Ilustrační FOTO - Pixabay

Podpora rozpočtu? Jen při odměnách zdravotníkům

KSČM by neměla vyslovit souhlas s pětisetmiliardovým schodkem rozpočtu, pokud v něm nebudou vyčleněny peníze na přímé dotace nemocnicím, které nepůjde užít jinak než na odměny zdravotníků za nasazení v době koronavirové epidemie. Myslí si to stínová ministryně zdravotnictví Soňa Marková.

Markové se nelíbí přístup ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama k návrhu odborů na tři stupně těchto odměn, podle míry nasazení v momentě krize. Marková je tak přesvědčena, že by KSČM měla podmínit svou podporu novému návrhu rozpočtu na příští rok právě splněním požadavku odborů. »Požadavky odborů zatím zůstaly nevyslyšeny. Celkové náklady by byly kolem 11 miliard korun. Právě tato částka se musí najít v právě projednávaném 500miliardovém rozpočtovém schodku. Současný nevděčný a neuctivý přístup ministra zdravotnictví totiž znamená, že většina zdravotníků z nemocnic opravdu nic nedostane. KSČM by z tohoto důvodu neměla zatím vyslovit s rekordním schodkem státního rozpočtu souhlas,« řekla Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví Soňa Marková.

»Všichni zaměstnanci nemocnic odvedli svoji práci bezchybně. Za to jim bylo po právu opakovaně děkováno, tleskáno a zvoněno. K tomu jim příslušní ministři a pan premiér slíbili veřejně mimořádné odměny,« připomněla Marková a poukázala zejména na slib ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Ministr Vojtěch však slib naplnil jen tím, že 16. dubna zaslal ředitelům přímo řízených organizací dopis s výzvou, aby vyplatili zaměstnancům v první linii za hodinu práce bonus v rozmezí 100 až 500 Kč a těm, kteří provádějí odběry, až 1500 Kč na hodinu. Odbory v následujících měsících opakovaně vyzývaly ministra i předsedu vlády, aby zajistili přímé profinancování formou dotačního titulu tak, aby je zdravotnická zařízení nemohla použít pro jiný účel. Vydaná kompenzační vyhláška podle nich umožňuje, aby se peníze ke zdravotníkům vůbec nedostaly a ředitelé s penězi přikryli jiné ztráty. Podle Markové je toto riziko faktické, a proto by měla vláda změnit systém výplaty odměn tak, aby byl stejný jako u hasičů, policistů, záchranářů a zaměstnanců v sociálních službách. Tedy přímá dotace ze státního rozpočtu.

Marková také zcela souhlasí s požadavkem odborů, aby byli odměněni všichni zdravotníci, byť v různé míře. »V první linii byli všichni zaměstnanci všech nemocnic, nejen ti, kteří pečovali o nemocné s COVID-19. Práce všech zaměstnanců v nemocnicích byla náročnější a nebezpečnější! Stupeň této náročnosti a nebezpečí byl samozřejmě různý, a proto odbory navrhly tři různé stupně jejich ocenění,« uvedla Marková.

Nakažení zdravotníků

Stínová ministryně zdravotnictví též připomněla, v jakých podmínkách zdravotníci pracovali v prvních dnech epidemie. »Ochranné zdravotnické pomůcky v této době zoufale chyběly, jak v nemocnicích, tak ve státních hmotných rezervách. Nedaly se nakoupit a zpočátku nebylo schopné pomoct ani ministerstvo zdravotnictví. O zoufalé situaci svědčí fakt, že se na odborový svaz zdravotnictví a sociální péče denně obracely stovky zdravotníků z terénu. Někteří zaměstnavatelé nutili zdravotnické pracovníky, aby vědomě, pokud budou přicházet do styku s pacienty s COVID-19 nebo s podezřením na COVID-19, byli vybaveni pouze ‚empírem‘ jako při běžné operaci a obyčejnou základní rouškou pro běžné operace. A k nakažení téměř tří set zdravotnických pracovníků v první linii pak skutečně došlo,« upozornila Marková.

V souvislosti s ohrožením zdraví občanů v důsledku výskytu koronaviru vyhlásila vláda 12. března nouzový stav a o několik dní později zakázala všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání, čerpání dovolené. Mimořádným opatřením přikázala okamžitě vyčlenit lůžka pro potřebu zajištění akutní lůžkové péče o pacienty s onemocněním COVID-19, a to přednostně lůžka s možností umělé plicní ventilace a lůžka s možností oxygenoterapie. Dále přikázala zajistit personální zabezpečení, a to i převedením zaměstnanců z jiných pracovišť, a věcné a technické vybavení k zajištění péče o pacienty s onemocněním COVID-19 na vyčleněných lůžkách. Stanovila také hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř zdravotnického zařízení. Dalším mimořádným opatřením z 20. března pak ministr zdravotnictví upravil pravidla používání ochranných zdravotnických prostředků pro zdravotnické pracovníky pečující o pacienty. Ta však počítala i s ochrannými prostředky, které v nemocnicích v tu dobu nebyly. Drtivá většina lékařů a sester však přesto o nemocné pečovala, ačkoli mohli službu bez adekvátních pomůcek odmítnout.

(ste)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.3, celkem 12 hlasů.

(ste)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


albrecht1
2020-06-20 09:38
17. 6. t. r. byla z rozhodnutí V. Filipa adresována KV a OV KSČM
žádost o stanovisko k vládnímu návrhu změn ve státním rozpočtu na
rok 2020, navyšujícímu jeho schodek na 500 miliard korun. Napříč
stranickou strukturou vyvolává pobouření plným právem. Podrobit
vládní návrh kvalifikovanému rozboru je úkolem vedení a poslaneckého
klubu KSČM. Ty komunistům nic na ten způsob nenabídly dodnes. Místo
toho se snaží odpovědnost za rozhodnutí, jak mají v, tak zásadní
otázce hlasovat komunističtí poslanci, přenést i na KV a OV KSČM. A
to na základě holého seznamu základních položek, na nichž svůj
návrh zakládá sama vláda. Z něj ovšem neplyne ani v nejmenším,
nakolik navrhovaný schodek odpovídá naléhavým prioritám, jejichž
rozhodné prosazování je komunistickým závazkem. Nakolik budou z
veřejných zdrojů podpořeni opravdu jen občané, mající na to
nezpochybnitelné právo, a nikoli jiné subjekty včetně takových,
které do veřejných pokladen nepřispívají úměrně svým ziskům na
cizí úkor a leckdy veřejné zdroje dokonce parazitně zneužívají. A
nakolik se z navrhovaného rozpočtového schodku začnou budovat zdroje a
kapacity, garantující ekonomickou bezpečnost ČR a důstojnou obživu
našim občanům, které jí zbaví velká krize v příštích měsících
a letech.Holý seznam položek, jež zaslal V. Filip k vyjádření KV a OV
KSČM, neskýtá sebemenší záruky v jednom ani druhém z uvedených
směrů. O to víc hrozí naši zemi posunout dál do dluhové pasti, v
níž by se stala bezbrannou kořistí cizích predátorů. Podpoří-li
takto pojatý vládní návrh i poslanci, zvolení za KSČM, zkompromituje
to nás, komunisty, ještě vážněji než všechna dosavadní selhání z
posledních let.S politikou vytloukání klínu klínem je nejvyšší čas
skoncovat. K volebním porážkám, nemajícím srovnání, nás už
přivedla.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.