Reklama
Ilustrační FOTO - Pixabay

Penzijní systém máme relativně stabilní

Český penzijní systém je podle studie Allianz, založené na datech ze 70 zemí, ve srovnání s jinými poměrně stabilní. V prvním ročníku Globální zprávy o penzích přiřkli odborníci Allianz České republice 12. místo.

Žebříček vznikl na základě nového ukazatele, který začala Allianz od letoška sledovat. Takzvaný API (Allianz penzijní indikátor) se skládá ze tří složek. Za prvé bere v potaz demografické a rozpočtové předpoklady, za druhé udržitelnost systému a za třetí jeho přiměřenost. Vznik API je reakcí na velké světové demografické změny. Zveřejněné výsledky nicméně ještě neodrážejí a ani nemohou odrážet změněné podmínky v důsledku opatření proti šíření koronaviru.

Momentálně se odhaduje, že do roku 2050 vzroste podíl starší populace závislé na penzích o 77 procent. Celosvětově se tak důchodci početně vyrovnají zhruba čtvrtině osob v produktivním věku. V západní Evropě může jít až o 51 %.

První pilíř nového ukazatele odráží výchozí stav konkrétních zemí z hlediska demografické situace a veřejných financí. Na stupnici od 1 do 7, kde 1 je nejlepší výsledek, hodnotí Allianz v této kategorii ČR celkovou známkou 4.2. Co ČR v rámci zohlednění demografických faktorů chybí, jsou mimo jiné pracovní příležitosti pro starší zaměstnance.

»Jedním z dědictví současné krize bude určitě skutečnost, že budeme muset zdvojnásobit snahu o reformu penzijních systémů. Kdo ještě měl manévrovací prostor, právě o něj přišel,« varovala jedna z autorek studie Michaela Grimmová.

Druhou složkou penzijního ukazatele je udržitelnost systému. V tomto kontextu je podle Allianz důležité, zda se bude zvyšovat věk odchodu do důchodu. ČR ho zvyšovat plánuje, a získala tak známku 2.9, znatelně lepší, než je celosvětový průměr.

Třetí složkou je přiměřenost systému, pod čímž Allianz zahrnuje poměr počtu pracujících vůči počtu důchodců, udržení životního standardu seniorů a existence penzijních fondů a jiných zdrojů příjmu starší populace. Zde nám zpráva vytýká mj. absenci výsluhových důchodů u jednotlivých profesí a ČR hodnotí známkou 3,2.

(ici)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.6, celkem 5 hlasů.

(ici)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama