FOTO - Haló noviny/Roman BLAŠKO

Obrana adekvátně nereaguje na hanobení válečných hrobů

Bylo ministerstvo obrany požádáno o souhlas s odstraněním památníku I. S. Koněva na Praze 6 a pamětní desky na Praze 1? Kdo zneužil pravomoci ve věci péče o válečné hroby a pietní místa? Kdo umožnil poškození pietních míst zřízených jako projev vděčnosti k osvoboditelům a k obětem Rudé armády při osvobozování Československa a Prahy?

Na tyto i další otázky bude muset ve Sněmovně odpovědět ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) místopředsedovi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Miroslavu Grebeníčkovi (KSČM). Komunistický poslanec ministra písemně interpeloval ve věci odpovědnosti ministerstva za nedostatečné a nedbalé plnění povinností a závazků českého státu v péči o válečné hroby a památníky připomínající památku padlých a osvobození Československa.

»Se znepokojením dlouhodobě zaznamenávám opakující se případy hanobení válečných hrobů a památníků zřízených v historické minulosti k připomínce památky padlých a jako projev vděčnosti za osvobození Československa z nacistické okupace,« uvedl v interpelaci Grebeníček. Výtržnosti, politicky účelové akce ani akty zneužívání kompetencí ze strany konkrétních osob a skupin se podle něj nesetkávají s patřičnou reakcí ministerstva a jeho představitelů.

»Česká republika a její občané jsou neuvěřitelně odporným způsobem manipulováni ve věci průběhu druhé světové války a zejména ve věci jejích výsledků. Domnívám se, že současné ministerstvo obrany napomáhá lecjakým kreaturám, které se tváří, že mají patent na rozum a patent na interpretaci našich novodobých dějin, a přitom působí pouze ideologicky ve prospěch prapodivných politických struktur,« řekl po obdržení odpovědi našemu listu Grebeníček.

Miroslav Grebeníček.

A na jaké otázky chtěl poslanec odpověď? Zajímalo ho, jestli bylo ministerstvo obrany požádáno o souhlas s odstraněním památníku I. S. Koněva a pamětní desky na Praze 1 a kdo z ministerstva rozhodl. Metnar v odpovědi uvedl, že jeho úřad nebyl o vydání souhlasu s odstraněním památníku nebo desky nikdy požádán. Magistrát podle něj oslovil ředitele odboru pro válečné veterány s dotazem, zda byla tzv. Koněvova deska vedena v centrální evidenci válečných hrobů spravované ministerstvem obrany. Vzhledem k tomu, že text na pamětní desce nepřipomíná žádnou oběť, která zahynula v době války, deska podle úřadu nemůže být válečným hrobem a nebyla vedena v evidenci. Podobnou odpověď poskytlo ministerstvo i v případě památníku maršála Koněva. Ani ten prý nesplňuje znaky válečného hrobu, a proto se resort do plánovaného přemístění sochy nezapojoval.

Nepravdivá tvrzení ministerstva

Takový alibismus nemohl Grebeníčka uspokojit. »Samozřejmě ministerstvo i konkrétní ministr mají co do podobných akcí mluvit, a to i za situace, kdy může šéf resortu určité věci přehazovat na odbor, který se zaobírá válečnými veterány. Tam však svého času působil jistý pan Stehlík, který dnes šéfuje Památník v Lidicích a dovolím si tvrdit, že se chová naprosto neadekvátně tomu, čemu se říká historik, či někdo, kdo bádá v oblasti společenských věd,« řekl poslanec.

Na to, že pomník maršála Koněva ani pamětní deska nesplňují kritéria stanovená pro označení válečný hrob, se ministr odkazoval v odpovědích na všechny Grebeníčkovy otázky. Pomník se navíc podle úřadu nachází ve vlastnictví Městské části Praha 6, a ministerstvo tudíž nemůže jakkoli zasahovat do výkonu vlastnických práv této městské části.

Na nepravdivost tohoto tvrzení poukazuje nejen Grebeníček, ale i občané, kteří ho v této souvislosti oslovili. Platný zákon o válečných hrobech a pietních místech totiž uvádí, že válečným hrobem je i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí apod. Podle Grebeníčka je nesporné, že pietní místo s památníkem Koněva bylo zřízeno jako projev úcty osvoboditelům a jejich velitelům a jako pietní místo také bylo vždy respektováno. Rovněž Kancelář prezidenta republiky jednoznačně konstatovala, že »pomník I. S. Koněva je zařazen v Evidenci válečných hrobů MO ČR«.

Co kdysi kritizovali, teď dělají, ale v opačném gardu

Poslanec se tak nedozvěděl, kdo nese odpovědnost za porušení příslušného zákona, když umožnil poškození pietních míst zřízených jako projev vděčnosti a úcty k osvoboditelům, k obětem Rudé armády, jejích vojáků a velitelů při osvobozování Československa a Prahy.

Zajímalo ho také, jaké aktivity ministerstvo podniklo k výtržnostem, které toto pietní místo hanobily, a také k protiprávnímu jednání zastupitelstva Prahy 6 a »ke hrubě neetickému chování« jeho starosty, který přiznal, že úmyslně zneužil nouzového stavu k odstranění památníku.

V neposlední řadě chtěl Grebeníček vědět, jaké kroky podnikne ministerstvo proti porušování zákona týkajícího se válečných hrobů a pietních míst odpovědnými osobami ministerstva a dalších orgánů. Metnar v odpovědi uvedl, že si žádného porušení zmíněného zákona není vědom.

Odpovědi Grebeníčka samozřejmě neuspokojily. Interpelace se proto bude projednávat na plénu Sněmovny. Co si od toho Grebeníček slibuje? »Především to, že budu mít možnost veřejnosti vysvětlit, že jsou zde i jiní poslanci, kteří mají jiné názory a kteří se snaží být maximálně objektivní, abychom nezkreslovali něco, co mělo donedávna tak pevné kontury a někdo se nově snaží všechno přizpůsobit tomu, co oni považují za stěžejní. Když si vezmu, jaký cirkus se děje kolem osvobozování Plzně či západních Čech, a naproti tomu, co se děje s osvoboditeli Prahy nebo Berlína, tak mám pocit, že se děje něco, co sami kdysi kritizovali a teď to dělají, ale v opačném gardu,« vysvětlil Grebeníček.

(jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 60 hlasů.

(jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


jmarek3
2020-07-16 12:44
Pouze KSČM zůstala stanou, která brání pomníky Rudé armády.
Ostatní strany jsou vedeny touhou něco urvat jen pro sebe. Vláda nemá
páky na tvrdé potrestání fašistů, protože je zde demokracie.
svaty_vaclav
2020-07-15 12:13
Strana ODS v Praze-Řeporyje postavila pomník německým hrdlořezům z
SS. Nad touto oslavou německých SS drží ochrannou ruku předseda ODS
Fiala.
hajek.jiri51
2020-07-14 18:21
Ti Novotní , Koláři, Hřibové i Mináři a jim podobní jsou jako
rakovina a jako s rakovinou by se mělo s nimi jednat.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.