Nad soumrakem bohů

Přesně před 30 lety se v tehdejším Československu schylovalo k prvním »svobodným« volbám po roce 1989. Bylo nad míru jasné, že zvítězí Občanské fórum, které ztělesňoval tehdejší prezident Václav Havel. Ostatně v tomto svobodomyslném fóru se schovali snad úplně všichni. Od disidentů, až po bývalé kariérní komunisty. Nastala doba převlékání kabátů a ukazování na ty lidi, kteří zůstali věrni myšlence sociálně spravedlivé společnosti.

[og

Volby před 30 lety nám ukázaly, jak to s naší zemí bude vlastně dál. Skutečně tyto volby vyhrálo Občanské fórum, ale uspěla i Komunistická strana Československa. S nadsázkou můžeme říci, že v té době nastal soumrak bohů, stejně i našeho státu a státního majetku. Tehdejší předvolební kampaň se stále vedla v duchu, že nepřátelé jsou komunisté a my, »revolucionáři« listopadu 1989, jsme vítězi. Tento trend se přesunul i do dnešní doby, kdy můžeme v médiích vidět a slyšet, že ten a onen člověk za »komunismu« trpěl, že nikam nemohl vycestovat, a nastává ostré srovnávání s nacismem a komunismem.

Byť tyto dva systému spolu nemají nic společného, tak dnes je snaha je spojovat do jednoho. Tato věc byla zaseta již v roce 1990, kdy se vše neustále točilo kolem »zlých« komunistů. Do jisté míry to byla náhoda, do určité míry záměr tehdejších politických elit, které vzešly z Občanského fóra. Dokonce i pozdější privatizátoři byli v tomto společenství pro všechny nenápadně schovaní.

Mnoho lidí se cítilo být vítězi, ale mnoho se jich cítilo poraženo. K tomu dodejme, že i když volby dokázalo ovládnout Občanské fórum a na Slovensku Veřejnost proti násilí, tak ani jeden politický subjekt ve svém programu neměl rozdělení Československa nebo privatizaci státního majetku. Lidé se naivně domnívali, že vlastně nastane jakýsi kapitalismus s lidskou tváří, kdy se do našich podmínek přestěhuje západní konzum, ale zůstanou všechny vymoženosti socialismu. Nastalo ale úplně něco jiného. Do naší země se vysloveně »nakvartýroval« západní kapitál a zavedl ryze tržní hospodářství, kde je vše postaveno na nabídce a poptávce. Dokonce i partnerské vztahy nebo sex. Dnes se v mnohých bývalých socialistických zemích traduje následující rčení: za minulého režimu nám o komunismu lhali, ale o kapitalismu nám říkali pravdu. Mnoho lidí v době roku 1990 toužilo po neustálém nakupování, protože v mnohých oblastech centrální ekonomika selhávala. Všichni si mysleli, že nastane ráj pro všechny, kde bude všeho dostatek, ale namísto toho se přinesly veškeré negativní jevy kapitalistického způsobu života – od honby za ziskem přes nezaměstnanost, privatizace, tunely, nárůst duševních onemocnění, kolonizaci, až po ztrátu suverenity v rámci Evropské unie.

Pubertu jsem prožíval v divokých devadesátkách na vesnici, kde bylo JZD, třídírna brambor, kruhárna zelí, vepřín. Viděl jsem tedy, jak vše postupně skomírá a přechází do soukromých rukou. Mnohé z toho ještě vydrželo po celá devadesátá léta, ale již ani jedna věc nepřežila první dekádu nového tisíciletí, kdy naši republiku ještě více kolonizoval konzumní kapitalismus. Od soběstačnosti jsme se přesunuli k závislosti na dovozu potravin z druhého konce světa. Jestliže téměř každá vesnice měla ve svém místě potenciální zaměstnavatele, tak dnes tomu tak není. Je jen málo obcí, kde je tomu jinak. Všude ale vesměs stojí opuštěné kravíny, vepříny, sila. Stojí v krajině jako němí svědkové oné doby, kdy nastal zlom, kdy lidé chtěli věřit ve vysněnou budoucnost. Ta jim ale byla ukradena právě lidmi, kteří se narychlo přesunuli do Občanského fóra, aby byli u toho, až se zhasne a začne se »loupit«. Byli to právě lidé typu Viktora Koženého a jeho pověstných Harvardských fondů, kteří vypouštěli vějičku vábného úspěchu a zbohatnutí. Tito lidé byli přímo napojeni na politické elity té doby, měli přístup k informacím, a zákony, které se tenkrát utvářely, byly ryze účelové, aby mnohá politická rozhodnutí totiž nemohla být trestná. Nastal soumrak bohů podruhé, kdy i ostatní lidé přestali věřit, že nastane zářná budoucnost.

