Důvtipná iluze reality – nová nemocnice ve Zlíně bude

Dnes bych se rád věnoval tématu regionálnímu, ale velice významnému. Zastupitelstvo Zlínského kraje těsnou většinou opět odsouhlasilo výstavbu nové nemocnice ve Zlíně. Téma na regionální úrovni nesmírně kontroverzní. Současný zlínský hejtman napřel všechny síly a ve stylu buldozeru prosazuje svůj »budovatelský« záměr. Kdo projekt nové nemocnice v zastupitelstvu podpořil a proč, to je na další a obšírnější článek. KSČM byla ostře proti. Proč naši zastupitelé návrh lidoveckého hejtmana nepodpořili, když jde na první pohled o bohulibý projekt?

Samotná nemocnice přece neléčí, stejně tak jako dálnice vás sama nikam nedoveze. Zlínským krajem řízené nemocnice jsou i v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně - není vše jen Zlín. Pokud utratíme tolik za jednu novou nemocnici, nebude dost pro ostatní. A co je hlavní - lékařskou péči přece poskytuje v první řadě zdravotnický personál: lékaři a sestry, kteří by měli být dobře motivováni a v dostatečném počtu. Poté je nesmírně důležité náležité vybavení přístroji a samotné budovy klopýtají někde za tím v dálce. Stávající nemocnici ve Zlíně by bylo možno rekonstruovat nebo rozšířit. Není přece nutné stavět na zelené louce (navíc na kvalitní zemědělské půdě) a nevyužít již existujících kapacit.

Peníze určené na zdravotnictví tak zbytečně utratíme za beton nových budov. To je lidovecká politika, přes kterou nejede vlak. Zadlužíme se, uvrtáme do megalomanského projektu a případný neúspěch na někoho svedeme. Náklady nakonec zaplatí daňový poplatník. Osm miliard je odhad ceny dle objemu budov, v reálu to ale nejspíš bude patnáct, možná i dvacet miliard. To jsou pro náš malý kraj nepředstavitelné peníze.

Zdravotní péče začíná i končí u lidí. Člověk má právo na jistotu, že ho bude léčit kvalifikovaný lékař a bude mu poskytnuta odpovídající péče. Například taková, že se bude moci k lékaři objednat na určitou hodinu a v ten čas také bude ošetřen. Nebo když potřebuje k zubaři, že ho přijme dříve než za půl roku, pokud ho vůbec přijme z důvodu kapacity. Stejně tak i ostatní specialisté, například kožní. Peníze pro zdravotnictví by měly být v první řadě na péči a touha po betonování nových paláců je zcela mimo službu veřejnosti.

Blíží se podzimní volby do krajských zastupitelstev. Občané vyberou své zástupce pro správu svých krajů pro další období. Pevně věřím, že rozliší, kdo skutečně zastupuje jejich zájmy a kdo jen vytváří líbivou iluzi reality.

Jen perlička na závěr: nová nemocnice má být v místě, které dopravně komplikuje obsluhu celé spádové oblasti záchrannou službou v zákonem stanovených termínech. To nejlépe ilustruje, jak velmi jde stávajícímu vedení kraje o pacienty.

Jan DOLEČEK, kandidát KSČM do Senátu ve volebním obvodě č. 78 - Zlínsko


Odpověď pana hejtmana Jiřího Čunka:

Dne 19. května 2020 byl na straně 5 periodika Haló noviny publikován článek autora Jana Dolečka, kandidáta KSČM do Senátu za volební obvod č.-78 Zlínsko "Důvtipná iluze reality - nová nemocnice ve Zlíně bude H. V článku byla uvedena následující nepravdivá skutková tvrzení: "Jen perlička na závěr: nová nemocnice má být v místě, které dopravně komplikuje obsluhu celé spádové oblasti záchrannou službou v zákonem stanovených termínech. To nejlépe ilustruje, jak velmi jde stávajícímu vedení kraje o pacienty."

Není pravdou, že by umístění nové nemocnice dopravně komplikovalo obsluhu celé spádové oblasti záchrannou službou v zákonem stanovených termínech. Naopak, dostupnost zdravotnické záchranné služby včetně dojezdové doby bude zachována po celou dobu výstavby nové nemocnice i po jejím dokončení, jak vyžaduje Zákon o zdravotnické záchranné službě dle § 5 odst. 1), odst. 2). Tato skutečnost nejlépe ilustruje, že pro stávající vedení kraje je pacient a jeho zdraví na prvním místě. Zákonem určená dojezdová doba se počítá od okamžiku převzetí pokynu k výjezdu do příjezdu k pacientovi, není to čas přepravy do nemocnice, jak se pan Doleček mylně domnívá. Pacient není vždy převážen do nejbližší nemocnice, ale může být přepraven do specializovaného centra. Zlínský kraj dbá na to, aby sanitky Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje patřily mezi nejlépe vybavené v rámci celé České republiky. Proto je v nich pacientům poskytována péče srovnatelná s JIP v nemocnicích.

Jiří Čunek

hejtman Zlínského kraje


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.4, celkem 20 hlasů.

Jan DOLEČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.