Ilustrační FOTO - Pixabay

Vodu musíme více chránit

Vláda se nedostatečně věnuje boji se suchem a erozí. V průběhu mimořádného jednání Sněmovny věnovaného zákonům týkajícím se sucha a ochrany vody a půdy to kabinetu vytkli opoziční poslanci. Dotčení ministři kritiku odmítli.

Mimořádná schůze byla svolána z iniciativy Starostů, kvůli tomu, že se Sněmovna zatím nedostala k projednání jejich návrhů novel vodního zákona, přestože od jejich předložení uplynul více než rok. Podobně jsou na tom poslanecké návrhy tří ústavních novel, které se týkají ochrany vody a půdy. Sněmovna program mimořádné schůze, na němž byl i návrh komunistických poslanců na ústavní ochranu vody, navzdory tomu, že ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ji označil za zbytnou, jednomyslně schválila. Za schválení se přimlouval i předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Jednání má podle něj smysl. »Má smysl právě proto, že je i naší odpovědností, abychom v ochraně naší vody v České republice pokročili dál. Jsme na evropském rozvodí, všechna voda od nás odtéká do tří různých moří a my musíme jak pro své vlastní potřeby, tak ale i s ohledem na naše sousedy hospodařit s vodou tak, aby zůstala nám, dalším generacím, ale i našim sousedům. Je to naše odpovědnost,« uvedl.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Brabec odmítl kritiku opozice, že vláda dostatečně nebojuje proti suchu.  »Vláda nespala. Opravdu připravila desítky tisíc opatření, která dnes můžeme vidět, a také změnu legislativy,« řekl ministr. Podle něj se realizuje 12 až 15 projektů denně, mezi které patří i vodovody, kanalizace nebo budování malých vodních nádrží.

Předseda SPD Tomio Okamura zdůraznil, že »voda je strategická surovina a její význam jen poroste«. V případě ochrany vody by prý byl radikálnější a v Ústavě by deklaroval, že veškeré vodní zdroje jsou majetkem státu, který je dává k využití za podmínek stanovených zákonem.

Pouze stavby ve veřejném zájmu

Předseda klubu STAN Jan Farský řekl, že tzv. protierozní vyhláška je na ministerstvu životního prostředí připravena již od roku 2017, ale dodnes není schválená. Míní, že i když nyní stát přikročí k razantním opatřením, bude to možná minutu před dvanáctou, ale spíš minutu po dvanácté.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše se vláda dostatečně nevěnuje problémům s krajinou. »Půdu v České republice máme kvůli našemu způsobu hospodaření na většině území v hrozném stavu, a když to nenapravíme, tak v ní voda zůstávat nebude,« uvedl Bartoš.

»Největší zásobárnou vody, kterou v České republice máme, je půda, zemědělská a lesní půda, tam zadržujeme nejvíc vody,« řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Do vládní novely vodního zákona, kterou Sněmovna poslala do závěrečného projednávání, předložil návrh, který má znemožnit stavět průmyslové zóny a obchodní centra na zemědělské půdě. »Jasně říkáme, že na nejlepší zemědělské půdě nebude možné stavět logistická centra, nákupní centra, průmyslové zóny. Bude možné využít půdu pouze pro stavby ve veřejném zájmu, které není možné vést jinudy,« řekl.

Zmíněná novela má umožnit přijímání přísnějších opatření proti suchu. Počítá také se vznikem ústřední komise a krajských komisí, které by v době sucha mohly například zakázat povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění. Předloha ale zřejmě dozná řady změn, poslanci k ní vznesli tři desítky pozměňovacích návrhů, další návrhy vzešly ze sněmovních výborů.

Předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič (KSČM) navrhl, aby povolení k odběru či akumulaci vody bylo možné vydat pouze z důvodu nezbytného využívání vody jako vody pitné pro zásobování obyvatel tam, kde není možné obydlí připojit na vodovod pro veřejnou potřebu. »Není to návrh, který by absolutně zakázal využívat pitnou vodu například pro závlahy, zemědělské účely, sadaření, ale staví tam alternativu v případě, že pro obec není možno zajistit jinou vodu, pak by priorita pitné vody a její zajištění pro obce, a tím i pro občany, měla hodnotu podstatně vyšší ochrany,« vysvětlil Grospič.

Dana Balcarová (Piráti) chce mimo jiné nastavit jednoznačnější vymezení ochranných pásem vodních zdrojů, které by je mělo víc ochránit před škodlivými látkami. Chce také zrušit povinnosti správců vodního toku obnovovat i ta vodní díla, která už neplní svou funkci.

Jednání o změnách Ústavy přerušeno

Projednávání tří poslaneckých návrhů na ústavní ochranu vody a půdy a na právo na pitnou vodu Sněmovna na návrh předsedy poslanců KSČM Pavla Kováčika přerušila do 15. září. Do té doby by měl být předložen vládní ústavní zákon, který připravuje ministerstvo zemědělství. Jeho šéf Miroslav Toman (za ČSSD) slíbil, že do vládní novely budou v nějaké míře zakomponovány i poslanecké návrhy.

Cílem návrhu ústavního zákona, který předložili komunisté, je výrazné zvýšení ochrany vody, přírodního a nerostného bohatství v ČR. Voda je podle KSČM strategickou surovinou nejvyššího významu a měla by mít ústavní ochranu, a to s ohledem na její zranitelnost především v souvislosti s nastupujícími klimatickými změnami. Jak před poslanci uvedl Grospič, stát by si měl ponechat základní kontrolní rozhodovací pravomoc, jak bude s přírodním bohatstvím nakládat, což by mj. mělo zabránit i různým spekulacím s přírodními zdroji. Ústava ČR by se měla rozšířit o toto znění: »Voda, jakož i ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství, je ve vlastnictví České republiky. Česká republika chrání a zvelebuje toto bohatství a je povinna zajistit ochranu a šetrné využívání vody jako základní životní potřeby, i ostatních přírodních zdrojů a přírodního bohatství ve prospěch svých občanů a následujících generací.«

Připomeňme, že ochrana vodních zdrojů, udržení vody v krajině, ochrana nerostného bohatství je jednou z priorit politiky KSČM. Byla to i jedna z podmínek, na základě které se komunisté rozhodli podpořit vznik menšinové vlády ANO a ČSSD.

Hnutí STAN navrhlo vložit právo obyvatel na pitnou vodu do Listiny základních práv a svobod.

KDU-ČSL by chtěla prosadit, aby v Ústavě byla zdůrazněna potřeba šetrného využívání vodních zdrojů a půdy. Lidovci by chtěli o ústavní ochranu vody a půdy doplnit pasáž, podle níž »stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství«. Podle KDU-ČSL by mělo ustanovení znít tak, že »stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vodních zdrojů a půdy, a ochranu přírodního bohatství«.

(jad, ku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 8 hlasů.

(jad, ku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


tonytonda1
2020-06-19 13:10
Všichni chtěj najednou chránit vodu, komanči a podobný naivové si
myslej, že k tomu pomůže ústava. Lidovecký pokrytci s Kalousekm jeli s
ODS v tunelování český vody a pomohli jim zašantročit a nechat
rozkrást nejenom vodu. A teď se tvářej, že jim jde o obce a občany.
Typický politici
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.