KSČM varuje před nárůstem fašismu

Výkonný výbor ÚV KSČM na svém 22. zasedání přijal stanovisko, ve kterém varuje před nárůstem fašismu. Přetiskujeme jej v plném znění:

V předvečer 75. výročí konce druhé světové války vydali ministři zahraničních věcí Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenska a Spojených států společné prohlášení. Jednalo se o prohlášení zemí, které ještě před třiceti lety po hrůzných zkušenostech s německým fašismem usilovaly o překonání kapitalismu a následků fašismu snahou jít jinou cestou. A to cestou budování sociální spravedlnosti, odstranění ekonomického vykořisťování.

To, co zažíváme v České republice, například v Praze 6, je zneuctěním piety padlých rudoarmějců. Bagatelizování úlohy Rudé armády při osvobození Prahy a posledních bojích s fašistickou soldateskou a zbytky wehrmachtu na území České republiky, nemá ve světě obdoby. Není snad žádné státní moci, mimo ty kolaborující s myšlenkami autoritářství a fašismem, které by dovolily a připustily hanobení památky svých osvoboditelů z nacistického područí.

Otázkou je, jakou úlohu sehrává česká vláda a ministr zahraničí Petříček, že se snížil k přirovnávání hrůz nacistické okupace k událostem, které souvisejí se studenou válkou. Proč de facto připustil další krok k přenesení viny za rozpoutání druhé světové války dílem téměř rovným z nacistického Německa na Sovětský svaz. Pravice tak může být spokojena. Ti, kteří si přejí tzv. nejen morální, ale i věcné vyrovnání se Sudetoněmeckým landsmanšaftem, rovněž.

Fašismus, který nemusí mít a také neměl vždy podobu německého nacismu, existoval před vypuknutím druhé světové války v řadě zemí světa, z nichž některé později patřily k věrným spojencům nacistického Německa.

KSČM je přesvědčena, že ministr zahraničí morálně a politicky devalvoval Českou republiku z polokolonie na kolonii Spojených států amerických. Historická pravda politickými účelovými přirovnáváními nesmí být překrucována. Bude-li překrucována pravda o druhé světové válce, mimo jiné i o tzv. armádě ROA (vlasovců), bude to jen další přiložení polínka k možnému dalšímu válečnému konfliktu, před nímž se otevřou stavidla různým neonacistickým a autoritářským tendencím. Je třeba si vážit vlastenectví, zdravé národní hrdosti a umět rozlišovat.

VV ÚV KSČM, 18. 5. 2020


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 116 hlasů.

