Reklama
Zleva Liběna Večeřová, Josef Nekl, Ludvík Šulda a Jiří Zima.

Komunisté Olomouckého kraje představili svůj volební program

V Regionálním centru Olomouc v salónku Berenicé proběhla tisková konference za účasti lídra kandidátky Ludvíka Šuldy a dalších kandidátů Jiřího Zimy, Liběny Večeřové a Věry Vránové.

Představeny byly hlavní teze volebního programu. Lídr kandidátky Ludvík Šulda představil programové priority, mezi nimi například podporu občanů i malých podniků postižených následky vyhlášeného nouzového stavu ve formě zřízení fondu kraje. »Budeme také prosazovat podporu malých a středních podniků a OSVČ při obnovení a rozjezdu výroby po ekonomickém útlumu za pomoci účinných dotačních titulů,« zdůraznil Šulda. Zároveň zmínil, že v první desítce se nachází šest žen a čtyři muži.

Důležitým tématem je rovněž zadržování vody v přírodě, proto chtějí budoucí zvolení zastupitelé přispět k zadání projektu pro zadržování vody na horním toku Moravy pro obnovu podzemních vod a přivaděče vody pro velká města Hané. »S tím souvisí převod služeb zajišťovaných z veřejných prostředků do rukou organizací zřízených obcemi či krajem, jde především o vodovody a kanalizace, dopravu, údržbu silnic a podobně. V tom vidíme záruku kvality za efektivní cenu,« připomenul Šulda.

KSČM jasně deklaruje, že ochrana krajiny, vody, půdy a lesů je na prvním místě. Je proto třeba citlivě vybalancovat žádoucí nárůst cestovního ruchu s dopadem na klimatické změny. »Některé regiony kraje mají notorické problémy s kvalitou ovzduší, chceme neustále pracovat na snižování škodlivých emisí. Bereme to i jakousi součást prorodinné politiky,« doplnila Vránová.

V oblasti sociální klade program důraz na navýšení kapacit domovů pro seniory a sociálních léčeben a rovněž budování domovů a penzionů pro seniory nejen ve městech, ale i na venkově. Na mladé rodiny myslí podporou obcí při výstavbě obecních bytů s dostupnou výší nájemného. »Kraj může nabídnout pozemky ve svém vlastnictví, využít lze také vhodně směřované dotační tituly,« objasnil první muž krajské kandidátky.

Garantem pro oblast bezpečnosti je dvojka kandidátky Jiří Zima. »Po zkušenostech s pandemií budeme revidovat sestavení efektivního krizového plánu kraje a zavedení povinnosti se jím řídit pro instituce, podniky i občany. Obecně platí, že naší prioritou v této oblasti je především bezpečnost občanů v našem kraji, aby zde byly přívětivé podmínky nejen pro rezidenty, ale také turisty. V oblasti cestovního ruchu má náš kraj opravdu co nabídnout,« představil další oblasti volebního programu Zima.

V oblasti zemědělství chce KSČM prosazovat fungování a rozvoj zemědělské výroby s clem navýšení soběstačnosti v zásobování kvalitními potravinami. Mladou generaci zejména ze sociálně slabších rodin chce podpořit v různorodých možnostech vzdělávání zavedením žákovského jízdného zdarma, aby nedocházelo k zatěžování rodinných rozpočtů. Sportovní aktivity podpoří rozvojem a výstavbou sportovišť i ve venkovských regionech kraje, záruku mládežnického sportu vidí především v kvalitních trenérech.

(za)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.8, celkem 17 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama