Krize světa, který se nechce měnit

Pandemie koronaviru, která zasáhla lidskou pospolitost, ukazuje, jak zranitelná je současná civilizace. Připomíná, že i při veškerém společenském bohatství, technologickém pokroku a vědeckém potenciálu, který je k dispozici, existují mimořádná rizika, jimž lze čelit jen s obtížemi a za cenu značných obětí. Potvrzuje se tak naléhavost krizové spolupráce vrstev a tříd v jednotlivých zemích a státech a dalších institucích v mezinárodním měřítku.

Globalizace trhů a styl života spojený s pohybem a přesuny ohromných počtů lidí po celé planetě dopady pandemie podstatně umocnily. Je nepochybné, že smrtící infekční nákazy jsou i nyní významnou hrozbou pro celou lidskou pospolitost. Evropa a Severní Amerika si s určitou lhostejností navykly, že postižen bývá jen takzvaný třetí svět. Nyní s překvapením zjistily, že nová pandemie zasahuje i ty společnosti, které si až dosud zakládaly na své převaze ekonomické, technologické, politické a sociální.

Pro celé lidské společenství přináší pandemie koronaviru trpké poznání, pokud jde o limity systémů zdravotní péče i v mnoha vyspělých zemích. Zřetelně se ukázalo, jak nebezpečné je ořezávání kapacit, jejich omezování aktuální potřebou a měřítky okamžité ekonomické efektivnosti. V případě bohatých Spojených států vylučování desítek milionů občanů ze zdravotního pojištění pak demonstrovalo, jak asociální sobectví majetných zasahuje a ohrožuje nejen zdraví a životy těch dole, ale všech.

Česká společnost se dokázala v prvních kritických týdnech a měsících, kdy čelila koronavirové nákaze, spojit ke spolupráci. Soudržnost a solidarita s ohroženými a slabými to byla na dobu, která poměřuje vše materiálním ziskem, výjimečná. Schopnost pomáhat si navzájem a podřídit se striktním protikrizovým opatřením zabraňovala větším ztrátám na životech. Vláda se při vší mimořádnosti situace vypořádala se svou rolí bez zásadních chyb. Některé vyspělé země přitom z řady důvodů utrpěly vysoké lidské ztráty.

Troufám si ale tvrdit, že by bylo chybou omezit se jen na zúžené vyhodnocení pandemické krize a jejích důsledků. To, co se odehrálo, by mělo vést k závěrům daleko širšího dosahu. V mnoha ohledech jde o silný podnět k přehodnocení dosavadního přístupu ke všem současným hrozbám – ekonomickým, sociálním, vojenským. K těm, které jsou spojeny se sobeckým a silovým jednáním, s ničivými dopady na přírodu, které si každoročně vyžadují bezpočet lidských obětí a které mohou vést i k zániku lidského rodu.

Děravý systém zdravotního pojištění a drahé a přitom v krizi nedostačující kapacity zdravotní péče a neschopnost účinně chránit životy slabších občanů – to předvedla v krizi i supervelmoc Spojených států, které by při svém ekonomickém a technologickém potenciálu a kapacitách výzkumu mohly a měly podstatně přispívat k úsilí lidstva o přežití a řešení globálních problémů. Namísto toho se zakopaly v roli jedné z překážek humánních a racionálních řešení.

Prvořadými problémy jsou dnes extrémní spotřeba surovin a energií, udržování a prohlubování sociální nerovnosti, pomalé řešení ekologických rizik a nesmyslná míra zbrojení spolu s angažovaností velmocí v konfrontacích, agresích a ekonomickém vydírání a drancování slabších. Evropská unie se ukázala neschopná efektivně reagovat na pandemii. Oproti tomu je vždy připravena s předstihem naslouchat požadavkům kapitálu a být pojistkou výsad elit a v blahobytu žijící bruselské byrokracie. Schopnost EU čelit eskalaci zbrojení a expanzím a vyrovnávat se i s dalšími hrozbami současného světa je malá. K migračním vlnám a k rozvratu zatím spíš přispívá, než aby jim předcházela a uměla čelit.

Jsem přesvědčen, že jednou z klíčových otázek je, jak zamezit do budoucna nezměněnému pokračování ekonomiky založené na extrémech privatizace zisků a socializace ztrát. Je to zjevně svět v krizi. Lidská civilizace a v ní Česká republika přežije a vyrovná se s hrozbami současnosti za podmínky, že budeme solidárně spolupracovat. Kapitál preferující zisk před ekologickými a sociálními ohledy a jemu podřízené a s ním propojené elity fatálně marní čas i mrhají prostředky, které lze k řešení využít. Pandemie varuje, že chce-li člověk úspěšně čelit existenčním hrozbám, pak konfrontační, sociálně ostře rozdělený lidský svět se musí podstatně změnit. Ve svět solidárnější, sociálně spravedlivější, mírový.

