Osamocený kapitalismus

Již více než 30 let neexistuje vůči současnému kapitalismu žádná reálná alternativa. Vítězství, které utrpěla myšlenka neoliberální demokracie, ve které je skrytý právě ekonomický systém zvaný kapitalismus, bylo téměř děsivé. Jako domeček z karet se postupně bortily systémy státního socialismu a to i spolu se svým vzorem – SSSR. Od té doby kapitalismus utvrzuje sám sebe, že nad něj není. Že je jediným životaschopným modelem pro současnou civilizaci.

Jenže co si myslet o systému, který způsobuje silnou nerovnost, je představován těmi nejbohatšími lidmi na světě, kteří drží většinu bohatství? Asi nic lichotivého. Co je ale na něm tolik lákavé, že neustále existuje? Přežije skutečně svůj úspěch, který slaví již tři dekády?

Současné pojetí demokracie je postaveno na lidských právech a svobodách. Povinnosti, které obyvatelé mají také mít, jsou upozaděny. V tom všem je pečlivě zakomponován kapitalismus, který je postaven na spotřebě. Musí se neustále něco vyrábět a vy musíte neustále něco spotřebovávat. To je prostá logika dnešního modelu kapitalismu. Globalizace, která zasáhla do života nás všech, má své vítěze a poražené. Mezi vítěze můžeme řadit nadnárodní korporace, které právě provádějí distribuci tolik vytouženého zboží, které se někde musí spotřebovat. Rychlá přeprava zboží z jednoho konce světa na druhý a neustálé propojení pomocí informačních technologií umožnilo vznik globálního kapitalismu, ze kterého nejvíce tyjí ti nejbohatší. Jestliže se před rokem 1989 muselo někdy řešit nedostatkové zboží, tak dnes musíme řešit negativní dopady nasycenosti obchodních řetězců, které spočívají zejména v dopadech na životní prostředí – od samotné výroby až po vznik odpadu. Na současném modelu kapitalismu, který je maskován různými termíny od neoliberální, liberální nebo sociálně-demokratický, je lákavé to, že dokáže zabezpečit právě ony plné obchody. Tento faktor je často dáván do protikladu s centrálně plánovanou ekonomikou, která byla v některých aspektech nevýkonná.

Kruté vystřízlivění, které prožíváme v podobě neustále se zvyšujícího znečištění životního prostředí, dává tušit, že nastane bod obratu. Více lidí se stává »zelenými«, když si uvědomují, že o životní prostředí je nutné pečovat jako o cenný materiál, který se snadno poškodí. Zelenou politiku kapitalismus tolik nepřijímá, protože mu překáží v jeho dalším rozpínání po planetě v honbě za ekonomickým růstem a tvorbou zisku. Vzpomínám si, jak jsme právě před třemi desítkami let měli na vesnici plno věcí, které si dnes musíme za hodně peněz nakoupit – od brambor, mléka, základních potravin atd. I to je další »úspěch« kapitalismu, když dokázal zničit soběstačnost mnohých zemí a učinit z nich kolonii svých výrobků, které u nich doma nikdo ani nechce.

Jenže má kapitalismus ještě co zničit? Nepochybně ano. Jednak samotnou civilizaci a poté životní prostředí jako celek. Tomu je potřeba zabránit a není jiná možnost, než tomu předejít vznikem alternativy k současnému kapitalismu. Je nutné začít debatovat o zavedení základního příjmu, přes posílení role států, reformy Evropské unie, zavádět ryze socialistické prvky a hlavně specifikovat nové postavení člověka jako tvora rozumného v současné společnosti. Jinak se člověk přemění v člověka nerozumného, který bude chtít v honbě za uspokojení svých potřeb ničit i to, co nenávratně zmizí v prázdnotě bez možnosti obnovy.

Jan KLÁN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.4, celkem 74 hlasů.

