Případ »Milada Horáková«

KSČM již několikrát vyjádřila své negativní stanovisko k nejvyššímu trestu, který jí byl udělen. Byla ovšem doba, kdy po válce se zvýšilo napětí mezi nově vzniklými bloky a obě strany řešily některé problémy jinak, než podepsaly v roce 1948, tedy ve Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod. To se týkalo zemí Východu, stejně jako zemí Západu. Napětí, které vzniklo zvláště po Churchillově vystoupení ve Fultonu a při přijetí Trumanovy doktríny »o zadržování komunismu«, vrcholilo v období, kdy »deklarace« vlastně přestala být dodržována. To se projevilo nejen v přijetí represivních zákonů na Východě, ale i např. v McCartyho »honbě na čarodějnice« v USA, v rehabilitaci Frankova režimu ve Španělsku ap. Do tohoto období spadá také proces s Miladou Horákovou. Její protistátní činnost, podle tehdejšího chápání protistátní činnosti, byla doložena (po roce 1990 to přiznal i režimní tisk, i když slovo »protistátní« nahradil slovem »protikomunistický« a dodatečně ji zařadil jako účastnici tzv. třetího odboje), proto také byla odsouzena, ovšem k trestu, který neodpovídal charakteru její činnosti, jež byla zřejmě více špionážní než ozbrojená. Dnes je Milada Horáková hodnocena jako oběť tzv. »komunistického režimu«, i přesto, že z pohledu tehdejších zákonů se provinila.

KSČM však odsuzuje její tehdejší potrestání rozsudkem smrti. Upozorňuje zároveň na to, že zmíněné represivní zákony vznikly až poté, co ze Západu přišedší rychle vyškolení agenti začali na našem území vraždit, plnit špionážní úkoly a ničit hodnoty. V odpovědi byla použita až přehnaná represe a došlo k řadě velmi sporných procesů a rozsudků. Je třeba ovšem připomenout, že prvními zavražděnými v této tzv. »studené válce« agenty vyškolenými za našimi západními hranicemi byli již v květnu 1948 v Praze štáb. stržm. Procházka, vedoucí oddělení ÚV KSČ Schramm a stržm. Lepší v Karlových Varech.

KSČM nadále odsuzuje politiku »oko za oko«, což se týká i rozsudku s Miladou Horákovou.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: -1.21165E+23, celkem 377 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


ezpn1997
2020-06-26 22:45
Hlúpy nie je ten čo nevie, ale ten čo nechce vedieť!!! Husáka si
prosím neber do svojej špinavej, ožranskej papule, bol to posledný
prezident oboch národov, po ňom boli iba spoločenskí hnojníci, hanba
spoločnosti!! Človek, ktorý pľuje na svoj národ, na najväčšie
osobnosti, na najvernejších priateľov a bratov, už nie je človekom,
ale netvorom. akými sú dnes celá česká a slovenská politická
žumpa!!!
salekiv
2020-06-26 22:37
ezpn1997: To, že dokážeš vyjmenovat několik několik naprosto
nesourodých českých jmen ti punc inteligence určitě nedává. Jenom
tě musím upozornit, že ani Palacký ani Mácha komunisté nebyli. A
pokud jmenuješ vedle Jánošíka jako největší slovenskou osobnost
oportunistu Husáka, tak takový národ opravdu lituji.
ezpn1997
2020-06-26 22:15
salekiv- preukázal si svoju primitivitu, nevieš kto bol Jánošík, a a
ni nič o Slovákoch, spolu sme boli silná priemyselno-poľnohospodárska
krajina, teraz sme oba štáty iba odpad, Európy! Ty potomok ožrana Havla
a jeho stáda, sa nezaprieš a je škoda ti niečo vysvetľovať, keď
nemáš ukončenú ani základnú školu, nevieš kto bol Palacký, Hynek
Mácha, či Julius Fučík, Ivan Olbracht, Peter Bezruč, alebo Šmeral,
Gottwald, Zápotocký, a taktiež posledný normálny a čestný prezident
ČSSR Gustáv Husák!!!
salekiv
2020-06-26 21:54
Slovenská proruská pátá kolona opět v akci. Slováci by si měli
udělat nejdříve pořádek před vlastním prahem. On ten váš
Jánošík byl také pěkný vejlupek, který se protivil tehdejším
zákonům, takže jeho potrestání bylo právně relevantní. Smrt však
byla příliš krutá. Od té se distancujeme. Ale dělat z něj hrdinu? To
sotva, Takových lapků v historii bylo.
