Reklama

Společně pod praporem vlastenectví

První červencový den patřil sněmu okresní rady Klubu českého pohraničí (KČP) v Příbrami. Vedle běžné agendy, bilancování uplynulého období a revize hospodaření proběhla velmi živá diskuse. Mezi pozvané hosty patřil předseda středočeské krajské rady František Kovář, který seznámil účastníky se situací na republikové i krajské úrovni a přidal poděkování za odvedenou práci svému předchůdci Jiřímu Pokornému.

Redaktor Haló novin a pražský kandidát KSČM do Senátu Roman Blaško sdílel informace z mezinárodního prostředí, zaměřené především na situaci v Rusku a jeho vliv na ČR. Předsedkyně Republikové rady Levicových klubů žen Květa Šlahúnková přidala k milé zdravici také bojovné stanovisko k ochraně tradičních hodnot naší společnosti. Hlavním stmelujícím tématem diskusních příspěvků bylo už z povahy organizace KČP vlastenectví. Úplná shoda panovala na odmítnutí snah o přepisování historie, odsouzení poškozování a odstraňování pomníků a nutnosti změnit přístup ve vystupování směrem k veřejnosti.

Komisi mládeže ÚV KSČM jsem reprezentovala já, jakožto její předsedkyně. I mladí komunisté si totiž uvědomují, že ačkoliv můžeme mít rozdílné názory na dílčí problémy, musíme především hledat to, co nás spojuje, za co jsme ochotni bojovat. A tím je bezesporu naše vlast. Místo, kde žijeme, historie, která nás za staletí semkla, společný jazyk, významné osobnosti. Na tuto prostou pravdu ale mnoho lidí zapomnělo a pod tlakem různých okolností, zájmových skupin a zahraničního kapitálu postupně tuto naši jednotu rozkládají. V důsledku toho se začalo vytrácet zdravé vlastenectví, které se vždy projevovalo úctou k našim hodnotám, lokálním patriotismem, péčí o relikty minulosti a také výukou a vedením dětí a mládeže. A protože se současné školní osnovy stále více smrskávají a především dějiny 20. století se vyučují ve verzi poplatné dnešní době, je úkolem pamětníků obracet se na současnou mladou generaci, vyprávět minulost tak, jak se skutečně odehrála a brát si z ní společně poučení.

Pozornost mladých lidí je dnes od historických témat odváděna ke konzumu a mainstreamu. Hrdinou už není ten, kdo obětoval život, ale ten, kdo vydělal víc peněz, protože tak funguje současný systém, který manipuluje nejen výkladem dějin, ale celou společností podle zájmů hrstky vyvolených. Nezbytné je také upozorňovat na nebezpečí nacionalismu a šovinismu, které jsou často za vlastenectví zaměňovány.

Za Komisi mládeže ÚV KSČM byla KČP nabídnuta součinnost při přípravě a realizaci akcí a také pomoc s oslovováním mladých. Už jen samotné pozvání na tento sněm je prvním krokem k propojení generací a navázání spolupráce. Děkuji za to.

Petra PROKŠANOVÁ, předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM

FOTO – Miroslav MARŠÁLEK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.4, celkem 15 hlasů.

Petra PROKŠANOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.