Zdeněk Zacpal ze Spolku pro ochranu stávající historické podoby Staroměstského náměstí. V pozadí replika Mariánského sloupu.

Připomínka Staroměstské exekuce – již s kulisou sloupu

Na výročí popravy 27 vůdců českého stavovského povstání (21. června 1621), tzv. Staroměstské exekuce, se v neděli 21. června sešla na Staroměstském náměstí v Praze skupina občanů napříč politickým spektrem, jež připomněla – i s tabulkami se jmény všech popravených – tuto tragickou historickou událost. Po ní následovalo pro český národ jedno z nejtěžších období.

»Žádný bůh nepřikazuje zabíjet, to jen církev. Pokud by měla katolická církev mít na Staroměstském náměstí nějakou základnu, tak jediná výstižná je hořící hranice nebo popravčí špalek,« ironicky uvedla Eva Novotná ze spolku Ne základnám, jenž akci uspořádal. »V současné době Prahu vedou potomci těch, kteří na Bílé hoře zřejmě zvítězili,« řekla s odkazem na nově vztyčenou atrapu Mariánského sloupu, který se na náměstí tyčí do výše. Je dosud nedokončen – chybějí sochy pravděpodobně čtyř andělů, a obehnán plotem. Na něm jsou historické snímky původního Mariánského sloupu z roku 1652 strženého spontánně po vzniku ČSR. O výstavbě sloupu rozhodlo současné Zastupitelstvo hl. m. Prahy v lednu revokací usnesení zastupitelstva minulého, bez veřejné debaty a výběrového řízení. Novodobý sloup je provázen kontroverzemi od samotného počátku.

»Věřím, že si v budoucnu lid zvolí lépe a ve vedení města budou ti, kteří nás nebudou vracet svým vztyčeným kárajícím prstem o 100 let zpátky, ani si nebudou přisvojovat právo rozhodnout, co na náměstí, které je národní kulturní památkou zapsanou na seznamu UNESCO, bude postaveno,« uvedla Novotná.

V programu hodinové akce vystoupili spisovatelka Lenka Procházková, europoslanec Ivan David (SPD), komunistický publicista a historik Josef Skála a sociolog Petr Hampl. Nehledě na světonázorové rozdíly Skála a Hampl slíbili, že začnou pracovat na vlasteneckém demokratickém východisku z krize, »které postaví co možno nejsilnější hráz oligarchickému a kolaborantskému řešení«.

Ne symbolům barbarství mocných

Následky bitvy na Bílé hoře (1620) připomněla historička Marie Neudorflová. Byly osudově tragické pro český národ, do té doby z 90 procent protestantský (vyhnání majetných a vzdělaných protestantů, násilná rekatolizace, znevolnění a zbídačení obecného lidu), tragické byly i pro Evropu, kterou pustošila třicetiletá válka. Symbolem katolické a habsburské moci se stal Mariánský sloup v Praze, uvedla. »Jeho stoupenci vehementně obhajují nepravdivý názor, že to byl dík za porážku protestantských Švédů v Praze, kteří Prahu nelítostně rabovali. Rabovali, ale až když bylo jasné, že prohrávají a že všechno bohatství nashromážděné hlavně v době českého protestantství si přivlastní katolická církev s Habsburky, což po vítězství nelítostně činili.«

Sloup je dle ní především symbolem vítězství katolicismu nad svobodnějším protestantstvím, nad českým národem, jeho 200 let trvající reformací spjatou se vzděláním, svobodným přístupem a výkladem Bible nikoli v latině, nýbrž v českém jazyce. »My nešíříme nenávist. Voláme po spravedlnosti, po respektu k pravdě poznané, k historii, ke skutečným křesťanským hodnotám, do nichž v žádném případně nepatří modly, sloupy a svévolná moc nad lidmi. Zvláště ne symboly, které nezpochybnitelně symbolizují nesvobodu českého národa a barbarské činy mocných,« pronesla historička dr. Neudorflová.

Prosba o omluvu

Před pamětní deskou na Staroměstské radnici, která obsahuje výčet všech 27 jmen mužů, již byli sťati katem Mydlářem, ležely květiny a list. V něm text podepsaný šesti lidmi, katolickými věřícími, kteří se připojili »k výzvě Tomáše Hradila« a žádají o odpuštění »od našich bratrů protestantů«.