Jan KLÁN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2020-06-10 00:31
salekiv: No tak třeba fluidní kotle, relativně lacinější a vhodné
pro menší výkony, byly v použitelné formě představeny prakticky až
koncem 80. let.
fronda
2020-06-10 00:24
miki.13: Takže komunisti se o životní prostředí zajímali, když to
bylo téma na sjezdu. Západní země byly a jsou bohatší, takže
odsířily o něco dřív. Tady jsme nejen stavěli jaderné elektrárny,
ale mj. vyvíjeli vlastní odsiřovací technologii v Tušimicích a
připravovali nákup odsiřování do Počerad. V severních Čechách jsem
v té době žil a "téměř nedýchatelno" je propaganda.
Informace o Černobylu tajil právě zrádce Gorbačov, proč asi. Naši
nemohli vědět, co se tam stalo. Postup vlády odpovídal situaci.
miki.13
2020-06-09 20:35
Inu tam kde schází argumenty následují vulgarity a urážky, je mi tě
chlapče líto.
rosemil71
2020-06-09 20:17
Miki,ty tupé hovado,zalez někam do nory.Tvoje debility nemají obdoby.
miki.13
2020-06-09 13:47
Sami soudruzi na 17.sjezdu v roce 1986 hovoří o špatné ekologické
situaci v severních Čechách a na Ostravsku, hovoří se o ekologické
katastrofě a nutnosti odsíření jako ve státech na západ od nás. Od
11.listopadu 89 probíhají několikadenní protesty v severních
Čechách, kde je od října inverze a téměř nedýchatelno. O tom jak
nás soudruzi informovali o havárii v Černobylu, poslali lidi do
prvomájových průvodů a odstartovali závod míru ani nemluvím. Jak
říkal později prezident Gorbačov:nehoda Černobylu, její zatajování,
lhaní a dopad na životní prostředí byl jeden z důvodů pádu
komunistických režimů v Evropě. Toto není subjektivní pocit ale holá
fakta.
rosemil71
2020-06-09 07:43
Tak super,pane Prchale,aspoň mne neurážíte a neútočíte.Vás beru
jako seriozního oponenta.
jarprchal43
2020-06-09 00:59
rosemil71 - Tak samozřejmě, že je to subjektivní pocit. Nedělal jsem
pochopitelně žádná měření, popisuju, co jsem viděl. Ale na druhou
stranu vím od německých přátel, že se tam vynakládaly na čištění
Rýna obrovské peníze. Dokonce existovala jakási mezinárodní rýnská
smlouva všech zemí, kterými řeka protéká. A vím, jak byli Němci
nešťastní, když tam občas docházelo k ekologickým katastrofám -
unik pohonných hmot z lodí nebo chemikálií z fabrik. Obrovským
problémem Rýna a Dunaje je značná lodní doprava, která způsobuje
přehřívání vody a to škodí živočichům i rostlinám. Na druhou
stranu dokázali v bývalé NDR, že se lze k vodě chovat ekologicky.
Jezdíval jsem na dovolenou na berlínská jezera a tam - v bezprostřední
blízkosti velkoměsta - žili raci. A ti jsou přece na čistotu vody
neobyčejně hákliví.
onvr
2020-06-08 22:32
salekiv.. no asi jak který kapitalismus. Např. v USA je asi zářný
příklad kapitalismu, který obdivují mnozí lidé a s ekologii jsou na
tom ve většině odvětví mnohem hůře než naše země v celodobé
historii. Jsou za to i kritizování OSN. A nebo západní evropa se
např.zbavuje nebezpečného odpadu tak, že ho odveze na východ.
onvr
2020-06-08 22:24
Nevím jak to bylo s čističkama odpadních vod na Sázavě nebo na
Labi,ale např.v Ostravě ÚČOV zrekonstrulovaná v roce 1996 která
nahradila již zastaralé,v Opavě 1930, ve Frýdku-Místku v roce 1967.
salekiv
2020-06-08 22:10
onvr - Zkuste mi vysvětlit jakou mentální smyčkou jste dospěl k
názoru, že odsíření tepelné elektrárny souvisí s její stavbou.
Klánovo pitomé klišé, že kapitalismus se neslučuje s ochranou
životního prostředí se jednoduše nezakládá na pravdě. Svědčí o
tom právě 80. léta, kdy byl Západ v aplikaci moderních ekologických
technologií daleko před námi. Dnes není s čím porovnávat, protože
