Reklama

Zarazit orgie antirusismu v republice. Pomoci mohou i voliči

Zatímco prostí občané České republiky na mnoha místech uctili i za nepřejících podmínek pandemie památku padlých vojínů Rudé armády osvoboditelky, často neformálně, ale o to vřeleji, probíhal a dále probíhají v médiích a v kruzích vládnoucích tzv. elit pyramidální orgie antirusismu.

Tato orgie má podobu mediální a organizační chobotnice, mající masírovat zejména mladší generace s nedostatečným historickým vědomím a bez pamětnických informací. Ostatně náš prezident Budovatel dr. Edvard Beneš to ve svých statích a projevech předpověděl, když pravil, že za padesát šedesát let počnou nepřátelé státu přednášet své lži o osvobození a fašismu a že tomu budou i sami věřit, co přednášejí.

Tato orgie nápadně připomíná nechvalnou éru protektorátní propagandy Moravců, Krychtálků, Lažnovských, Vajtauerů, zaštítěných samotným koryfejem nacistické propagandy dr. Goebbelsem. Jeho slogan, že »stokrát opakovaná lež se stává pravdou« se monotónně a úporně snaží opisovat současná antiruská propaganda. Tato propaganda, která již od počátku popřevratového režimu zahájila Sein Kampf – »svůj boj«, abychom parafrázovali Hitlerovu bibli nacismu Mein Kampf – pod omšelou vlajkou »bolševického universálního zla«. Pokračovala antisovětismem a oslavila zánik SSSR jako konec »říše zla«, přičemž vyčetla tomuto státu všemožné viny a hříchy v nekonečných počtech. A nyní soustředila svou pozornost na současnou Ruskou federaci jako na jakéhosi pokračovatele »říše zla«. Kreslí obraz odvěkého »nepřítele Evropy«, což je první nesmysl – jako »šiřitele panruského imperialismu«, což je druhý nesmysl.

Stačí se podívat na mapu světa, abychom pochopili, že kolosální lež vytrubuje jak Evropská unie, tak naše koloniální propaganda. Geopolitický packal Gorbačov uvěřil slibům západních »přátel demokracie«, že nebudou rozšiřovat NATO východním směrem, a se zlou se potázal nejen on, ale i jeho diadoch Jelcin, jemuž to ovšem již nevadilo. Západ se držel hesla »slibem nezarmoutíš« a pochopitelně jej nikdy nesplnil. Naopak, začal lapat do chapadel NATO východní státy Evropy, od baltských republik, přes středovýchodní Slovensko a Česko, a Maďarsko, až po balkánské Rumunsko a Bulharsko, přičemž usiluje o Černou Horu, Makedonii a další země bývalé rozbité Jugoslávie. Takto porušené sliby Západu roztály jako sníh pod sluncem. A když toto vše počal napravovat osvícený státník V. V. Putin, stal se okamžitě terčem všeobsáhlé propagandy, spojující v jeho osobnosti inkarnace »takřka hitlerovské«, není-liž pravda?

V naší republice nemine dne, aby se z médií nevylily zapáchající hektolitry pomluv, čtvrtpravd a doslovných lží na adresu prezidenta Putina, Ruské federace a ruského národa všeobecně. Zvláště hnusně tato propaganda působí ve slovanských zemí, z nichž drtivá většina byla před 75 lety zachráněna právě tolik dnes Západem nenáviděným SSSR. Stálo by za to, kdyby si dnešní vzývatelé USA přečetli díkuvzdání amerických generálů Eisenhowera a Knoxe Rudé armádě a hodnocení role SSSR při osvobozování Evropy F. D. Rooseveltem! Místo seriózních rozborů role SSSR, které najdeme vzácně i v západní odborné literatuře (Axell o Stalinovi ve válce, Overy o Rusech ve válce, Butlerová o Stalinovi a Rooseveltovi jako partnerech), se naše propaganda snižuje k neustálým pomluvám, insinuacím a maximálně čtvrtpravdám (klasický příklad je výklad paktu Ribbentrop-Molotov, přičemž se zásadně pomíjí prvotní pakt Hitler-Pilsudski…).

