Reklama

Malý virus a velká politika

Je zajímavé sledovat, jak vývoj (ne)ovládnutí koronavirové pandemie se promítá do vnitřní a vnější politiky států, především těch velkých. Mluvím-li o velkých státech, mám na mysli především ty, které určují ve větší či menší míře geopolitickou scénu. Jde především o ČLR, USA a Ruskou federaci. Státy úmyslně jmenuji v pořadí, tak jak byly zasaženy koronavirovou krizí, a v tomto pořadí se politickými dopady v těchto zemích budu i zabývat.

ČLR byla zemí, kde se koronavirová epidemie začala šířit na samém počátku (úmyslně se nezabývám scénáři, které hovoří o místě vzniku, či možném šíření v jiných ohniscích). Šíření pandemie v Číně mělo dopady na ekonomiku země již v prvopočátcích, zejména po zavedení tvrdých opatření, která nakonec šíření viru v ČLR eliminovala. S tím ruku v ruce šly i obavy, zda se podaří čínskému prezidentovi prosadit svou koncepci připravenou pro plenární zasedání čínského parlamentu. Připravované změny měly omezit i vliv tzv. komsomolců reprezentovaných rovněž vlivným předsedou čínské vlády. Sjezd se uskutečnil až koncem května a zdá se, že na domácí půdě zůstává status quo. Výjimkou je přijetí bezpečnostního zákona, přijatého ve vztahu k Hongkongu, a to přes velkou nelibost některých západních států, tzv. Impéria. ČLR tak jednoznačně dala najevo, že je třeba odhodit rukavice, jestliže tak činí i protistrana. Číně se skutečně podařilo hrozivou situaci s koronavirem zvládnout a zdá se, že i ekonomická situace se bude postupně vracet k normálu, zejména pokud se podaří podpořit domácí spotřebu na úkor možných zahraničních výpadků. O tom, že ještě není zcela vyhráno, svědčí i skutečnost, že zasedání všelidového sněmu si poprvé po třech dekádách nestanovilo cíle růstu pro letošní rok. ČLR se přidržuje své mezinárodní politiky, a to i přes stále rostoucí psychologické operace (PSYOP), které jsou proti ní Impériem vedeny.

USA podcenily šíření koronavirové pandemie od samého počátku. O to větší dopady na ekonomiku USA má tato krize v současnosti. To není pozitivní zpráva ani pro oponenty Impéria, ve kterém USA hrají dominantní roli. Důvodů je hned několik. Jako příklad uveďme, že ty nejhorší ekonomické krize se zpravidla šířily právě z USA.

Je tu však ještě další, a to mnohem nebezpečnější důvod. Tím jsou dlouhodobé střety vládnoucích elit v USA, zasahování státu ve státě (deep state) do těchto střetů a jejich projekce do mezinárodní politiky. Víme, že svět byl jen na pomyslné mikrometry vzdálen od velkého válečného konfliktu s Íránem, a to po raketovém útoku Íránu, vedeném v odvetě za vraždu generála Kásima Sulejmáního. Útok na americké vojáky, poprvé v historii USA, byl naštěstí ponechán bez odezvy. Méně potěšitelný vývoj může ale nastat v době prohlubující se krize a blížících se prezidentských voleb. Je pravda, že prezident USA se v současnosti vyhnul vedení dvou válek paralelně. Pokud by totiž zadržel íránské tankery směřující na pomoc strádající Venezuele,

jak původně avizoval, taková situace by zřejmě nastala. Možná v rozhodování sehrála roli zpackaná agrese proti Venezuele v zálivu Macuto, snad umírněnost a rozum některých vlivných vojáků, jako je generál Mattis, a snad i rozhodnost Íránu, který již dokázal, že ze svých pozic nikdy neustoupí. Ať tak či onak, jen těžko lze předpovídat situaci v zemi, která odstupuje od mezinárodních smluv a vystupuje z mezinárodních organizací, jež jsou pro zachování spolupráce na mezinárodní úrovni nezbytné. Důsledky ad hoc řešení, a to zejména pokud se koronavirová krize prohloubí, pak mohou být katastrofické. Čas kroucení rukou jinému státu (Obama), či doba, podle volně interpretovaného výroku bývalého konzultanta bezpečnostního výboru USA Michaela Ledeena – »je třeba čas od času vybrat bezvýznamný stát a tím pořádně udeřit o zeď a demonstrovat tak naši sílu«, může stále nastat se všemi důsledky.

