Z křivd minulosti nelze těžit donekonečna

Každoročně jezdíme se studenty středních škol na Terezínskou tryznu. A co víc, organizujeme vždy prohlídku Malé pevnosti, aby si mladá generace zažila zdejší genius loci. Stejně tak samozřejmě vzpomínáme české oběti vyvraždění Lidic, Ležáků, obcí na Valašsku nebo Javoříčka.

Jako členové dvou organizací pamatujících na oběti nejstrašnějšího konfliktu v lidských dějinách, druhé světové války, nemůžeme jinak. Veškeré oběti je nutné si připomínat. Prameny uvádějí zhruba šest milionů židovských obětí, jejichž tragédie je pojmenovaná souhrnným označením holocaust. Je ovšem potřeba zdůraznit také další číslo. Mezi slovanskými národy střední a východní Evropy si válka vybrala téměř pětinásobně vyšší daň. Slované měli být podle plánů nacistických německých pohlavárů v lepším případě vystěhováni daleko na Sibiř, jinak podléhali rovněž plánované likvidaci jako méněcenná rasa. Potud jakási zkratkovitá paralela.

Další cesty židovského obyvatelstva a Slovanů se v novodobé historii už rozcházejí. Slovanským národům se z určité druhořadé kategorie »světového společenství« vymanit nepodařilo, stačí sledovat osudy Srbska a aktuální rusofobní hysterii.

Židé si po válce založili svůj Stát Izrael, což byl nepochybně majstrštyk, a podařilo se jim ho v neklidných dobách uhájit. Je nutno také vzít v úvahu, že Arabové obývající někdejší mandátní Palestinu vzali svoji budoucnost za nelehký konec, když vsadili na kartu buď vše, nebo nic. Takováto sázka je nesmírně ošidná a její konsekvence jsou v blízkovýchodním regionu patrné do dnešních dnů.

V zásadních politických otázkách Státu Izrael se však nelze v určitých okamžicích ubránit konturám jakési filozofie ve stylu »my jsme prožili holocaust, takže jsme lepší než vy všichni ostatní, podle toho se budeme chovat a ostatní to musí tolerovat«. Stačí se totiž podívat, co vše Izraelcům v běhu desetiletí prošlo bez mrknutí oka spíše NATO než OSN, která už dávno neplní svoji funkci. Kdyby podobné, často svévolné, akty podnikl kdokoli jiný na světě, byl by už na imaginární střeše pověstný oheň.

Ministr zahraničí Petříček, k jehož mezinárodním eskapádám mám osobně tisíc a jednu výhradu, a jeho spoluautoři si dovolili upozornit, že plánovaná anexe palestinské půdy pod nelegálně postavenými židovskými osadami, je flagrantním porušením mezinárodního práva. Co také jiného. Izrael to konečně stále úspěšně praktikuje v případě syrských Golanských výšin, jejichž část si rovněž nelegálně přivlastnil.

Byť se na první pohled jeví jako paralela takzvaná »anexe« Krymu, srovnání tady vůbec není namístě. Území tohoto poloostrova totiž nebylo za časů, kdy spadal pod správu Ukrajiny, plánovitě osidlováno ruským obyvatelstvem, navíc zde proběhl plebiscit, který umožnil místním obyvatelům vyjádřit názor na vlastní budoucnost. O takovém demokratickém aktu se mohlo obyvatelům Sudet či palestinské autonomie pouze zdát.

Vzýváme-li tedy tolik takzvaná lidská práva, mají být pro všechny na světě stejná. Žádná entita není lepší než ty ostatní, ani horší. Žádná se v tomto kontextu nemůže odvolávat na jakákoli historická specifika. Případná anexe arabské půdy židovským státem by tedy byla aktem hrubé agrese a z hlediska mezinárodního práva naprosto nepřijatelná. A měl by ji proto jednoznačně odsoudit dobrý kamarád, stejně jako nepřítel.

