Knihu pokřtili (zleva) Václav Houfek, Oldřich Bubeníček a Pavel Benda

Geologie Českosaského Švýcarska

V Muzeu města Ústí nad Labem se konala prezentace čerstvě vydané knihy Geologie Českosaského Švýcarska. Na prezentaci byla přítomná hlavní editorka a spoluautorka knihy Zuzana Vařilová, dále pak statutární zástupci tří spoluvydavatelů knihy - ředitel Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda, ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM).

»Českosaské Švýcarsko je zcela mimořádná krajina, která si samozřejmě zaslouží zcela mimořádnou knihu. Jsem rád, že se nám třem podařilo společným úsilím takovou knihu vydat,« okomentoval slavnostní akt Houfek.

Kniha Geologie Českosaského Švýcarska má celkem 576 stran a podílel se na ní tým osmi odborníků z několika institucí: Jiří Adamovič, Radek Mikuláš, Miroslav Coubal (Geologický ústav AV ČR, v. v. i.), Zuzana Vařilová (Muzeum města Ústí nad Labem), Natalie Belisová (Správa NP České Švýcarsko), Petr Havránek (Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví), Jaroslav Kukla a Jakub Lysák (Přírodovědecká fakulta UK).

Hlavní editorka a spoluautorka knihy, geoložka a vědecká tajemnice Muzea města Ústí nad Labem Zuzana Vařilová

Jedná se o jedinečnou publikaci, která shrnuje řadu let bádání a výzkumů o této jedinečné krajině. Je členěna na sedm hlavních kapitol a je zde zahrnuto celé území Českosaského Švýcarska (oblasti zhruba odpovídající hranicím chráněných území na české i německé straně). Jsou zde kapitoly popisující historii poznání území, geologii, pestré tvary pískovcového reliéfu a nechybí ani obsáhlé kapitoly o těžbě nerostných surovin. Významnou součástí publikace je popis 26 geologicky zajímavých lokalit z české i saské strany území. Knihu zakončuje doslov o ochraně přírody. Součástí publikace jsou obsáhlé rejstříky (věcný rejstřík, místopisný rejstřík a personální rejstřík) i seznam použité a doporučené literatury. Odborné texty jsou doplněny obrázkovými schématy, mapami či digitálními modely terénu a hlavně spoustou krásných fotografií od V. Sojky, Z. Patzelta, P. J. Juračky a dalších autorů. Kniha je psána v českém jazyce s angl./něm. resumé. Knihu vytiskla Tiskárna Horák s. r.o. Ústí nad Labem.

Publikaci vydává Správa Národního parku České Švýcarsko, Muzeum města Ústí nad Labem a Ústecký kraj u příležitosti kulatin (20. a 30. výročí založení) obou národních parků, tedy českého a saského. Prezentace knihy se uskutečnila jako součást doprovodného programu znovuotevřené výstavy Písky – známé a neznámé, která se koná v Muzeu města Ústí nad Labem. V průběhu výstavy se uskuteční ještě další veřejné prezentace této nové publikace, včetně setkání autorů. Knihu je možné zakoupit přímo v Muzeu města Ústí nad Labem nebo prostřednictvím jeho webu http://www.muzeumusti.cz/muzejni-shop.aspx.

(za)

FOTO - Muzeum města Ústí nad Labem


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 2 hlasy.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.