VV ÚV KSČM

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


wIadin
2020-05-20 14:09
fronda: Pokud by demokraté byli násilničtí jako komunisté nebo
nacisté, už byste tu vůbec nepsal a tato stránka by neexistovala. A
nejspíš byste skončil ve vězení nebo v pracovním táboře. V tom je
ten zásadní rozdíl.
fronda
2020-05-20 01:02
wladin: Jen málo ideologií zcela odmítá násilí a praxe dokazuje, že
komunisté jsou mnohem méně násilničtí, než "demokrati"
nebo fašisti. Navíc v případě komunistů šlo o excesy, zatímco u
těch ostatních o naplňování programu.
fronda
2020-05-20 00:58
Hezké, jen tak dál. "Konstruktivnosti" a oportunismu už bylo
dost.
wIadin
2020-05-19 22:07
Jinak rovnítko mezi německý nacismus a bývalou ČSSR nikdo nedává. To
že obě ideologie byly násilné (uchopení moci násilím) a režimy
vykazovaly řadu podobností (fyzická likvidace ideových oponentů) o tom
nemůže být sporu. Co se týče citovaného autora (Fisher) tak jde o
poměrně okrajového autora navíc se lze dočíst, že byl určitou dobu
členem KSČ a podporoval španělské interbrigadisty. Tedy o objektivitě
jeho vývodů lze značně pochybovat.
wIadin
2020-05-19 18:46
"antikomunistickou Wikipedií se tady neoháněj" Pouze jsem dal
odkaz na program NSDAP (přeložený z němčiny do češtiny). Je tam
něco špatně? Něco apriori antikomunistického? Je třeba dále
rozebírat např. body 10-14 a tvrdit, že jsou základem pro budování
kapitalismu, když by se tak skvěle vyjímaly v každém levicovém
programu?
reich.mir.fan
2020-05-19 16:57
KSČM varuje.......To je tak vše co může v této véci při své
součastné politické síle s tím udělat.Já jako bývalý dlouholetý
volič KSČM ji pro změnu varuji před hrozícím debaklem v letošních
zejména senátních a v příštím roce v parlamentních volbách.
svaty_vaclav
2020-05-19 16:49
wladin a spol. – antikomunistickou Wikipedií se tady neoháněj. Tam
vkládají rozumy neznámá obskurní individua a čeští antikomunisti a
fašisti to s chutí baští a posílají ty nesmysly dál.
svaty_vaclav
2020-05-19 16:47
wladin a spol. - (II) Velmi dobrou analýzu Spanna a německého
národního socialismu provedl v roce 1932 český filosof Josef Ludvík
Fischer. Jeho kniha se jmenuje Třetí říše a podrobně analyzuje dění
v Německu té doby. Fischer ve své knize uvádí pasáže ze Spannových
myšlenek a polemizuje s nimi a vyvrací je, v roce 1932. Mohl bych zde
uvádět pasáže z této knihy, protože ji mám ve své knihovně v
jejím prvním vydání z roku 1932, nebo z jiných knih Fischerových k
tomuto tématu, a pojednávají o tom i jiní doboví autoři, třeba
britští, jejichž závěry jsou též zajímavé a čeští
antikomunisté by z nich neměli radost. Ale nechce se mi zde házet perly
sviním a plýtvat svou energií, z diskuse vyplynulo že by to bylo
zbytečné. Některé knihy J. L. Fischera vyšly nedávno i v ČR
(reprinty), ale Třetí říše mezi nimi není. Ukázala by se totiž lež
současných českých antikomunistů v celé své nahotě, kteří
dávají rovnítko mezi německý nacismus a socialistické
Československo. Fischerova fakta v Třetí říši z roku 1932 jsou totiž
pro současné protikomunistické lhaní v Čechách nežádoucí. Urážky
v souvislosti s mými příspěvky mě nechávají v klidu. Pro nevědomost
a nevzdělanost mám jen útrpný pohled. Naštěstí v České republice
nejsou jen lidé nevědomí a nevzdělaní.
svaty_vaclav
2020-05-19 16:46
wladin a spol. - (I) Hitlerův německý národní socialismus (nacismus)
byl kapitalismus ve své nejzrůdnější formě. Již před 2. sv. válkou
byl německý národní socialismus horečně analyzován ekonomy a
filosofy jako nové uspořádání kapitalistické společnosti. Nikdo
tehdy nehovořil o Německu jako o socialistické zemi a už nikde nikdo
nepsal o Německu jako státu, který by byl stejný jako socialistický