Před 30 lety nám říkali, že musíme dohnat Německo a Rakousko. Položme si ale závěrečnou otázku: kde jsou dnes tyto země? A jestliže jsme měly tyto země dostihnout, tak se z logiky věci nesměly nikam vyvinout. Opak se ale stal pravdou. Z Německa je určující ekonomická síla v Evropě a Rakousko si libuje ve své neutralitě. Naproti tomu se Československo rozpadlo, proběhla likvidační privatizace a stali jsme se kolonií a otroky západního kapitálu.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.5, celkem 157 hlasů.

Jan KLÁN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


znovacek
2020-05-29 08:48
Dik za clanek!
ferdaholub
2020-05-28 12:10
Slechto,ty si nezasloužíš ani to nešťastné zakopnutí. Neopruzuj!!
fronda
2020-05-28 00:10
salekiv: To je jak Rádio Jerevan. V podstatě máte pravdu, ale Churchill
mluvil o bídě za socialismu, Rakousko bylo neutrální, Nizozemsko a
Dánsko byly drancující koloniální mocnosti a my jsme proti Západu
nevedli studenou válku ani neuplatňovali blokádu.
salekiv
2020-05-27 19:51
fronda: Vaše naivita je odzbrojující. Představte si, že takové
Rakousko, Dánsko, Holandsko a další státy západní Evropy tu chudobu
v prostředí studené války a socialistické blokády také odstranily.
Vladimir.novak1
2020-05-27 19:29
Rád bych se "velkymaxmilian" zeptal,co s. komunistický hulvát
z Neratovic, soudruh Ivan Pleninger povídal.Neznám jej, tak mi o něm
něco napište.Dále, co myslíte tím "k elektorátu vašich
voličů, díky za každého dalšího...".Je pravda, že po 30 letech
je společnost mravně rozložená, ale neuvědomuje si to. Dokonce si
ohrožuje vlastní život.Jeden příklad: Matka přechází rušnou ulici
s kočárkem a malým děckem za ruku mimo značený přechod.Ťuká do
mobilu a na nic se neohlíží.Jinak, mobily mě fakt serou.
fronda
2020-05-27 19:09
Churchill byl významná, ale rozporuplná osobnost, podobně jako Stalin.
S tím socialismem se Churchill mýlil, např. u nás v ČSSR se podařilo
bídu prakticky odstranit. I v obtížných podmínkách studené války a
imperialistické blokády.
slechta48
2020-05-27 18:50
Potrefený kretén, bývalý příslušník StB @velkymaxmilian se ozval.
Podle vzteku to vypadá na ránu do černého ...
kozpav
2020-05-27 18:26
OK pane Klan. Navenek to vypadá dobře ale psychicky a morálně
rozvracene.Po 30 letech nemocná společnost.
velkymaxmilian
2020-05-27 18:01
@Vladimir.novak1: Správný postřeh článek (mh) s.Moniky Hoření
:"Hrnky, trička a teď i kalendář s nacistickými pohlaváry!"
vyšel skutečně s křížkem po funuse. Pozoruhodné je, že v čase
13:29 jsem pochválil instituce, které nakladatelství "Naše
vojsko" nakopaly do řiti, ale komunistický hulvát z Neratovic
soudruh Ivan Pleninger reagoval v 16:58 skutečně originálně,
nepřekvapil je to kretén non plus ultra. Velká gratulace k elektorátu
vašich voličů, díky za každého dalšího...
Vladimir.novak1
2020-05-27 17:23
Když čtu ty komentáře,musím jen kroutit hlavou.Je zřejmé,že
antikomunisti zde na webu získávají převahu,neb komunističtí
stařečkové, kteří opětovně při sjezdu podporují s. V.Filipa (no,
jsou i mladí),navštěvují často krematorium.Takže je
doporučováno,aby antikomunisti(nelze někdy správně určit)měli se
obrátit na hnízda modrých ptáků nebo malých sov.I ostatní hnízda