»Kéž už nikdy lidé nemusejí nedobrovolně opouštět svou zemi kvůli svému přesvědčení a své víře. Kéž se nikdy neopakují krize a zášti z totálního rozdělení společnosti, krize, které způsobují obrovskou lidskou bolest, jako byla třicetiletá válka a mnohé jiné události a období našich dějin. Protestanti i všichni ostatní, odpusťte nám katolíkům bolest, kterou jsme vám způsobili špatným zacházením s vírou,« uvádí se v dopise, který ležel na chodníku před zdí Staroměstské radnice.

Triumf netolerance

V odpoledních hodinách 21. června uskutečnila v Praze na Staroměstském náměstí svou akci-připomínku výročí popravy 27 vůdců českého stavovského povstání také Kostnická jednota, spolek evangelických křesťanů.

Europoslanec Jan Zahradil (ODS) označil staroměstskou imitaci stavby Mariánského sloupu za symbol nesvobody vyznání, porážky reformace, triumf netolerance. »Ve snaze napravit minulé překrucování dějin se vytvářejí nové mýty, nové lži, jen o 180 stupňů obrácené. Nový dějepis je hotov.« Je negováno husitství, doba pobělohorská není »najednou« symbolem temna, přitom došlo k bezprecedentní konfiskaci majetku, úniku mozků, masovém exodu, naopak je vydávána za symbol prosperity. O habsburském impériu slýcháme, pokračoval Zahradil, že to byl ideální model nadnárodního soustátí, který stačilo jen trochu reformovat. Proti tomu je třeba se postavit, podtrhl. Většina zastupitelů Prahy za ODS však hlasovala pro výstavbu repliky sloupu.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.9, celkem 27 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