Sovětský svaz. To až dnes v České republice se dějiny přepisují.
Ekonomové a filosofové v Evropě tehdy byli z Hitlera zmatení, protože
Hitler řešil problém krize kapitalismu po svém a měl úspěchy, které
mu ostatní svět záviděl. Ovšem jen do té chvíle, než Hitler
rozpoutal válku. Pak se ukázala jako oprávněná všechna varování,
která předvídala Hitlerovu politiku. Teorie německého národního
socialismu byla sepsána v Německu počínaje 20. léty 20. stol až do
války mnoha německými autory. Nejvýznamnějším ideologem německého
národního socialismu byl Spann, který je považován za otce teorie
německého národního socialismu. Toto jméno nikomu ze zdejších
českých antikomunistických tlučhubů a jalových českých žvanilů
nic neřekne, ale Spann a hlavně jeho německá národní teorie byli
Hitlerovi tak sympatičtí, že se toho ujal a po Mein Kampfu na tom Hitler
dále stavěl svoji následnou politiku a ideologii, kterou si podmanil
Němce a Německo pro své světovládné plány.
wIadin
2020-05-19 16:27
Stačí si přečíst program NSDAP
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Program_NSDAP) a je jasné, že ideové
základy nacismu jsou levicové a antikapitalistické a samozřejmě
nacionální (KSČM též stojí na nacionálních pozicích např. v
šíření nenávisti vůči příslušníkům jiných národů, hlavně
neslovanských). Mnohé body jsou v podstatě totožné s tím co hlásá
KSČM. Naopak praticky vše z programu NSDAP je v rozporu s programy
liberálních demokratických stran proti nimž KSČ stojí v opozici.
slechta48
2020-05-19 16:11
No koukám, že Oldřich Motl již zblbnul stejně jako Maxmilián,
nerozumí psanému textu. Budete tedy v blázinci Kosmonosy
"sdílet" klecové lůžko i šokové procedury se svým věrným
soukmenovcem ...
svaty_vaclav
2020-05-19 15:08
wladin a spol. - HITLERŮV NĚMECKÝ NÁRODNÍ SOCIALISMUS (NACISMUS) BYL
KAPITALISMUS VE SVÉ NEJZRŮDNĚJŠÍ FORMĚ Hitlerův německý
nacionální socialismus v kapitalistickém Německu bylo Hitlerovo
násilné sjednocení Němců na národním principu – tzn. všichni jsme
Němci, jsme jedna německá krev a musíme společně budovat německou
Tisíciletou třetí říši. Toto je fundament Hitlerova nacionálního
socialismu a se sociální spravedlností to nemá co dělat. Německý
nacionální socialismus bylo Hitlerovo sjednocení Němců bez ohledu na
to, jaké je jejich sociální postavení, takže jedni v kapitalistickém
Hitlerově Německu žrali kaviár a nemuseli pracovat díky svému
vlastnictví kapitálu a ekonomické podpoře Hitlera a někdo spal pod
mostem a chcípal hlady, ale podle Hitlera měli společně táhnout za
jeden provaz a pomoci mu rozpoutat a vést 2. světovou válku. Toto se
bohužel Hitlerovi podařilo a výsledkem bylo neslýchané německé
vraždění v Evropě a neslýchané utrpení evropských národů.
Německý národní socialista Hitler nenáviděl celý svět. Spolu s
Němci, které se mu podařilo dokonale zblbnout sliby o lepším životě
v dobytých územích, vyčištěných od původních obyvatel a
vyvražděných obyvatel, se všechno od roku 1933 snažili zničit v
koncentračních táborech, spálit v pecích krematorií a zničit
nelidskou nucenou dřinou v německém válečném průmyslu. Někteří
současní idioti, a v Čechách jich je velmi mnoho, dávají rovnítko
mezi levici a Hitlerův nacismus. Toto dělají čeští idioti, kteří
takto plivou na oběti hitlerovského nacismu, kterých bylo nejvíc mezi
komunisty a mezi levicí, která však za 2. sv. války nebyla jen
komunistická, díky těmto lidským obětem byl německý nacismus
poražen a po zásluze potrestán. Dnes se najdou idioti, a opět je nutno
opakovat že v Čechách jich je velmi mnoho, kteří na tyto položené
životy plivou a znesvěcují jejich památku. Současný český
antikomunismus je se svou demagogií výborným spolupracovníkem stále