Naše propaganda idiotsky kopíruje pavědecké fabuláty Evropské unie, vydávané jako směrnice pro zacházení s moderními dějinami druhé světové války a SSSR. Stačí si připomenout předchozí antisovětskou a antiruskou propagandu protektorátu. Například výstavu Sovětský ráj vypracovanou nacisty a instalovanou kolem roku 1943 v areálu pražského výstaviště nebo filmové týdeníky protektorátu či články Lažnovského, Krychtálka, Kožíška, Vajtauera a konec konců i literární pamflety kolaboranta kolaborantů Moravce: »O český zítřek« a »V úloze mouřenína«.

Když dnes občan vnímá myšlenkové metaboláty dnešních mouřenínů -pánů Šafra, Štětiny nebo dam, jako je paní Langšádlová či Němcová o Rusku, bývalém SSSR a bolševicích, maně jen napadá naprostá myšlenková osnova starých protektorátních šmoků. Nic nového pod sluncem, zamyslí se historik. Vše už tu bylo za protektorátu a opakuje se v jiných mantrách se stejným nábojem v dnešním Česku.

K tomu přistupují aféry poškozující republiku v očích jak antifašistické koalice druhé světové války, tak zejména samotného Ruska. Zločin pražských radních na soše osvoboditele ČSR maršála I. S. Koněva Ruská federace právem vnímá jako obrovskou potupu a zostuzení památky válečného hrdiny SSSR, díky jehož úsilí žije dnes zachráněný český národ, jenž by jinak podlehl fašistickému řádění milionové Schörnerovy armády. Je třeba si nejen uvědomovat, ale i veřejně připomínat, že teprve osvobozením ČSR skončila evropská část druhé světové války. I z tohoto titulu je nesmysl hovořit v Evropě o »ukončení druhé světové války«, jek se to běžně užívá, když skutečné ukončení této války nastalo po japonské kapitulaci Kuantungské armády proti SSSR na jedné straně, a kapitulaci proti loďstvu USA na druhé straně, kdy byly podepsány kapitulace pro SSSR a USA zároveň. Takže teprve září 1945 znamená fakticky konec druhé světové války.

Význam tohoto evropského nesmyslu o »ukončeni druhé světové války 8. května 1945« je opět jasný. Tak, jako proběhly dvě kapitulace u Japonců, proběhly dvě kapitulace – u Spojenců a u SSSR. Je tu jasná snaha dnešní propagandy zamlžit a posléze vykořenit pojem osvobození od německého fašismu/nacismu. A zničit v paměti národů osvobozovací roli SSSR. A proto je nutno hovořit o obou datech kapitulací, tj. o 8. i o 9. květnu. Na ČSR se plně vztahuje 9. květen 1945. Je nutno připomenout, že v některých oblastech Čech a Moravy ještě probíhaly boje s německým wehrmachtem a Waffen SS i po 9. květnu. Udává se, dle některých zdrojů, že v Čechách skončily boje u Milína 11 až 12. května, na Moravě u Olešnice 11. května 1945.

Samozřejmě, od vládnoucích tzv. elit se nápravy ve zmírnění nebo dokonce eliminaci této protislovanské pavědecké propagandy nedočkáme. Ale paradoxně tu mohou pomoci voliči. Jak? Inu prostě. Nevolením těch partají a skupin, které tuto propagandu oprašují jako posvátný grál. Voliči podle skutků sami dobře rozeznají, které strany a jak podporují tuto zlovolnou propagandu a které taky chrání všemožně své zastupitele páchající zločiny proti ruským a sovětským památkám a válečným hrobům a pietním místům, jak je definuje zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech. Zde jsou trestní oznámení na pachatele plně namístě, a je jen otázkou, zdali politické tzv. elity nezvrátí průběh vyšetřování ve prospěch podezřelých. V demokratickém právním státě by se to stávat nemělo, ale dosavadní podivnosti šetření takových kauz moc důvěry v právní stát nepřidávají.

