Ilustrační FOTO - Pixabay

Sestřičky mohou mít stavovskou organizaci

Zdravotní sestřičky se snad konečně dočkají. V České republice má vzniknout Česká komora všeobecných a dětských sester se sídlem v Praze. Má být stavovskou organizací sdružující všechny zdravotnické pracovníky, kteří vykonávají povolání všeobecné sestry nebo dětské sestry.

Příslušnou předlohu zákona připravila a do Poslanecké sněmovny předložila skupina poslanců z různých stran v čele s lékařkou, předsedkyní sněmovního výboru pro zdravotnictví Věrou Adámkovou (ANO). Hned na druhém místě stojí podpis premiéra Andreje Babiše (ANO). Dá se tedy říci, že tuto právní normu svým jménem zaštiťuje, proto má velkou šanci na schválení. Předseda ANO se totiž zdaleka ne vždy připojuje pod různé iniciativy poslanců svého hnutí.

Za komunisty návrh připodepsala místopředsedkyně sociálního výboru dolní komory a stínová ministryně práce za KSČM Hana Aulická Jírovcová. »Zákon o české komoře všeobecných a dětských sester v České republice potřebujeme, možná ještě lépe řečeno - tato profese si své odborné a profesní zastání prostě zaslouží. Všichni přece víme, že existují komory lékařů nebo zubních lékařů a také farmaceutů, kteří v České republice působí více jak 30 let. Je pak smutné, že zrovna sestry nemají ve své profesi organizaci, která by jim nejenom odborně, ale i pomocnou rukou pomáhala při výkonu jejich nelehkého povolání,« zdůraznila pro náš list Aulická a stručně sdělila, proč předlohu podporuje a proč ji považuje za potřebnou.

Místopředsedkyně sociálního výboru dolní komory a stínová ministryně práce za KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Nedává podle ní také smysl, aby v případě příslušníků jednotlivých zdravotnických profesí existovaly takové rozdíly v právních podmínkách výkonu jejich zdravotnických povolání, jedná-li se o shodně regulované profese právem Evropské unie. »Jsem proto ráda, že skupina poslanců s tímto návrhem přišla,« prohlásila komunistická poslankyně.

Komora bude podle Aulické především dbát na to, aby její členové, v tomto případě většinou členky, vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou, s důrazem na ochranu práv a oprávněných zájmů pacienta, a podle stanovených právních a stavovských předpisů. Komora bude také spolurozhodovat o přípravě právních předpisů, metodických pokynů a obdobných dokumentů, které se týkají výkonu povolání všeobecných a dětských sester, výběrových řízení při obsazování vedoucích míst pokud jde o sestry, bude moci také navrhovat ministerstvu zdravotnictví členy akreditačních, atestačních, zkušebních a aprobačních komisí. A rovněž vyřizovat stížnosti na výkon zdravotnického povolání všeobecných a dětských sester a uplatňovat kárnou pravomoc.

»Mimo jiné také povede seznam zdravotnických pracovníků vykonávajících zdravotnické povolání všeobecných a dětských sester, přičemž zápis do seznamu bude podmínkou výkonu zdravotnického povolání všeobecných a dětských sester na území České republiky,« vypočítala dále Aulická. To jsou jen zčásti vyjmenované pravomoci a možnosti nově zřízené komory, která by měla vybalancovat dnešní stav a situaci v oblasti zdravotnictví mezi lékaři a zdravotními sestrami.

KSČM vznik komory sester jednoznačně podporuje

Poslanecký klub KSČM podle slov Aulické Jírovcové předlohu jednoznačně podporuje, ona osobně pak věří, že v Poslanecké sněmovně bude mít návrh hladký průběh projednávání tak, aby zákon mohl být účinný od počátku ledna 2022.

Hospodářský a finanční dopad lze podle tvůrců právní normy očekávat ve dvou ohledech. Členové budou jednak platit členské poplatky, o jejichž výši však budou sami rozhodovat. Vedle toho lze očekávat náklad ve výši do jednoho milionu korun na organizaci ustavujícího sjezdu komory, který půjde na vrub ministerstva zdravotnictví.

Komora povede seznam všeobecných a dětských sester. Zápis do tohoto seznamu zdravotníků, tj. všeobecných a dětských sester, bude podmínkou výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Každý, kdo splní zákonné požadavky, bude mít nárok na zápis do seznamu.

»Komora bude vykonávat pravomoci i ve vztahu k usazeným a hostujícím zdravotnickým pracovníkům. Zejména půjde o jejich evidenci, řešení kárného provinění a informování státu původu,« uvádějí dále poslanci v odůvodnění svého návrhu.

Zdravotničtí pracovníci budou mít právo využívat komoru pro vzdělávání a odborné poradenství a budou mít také práva na informace o činnosti komory. Ta bude organizovaná na krajském principu. Jejím základním článkem budou krajská sdružení a v Praze městské sdružení. Orgány komory tedy budou vykonávat činnost jednak na krajské úrovni, a jednak na celostátní úrovni.

(ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.5, celkem 11 hlasů.

(ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.