Jak se dostat z krize

Odpověď na tuto otázku pálí snad každého občana. Většinou z čistě utilitárních hledisek. Chceme mít práci, abychom existenčně zajistili své rodiny, chceme stabilní politický systém, abychom nemuseli žít v nejistotě o budoucnost našich dětí, chceme spravedlivý právní systém garantující nám svobodu jednání i myšlení, chceme zdravé životní prostředí a prostor pro tvůrčí naplňování volného času.

To vše nám vážně ohrožuje současná koronavirová pandemie, jejíž konec přes ubezpečování politiků je dosud v nedohlednu, a nad jejímž překonáním si lámou hlavu nejlepší mozky lidstva. Nejde však jen o chorobu samu. Lidstvo ve své historii poznalo řadu dalších mnohem závažnějších a nebezpečnějších ataků na samu svou existenci a vždy znovu dokázalo povstat očištěno.

Bohužel zatím nemáme žádnou reálnou koncepci, strategii překonání negativních důsledků pandemie z ekonomického, ale i mravního, hodnotového pohledu, jen tvrzení odborníků, že život a jeho podmínky se po překonání krize změní. Zatím se setkáváme téměř výlučně s většinou prázdnými frázemi o tom, že se z krize »musíme proinvestovat« (právnička Schillerová), že »z problémů nás vytáhne hlavně spotřeba« (překladatel Hamáček), případně sdělení, že »z krize se neprodotujeme penězi pro kamarády« (chemik Kalousek).

S tím nezbývá než souhlasit, neboť ministři vnitra ani financí nebyli zatím schopni na jednání Sněmovny byť náznakem konkrétnosti uvést, na co hodlají onen půlbilionový Sisyfův balvan vůbec použít. Tajemné špitání o rozpočtové rezervě, tedy bianko vydaném šeku pro vládu na nekontrolované dárečky a předvolební lákadla reálným stimulem pro překonání ekonomické krize rozhodně nejsou. Pouze zamořují veřejný prostor.

Řešením nejsou ani tolik oslavované »infrastrukturní investice«, nebo je skutečně racionální, aby každá víska měla svůj vlastní obchvat?  Nestačí pro likvidaci našeho půdního fondu výstavba plechových logistických hal? Případně golfová hřiště či vyhlídkové věže v údolí? Nepřipomíná to Hladovou zeď Otce vlasti? Při hledání odpovědi bychom si měli uvědomit, že ona »velkorysá« vláda sama skutečně žádné peníze nemá. Pouze ty, o které nás daněmi, dluhy a poplatky ožebračí.

A překonat krizi spotřebou (myšleno domácností)? Možnosti člověka spotřebovávat nejsou neomezené. Nebo se máme přejídat? Každoročně obměňovat zařízení bytů a šatník? Jednou za pět let auto? Dvě dovolené ročně? Za co? Na dluh, nebo za inflační peníze? Jak vysvětlit důchodci, že má v zájmu ekonomiky hýřit?

Na úplný závěr další otázka: Není racionálnější, společensky odpovědnější než se honit za HDP, oním falešným svatým grálem, věnovat se plnohodnotnému všestrannému rozvoji člověka? Není harmonie víc než tupý konzum a plýtvání?

Ladislav ŠAFRÁNEK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 20 hlasů.

Ladislav ŠAFRÁNEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2020-07-09 18:47
Když se za 30 let kapitalismu všechno rozkradlo, tak se teď musí sekat
dluhy. Ať se uskrovňují ti nahoře.
kozpav
2020-07-09 13:15
Dluh je OK,ale správně s ním naložit. Děkuji za článek.
velkymaxmilian
2020-07-09 10:54
@salektiv: Měřit bychom měli spravedlivě, ekonom Ladislav Šafráne
tragický půl biliónový bianko šek oprávněně kritizuje. Šílenost
plánovaného schodku státního rozpočtu předloženého Schilerovou
nejlépe vynikne při srovnání s výší schodků v letech poslední
globální ekonomické krize (cca 2008 - 2014). "Chemik" Kalousek
je proti ní "břídil", šéfem státní kasy byl pět let (!)
(2008-2009 a 2011-2013) a celkový součet "jeho" schodků činil
pouze cca 540 miliard. Autorem zmíněné kontroverzní
"infrastrukturní investice" bych doplnil ještě o stovky
miliard vyhozených za protihlukové stěny u železničních koridorů,
které se staví i v otevřené(!) krajině, což se občas týká i
dálnic. K budování sociálního státu patří naplňovat Evropskou
sociální chartu. V článku 31 konstatuje že každý občan má právo
na bydlení, státy mají přijímat opatření s cílem podporovat
dostupnost bydlení přiměřené úrovně, omezovat bezdomovectví s
cílem jeho postupného odstranění a stanovit ceny bydlení tak, aby byly
přístupné těm, kteří nemají dostatek prostředků. Jde sice o
určitou utopii, ale nasměrovat nyní maximum prostředků do státní
bytové výstavby je reálné, ale hlavně smysluplné Je to úkol pro
rezorty ministerstev průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj. Realita je
ovšem jiná, z úředních desek řady radnic vyplývá, že než
revitalizovat dosud existující státní bytový fond je naopak
privatizován. "Roztočit" kola ekonomiky pomocí zvýšení
osobní spotřeby obyvatel je krátkozraké a nakonec cestou do pekel...
salekiv
2020-07-09 09:59
Farizejští komunisté opět kritizují to, co sami v parlamentu
posvětili. A že (bohužel) byli důležitým jazýčkem na vahách.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.