jistě nebudou zcela obsazena.Ale máme demokracii a svobodu,takže proč
by se neměli projevovat zde na webu HaNo?Komunisté alespoň získají
zkušenosti,jak na jejich poznámky v oficiálních projevech
reagovat.Např.padla tady poznámka o nakladatelství "Naše
vojsko".Také mi jeho knížky nepřirostly k srdci,ale nezatracoval
bych je kvůli nějakém úletu.Vydalo i praktické knížky, např.o
sebeobraně,což je praktické v dnešní době.V téhle době jsem byl
přepaden pětkrát,za socialismu ani jednou.Pošesté jsem se ubránil a
to díky takovým knížkám.Postrádám jen knížku "O sebeobraně
důchodců".Web HaNo, co si budeme říkat, je zastaralý a redaktoři
HaNo si budou do 5 let hledat jiné zaměstnání.Proč je zastaralý?Uvedu
příklad:Dnes byl uveden článek"Hrnky, trička a teď i kalendář
s nacistickými pohlaváry!"Obsahu se nedá skoro nic vytknout,ale
opět s křížkem po funuse.Včera jsem to věděl z jiných medií.
slechta48
2020-05-27 16:58
Duševní mrzák fízl Maxmilián Bretschneider ví co je dialektický
materialismus? Že by nakonec přiznal, že byl v KSČ a má i VUML aby se
mu splnilo předsevzetí - pracovat ve Státní bezpečnosti? Kdepak je jen
odporný, podlý antikomunistický rusofób.
svaty_vaclav
2020-05-27 16:26
velkymaxmilian, ty seš tak třeskutě chytrý, na tvůj způsob myšlení
si jen tak někdo nepřijde. Hlavně musíš vždycky svoje jinotaje
vysvětlit jako pokaždé, abychom to pochopili co jsi tím svým blábolem
vlastně myslel. HaNo by měly na svém webu zřídit rubriku -
"velkymaxmilian radí informuje". Jinak antikomunisti a fašisti
s článkem si nelámejte hlavu, ten je určen pro inteligentní lidi, což
vy nejste. velkymaxmilian, tvoje úporná snaha mě urazit přichází
vniveč; už jsem ti říkal, že mě může urazit jen inteligent, což se
tebe netýká.
miki.13
2020-05-27 16:12
jmarek3: většina zdejších rudých pomatenců rozděluji lidi na
komunisty a fašisty. Vy zase na bolševiky a konzumní ubožáky. Inu kdo
není s námi, jde proti nám. Čest práci
jmarek3
2020-05-27 14:23
Když jsem ještě pracoval, tak jsem již projevoval antipatii na
současnou dobu. Několik vln propouštění se projevilo i na mladých,
kteří získali zelenou barvu.Tehdy si ze mě dělali spolupracovníci
legraci, že jsem bolševik.Rád jsem přijal tuto přezdívku.Pravda je
že nás bylo málo. Většina jsou konsumní ubožáci.Věřím, že
národ bude pokrokový jak komunismus.V současnosti jsou projevy nacismu
na denním pořádku,pod vedením ODS.Hnutí ANO spolu s KS prosazuje
lepší budoucnost než podvraťáci.
donald.kaczerowski
2020-05-27 14:13
hajek.jiri51 - Třeba by v tom bytě po vás ani nikdo nechtěl bydlet...
miki.13
2020-05-27 13:46
Léta komunisti svojí propagandou tvrdili, že žádní parašutisté z
Británie neexistovali a že Heindricha odstranil český lid. O tom jak
se komunisti zachovali k našim válečným hrdinům, kteří bojovali ve
službách RAF je hanba mluvit. Řada z nich skončila v komunistických
lágrech. Komunisté mají k nacistům velmi blízko, jejich snaha o
totalitní stát vedený jediným politickým směrem, odstraňování a
zavírání oponentů, nenávist k židům atd. Ostatně nápis na vstupní
bráně "Prací ke svobodě" v komunistickém lágru u
Příbrami mluví za vše.Jsem rád, že žiji v zemi kde takováto hnutí