Situace v Ruské federaci je těžko vysvětlitelná. Po dlouhou dobu se RF v parametrech nákazy blížila ČR. Bez validních dat lze jen těžko posuzovat, kde a proč nastal zvrat. Můžeme se jen domnívat, že k tomu přispěl ne zcela kontrolovaný návrat mnoha Rusů ze všech končin světa. Skutečností však zůstává, že dramatický růst onemocnění posunul RF na třetí světovou příčku v počtu nemocných (za USA a Brazílii). Ke cti RF slouží jen fakt nízké úmrtnosti, jinak řečeno dobrá úroveň zdravotního systému. Jistě si mainstreamová média neodpustí příležitost hovořit o falšovaných datech, ale stejně tak hovořila i o statistikách všech nemocných, když RF byla ještě srovnatelná s ČR. Úmrtnosti v USA či Brazílii se nelze divit, vzhledem k obrovské chudobě nemajetných vrstev a neexistenci jejich zdravotního pojištění. Velká nemocnost v RF si musí vybrat zákonitě svoji daň v ekonomické oblasti. Putinovi se povedly některé nezbytné změny ještě před vypuknutím koronavirové krize, např. změny ve vládě s odklonem od liberální politiky, či prosazení změn ústavy. Již se ale neuskutečnilo referendum o těchto změnách. Neuskutečnily se ani oslavy 75. výročí porážky fašistického Německa, a to je pro drtivou většinu Rusů stále velmi citlivé místo, oslavy musely být přesunuty na konec června.

Propad ekonomiky v důsledku koronaviru nahrává navíc početné páté koloně v Rusku. Je třeba zdůraznit, že tou pátou kolonou není myšlena liberální a Impériem podporovaná část společnosti. Ta se v Rusku již dostatečně zdiskreditovala, nejen svojí činností za minulých vlád, ale i tím, že jí byl popřán dostatek prostoru ve sdělovacích prostředcích. To k propadu do nicotnosti plně postačilo. Jde o jiný typ páté kolony (označme ji »nová pátá kolona«), a sice velmi významnou část společnosti, která je vykořisťována ruským kapitalismem. Pro vysvětlení dodejme, že zatímco liberálně smýšlející skupina ztrácí politický vliv, ekonomický vliv (banky, oligarchové atd.) si stále ponechává. Charakteristikou zmiňované »nové páté kolony« je i velmi velké národní uvědomění. Můžeme tedy říci, že kritika z této strany spektra společnosti je ve většině případů oprávněná.

Bohužel je zde však jedno velké »ale«. Tato skupina obyvatel se nechává často ovlivňovat falešnými zprávami na sociálních sítích,

je sice bez oficiální podpory Impéria, ale v tichosti je ovlivňována psychologickými operacemi PSYOP. Jedinou překážkou (zatím) ve zhoubném vlivu na rozklad společnosti je osoba Putina a jeho stabilní popularita. Aby tento rozklad společnosti, k radosti Impéria, nenastal, musí Putin a jeho blízcí spolupracovníci s touto částí obyvatel pracovat a řešit jejich každodenní problémy. Bude to velmi obtížné? Bude! Musí se to udělat? Musí!

Jiří PAVLÍČEK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.7, celkem 63 hlasů.

Jiří PAVLÍČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


znovacek
2020-06-12 08:18
Souhlas. Ale musim se jeste hodne ucit u pi. Lomove.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.