Miroslav GREBENÍČEK, poslanec (KSČM)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.2, celkem 86 hlasů.

Miroslav GREBENÍČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


novotnyjaro
2020-06-21 01:13
Jasně formulovaný stav současné celosvětové společnosti, která
spěje k vlastní destrukci a sebezničení ! Z historie je známé. že
jediné východisko pro celosvětový kapitál v jeho krizi je extrémní
zbrojení a vyvolání světového válečného konfliktu! Tato pandémie
však zaskočila všechny zastánce této společenské lidské,
sociální, ekonomické a morální rakoviny, jakou kapitalizmus nesporně
je! Zajímavé je, že nejlépe uspěly v této biologické krizi státy ,
které měly vyspělé, a hlavně plošně ošetřené, organizované
zdravotnictví. Náš systém povinného očkování třeba BCG vakcínou
jasně dokazuje, že morbidita a mortalita je řádově desetinásobně
nižší jako vy vyspělých státech v Evropě Německo, Itálie,
Španělsko, Švédsko, kde oba parametry chorobnost i úmrtnost dosahuje
astronomických rozměrů! Doslova šokem pro tzv kulturní západ jsou
zejména výsledky " nejvyspělejší země světa, kde jsou denně
nakaženy desítky tisíc a umírají tisíce lidí denně! To, že to má
celosvětový dopad na ekonomiku si můžeme lehce spočítat. Neprodukuje
se téměř nic, nabídka klesá, lidé jsou frustrovaní omezováním
osobní svobody a vše směřuje k světové diktatůře! A jak dopadly?
Lehce se dá historicky ověřit!
Pisatel66
2020-06-20 20:59
mels21 : vaše poznámka je vedena zlým úmyslem napadat, ne rozumem. Za
těch 30 let tzv. demokracie nevíte co může, resp.přesněji nemůže
změnit v tomto systému jedna málo zastoupená strana či dokonce jeden
poslanec. Volte KSČM, přesvědčte další a možná se podaří...
Jenže to nebyl váš cíl, že?
kozpav
2020-06-19 15:18
Hezký článek. Děkuji.
Prokopic.Karel
2020-06-19 13:35
Všimli jste si na první posouzení možná nedůležitých jevů? Kolik
aut je dnes ve městech zaparkováno a v souvislosti s tím, jak jsou lidé
stále línější někam dojít? Zažili jsme čas nebývalého
zvyšování mezd a pokles procenta nezaměstnanosti. A najednou do toho
blaha spadne "korunový vír". Přestože se velmi rozvíjí
elektronický výzkum, ten korunový vír nás notně zaskočil. Pro
kapitalismus je z celé řady důvodů velmi výhodné zbrojit. (Velmi
dobře to popsal již před 100 lety V.I.Lenin) Takže se do zbrojení
umisťují nesmyslné částky. A jaksi se šetří na povinném a
bezplatném očkování. Stačilo by nekupovat zbytečné rakety či
vojenská letadla a ALESPOŇ malou část z toho použít na TRVALÝ VÝVOJ
VAKCIN. To se neděje a najednou z toho bude světová krize, která nám
začíná. Naštěstí ta nemoc postihla i hodně bohaté lidi a ten vývoj
by je mohl přimět k rozumu. Tak jako zbrojaři vědí, že i proti jejich
nejlepšímu kanonu se najde lepší obrany a následně na tuto další
lepší obranu se najde ještě lepší kanon. A tak do nekonečna. Stejně
tak je jasné, že i kdybychom nějak ten korunový vír v plném rozsahu
porazili, přijde zase něco jiného. Lidé se masově přemisťují po
světě a protože "šetří" na očkování, roznáší svoji
novou nemoc do všech koutů světa. Koupíme cizí vojenské zbytečnosti,
které nás však před dalším korunovým vírem (či jak se to bude
jmenovat) vůbec neochrání.
tonytonda1
2020-06-19 13:02
No, jako analytický postřehy to neni špatný. NATo a EU se teď chystaj
dál zuřivě zbrojit a Amíci expandovat do Polska, nenažraný korporace
chtěj vydělávat i na koroně a automobilky brečej, že maj propad v
prodeji svýho neekologickýho šrotu a ropáci, že byla malá poptávka
po ropě. Ty se fakt nezměněj. Takže tomu komančovi palec nahoru
mels21
2020-06-19 12:38
Rady od člověka, který měl deset let ve straně a třicet let v
parlamentu na to, aby se situace nezhoršovala (když již nezlepšovala)
jsou skutečně "knížecí".
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.