ezpn1997
2020-06-26 20:55
Nemôžeme, my komunisti súhlasiť, s postojom, oportunistickým postojom
KSČM!!! Milena Horáková nebola obeťou žiadnych politických procesov,
a vôbec žiadne politické procesy u nás, ale hlavne ani v ZSSR neboli,
ak boli nejaké pochybenia to bolo iba dôsledkom povojnovej zločineckej a
protisocialistickej mašinérie USA a NATO, ktoré mali cieľ sabotovať
hospodárstvo, vytvoriť strach v povojnových časoch u nás a strašiť
občanov novými konfliktmi vo svete (kórejská vojna). Horáková bola
typickou predstaviteľkou buržoázie a jasne svojimi skutkami
dokumentovala, že je na strane nepriateľov, proti rodiacej sa ľudovej
demokracie. Na súde počas procesu sama priznala, že nenávidí náš
ľudovodemokratický systém (presne definovala režim), bola jej
preukázaná úzka spolupráca so zločineckou organizáciou CIA a svoju
protispoločenskú činnosť maskovala charitou cez úniu žien, ktorá
však plne podporovala ženy boháčov, ktoré ponižovali pracujúce ženy
v továrňach a na poliach a nahovárali im, že ich osud je riadený
Bohom, a preto ho musia pokorne znášať! Nepodporovala zrovnoprávnenie
žien, spoločenskú úctu k úlohe matiek a takto sa snažila podkopávať
naše nové spoločenské zriadenie. Teda podľa vtedajšej ústavy z roku
1949 a príslušných zákonov o vlastizrade, ju súd odsúdil k
najvyššiemu trestu spravodlivo. Treba povedať, že podporovala aj
zločinecké bandy Banderovcov a iné politicko-vojenské skupiny riadené
priamo z NSR. Kojzár by mal vedieť, že v USA boli politické procesy,
najznámejší je zavraždenie Manželov Rosenbergovcov, ktorých
administratíva obvinila, že ZSSR poskytli informácie o atómovej bombe,
čo bola ako sa ukázalo po zločine iba nafúknutá lož. Takže
historicky a pravdivo, mali sa pozrieť do súdnych archívov, ale nie po
roku 1990 kedy začali byť, na podnet ožrana Havla, upravované a
falzifikované
salekiv
2020-06-26 19:54
"Protistátní činnost, podle tehdejšího chápání protistátní
činnosti, byla doložena". Tato farizejská slova stalinisty Kojzara
lze samozřejmě použít i na ospravedlnění represí nacistických
okupantů. I to ukazuje, že mezi komunistickým a nacistickým není
žádný rozdíl. Pro ten komunistický mluví k tíži to, že tyto
justiční vraždy aplikoval na vlastní občany. Na druhou stranu je
dobře, že bolševik, slovy Kojzara, ukazuje svoji pravou zločinnou
tvář.
jmarek3
2020-06-26 15:26
Horáková dostala co chtěla.Měla možnosti, ale jak to u žen bývá,
zkrátka ne a ne.Trest smrti byl vždy dáván jen ve výjimečných
případech.Dnes máme demokracii a vrazi jsou oslavováni, vyznamenáváni
dokonce i lépe placeni než univerzitní profesoři.Proto se Horáková
hodí ODSTOP do hry.
joska.korinek
2020-06-26 14:02
V době oněch procesů jsem byl ještě kluk s docela jinými zájmy, ale
vzpomínám si, že mi byli ve filmových týdenících protivní svými
řečmi a jednáním jak prokurátor, tak obvinění. Také jsem měl zlost
na novináře a podobné aktivisty, jak usilovně náborují lidi k tomu,
aby požadovali co nejvyšší tresty. Mezi nimi vynikal jistý Jiří
Ruml. – Přesně ale pamatuji, jak po vynesení rozsudků můj táta
řekl: „Tak toto by Beneš nepodepsal.“ A to byl od roku 1945
příznivcem komunistů. – Je smutné, že jsou stále takoví šplhouni,
kteří bezohledně lezou do zadku právě panujícím, ať jsou
jacíkoliv. Zde na „diskusích“ se zviditelňují jasně.
1958Jirka
2020-06-26 12:47
Poprava M.Horákové byl zločin!
marin
2020-06-26 11:58
Soud a odsouzení Milady Horákové bylo tragické a nemělo se to stát.
