Ilustrační FOTO - Pixabay

Zoufale nekompetentní ministerstvo zdravotnictví?

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo v letech 2015 až 2019 aplikovaný zdravotnický výzkum miliardami korun. Peníze měly pomoci zlepšit zdraví české populace, zabezpečit aktuální potřeby zdravotnictví a zajistit mezinárodně srovnatelnou úroveň výzkumu. Zda tomu tak skutečně je, vedení resortu nezajímalo.

Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Zaměřil se na účelovou podporu na aplikovaný zdravotnický výzkum, kterou vyplatilo ministerstvo v letech 2015 až 2019. Za tuto dobu šlo na projekty 4,2 miliardy korun. Kontrola ukázala, že ministerstvo nevyhodnocovalo přínos vyplacené podpory. Navíc programy na podporu nastavilo tak, že větší důraz se kladl na počet projektů než na jejich kvalitu, většina výstupů byly články a publikace.

Ministerstvo s výsledky kontroly nesouhlasí, výstupy se podle něj hodnotily právě v době kontroly NKÚ. »Agentura pro zdravotnický výzkum tak v době kontroly nemohla mít zhodnocení programu k dispozici. Bohužel NKÚ k tomuto faktu nepřihlédnul,« sdělila mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

»Navyšovat peníze na zlepšení zdraví české populace a zabezpečovat aktuální potřeby zdravotnictví je určitě správné. Je ale nepochopitelné, že v době, kdy se soustavně mluví o profinancování zdravotnictví a o nedostatku peněz pro lékaře, sestry a nemocnice, vydáváme miliardy a nekontrolujeme, co se s nimi děje. Odpovědnost padá na toto i minulé vedení ministerstva zdravotnictví,« okomentovala výsledky kontroly pro náš list stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Publikace místo praktických výsledků

První kontrolovaný program skončil v roce 2015, ministerstvo na něj vyplatilo přes tři miliardy korun. Očekávalo 415 aplikovaných výsledků, vznikly dva. Naproti tomu u publikační činnosti, která byla jen vedlejším ukazatelem výsledků podpory, vzniklo místo plánovaných 180 výstupů 2945 článků nebo publikací. Navíc ministerstvo podle kontrolorů u tohoto už ukončeného programu nevyhodnotilo stanovené cíle ani nesledovalo přínosy podpořených projektů.

V druhém kontrolovaném programu na roky 2015 až 2022 ministerstvo do roku 2019 vyplatilo 4,2 miliardy korun. »Ukazatele programu jsou stále nastaveny tak, že vznikají spíše publikace než praktické výsledky, jako metodiky, léčebné postupy, patenty nebo software,« uvedli kontroloři. Podle nich stejně jako zmíněné dva programy nastavilo ministerstvo i program nový, který je určen na léta 2020 až 2026. Ministerstvo na něj vyčlenilo 5,5 miliardy korun a podle kontrolorů od něj očekává opět zejména publikační výsledky. »U všech tří kontrolovaných programů nekladlo ministerstvo zdravotnictví důraz na využitelnost výsledků v praxi, ale především na jejich množství,« uvedl NKÚ.

Zmíněný přístup ministerstva Marková ostře kritizovala. »První program skončil již v roce 2015, přesto nedošlo ze strany ministerstva k řádnému vyhodnocení přínosů a nebyla jasně stanovená odpovědnost Agentury pro zdravotnický výzkum. Ani u nového programu na roky 2020-26 nebyly nastaveny ukazatele, podle kterých by se dalo vyhodnotit, jak se cíle podařilo splnit. Je otázkou, zda je současné ministerstvo zdravotnictví jen zoufale ‚nekompetentní‘ nebo zda vědomě ‚rozhazuje‘ veřejné finanční prostředky, které by mohly být jinde využity líp,« uvedla stínová ministryně.

Ministerstvo příjemce nekontrolovalo

Podle ministerstva je v biomedicíně přínos výstupů aplikovaného výzkumu standardně posuzován na základě publikací. Teprve z celosvětově zhodnocených výstupů v odborných publikacích jsou vytvářeny nové léčebné postupy a metodiky pro široké klinické využití, uvedla mluvčí.

Administraci podpory na aplikovaný zdravotnický výzkum zajišťuje Agentura pro zdravotnický výzkum. Ministerstvo ji založilo v roce 2014, nestanovilo jí ale jasně odpovědnost, uvedli kontroloři. »U poskytované podpory se tak zvýšila administrativní náročnost. Kvůli komunikaci mezi ministerstvem a agenturou navíc docházelo k průtahům při uzavírání smluv a jejich dodatků s příjemci nebo při vyplácení podpory,« zjistil NKÚ. Na agenturu také resort v roce 2017 převedl povinnost provádět finanční kontrolu u příjemců. Do té doby podle kontrolorů ministerstvo samo, i když mu to ukládá zákon, příjemce vůbec nekontrolovalo.

Příjemci podpory jsou většinou fakultní nemocnice a veřejné vysoké školy. NKÚ prověřil 16 vybraných a ukončených projektů za téměř 180 milionů korun. Všichni příjemci plnili podmínky podpory a nepoužili peníze v rozporu se zákonem. Pět projektů nebylo podle kontrolorů zcela účelných a efektivních.

(jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.6, celkem 9 hlasů.

(jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.