Tomáš KALÁB, předseda OV ČSBS Prostějov, kandidát do Zastupitelstva Olomouckého kraje


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.8, celkem 46 hlasů.

Tomáš KALÁB

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2020-06-03 23:55
Izraelci odmítají rozumný kompromis, takže dopadnou jako JAR, přijdou
o všechno. Bantustany nebudou fungovat ani jim.
Vladimir.novak1
2020-06-03 17:05
Soudruh Tomáš KALÁB zde uvádí článek celkem obstojný,má ale pár
chyb.První,co si komunisti asi nikdy neodpustí,je to jejich věčný boj
proti nacismu a fašismu.Nezaujatého čtenáře,když to čte,tak se mu to
jeví jako kolovrátek.Nepochopí,že mládež už to nezajímá a
střední generace má úplně jiné starosti.Zde autorovi poněkud
křivdím,ale zmínka o II.svět.válce tu je.Druhá,když už zveřejnil
tento článek,tak by se spíše hodil na kandidátku do PS a ne do
zastupitelstva kraje.Třetí,nazývejme věci pravým jménem.V Izraeli
nežijou Izraelci,nýbrž Židé a Arabové (nikoli Palestinci).U nás
žijou Cikáni,nikoli Romové.A jedno mimo mísu. V USA žijou běloši a
černoši(včetně Indiánů,mesticů a mulatů).A Afroameričany zřejmě
mlátí Evroběloši.A teď o něčem jiném.Hulákání,jak jsou Arabové
v Izraeli utlačováni,mi už leze krkem.Ale protože Arabové jsou
roztroušeni po celém Izraeli,nelze ani po dobrém uskutečnit stát
Palestina.Jedna možnost by tu byla,ale je téměř
neproveditelná.Sestěhovat všechny Araby žijící v Izraeli na Sinajský
poloostrov a tam ten stát uskutečnit.Pak by si ale museli vystavět
vlastní elektrárny,rozvést proud,založit fabriky,vystavět
školy,zaopatřit zdravotnictví,apod.
o.motl
2020-06-03 14:52
slechta48: Z vás ten Pleninger čouhá jako sláma z bot, nechte si to
přitroublé onikání na schůzi uliční buňky partaje.
slechta48
2020-06-03 12:46
Motle oni tak krásně nadávají, ještě prosím toho rudého noka, pak
zhnědou oni ...
petr.karlik
2020-06-03 11:34
Soudruhu Kalábe, tvrdíte že anexe Krymu byla oprávněná, protože
plebiscit mezi obyvateli Krymu jasně rozhodl. Jsem udiven když tvrdíte
že plebiscit v Sudetech by rozhodl v náš prospěch. V Sudetech přece
žilo mnohem víc Němců než Čechů, takže plebiscit by dopadl určitě
v náš neprospěch. Osud Sudet nakonec rozhodla druhá světová válka v
náš prospěch. Sice jsme provedli tzv. divoký odsun sudetských Němců
ale jinak odsun přispěl ke zlepšení situace v Evropě. Je bohužel
smutná skutečnost, že v Evropě nedokážou dva národy žít v jednom
státě. Výjímkou je pouze Švýcarsko a Belgie.
o.motl
2020-06-03 11:21
Vy mluvíte jako bývalý nácek a dozorce v KT nebo jako vyholená hlava a
popírač holokaustu, Pleningere. Jenom místo hnědé máte v palici
rudou.
slechta48
2020-06-03 11:03
Bodejť by Muzeum nebyla "krásně udělaná expozice" když
budovatelé čerpali z pamětí k práci v dolech odsouzených vrahů,
defraudantů a diverzantů. Pojmenovali jste si to jako III. odboj a
bývalý Svaz protifašistických bojovníků jste vykleštili do
nynější podoby.
ne68
2020-06-03 09:32
Doporučuji do mezi navštěvovaná místa zařadit i muzeum
Jáchymovských dolů! Krásně udělaná expozice!
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.