Ilustrační FOTO - Pixabay

Blíží se konec ženských příjmení na -ová?

Ženy v České republice si zřejmě budou moci zvolit nepřechýlenou formu svého příjmení bez omezujících podmínek. Ve vládní novele zákona o matrikách, jménu a příjmení navzdory odmítavému postoji vlády to minulý týden doporučil upravit sněmovní výbor pro veřejnou správu v novele zákona o matrikách.

Podle vlády k tomu však není věcný důvod a přechylování příjmení je charakteristickým rysem českého mluvnického systému. Podle ministerstva vnitra nejsou pro takovou změnu věcné důvody.

Změna by měla zrušit dosavadní podmínky, které zájemkyně o nepřechýlené příjmení musí splnit. Jaké to jsou? Právní předpis dosud říká: »Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice (tedy přidáním přípony -ová). Při zápisu uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství nebo vstupu do partnerství užívat, v mužském tvaru, jde-li o cizinku, občanku ČR, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, občanku ČR, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž partnerka je cizinka, nebo občanku ČR, která je jiné než české národnosti.«

Návrh na změnu prosadili ve výboru poslankyně ANO Helena Válková a poslanec Pirátů Ondřej Profant. »Současný právní stav nutí ženy, které chtějí příjmení bez -ová, ke lži. Ženy by měly mít možnost o svém příjmení samy rozhodnout, bez zbytečné šikany ze strany úřadů,« uvedl Profant. Předlohu nyní čeká ve Sněmovně druhé čtení, které by se mohlo uskutečnit možná už na přelomu května a června. Stejně jako ve výboru, kde pozměňovací návrh prošel jen těsně, jsou názory v dolní komoře, ale zřejmě i v jednotlivých politických klubech, půl na půl.

»Je to věc svobody volby a já osobně v tom nevidím žádný problém. Je to vývoj. Určitě se nechceme vracet do temnějších dob, kdy nebyla možná interrupce, kdy ženy nemohly volit atd. Takže pokud ženy chtějí nepřechýlené jméno, ony s tím budou žít, ony musí čelit případným nedorozuměním,« míní místopředseda výboru pro veřejnou správu Jiří Dolejš (KSČM).

Místopředseda výboru pro veřejnou správu Jiří Dolejš (KSČM).

Jeho stranický kolega a člen stejného výboru Ivo Pojezný má jiný názor, podle jeho slov je možná moc ze staré školy. »Patříme ke slovanským zemím a zde nepřechylování příjmení u žen nebývá zvykem. Považuji to také za jakousi naši tradici, i když chápu ženy, které se třeba přivdají do anglosaských zemí, že s tím mohou mít problémy. Ale dá se to vždy řešit až v zemi, kde se usídlí. U nás v ČR to nepovažuji za vhodné už z historického hlediska, přechylování tu vždy existovalo,« prohlásil pro Haló noviny.

Obdobné rozložení sil je zřejmě i v české veřejnosti. V anketě na TN.cz na otázku: Souhlasíte s možností volby příjmení s –ová, nebo bez? odpovídalo ve třech dnech přes 1200 lidí. Výsledky byly hodně těsné. »Bezmála 600 hlasujících si myslí, že podoba příjmení je každého věc, naopak přibližně 650 čtenářů se domnívá, že přípona -ová k českým příjmením zkrátka patří a možnost volby by tak být neměla. A pouze čtyři lidé nevěděli, jak na otázku odpovědět,« uvedl server.

Možná bychom se měli zamyslet nad svými kořeny i nad tím, že je na češtině hezké právě to, že myslí nejen na muže, ale i na ženy... Chceme být za každou cenu světoví, a pak – co je hezkého či tak přitažlivého na Renatě Klouček, Zdeně Liška nebo Janě Cibulka Vávrové?

Oddávat by mohli i zastupitelé malých obcí

Vládní novela matričního zákona má také umožnit, aby změna příjmení u páru v registrovaném partnerství byla nově osvobozena od správního poplatku. Možné by taky mělo být vstoupit do partnerství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu a ve kteroukoli vhodnou dobu stejně, jako je tomu v manželství.

Novela rovněž řeší změnu příjmení u dítěte, o které pečují pěstouni, nebo v případě manželů, kde chce jméno změnit pouze jeden z nich. Manželé, kteří si po svatbě nechali svá příjmení, by měli mít možnost změnit si příjmení na společné, nebo používat příjmení obě. Jasně se zakotví, že dítěti nad 15 let nebude možné změnit jméno nebo příjmení bez jeho souhlasu. Výbor podpořil úpravu, aby právo oddávat měli také zastupitelé malých obcí, stejně jako jejich kolegové z obcí s matričním úřadem.

Další změna se týká lidí, kteří podstoupí změnu pohlaví v cizině a nemají potvrzení požadované vyhláškou. Dodatečný záznam o změně pohlaví provedeném v cizině by se do knihy narození zapisoval na základě potvrzení vydaného poskytovatelem zdravotních služeb v cizině.

Návrh dále upravuje určení otcovství v případě, kdy je určeno souhlasným prohlášením rodičů, zatímco se o určení vede řízení u soudu. Rodiče se při prohlášení mají zavazovat k tomu, že se kvůli otcovství soud nevede. V případě nepravdivého prohlášení by se rodiče dopustili přestupku. Zjednodušit by se mělo i vyloučení domněnky otcovství, nově má stačit předložit matrice prohlášení matky a dvou mužů. O vyloučení domněnky, podle které je otcem dítěte automaticky manžel matky, by tak v těchto případech nemusel rozhodovat soud.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.3, celkem 10 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2020-05-19 09:45
Česká národní identita , a nejen ona, se nahlodává ze všech stran
jak to jen jde. Nadšených anebo fikaných přicmrndávačů máme na
takové zhovadilosti pořád dost. Místo Národa budeme pravidelně
profackovávaná West Euru verbež.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.