Rozhovor Haló novin s Antonínem Prachařem, dopravním expertem

Silniční dopravy a její zátěže se nezbavíme

Jakou známku byste udělil současnému ministru dopravy a proč?

Známku 4 – dostatečně. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) – příspěvková organizace státu - neprochází žádnou změnou na státní podnik s odpovědností za strategické komunikace, vlastními příjmy z mýta a odpovědností za své hospodaření.

Rovněž změny zákonů a spojení odpovědnosti státu s kompetencemi nikam nepokročily. ŘSD nevyužívá ani současný zákon 416 a nedělá v rámci přípravy staveb sloučené územní a stavební řízení. Stav celého resortu je pouze udržovací, nejsou na veřejnosti žádné známky zlepšení.

Pracujete v Zastupitelstvu města Přerova. Co nejvíce trápí město a jeho okolí po stránce dopravy?

Nedokončená dálnice D1 úseku 0136 Říkovice – Přerov ani po 50 letech od zahájení její výstavby. Spolu s tím není žádný rozvoj průmyslu, zvýšení potenciálu zaměstnanosti v regionu, který patří k sociálně velmi slabým. Vzhledem k zatížení centra města tranzitní dopravou dochází ke stále se zhoršujícím podmínkám občanů z hlediska kvality vzduchu a hlučnosti. Stejnou zátěží trpí okolní obce na trase silnice 1/55 Přerov - Olomouc.

Jak to vypadá s připravovanou výstavbou dálnice D55 z Olomouce do Přerova aktuálně?

Nové vedení obce dohodlo možnosti smíru a kompenzací s ŘSD, bohužel už dva roky čeká na rozhodnutí NSS ve věci kasační stížnosti kraje a ŘSD.

Stavba je připravena natolik, aby během roku 2021 mohla být v úseku Olomouc – Kokory zahájena

Proč se vůbec celá výstavba zadrhla? Mohl byste tu anabázi popsat?

Celý problém je v neschopnosti státu. Dílčí vyjádření v rámci posouzení vlivu stavby na životní prostředí byla zpochybněna, což potvrdily soudy, kdy bývalé vedení obce Rokytnice podalo příslušnou žalobu s cílem zajistit posun vedení trasy.

Nové vedení obce hledá cestu ke smíru a využití možnosti kompenzace, jako prodloužení protihlukových stěn, osazení valu zelení a v neposlední řadě vybudování cyklostezky spojující Přerov a Olomouc. Vše je v současné době připraveno, a pokud zastupitelstvo Olomouckého kraje schválí finance na projekt, tak může výstavba cyklostezky začít v roce 2021. Jedná se o 24 km procházející všemi dotčenými obcemi

Automobilová doprava a ekologie – to je vděčné téma poslední doby. Co by se podle vás mělo v tomto směru ještě více udělat?

Silniční dopravy a její zátěže se nezbavíme. Společnost si zvykla na určitý standard konzumu, a není možno jej nyní výrazně omezit.

Co můžeme udělat, je v maximální míře vyloučit tranzitní dopravu mimo obce a města a tam, kde je to možné, tak více využít železniční dopravu, zejména kombinovanou s využitím kontejnerových terminálů. V Přerově jsou pro využití kontejneru ideální podmínky, v Horní Moštěnici je terminál napojený na blízky sjezd dálnice D1 u Říkovic.

Jak vaše město a okolí, případně vás osobně, ovlivnila doba pandemie nového typu koronaviru?

Mě osobně ani mých nejbližších se pandemie nijak vážně nedotkla, největší problém je u firem v regionu a následné propouštění zaměstnanců bez reálných možností jejich využití v regionu. Smutný příběh je zrušení provozování letiště Bochoř Armádou ČR, pokles kupní síly v regionu a nevyužívání více než 500 ha ploch.

Když odhlédneme od dopravy, jaké největší problémy řeší občané vašeho regionu?

V současné době otázka zaměstnanosti a s tím odpovídající zajištění, nebo alespoň udržení životní úrovně.

Obraťme na závěr list – co nejraději dělá Antonín Prachař ve volném čase?

Přemýšlí, čím může přispět k nápravě současného stavu, jezdí na kole po lesních cestách, chodí po kopcích a »čistí si hlavu«. Poslední rok se snažím věnovat hodně času svému ročnímu vnukovi a samozřejmě nejbližší rodině.

Zbyšek KUPSKÝ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.8, celkem 5 hlasů.

Zbyšek KUPSKÝ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.