FOTO - Wikimedia.org

Nazarbajev - mezinárodní stratég

Nursultan Abiševič Nazarbajev - První prezident Kazachstánu je zakladatelem nové kazašské státnosti a zahraniční politiky suverénního Kazachstánu.

Díky strategické vizi a politické vůli Nursultana Nazarbajeva za relativně krátkou 29letou historii nezávislého Kazachstánu země vstoupila do seznamu 50 konkurenceschopných ekonomik na světě a dnes se neustále přibližuje k ještě ambicióznějšímu cíli - stát se jednou z 30 nejrozvinutějších zemí na planetě. S nezávislostí pod vedením prvního prezidenta N. A. Nazarbajeva Kazachstán zahájil rozhodné sociálně-ekonomické a sociálně-politické reformy.

Po rozpadu SSSR

Po rozpadu SSSR Kazachstán přežil nejzávažnější sociálně-ekonomickou krizi a byl prvním v regionu, který vytvořil národní ekonomický model založený na tržních principech. Byl realizován rozsáhlý program denacionalizace a privatizace ekonomiky a vytvořilo se příznivé investiční klima. Výsledkem je, že Kazachstán zaujal přední místo ve Společenství nezávislých států (SNS) v přilákání přímých zahraničních investic, jejichž objem dnes přesáhl 347 miliard USD.

Úspěšné a rozsáhlé provádění tržních reforem umožnilo Kazachstánu stát se prosperujícím, stabilním a dynamicky se rozvíjejícím státem v euroasijském prostoru.

Klíčem k úspěšné modernizaci země byl přechod na model strategického plánování. Dlouhodobé priority pro rozvoj státu byly stanoveny ve strategii »Kazachstán-2030« a následně ve strategii »Kazachstán-2050«. Tyto strategie se staly jakýmsi základem pro vývoj a provádění programů pro dynamický socio-ekonomický rozvoj.

Globální iniciativou k vytvoření regionálního finančního trhu bylo vytvoření (N. A. Nazarbajevem) Mezinárodního finančního centra Astana, které zahájilo svou činnost v červenci 2018. Právní rámec pro fungování AIFC je založen na anglickém právu. Hlavním úkolem střediska je přilákat do regionu investiční kapitál.

Princip více vektorů

Kazachstán dnes hraje v systému mezinárodních vztahů velmi aktivní a významnou roli. Ústředním páteřním prvkem při formování zahraniční politiky se stal princip více vektorů. »Kazachstán nemá nepřátele, pouze přátele« - to je koncept mezinárodní spolupráce země definovaný prvním prezidentem Kazachstánu N. A. Nazarbajevem. Kazachstán se stvrdil jako řádný člen mezinárodního společenství a soustavně mírumilovně a konstruktivně uplatňoval přátelství, dobré sousedství a vzájemně výhodnou spolupráci.

V době nezávislosti měl Kazachstán čtvrtý největší jaderný potenciál na světě a největší testovací místo pro jaderné zbraně. První rozhodnutí N. A. Nazarbajeva, který odstranil hrozbu pro mezinárodní bezpečnost, bylo uzavření Semipalatinského jaderného polygonu 29. srpna 1991. Dalším krokem prvního prezidenta bylo zrušení jaderného arzenálu země. Tyto kroky posloužily k posílení důvěry světového společenství, včetně vedoucích jaderných mocností, v Kazachstán a zajistily přátelskou a konstruktivní spolupráci.

Proti jaderným testům

Z iniciativy Kazachstánu OSN oznámila datum - 29. srpna - jako den mezinárodních akcí proti jaderným testům.

Z iniciativy N. A. Nazarbajeva úspěšně provedla mezinárodní projekt na vytvoření banky nízko obohaceného uranu IAEA (BNOU) právě v Kazachstánu. Její založení v Kazachstánu je významným milníkem v podpoře národních technologických iniciativ (NTI) ke snížení jaderné hrozby. BNOU je příkladem mezinárodní spolupráce při snižování rizika šíření jaderných zbraní a budování bezpečného světa.

Kazachstán pokračuje ve své aktivní politice tímto směrem na všech globálních vrcholných schůzkách o jaderné bezpečnosti, kterých se účastnil Nursultan Nazarbajev jako čestný host, jenž mimořádně přispěl k jadernému odzbrojení, přičemž vždy obohacoval agendu novými iniciativami.

N. A. Nazarbajev je jedním z iniciátorů globálních integračních myšlenek k vytvoření konference o interakci a budování důvěry v Asii (CICA), Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) a v euroasijském hospodářském společenství. V současné době CICA je vážnou celoasijskou platformou pro diskusi o nejnaléhavějších otázkách regionální a globální bezpečnosti.

Díky svým různorodým činnostem pak SCO získal mezinárodní uznání a stal se účinnou platformou pro multidisciplinární interakce. V rámci této organizace bylo vykonáno významné úsilí o posílení bezpečnosti v regionu, prohloubení hospodářské spolupráce a rozšíření kulturní a humanitární interakce mezi zeměmi.

Mezináboženská solidarita

Důležitou globální iniciativou prvního prezidenta Kazachstánu Nursultana Abiševiče Nazarbajeva je pořádání kongresů vůdců světových a tradičních náboženství. První kongres se konal v roce 2003 a od té doby se toto fórum stalo jedinečnou platformou pro dialog a interakci mezi představiteli předních světových náboženství a konfense. Kazachstán je světovým společenstvím zaslouženě uznán jako důležité centrum mezicivilizačního a mezináboženského dialogu. Dnes Kazachstán přitahuje pozornost předních světových politiků a odborníků svým jedinečným modelem míru a harmonie.

N. A. Nazarbajev je uznáván významnými politickými a veřejnými osobnostmi, hlavami několika států, jako stratég v mezinárodním měřítku, který čelí výzvám doby a navrhuje účinné kroky k řešení různých globálních problémů moderního světa.

Historickou zásluhou prvního prezidenta republiky Kazachstán je skutečnost, že Kazachstán je dnes moderní zavedený, všeobecně uznávaný stát ve světě, stát s dynamicky se rozvíjející tržní ekonomikou, s velkým hospodářským, průmyslovým, vědeckým, kulturním potenciálem a vyhlídkami na další úspěšný rozvoj.

(za)

 

 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6, celkem 12 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.