Ilustrační FOTO - Pixabay

Čirý populismus Trikolóry!

Zaměstnanci starší 60 let by neměli odvádět ze své mzdy daň z příjmu. Podmínkou by bylo, že aspoň 35 let odváděli sociální pojištění. Zaměstnavatelé by za tyto zaměstnance navíc neodváděli zdravotní pojištění, povinnost by podle novely přešla na stát.

Zaměstnavateli by se tedy snížily odvody za seniorního zaměstnance o sumu zdravotního pojištění oproti zaměstnávání mladšího zaměstnance. A zaměstnavatel by také nesrážel zaměstnanci nad 60 let, který si řádně platil nejméně 35 let sociální pojištění, daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.

Úlevu navrhli v daňové novele poslanci Trikolóry Václav Klaus ml. a Zuzana Majerová Zahradníková. »Stávající právní úprava předpokládá zdanění příjmů ze závislé činnosti ve věcně vymezeném rámci. Tento rámec žádným způsobem nezohledňuje zásluhovost (délka účasti na důchodovém pojištění), ani věkovou bonifikaci seniorních zaměstnanců,« tvrdí Klaus ml. s Majerovou. Tímto nedostatkem podle nich trpí i zákon o veřejném zdravotním pojištění, který nepočítá ani se zvýhodněním pro zaměstnavatele seniorních zaměstnanců.

Změny by podle nich měly motivovat zaměstnavatele k tomu, aby zaměstnávali seniory, a také seniory k tomu, aby pracovali. »Podstatou záměru je trvalá integrace seniorních zaměstnanců do zaměstnaneckých struktur a jejich udržení v režimu řádného zaměstnání,« napsali předkladatelé v důvodové zprávě.

Základní daň z příjmu ze závislé činnosti nyní činí 15 procent ze superhrubé mzdy. Zaměstnavatelé odvádějí na zdravotní pojištění ze svých peněz devět procent z vyměřovacího základu zaměstnance.

Byl by zde výpadek do sociálního i zdravotního systému

»Mrzí mě, že tam určitě není spočítaný výpadek do státního rozpočtu a do sociálního systému, který by tento návrh vlastně řešil. Jestli ty peníze vypadnou - a já počítám, že to bude v řádu několika miliard - tak bych očekávala, že předkladatel řekne, kde se ty peníze vezmou. Musíme si uvědomit, že odchody do důchodu se protahují a hranice, kde to končí, je 65 let, což budou ročníky 65,« reagovala pro náš list předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM).

Předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM).

Jestliže teď zákonodárci schválí, že člověk, kterému bude 60+, nemusí odvádět daně z příjmu a zaměstnavatel za něj ani zdravotní pojištění, je to podle jejích slov právě v rovině, kdy se tyto příjmy započítávají do výpočtu důchodu. Proto si Vostrá myslí, že i důchodový systém a stanovení důchodů by se tím nabouralo. »A také se nejedná pouze o změnu tohoto zákona, ale musely by tam být zakomponovány i změny, které se týkají zákona o sociálním pojištění apod.,« dodala komunistická poslankyně.

Poukázala na to, že nebudou-li zaměstnavatelé odvádět za zaměstnance zdravotní pojištění, zdravotní péči je třeba z něčeho platit - z eráru. »Takže výpadek do sociálního a zdravotního systému by tam rozhodně byl. A myslím si, že tohle není systémové řešení a patří to do kategorie populistických návrhů, které se z řad Trikolóry teď začínají objevovat,« prohlásila předsedkyně sněmovních rozpočtářů.

Díra do rozpočtu by určitě vznikla

»Probíhající zvyšování důchodového věku v České republice nereflektuje potřeby seniorních zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů (a to ani ekonomické, ani fyziologické). Je vysoce pravděpodobné, že bez afirmativních opatření (pozitivní diskriminace – pozn. red.) plošné zvýšení věku odchodu do důchodu nepovede ke zvýšení daňových výnosů, ani snížení vyplácených dávek z důchodového pojištění, ale pouze k marginalizaci významné části populace a rozptýlení této věkové kohorty do systému invalidních dávek, systému podpory v nezaměstnanosti a fiktivnímu zaměstnávání OSVČ,« uvádějí předkladatelé.

Navíc tvrdí, že navrhovaná změna nebude mít dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Tomu však lze jen těžko uvěřit, jak už vysvětlila Vostrá. Pracujících nad šedesátku je nemálo a jejich osvobození od daně z příjmu by určitě udělalo díru do rozpočtu, stejně jako kdyby placení zdravotního pojištění přešlo ze zaměstnavatele na bedra státu.

Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Je však možné, či spíše pravděpodobné, že parlament nestihne novelu projednat do konce volebního období.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.5, celkem 10 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


svaty_vaclav
2020-05-19 18:34
Klaus ml. se svou Trikolórou je v koncích, už neví jakou pitomost
vymyslet se svou odnoží ODS. Klaus by rozhazoval z cizího, aniž by
věděl kde na to vzít. Paní Vostrá má pravdu.
1958Jirka
2020-05-19 18:18
Proč populismus? Náhodou je to dobrá věc!
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.