Nakonec jen tolik. Občané sami – zvláště starší a pamětnická generace – vidí, jaké úsilí vynakládá antiruská propaganda na zamlžení, na falsifikaci a na pusté ataky proti Ruské federaci, přičemž se neštítí ničeho. Od pomluv »sovětského spiknuti Hitlera se Stalinem« až po pomluvy Koněva. Soudný občan ví, co si o této propagandě má myslet.

Jiří JAROŠ NICKELLI


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 119 hlasů.

Jiří JAROŠ NICKELLI

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


novotnyjaro
2020-07-06 00:13
Právě skončil 3 díl filmová epopeje na motívy Lva Nikolajeviče
Tolstého Vojna a mír. Přes určitou rozvláčnost filmu světoznámého
režiséra Sergeja Bondarčuka byla vykreslena duše Ruského člověka. Od
bitvy na Borodinském poli, kde Napoleon utrpěl největší ztráty ve
své kariéře, ale zdecimovaná byla i Ruská armáda, takže n rozkaz
generála Kutuzova Rusové opustili Moskvu. Přišla ruská zima,
nedostatek potravin , topiva a Francouzi byli nuceni z Moskvu opustit.
Naturalisticky bylo vyjádřené rabování Francouzů, které zajímalo
především ruské zlato. Cestou na Ruské hranice Francouzů obývalo a z
původní 650 000 Grand Armee so domů vrátilo necelých 10 000
vojáků.Rusové hnali Francouze až do Paříže, kterou pochodovali
31.března 1814.Na rozdíl od Francouzů pochodovali spořádaně za
obrovského zájmu Pařížanů! Proč to píšu? Úplně stejný scénář
mělo Hitlerovo tažení na východ- plán Barbarosa. Zastavení a
odražení frontu před Moskvou, výprask u Stalingradu a definitivní
debakl u Kurska! Následoval opět pochod přes rozmlácený Berlín! Kdyby
byli Rusové skutečně takové monstra, jak je opisují naše
mainstreamové média, tak by z Francie i Německa dnes zůstaly nejen
ruiny, ale dokonale zplundrovaná zem! Snad pro ty, kteří mají vážne
nedostatky v Ruských dějinách!
fronda
2020-07-02 00:06
jarprchal43: Ne tak docela. Komunisti v Číně, Vietnamu, na Kubě to
vyhráli sami. Stejně tak arabští i afričtí socialisté (v Egyptě v
žádném případě nešlo o prosazování sovětského modelu, to by
Násir ani nestrpěl). Indonésie, to byla záležitost spíš Číňanů,
než SSSR. A v Evropě a v Koreji šlo spíš o to, že se tam Američani
snažili vyvézt svůj systém.
fronda
2020-07-01 23:58
donald.kaczetowski: Chudý kapitalistický svět, to je většina latinské
Ameriky, Afriky, Indie, Pákintán, Bangladéš, Indonésie atd. Takže
vlastně jenom ten "zbytek" je bohatý. Ale i tam se nezřídka
objevuje nepředstavitelná bída, zejména v samotných USA.
Vladimir.novak1
2020-06-30 20:16
K marin.A to je samozřejmě špatně,že?
marin
2020-06-30 19:51
Ty socialistické myšlenky zahnívají leda tak u nás, na Západě jsou
tu znovu. "Poslankyně Sněmovny Ocasio-Cortezové chce v USA
socializmus: bezplatná zdravotní péče, bezplatné vzdělání,
všeobecné právo na práci a střechu nad hlavou – jinými slovy vše,
co v evropských zemí patřilo k běžné rétorice komunistů.co bylo
leckde dokonce realizováno. " "Černoch Shauna Kinga od
senátora Bernieho Sanderse vyzval své soudruhy k odstranění všech
zobrazení Ježíše Krista, nejen sochy a kříže, ale také jeho obrazy,
