Koronavirová pandemie není argument pro všechny kroky blanenské radnice

Dne 9. června se konalo 8. zasedání Zastupitelstva města Blansko. Zastupitelé města Blansko za KSČM podpořili změny smlouvy, které jsou potřebné pro pokračování prací na přemostění řeky Svitavy a železniční tratě na Staré Blansko.

Připomínky jsme měli k účetní závěrce města Blansko za rok 2019. V majetku města jsou v inventarizačních seznamech stále vedeny položky, které se nedají fyzicky dohledat. Jedná se zejména o nedohledatelné části pozemních komunikací či chodníků. Tyto nepřesnosti, které vznikly v minulosti různými pochybeními je zapotřebí co nejdříve vyřešit a opravit.

V rozpočtových opatřeních jsme podpořili veškeré potřebné změny, které se týkaly pořízení pomůcek a potřeb pro zvládnutí pandemie koronaviru (respirátory a ochranné obleky pro nemocnici či pečovatelskou službu, nákup látek a dalšího materiálu pro šití roušek dobrovolníky atd.). Podpořili jsme také čtyři miliony Kč na stavební úpravy a vylepšení sportovního zařízení na ulici Mlýnská. Tyto úpravy pomohou jak blanenským fotbalistům, tak i dalším sportovcům.

Výrazné změny dosáhl Jednací řád Zastupitelstva města Blansko. Po mnohaletém tlaku opozice se konečně jednání zastupitelstva více otevře občanům. Nejenže bude z jednání vysílán přímý přenos, ale audiovizuální záznam bude občanům k dispozici ke zhlédnutí i zpětně po dobu 5 let na webových stránkách města. Občané si také budou moct prostudovat program a podkladové materiály k jednání zastupitelstva, které budou s nejméně pětidenním předstihem zveřejněny na webových stránkách města. Těmito důležitými změnami se tedy konečně otevře jednání blanenského zastupitelstva, tedy nejvyššího městského orgánu i pro občany, kteří se kvůli pracovnímu či jinému vytížení nemohou účastnit jednání osobně.

Bouřlivou diskusi vyvolal Organizační řád Městského úřadu Blansko schválený radou města, kterým se rozprášily čtyři odbory – odbor investičního a územního rozvoje, odbor komunální údržby, odbor kanceláře tajemníka a odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Místo toho dojde k vytvoření »superodboru« správy a rozvoje města. Dále vznikne také nový odbor vnějších vztahů. Koalice argumentuje zvýšením efektivity, lepší operativou i platovými úsporami. Dle našeho názoru se měl nejdříve objektivně vyhodnotit chod úřadu během koronavirové pandemie a teprve potom připravit, řádně projednat a schválit případnou reorganizaci. Na zasedání také vzešel dotaz, zdali se nejedná o prostou likvidaci nepohodlných úředníků, kteří ne vždy vyhověli vedení města, protože chtěli dodržovat všechny zákony. Na tuto přímou otázku nezazněla přímá odpověď. Nad reorganizací městského úřadu se tak stále vznáší mnoho nejasností.

Blanenští zastupitelé i přes svoji opoziční roli stále pracují pro blanenské občany a snaží se o to, aby město i městský úřad pracoval ve prospěch občanů a ve prospěch rozvoje města.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.4, celkem 12 hlasů.

Emil PERNICA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.