Chceme s vámi rozvíjet náš kraj

Žijeme v kraji natolik rozmanitém, že je až s podivem, jak vše k sobě ladí, vzájemně se doplňuje a utváří v jedinečnou harmonii. Na jedné straně vidíme průmysl, který je stěžejní energetickou hnací silou našeho regionu, na straně druhé nelze přehlédnout krásu a rozmanitost zdejší přírody a bohatost kulturních památek. Abychom mohli v tomto kraji všichni vést spokojený a plnohodnotný život, je potřeba neustále usilovat o jeho rozvoj.

Co se týče přírody, zde se musí naše úsilí zaměřit na dopady klimatických změn a vytvářet projekty, které jim budou předcházet. Mám na mysli především zvýšenou péči o ochranu krajiny, vody, půdy a lesů. V odpadovém hospodářství se zasadit o lepší propracovanost v nakládání s odpadem se zaměřením na výstavbu moderních třídíren tak, aby se odpad stal znovu surovinou a ne skvělým byznysem pro pár vyvolených.

Kvalita života člověka je ve velkém měřítku ovlivněna také zdravotní a sociální péčí. V této oblasti je potřeba zejména zvýšit důraz na posílení terénních sociálních služeb pro seniory a hendikepované osoby. Neméně důležité je zajištění stabilizace zdravotních pracovníků, například poskytováním kvalitního služebního bydlení za regulované nájemné, a to jak ve městě, tak i na venkově. Chtěli bychom rovněž zastavit privatizaci a likvidaci zdravotnických zařízení zejména v malých obcích.

Nadále se budeme věnovat zkvalitnění veřejné dopravy, vyhovující návaznosti spojů, promyšlenému vytváření dopravních staveb a oprav. Řidičům je třeba vytvořit lepší podmínky pro výkon jejich povolání nákupem kvalitních autobusů a tím zlepšit také komfort pro cestující.

V našem kraji se chceme zaměřit na výstavbu bytových domů obecních i družstevních z veřejných prostředků s dostupnou výší nájemného. Dostupné bydlení je zejména pro mladé lidi důležité při zakládání rodiny. Podporou místních samospráv je třeba vytvářet podmínky pro zastavení vylidňování venkova a zatraktivnění života zde. Jednou z mnoha věcí, jak toho lze dosáhnout, je podpora všech potřebných služeb pro občany, možnost společenského a kulturního vyžití.

Jednou z dalších priorit KSČM je maximální podpora veřejného školství s důrazem na zvýšení kvality výuky s rozvojem oborů, které velmi chybí na trhu práce. Dále zajištění rovných podmínek pro přístup ke vzdělání pro všechny a to dle talentu žáka a ne podle finančních dispozic rodičů. Společně s firmami a podniky je třeba vytvářet sérii zajímavých stipendií pro žáky učňovských oborů, aby nedošlo k jejich zániku a řemeslo se nestalo podřadným povoláním.

Budeme podporovat poctivou a hospodárnou správu veřejného majetku ve prospěch všech občanů a zamezovat jeho rozkrádání a rozprodávání do cizích rukou. Chceme být nápomocni lokální ekonomice a regionálním výrobcům, kterým chceme umožnit prosazení se na trhu a tak zajistit znovuobnovení soběstačnosti.

Pod naším vedením chceme v kraji nadále spolupracovat a podporovat složky IZS, zajistit zkvalitnění jejich práce investicemi do vybavení a prostředků. Iniciativně se chceme zasadit o vyvolání jednání s vládou a zajistit kompenzace členům zásahových jednotek JSDH obcí za jejich činnost. Dále budeme usilovat o spolupráci na zajištění plného početního stavu Policie ČR, tak aby se všichni občané mohli cítit bezpečně.

S ohledem na venkov se zaměříme na podporu zemědělců, včelařů, rybářů, chovatelů a pěstitelů, kterým bychom chtěli dát k dispozici znovuotevření zajímavých a jednoduchých dotačních titulů na podporu jejich činnosti. Jsou to totiž právě tito lidé, kteří s mnoha dalšími pomáhají utvářet onen jedinečný a neopakovatelný ráz krajiny a tím i celého našeho Ústeckého kraje, ve kterém se všichni chceme cítit dobře a bezpečně, prožívat zde důstojný a kvalitní život. Proto je zde pro vás KSČM, strana, která říká: Chceme s Vámi rozvíjet náš kraj!

Radek ČERNÝ (KSČM), krajský zastupitel, vedoucí kandidát Ústeckého kraje


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.7, celkem 26 hlasů.

Radek ČERNÝ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2020-06-06 13:30
Jak s Cikány? Navrhoval bych, aby byli motivováni odejít do Prahy,
bohatého kosmopolitního velkoměsta, kde je plno sluníčkářů, kteří
prahnou po tom, nechat se jimi obohacovat. Neřešit problém, znamená
dočkat se katastrofy.
salekiv
2020-06-04 15:50
Zkrátka - budeme podporovat všechny, ale konkrétně po nás nic
nechtějte.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.