prostě vše, kde je zakladatel naší civilizace znázorněn jako
„bílý Evropan“" "Členové levicové Marxisticko-leninské
strany Německa si před své sídlo nechají v sobotu vztyčit 2,15 metru
vysokou sochu „otce“ komunistického režimu Vladimira Iljiče
Lenina. " "V Treviru je odhalená socha Marxe za přítomnosti
předseda EK J Juncker, Oslavit 200. výročí narození zakladatele
komunizmu Karla Marxe přijel do Trevíru i předseda Evropské komise
Jean-Claude Juncker. V projevu se Karla Marxe zastával s tím, že by měl
být vnímán v kontextu doby."
Vladimir.novak1
2020-06-30 18:09
K jarprchal43.Americké zločiny bychom neměli
podceňovat.Sovětské(Ruské)jsou proti nim beránci.Stačí atomovka na
Hirošimu a Nagasaku a napalm ve Vietnamu.Ani Hitler nepoužil chemii ve
II.svět.válce.
joska.korinek
2020-06-30 14:32
To se tu vyrojilo mudrců, odborníků na kdeco. Vždyť přece nezáleží
na tom, zda se k moci dostanou komunisté, nebo zda ta strana zanikne. Jde
o to, aby naši potomci měli klidný život, bez válek a strádání.
Zatím to moc dobře nevypadá. Ti komunisté to v roce 89 zabalili tak
lehce, protože mezi nimi bylo až moc nedočkavců na rozebrání majetku
státu. Ale to nebyli komunisté, ale chamtiví šmejdi. Dnes jsou opět u
moci pod jinými hesly, chráněni a řízeni jinými šéfy, s kterými se
podělili o lup na národě. A ti zdejší štěkající magoři jim,
stejně jako těm předešlým, lezou „někam“. –(Jen aby nás
nakonec, nemusel zachránit Japonec).
jarprchal43
2020-06-29 23:21
Vladimir.novak1 - Oni to to soudruzi ze SSSR dělali vždycky trochu jinak,
ale komunismus se snažili vyvézt kam se dalo - Mongolsko, Čína, Korea,
Vietnam, Indonésie, Egypt a valná část Afriky, bývalý východní blok
v Evropě, Kuba... občas se jim to povedlo, občas ne. Myslím, že si
velmoci nemají co vyčítat. K tomu sem tam nějaká ta vražda na cizím
území.
Vladimir.novak1
2020-06-29 22:25
Tak tedy k článku.Obě strany,jak socialismus,tak kapitalismus(v ČR
tržní hospodářství)mají své mouchy.I. i II.světovou válku
nerozpoutalo rozhodně Rusko,posléze SSSR.Krom obsazení Afganistánu,
Maďarska a ČSSR se SSSR nikam netlačil.Naproti USA těch výbojů měly
daleko více,zde pro rozsáhlost agrese USA,to nelze vyjmenovat,ale pokud
by někdo chtěl,jednotlivé kapitoly můžu zveřejnit.Dále,slavná CIA
se dopustila mezinárodních zločinů,aniž by vláda USA jí takto
pověřila.
donald.kaczerowski
2020-06-29 21:41
fronda- Čemu říkáte většina kapitalistického světa? Německu?
Skandinávii, Beneluxu, Británii nebo Francii? Vytáhl jste vůbec někdy
paty za humna?
fronda
2020-06-29 20:50
donald.kaczerowski: Většina kapitalistického světa přitom žije v
bídě. Západ tedy vykořisťuje ostatní země.
salekiv
2020-06-29 19:28
Podobné články, stokrát omleté kompiláty kompilátů, jen dokazují,
jak jsou bolševici a jejich sympatizanti těžce za zenitem. Je
úsměvné, když si další rudý blouznivec myslí, že se střední,
natož mladá generace voličů při volbách rozhoduje podle toho, zda
2.světová válka skončila 8. nebo 9.května 1945 nebo až v září, či
zda byla z nějakého náměstí odstraněna socha jakéhosi pro ně
neznámého strejdy s ruskou čepicí na hlavě. Rusko je pro ně ne