donald.kaczerowski
2020-06-24 22:33
hajek.jiri51 - Je to strašně jednoduché. Sežeňte si sochařský
vercajk a udělejte to líp. Pak můžete kritizovat. Jinak jste
prachobyčejný tlučhuba. Pokud ovšem nejste odborník přes výtvarné
umění.
jarprchal43
2020-06-24 22:14
hajek.jiri51 - Akademický sochař Petr Váňa je největší český
odborník na restaurování a kopírování sakrálních soch. Dělal mimo
jiné kopie barokních skulptur pro pražskou Loretu a kostel
Nejsvětějšího Salvátora. Proto ho také oslovila Společnost pro
obnovu Mariánského sloupu, nikdo lepší tady prostě není. Líbí se mi
na vás, že nevynecháte jedinou příležitost udělat ze sebe hňupa.
hajek.jiri51
2020-06-24 22:05
Spíš je to Váňův sloup, jak Marianský ... A to myslím vystihuje i
hodnotu tohoto "klenotu".
janmakovicka
2020-06-24 21:15
Po věcné stránce nelze Zahradilovi nic konkrétního vytknout.
jarprchal43
2020-06-24 20:19
Komunisti oslavovali feudály, kteří si nejprve zvolili Ferdinanda II. za
panovníka a sesadili ho ještě dříve než se prakticky ujal vlády.
Přestože jim slíbil zachování Rudolfova majestátu. Abychom to
stručně shrnuli: vůdci českého stavovského povstání, kteří však
nejméně z poloviny nebyli Češi, se tahali s panovníkem o moc a lidu to
bylo celkem jedno. Ovšem jen do roku 1627, kdy panovník majestát
zaručující náboženské svobody zrušil. Kdo za to mohl nechť si
každý spočítá sám. Politika někdy přináší paradoxy, které bys
nevymyslel.
svaty_vaclav
2020-06-24 20:04
Čiháku, tvoje starost o úroveň diskusí HaNo je až dojemná, jeden by
slzu uronil. To, že úroveň nemáte vy antikomunisti a náckové ti
stále uniká. Sám jsi se nechal několikrát slyšet v diskusích na
HaNo, že sem chodíš hlavně provokovat a urážet sympatizanty HaNo a
KSČM, jiný účel totiž tvoje „diskusní“ příspěvky nemají. To
se týká i ostatních antikomunistických diskusních firem, které jsou
stejné jako ty. Pak se ty a ostatní antikomunisti nedivte, že vás zde
normální diskutéři pošlou zpravidla do ři**ti, jinak slušněji se to
nedá říct. Nebo si myslíš, že nikdo tady neumí googlovat, aby si na
internetu našel ty nesmysly a antikomunistické rozumy, kterými tady
denně opruzuješ Čiháku a „obohacuješ“? Dovol, abych se od srdce
zasmál, Čiháku. Ten tvůj mariánský sloup, který tak miluješ,
opravdu vypadá jako koupený v OBI, s tím už nic nespravíš Čiháku.
velkymaxmilian
2020-06-24 19:55
@janmakovička: Nadšená citace Jan Zahradil (ODS) v této tiskovině mimo
mne zatím v diskusi pobavil i 4"brouka". Nevím jak on, ale ač
již využívám jízdné 65 +, jsem nekřtěný neznaboh. Rodiče měli
dost rozumu abych třeba nenastydl v chrámu Páně při sprchování
svěcenou vodou... Docela by mne zajímalo zda soudružka
"nezákladňačka" Eva Novotná, která se ohání zápisem
"Staromáku" na listinu UNESCO chápe, že jeho cena by byla
mnohonásobně vyšší s původním barokním klenotem, který tam stál
od roku 1652? Nemusím vám snad vysvětlovat jak osoby, které výše
uvedené nechápou v závislosti na jejich pohlaví interně tituluji...
PS: Pepku Vyskoči o sloupu z OBI papouškuješ debilní výrok Apoleny
Rychlíkové , na který jsem před pár dny v diskusi upozornil, ani se
nedivím z tvé hlavy nic normálního než debilita vypadnout nemůže.
svaty_vaclav
2020-06-24 19:38
Mariánský sloup na Staromáku vypadá jako koupený v OBI, jak kdosi
vtipně a hlavně trefně poznamenal.
levicovyvolic
2020-06-24 17:36
Ten sloup s "příslušenstvím" je především ohavný. Není
to kopie, ale kýčovitá napodobenina. Se staroměstským náměstím
"souzní" asi tak, jako by na koncertu klasické hudby zařadili
námořnický cajdák....
janmakovicka
2020-06-24 17:11
Poslanec Zahradil je zřejmě protestant, při nejmenším má k
protestantům blízko. Slouží mu to ke cti. Svým vyjádřením ovšem
popudil zdejší katolíky, kteří místo v katolickém tisku
„diskutují“ na stránkách Halo novin.
Vladimir.novak1
2020-06-24 16:41
K článku.Českého stavovského povstání se z pánů zúčastnili také
Němci,nakonec hrabě Thun stačil utéct do Němec.Co se týče
mariánského sloupu,ať tam klidně stojí dále,za cca 20 - 30 let bude
stejně zbourán,neb když se tak přeme o Koněvovu ulici ta se v těch
letech bude jmenovat Mohamedova,Ahmedova nebo Selimova.
4beatles
2020-06-24 15:27
Ten Zahradil dělá ODS podobnou medvědí službu jako Fiip KSČM. A vida,
hned je europoslanec v komunistickém internetovém deníku široce
citován...
velkymaxmilian
2020-06-24 15:11
Nejhumornější je jak soudruzi naplňují Leninovo slavné :"třeba
se spojiti s čertem". Mám na mysli citování pana Jana
Zahradila(ODS). Politik, po kterém již dávno ani pes neštěkne, na
Staroměstském rynku šaškoval právě z toho důvodu...
wIadin
2020-06-24 14:48
a) Že zrovna komunistům tolik jde o 27 feudálů. b) Katolická církev
má na Staroměstském náměstí základnu ve formě překrásného
gotického chrámu Panny Marie před Týnem. c) Pokud našim komunistům
jde opravdu o symbol habsburké moci, pak by měli především usilovat o
odstranění kostela Panny Marie Vítězné na Bílé hoře, který byl
zbudován na oslavu vítězství císařských vojsk. A co víc, vláda
podporovaná komunisty jej 1.7.2018 prohlásila za národní kulturní
památku.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.