rostoucího neonacismu v Čechách a v Evropě.
wIadin
2020-05-19 14:37
To je tak když zloděj křičí chyťte zloděje. Právě KSČM má
nejblíže k nacionalistickým diktátorským levicovým hnutím jako byly
fašismus a národní socialismus tedy nacismus.
o.motl
2020-05-19 13:23
To, že jeden východní diktátor bije na buben, protože jeho lid nemá
co do huby, nám docvaklo, Pleningere. Jen by přitom nemusel strkat rypák
do záležitostí zemí "blízkého zahraničí", jak Rusoé
eufemisticky říkají svým bývalým západním guberniím.
slechta48
2020-05-19 13:02
Salekiv, reprezentant proamerické kolony nevidí, jak hluboce je přání
americké administrativy zažité stanovami partají "demobloku".
Projděte si jejich volební sliby Občanským fórem počínaje a partají
vzniklých jeho rozpadem. Jsme pro-americkou, pro-evropskou, pro-NATOvskou
stranou!!! Ať je to ODS, TOP09, STAN či ČSSD je to jak přes kopírák!
Proto jakýkoli jiný postoj, trochu chladnější k nejlepšímu spojenci
s jeho věčnými válkami, převraty a sankcemi cejchujete jako
vlastizrádný, kolaborantský, proruský, proputinovský.
"Mordyje", to vám ani za třicet let nedocvaklo, že v Rusku
již nevládne KSSS, o něco méně let ani ochlasta Jelcin, ale že Putin
se snaží hájit zájmy své vlasti a ne zájmy diktátora za mořem? Pak
Vám není pomoci ...
salekiv
2020-05-19 12:00
Prokopic.Karel: Články i diskuze příznivců naší jediné pokrokové
strany na HaNo začínají být k uzoufání nudné. Svými příspěvky
jsem se snažil turo diskuzi trochu rozproudit. Bohužel vy jste důkazem,
že jste to nepochopil a už po miliónté nám budete vysvětlovat, že
převzetí moci komunisty roce 1948 bylo ústavně čisté. Přitom v
případě osvobození Prahy tvrdíte, že kdyby nebylo vítězství u
Stalingradu, Praha by nikdy nemohla povstat a osvobodit se sama před
příchodem RA. Podobně jsou nepodstatné technomálie převzetí moci
komunisty v roce 1948. O "legalizaci" jejich převratu se
rozhodlo dávno také u Stalingradu.
miki.13
2020-05-19 10:59
Komunistické černobílé dělení světa na komunisty a fašisty je
opravdu každému k smíchu . Nikdo vás nebere vážně. To co si o vás
občané myslí vám dávají najevo ve svobodných volbách. Takže adieu
Prokopic.Karel
2020-05-19 10:23
to salektiv: Doporučuji Vám, "salektive", abyste si dával
mokrý studený obklad na přirození. Občas si také přečtěte nějaká
historická fakta. Budete se divit. Například si najděte na Vikipedii,
proč došlo k tzv. Vítěznému Únoru. Stačily dva hlasy pro demisi, aby
k němu nedošlo. Lepší dárek Kléma nemohl dostat. Ty dva hlasy byly,
ale pozdě. Jakýsi Jan Masaryk (mimochodem přítel Klémy) také
neodstoupil. Měl totiž slíbeno, že bude (tak jako "tata")
prezidentem. Když se jeho maniodepresivita překlonila do deprese (a také
po soukromém rozhovoru s E. Benešem - den před sebevraždou), tak si
konečně uvědomil, jak to zpackal. Když si tak rád tady čmáráš, tak
mi POMOCÍ FAKTŮ dokaž, že to bylo jinak. Tady byl ten začátek. Stalo
se tak necelé tři roky po 2.světové válce. Do tzv. protektorátu nás
doslova dotáhli naši "spojenci" Britové a Frantíci. To si
naši občané uvědomovali. Nediv se, že to pak vzalo takový
"vítězné" pokračování. A kdyby se tehdejší socani
nespojili s komanči, tak by to také bylo jinak, tj. lepší. Pouhé
tlachání bez znalosti fakt, to je hodně slabé Salektive - Kolektive.
o.motl
2020-05-19 05:40
KSČM se už ani nesnaží skrývat, že je pátou kolonou Ruska.
jarprchal43
2020-05-18 23:42
Komunisti používají rusou rétoriku. Každý, kdo s nimi nesouhlasí, je
fašista. Tak tomu bylo za SSSR a stejné je to i za Putina. Ale je dobře,
že komunisti ukazují, co jsou zač. U voleb se jim to vrátí.
1 | 2
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.