příliš vyspělou zemí kdesi na východě, proti které vcelku nic
nemají, ale kterou ani není příliš důvodů navštěvovat. Naše
pošťuchování s Ruskem ovlivňuje volební preference generace
mileniánů naprosto marginálně.
Vladimir.novak1
2020-06-29 18:19
Tak jinak.Zapomeňme na politické půtky a zhruba zjišteme, co světu
Rusko, popř. SSSR darovali.Vzpomeňme
Mendělejeva,Popopova,Lomonosova,hudba,balet,romány,činohryDubno,Mendě-l
evium,astronautika,zdravotnictví.Na rozdíl od nynější ČR je
současné Rusko velmocí.A my štěkáme a štěkáme.Máme štěstí,že
první po kom Rusko půjde,bude Polsko.Hayerovský a Saifert,popř.profesor
Holý tu naši povýšenost nezachrání.
svaty_vaclav
2020-06-29 18:08
Dnes je to v diskusi opravdu legrace, antikomunisti a náckové se činí
seč mohou.
o.motl
2020-06-29 17:24
Formování budoucnosti světa byla vždy specialita komunistů, pane
Hájku. S katastrofálními výsledky.
donald.kaczerowski
2020-06-29 16:49
hajek.jiri51 - Ty máš Hájku opravdu vypitou palici. Já jsem to
čučení s otevřenou hubou záměrně citoval z tvého příspěvku a ty
mě nařkneš, že jsem vulgární puberťák. tomu říkám progresivní
paralýza.
jarprchal43
2020-06-29 16:44
hajek.jiri51 - Po válce jsme se zmocnili obrovského majetku odsunutých
Němců. O reparacích nechtěli komunisti příliš jednat, abychom
nemuseli nakonec ještě doplácet. A taky abychom nenaštvali stranické
soukmenovce z NDR, protože reparace se vztahovaly i na ně. Také to byli
Němci. I když Klement Gottwald říkával, že není Němec jako Němec.
donald.kaczerowski
2020-06-29 16:39
Vylíčím vám chlapci příběh ze života, jak se ten kapitalismus
řítí do záhuby. V sedmdesátých a osmdesátých letech jsem žil v
USA. Jako pomocný dělník na stavbě jsem zpočátku vydělával pět
dolarů na hodinu. Nejmizernější plat, jaký si dovedete představit.
Balíček párků stál dolar, 12 vajec 1,9 dolaru, veka 2 dolary, velký
balík sušenek dolar dvoulitrová láhev koly dolar. I s těmi pěti
dolary na hodinu jsem se královsky uživil. Posléze jsem vystudoval,
našel si úplně jinou práci a kupoval jsem úplně jiné potraviny. Ale
když jsem v roce 1990 odjížděl, tyhle základní věci stály stále
stejně. Loni jsem se byl v USA podívat, zašel jsem za starými kamarády
ze stavby a do sámošky. Ti kamarádi, kteří neměli příliš velké
ambice, pracují stále jako stavební dělníci, ale mají 25 - 30 dolarů
na hodinu. A ty párky a sušenky stojí stále dolar a vejce jsou asi o
dvacetník dražší. Takhle se ten kapitalismus sype pod rukama rosemil72.
miki.13
2020-06-29 16:29
Senilní voliči komunistů, kteří čtou pouze HaNo se utápí v bludu,
že se blíží socialistická revoluce a ptají se na jakou stranu se kdo
přidá. Bohužel nepochopili realitu a to, že se píše rok 2020 ,
komunistická strana jde ke dnu , v Německu nevládne Hitler a i v
bývalém Sovětském svazu panuje kapitalismus. Někteří lidé holt
nejsou schopni pochopit realitu.
hajek.jiri51
2020-06-29 15:56
Němci nám pomohli hlavně nezaplacením reparačního dluhu. A taky si
přečtěte Nact und Nebel, osobo.
1 | 2
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.