jsou zakázána zákonem. Čest památce obětem fašismu a komunismu.
velkymaxmilian
2020-05-27 13:29
@svaty_vaclav: Pepku Vyskoči pan Jocky není na rozdíl od tebe duševně
postižený a pochopil, že si s tím koncilem z roku 1095 dělám srandu.
Za docela pěkný dárek k dnešnímu výročí atentátu na Heydricha
považuji společný počin Ministerstva vnitra ČR a Magistrátu HMP
neboť konečně klepli přes odporné rudo-hnědé pracky nakladatelství
Naše vojsko. Číše trpělivosti přetekla kalendářem s
"osobnostmi" Třetí říše. Je velmi dobře, že sebranka
vydávající oslavné knihy o divizích SS Waffen, trička s nacistickou a
komunistickou symbolikou, ale i hrníčky s podobiznami zločinců Hitlera,
Stalina, Lenina, Gottwalda a další sběře přišla ze dne na den o
skladovací a prodejní prostory, jen tak dále hnědo-rudý hnůj je
třeba vykydat, to by měli pochopit i lidé s větším než menším
deficitem inteligence...
svaty_vaclav
2020-05-27 13:03
Ze svého antikomunistického hnojometu tady velkymaxmilian 11:35
vypouští jeden za druhým své „duchaplné“ slovní průjmy. Dnes je
výročí atentátu na říšského protektora, všichni antikomunisti a
fašisti na HaNo mají smutek a někde v koutku truchlí. Blíží se také
výročí kdy Sověti vytřeli německými vojenskými prapory Rudé
náměstí v Moskvě při slavné Přehlídce vítězství v roce 1945.
Antikomunisti a fašisti to dodnes nevydýchali, že Sověti nakopali
zadnice Němcům, když přes celou Evropu zdrhali ze Sovětského svazu, a
Sověti jim jako třešničku na dortu rozbombardovali Berlín a udělali z
něj kůlničku na dříví.
Vladimir.novak1
2020-05-27 12:08
Je fakt, že po Velkém Listopadu nastalo velké převlékání
kabátů.Historie nás poučuje, že se tak dělo po roce 1918 a 1945.Po
r.1989 byl navíc móda ráčkovat.S svobodou a demokracií i tehdy to bylo
naštíru.Když jsem se pokoušel komouše obhajovat (nebyl jsem
straník),spolupracovníci mě chtěli vyhazovat z okna.Ano, mnoha lidem za
socialismu bylo ubližováno, ale někteří se po systému vezli,a ti
hlavně obraceli kabáty.Pravda, byl zničen průmysl i zemědělstství, a
to hlavně díky privatizaci a zlodějen.Dnes se staví na zelené louce,
za což se příroda mstí.Nakonec, kolik firem zkrachovalo!Takže se
může i tvrdit, že podnikatelé jsou špatní hospodáři.S.J.Klán
udělal dobře,že oznámil,že vyrůstal na vesnici.Je to tedy člověk ze
života, má zřejmě zkušenosti.Ještě připomínka, po r.1945 jsme
darovali Podkarpatskou Rus Sovětům. To byl počáteční rozpad ČR,
později ČFSR.
velkymaxmilian
2020-05-27 11:35
@jocky: S politováním musím konstatovat, že vám nic neříká
dialektický materialismus a nectíte Uljanovovo "Vše souvisí se
vším". Boj proti bolševismu všemi prostředky je posvátný, to
má charakter axiomu V dějinách sice neplatí "kdyby", ale
mimořádně udělám výjimku. Kdyby na koncilu ve francouzském Clermontu
v roce 1095, věděl předsedající Don Urban II. o existenci něčeho tak
odporného jako je bolševismus, pak by cílem historicky první kruciáty
nebyla Svatá země, ale prostory Kyjevské a Moskevské Rusi, bohužel se
tomu tak nestalo. Museli jsme sice čekat devět století, ale ten mejdan
v Bělověžském pralese byl Jocky přímo "Ódou na radost",
přeji hezký den...
1 | 2
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.