socialistické režimy až na bizarní výjimky odešly dávno do
věčných lovišť.
rosemil71
2020-06-08 21:54
Co na to Done říct.Věřím,že data máte spolehlivě ověřena.S tím
ostatním souhlasím tak z 50%
rosemil71
2020-06-08 21:48
Pane Prchale,do hlavy Vám nevidím,ale jestli to s tím Rýnem a Dunajem
nebyl jen Váš subjektivní pocit.Přirovnám to ke sportu-naše mužstvo
po zásluze prohraje,ale my vidíme,že jsme byli lepší,nebo že nás
poškodil rozhodčí.
donald.kaczerowski
2020-06-08 21:48
71 - První čistírna odpadních vod byla postavena v Manchesteru v roce
1913. U nás měly čističku všechny vesnice kolem přehrady na pitnou
vodu na Želivce už v sedmdesátých letech. Takže čističky existovaly,
ale jen někde. Když jarprchal43 zmínil Sázavu, tak v Kácově trčela
roura z níž tekly fekálie přímo pod městem. Vltava pod Větřním
byla jedna velká hrůze. Netekla tam voda, ale smradlavá kaše.
Uznávanou stokou Evropy nebyl Rýn, ale Labe.
onvr
2020-06-08 21:37
salekiv....Neznám u nás žádnou uhelnou elektrárnu postavenou v období
mezi roky 1985-89.Možná že nějaká snad přece. Ale za to po roce 1980
se začaly u nás v republice budovat vodní a jaderné elektrárny.
Většina světa tyto elektrárny uznává za dostatečně ekologické při
výrobě el.proudu i v dnešní době. Pokud někdo napíše, že minulý
režim na ekologii kašlal tak je nic víc než sprostý lhář!
jarprchal43
2020-06-08 21:35
onvr - Umíte pěkně argumentovat.
jarprchal43
2020-06-08 21:33
rosemil71 - Tady ty fekálie plavaly v Sázavě ještě před listopadem
89. Čističky se začaly stavět až po něm. V sedmdesátých a
osmdesátých letech jsem řeky na západě viděl. Rýn v Německu a Dunaj
ve Vídni měly oproti Vltavě daleko čistší vodu, přestože tam byla
velmi čilá lodní doprava. Řeka Aara v Bernu vpadala jako když tam
teče pitná voda.
onvr
2020-06-08 21:06
Ano, dálnice přes CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ nejsou potřeba.
salekiv
2020-06-08 21:02
V druhé polovině 80. let byly v prohnilé na zisku založené
kapitalistické cizině metody odsíření dávno vymyšleny, dovedeny do
provozního použití a aplikovány v tepelných elektrárnách. Minulý
režim padl i proto, že na životní prostředí totálně kašlal. Pokud
si někdo myslí, že dálnice nejsou potřeba, těžko na to najít
slušnou odpověď.
onvr
2020-06-08 20:35
salektiv... ano technologie šla kupředu na celém světě, to je jenom
dobře. Ale odsuzovat minulý režim za to, že nevyužíval ještě
nevynalezené technologie? To je celkem přes čáru. Dnes máme zákony
ohledně životního prostředí mnohem přísnější. To je taky dobře.
Já když dnes výjdu ven tak vidím např. spoustu znehodnocené
zemědělské půdy. Na kterých stojí různé montovny, automobilky,
skladiště a překladiště. Potom vidím jak CHKO zdevastovaly dálnice.
Vše postaveno po 89. A je zato někdo potrestán? Není a asi ani nebude!
To je ta vaše dnešní ekologie? A to ani nemluvím o množství
nebezpečného odpadu dovezeného po 89 nejenom "na černo" k
nám přes hranice povětšinou ze západu, protože oni sami nevědí co
sním udělat. To je ta dnešní ekologie! A opět nikdo nepotrestán a
pokud ano tak jsou to povětšinou bezdomovci, kteří aby měli na čůčo
tak podepíší všechno. Doporučuji vám p. salektiv otevřít očí a
nejenom vše házet na komunisty. Je toho mnohem více a v mnoha
odvětvích. Na hodně tlustou knihu.
fronda
2020-06-08 20:28
salekiv: Jo, kouřící továrny byly před 40 lety po celém světě
symbolem prosperity. Komunisté zvyšovali podíl čisté jaderné energie.
Dbali na životní prostředí. Tehdy ještě prostě nebyly tak dostupné
odsiřovací technologie.
1 | 2
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.