Ovšem dnes je její odsouzení a poprava zcela zneužíváno k
politickému boji, jak vyplývá s porovnáním třeba s Ležáky. Ležáky
24. června byly vypáleny německými jednotkami, 33 dospělých bylo
zastřeleno, 11 dětí posláno do plynu a dvě k převýchov na vyšší
rasu .Celé výročí se odbude jednou akcí , záběrem v TV a tím to
končí, žádné týdenní vysvětlovací akce nebo smutek nad obětmi se
v médiích nekoná.
velkymaxmilian
2020-06-26 11:35
@donald.kaczerowski : Kojzarova poznámka je snad již tisícím důkazem
absolutní neschopnosti jakékoliv sebereflexe ze strany KSČM, která se
od bývalé KSČ jiší pouze jedním písmenem. Hranice zdravého rozumu
ovšem překročil argumentací se „zavražděnými“ příslušníky
Sboru národní bezpečnosti. Štábní strž. František Procházka a
strážmistr Vlastimil Levý padli při výkonu služby v přestřelkách
při zatýkání v prvním případě Ctibora Šturma (Praha 22.5. 1948) a
Emila Houdka (Karlovy Vary 12.6.1948)., což lze snadno dohledat v
databázi Muzea Policie České republiky. Unikátem je pak argumentovat
sudetským Němcem mjr. Augustinem Schrammem, předválečným členem ÚV
KSČ, který v roce 1938 emigroval do SSSR. S propůjčenou hodností
majora NKVD se podílel na vyslání výsadků během války do bývalé
ČSR. Po válce agent NKVD působil na ÚV KSČ a později na Ministerstvu
národní obrany pro otázky protinacistického odboje. Schramm je
dlouhodobě spojován s možným podílem na smrti Jana Masaryka ze dne
10.března 1948. Masaryka přežil o pouhého dva a půl měsíce a
27.května byl zastřelen ve svém bytě samopalem neznámým pachatelem.
Signály ukazují, že mohlo jít o vraždu inscenovanou StB, neboť toho
příliš věděl. Z jeho vraždy byl obviněn student Miloslav Choc ten
byl ve zkráceném řízení odsouzen k trestu smrti a bezprostředně
poté popraven. Koho může Kojzar oslovit netřeba komentovat...
o.motl
2020-06-26 11:12
Vyrovnali se s minulostí tak nějak po bolševicku.
donald.kaczerowski
2020-06-26 10:38
Pak že se komunisti vyrovnali s minulostí.
slechta48
2020-06-26 08:35
Celý včerejšek se z Kavčích hor zase lhalo jen prášilo. Zdejší
antikomunistická klaka slintala blahem nalepená na obrazovku, aby o
žádný fejk nepřišla. Dobře je pak karikuje její totální nezájem o
případ jakéhosi Assangeho ...
svaty_vaclav
2020-06-26 07:56
Některý z místních diskusních antikomunistů nebo fašistů v této
diskusi na HaNo má v počítači generátor počítačových IP adres nebo
připojení k proxy s možností změny IP adres a snaží se tady
naklikáním počtu nesouhlasů z těchto postupně generovaných IP adres
jako jednotlivec předstírat a imitovat hromadný nesouhlas s článkem v
hodnocení 1-7 výše. Je to zřejmé z toho, že průměr hodnotících v
diskusích HaNo je vždycky nižší, než místním antikomunistou
vygenerované abnormálně vysoké číslo celkového počtu hodnocení
než je obvyklý průměr. A pak že antikomunistům na Haló novinách
nezáleží.
svaty_vaclav
2020-06-26 07:54
Kosovský řezník z UÇK a prezident samozvaného Kosova Hashim Thaçi byl
obžalován mezinárodním tribunálem v Haagu z válečných zločinů a
ve Washingtonu se začínají děsit, co všechno před americkými volbami
vyplave na povrch na americké neocony a jejich kšefty s lidskými orgány
na Balkáně! Americký mocenský úchop nad Evropskou unií mohutně
povolil, američtí poskoci a marionety už v Evropě nemají ochranu!
Všechno je to zásluhou Donalda Trumpa a jeho oslabování americké moci
nad Evropou, shodují se pozorovatelé! Obchodní válka USA s Evropou je
poslední kapkou, tribunál v Haagu proto dostal zelenou! Schwarzenberg s
Topolánkem uznali Kosovo za Českou republiku.
o.motl
2020-06-26 07:44
Co slovo, to lež. Co jiného čekat od Kojzara.
1 | 2 | 3
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.