Ilustrační FOTO - Pixabay

Jak větrné elektrárny ovlivňují klima

Takzvané zelené energetické dogma radikálních ekologů, tj. jsou zásadně proti mírovému využívání jaderné energie (její vojenské zneužívání včetně hrozby světové jaderné války ale ignorují), jsou proti využívání fosilních paliv, jsou pro zásadní rozvoj využívání tzv. obnovitelných zdrojů energie, prakticky za jakoukoliv cenu, při nepříliš velké pozorností věnované úsporám paliv a energie, údajně slaví triumf: je na něm postavená tzv. Zelená dohoda pro Evropu. Problém je, že toto zelené dogma stejně jako samotná dohoda je v mnoha směrech mimo realitu. Zejména žene nejen Česko do hluboké energetické krize, protože obnovitelné zdroje nejsou dostatečně vydatné, a zvláště výroba větrné, ale také sluneční elektřiny je silně nerovnoměrná a vzhledem k vysokým výkyvům nespolehlivá.

Spalování biopaliv dál snižuje naši potravinovou soběstačnost, prohlubuje hlad ve světě a stimuluje plundrování zemědělské, zejména orné půdy a tropických deštných pralesů. Využívání vodní energie je provázeno rozsáhlou devastací vodních poměrů.

Velké problémy přináší i využívání větrné energie. Větrné turbíny jsou náročné na ocel a beton (5krát a 2krát více proti výrobně srovnatelné jaderné elektrárně), hyzdí krajinu, ohrožují ptáky, v jejím okolí se hůře žije (listy při otáčení »hvízdají«, ceny nemovitostí se v jejich okolí nejednou významně snižují) ad. Ve Velké Británii mají mnohdy poloviční životnost proti té projektované. Rentabilita větrných elektráren silně závisí na větrnosti příslušné lokality a také na výkonu větrné turbíny. Turbíny vysokých výkonů mívají vyšší efektivnost než výkony turbín nízkých výkonů. To jsou věci známé.

Kladl jsem si léta otázku, jak velké množství větrných elektráren ovlivňuje proudění větrů, neboť fungují jako umělé větrolamy. Odpověď dává článek Jiřího Haniky a Radima Hrdiny Změna klimatu a větrná energetika? v Chemických listech 112/2018. Autoři shledávají, že množství větrných elektráren na pobřeží Velké Británie (19 GW), Německa (56 GW), Dánska (5 GW) a Nizozemí (4 GW), dohromady úctyhodných 84 GW, snižuje srážky ve střední Evropě. Pokud vyrábí elektřinu na úkor energie větru, zmenšují jeho sílu s dopadem na větrnost i daleko od těchto území. Ještě závažnější je skutečnost, že na větrných elektrárnách kondenzuje část vody z mraků, takže se jí část nedostane dál nad kontinent. Srážky za jinak nezměněných okolností ve střední Evropě klesají, sucho roste.

»Větrné turbíny totiž v noci, kdy se vzduch blízko u povrchu ochladí, promíchávají studený vzduch s teplejším, upozorňuje studie zveřejněná v časopise Nature. Vzhledem k obrovským počtům turbín v některých oblastech tak vznikají tepelné ostrovy. Za posledních 10 let se v takových oblastech zvýšila teplota až o jeden stupeň Celsia. Ačkoli se to nemusí jevit jako dramatická změna, ovlivňuje to formování srážkových mraků a vzdušných proudů, a tedy i změnu v přísunu vláhy do určité oblasti. (…) Střižné síly na hranách listů vrtulí větrné elektrárny nepochybně vyvolávají při teplotách kolem rosného bodu nebo bodu mrazu vody její kondenzaci, tedy tvorbu kapek či vloček. Separací vody se tak ochudí proud vzduchových mas po průchodu farmou větrných elektráren,« uvádějí autoři.

Mám za to, že uvedené argumenty jsou reálné. Vznikají dvě otázky:

1. Jak silný je dopad větrných elektráren na snížení srážek a růst sucha u nás?

2. Jak kvalitní bylo posuzování vlivů na životní prostředí jednotlivých koncepcí energetické politiky jednotlivých států v případě větrných elektráren. Obávám se, že tak jako v řadě jiných případů se nad některými problémy »zamhouřily oči«, aby to vyšlo.

Jan ZEMAN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: -4.70314E+24, celkem 21 hlasů.

Jan ZEMAN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2020-06-10 14:42
Každý klacek má 2 konce.
slechta48
2020-06-09 19:05
Proč zelení "ekologové" brojí proti jádru, ale zbytečný
letecký provoz za "zážitky" je mimo jejich pozornost? Možná
si takových cestovek i užívají, stejně jako všech
"výdobytků" nekonečného růstu kapitalismu. Jízdou
lůžkovým vlakem taženým elektrickou lokomotivou poháněnou
elektřinou z jádra se určitě svět zmenší, ale zážitky budou také
a bez "uhlíkové stopy". Na Hlaváku nastoupíte večer do vlaku
a ráno druhý den odpočatí jste v Popradu ... Kdysi měli zaměstnanci
ČSD na kolejích i výběrovou rekreaci ROH.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.