realitu... Drhá poznámka je týká autorčina
tvrzení:"Odhlédnu od zlolajného spojování NSDAP a
komunistů". Nejde o zlolajné spojování, ale čistou krystalickou
pravdu, spouštěcím mechanismem nejničivější války v lidských
dějinách byl Molotov- Ribbentropův pakt ze srpna 1939, nacismus a
komunismus si padl do náruče. Týden po napadení Polska wehrmachtem, a
to večer 7. září Stalin za přítomnosti Molotova a Ždanova přijal
vedoucího Kominterny Dimitrova a tajemníka této organizace Manuilského.
Dimitrov napsal v deníku následující vysvětlení Stalina ohledně
dohody o nenapadení Německa při útoku na Polsko. "Mezi dvěma
skupinami kapitalistických zemí (bohaté a chudé, kvůli koloniím,
surovině atd.) se válčí za přerozdělení světa, za ovládání
světem. Nejsme proti, aby se pořádně popraly a zeslabily se navzájem.
Nebylo by špatně, pokud by se rukama Německa podlomily pozice
nejbohatších kapitalistických zemí, obzvlášť Anglie". Jinými
slovy, vzájemné oslabení kapitalistických zemí je prospěšné
světovému proletariátu. Deset dní poté SSSR napadl vojensky Polsko z
východu, asi tak...
jan.dvorak
2020-05-16 10:13
Majitel firmy – tj. "buržoust žijící z vykořisťování svých
zaměstnanců" – vztyčuje sovětskou vlajku...
kozpav
2020-05-16 09:53
OK paní Moniko a děkuji za článek.
slechta48
2020-05-16 09:09
Přes dvacet let již všude vlaje modrý prápor se zlatými hvězdičkami
jako symbol nadřazenosti práva EU nad tím naším. EK nařizuje plnění
jednoho nesmyslu za druhým, ... tím posledním jsou výhrady k chování
národních států při potlačování epidemie COVID-19, předtím
odmítání uprchlických kót, ... Stejnou dobu jsme členy
"obranného společenství" NATO, díky kterému již pár
měsíců po vstupu mohly americké bombardéry přes naše území
nalétávat k "humanitárnímu" bombardování Srbska a pak řada
misí trosek naší armády k hašení průšvihů americké administrativy
v zahraničí. Tak hluboko v útrobách SSSR naše politická reprezentace
nikdy nebyla. Probruselská kolona v Práglu svou podlézavost dovedla k
naprosté dokonalosti. Za mořem se rozhoduje s kým smíme obchodovat, co
smíme koupit. I z Vašich příspěvků čiší, kdo musí být náš
nepřítel který se opovažuje hájit své zájmy stejně jako Francie,
Německo či USA ...
salekiv
2020-05-16 08:49
Asociace rudého praporu se srpem a kladivem jsou různé. Většina lidí
má ale tento symbol spojený ne s naším osvobozením, nýbrž s 40
letým panováním komunistů v této zemi. Tehdy tyto prapory visely
téměř všude jako důkaz naší naprosté podřízenosti bolševickému
Sovětskému svazu. Nelze se proto divit, že jeho dnešní připomínání
se setkává s takovým odporem.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.