Prioritní úkol

Před několika dny jsme mohli slyšet hlas jedné skupiny bojovníků za klimatickou čistotu. Nechci je jmenovat, ale patří k těm nejradikálnějším, že dokonce jim byl přiřčen název »ekoteroristé«. Odmýšlím se od slova »terorismus«, protože jinak bych musel ještě nemálo dalších nazvat teroristy, protože leckdo, leckterá organizace, bojuje podle názvu méně či více radikálně za svůj názor. A to doslova od boje za »pravdu a lásku« po »žabí mokřad« v Hornídolní. Jde mně jen o to, co hlásí. Jsem také pro snižování emisí, pro čisté klima, pro to, aby se planeta lidskou činností neoteplovala, jsem proti extenzivnímu zemědělství, proti ničitelům ovzduší zbytečnému vypouštění emisí. Chápu dokonce záměr těch »ekoteroristů«, kteří stojí před branami jaderných elektráren nebo lezou s transparenty na komíny, a jsem na jejich straně, ale všechno má své ale.

Chtít, aby lidé přestali pálit ve svých kamnech uhlí a dřevo nebo okamžitě zastavit provoz tepelných elektráren, je nesmysl, nebo dokonce odmítat provoz a výstavbu jaderných elektráren není právě rozumné řešení. Dnešní člověk ke svému životu potřebuje elektřinu či paliva. Udělat cokoli, aby výroba třeba elektřiny byla omezena okamžitým zastavením provozu současných uhelných elektráren, by znamenalo zdražení energie. Zastavení výstavby dalšího bloku JED nebo dokonce okamžité ukončení činnosti našich dvou jaderných elektráren by znamenalo kolaps života u nás. Nechtěli-li by oni zmínění bojovníci za »čistotu ovzduší«, abychom oproti dalším zemím stagnovali, museli bychom energii dovážet. Ale jakou, od koho? Rakousko se svými vodními elektrárnami nemá ani pro sebe dostatek energie, Německo už dnes, protože odmítlo jádro, je na pokraji energetické krize a nutně potřebuje dodávky plynu z Ruska a ropy odkudkoli. Jejich větrníky ani náhodou nenahrazují úbytek energií, kterou neuváženě země ztratila. Navíc znehodnocují krajinu. Polsko má své uhlí a tepelné elektrárny, kterých se odmítá zříci a Slovensko je na tom stejně jako my. Zároveň zakázat drobným uživatelům topit uhlím a dřevem, pro které jsou tyto komodity nejlevnějším topivem, je sebevražedný krok, který žádný parlament nemůže schválit. Navíc nevím, jak v době liberálního kapitalismu by někdo to dokázal zabezpečit. Zvláště pak, když ovzduší není »vlastnictvím« země, nad níž se nachází. Má mezinárodní přesah. Nestačí, že většina zemí světa je pro úsporný program přijatý v Paříži, když největší exportér emisí, Spojené státy, se odmítá k jakékoli dohodě na toto téma připojit.

Nechci, aby to, co jsem napsal, vyznělo proti úsporným opatřením, která se snaží co nejvíce ochránit naši planetu a zabránit dalším klimatickým změnám. Jen odmítám bezhlavá řešení. Nejjednodušší cesta je uskrovnit se všude, na všech úrovních. To je však zřejmě až »přílišný požadavek«. Hledejme tedy takové cesty, dejme si do svého programu takové cíle, které jsou reálné, ale zároveň přijatelné pro náš udržitelný způsob života, prosazujme potrestání těch, kteří viditelně schválené normy porušují. To také je, podle mne, velký úkol pro komunistické hnutí, pro celou levici. A měl by se stát jednou z priorit v jejich programech.

Otakar ZMÍTKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.5, celkem 22 hlasů.

Otakar ZMÍTKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2020-08-14 23:31
Nebýt privatizačního puče, mohli jsme už dávno vyrábět většinu
elektřiny v jaderných elektrárnách, podobně jako Francie. Místo toho
jsme zažili takové stupidity, jako dotování elektrických
přímotopů... --- Topení uhlím v lokálních topeništích by
zakázáno být mělo.
hajek.jiri51
2020-08-14 23:00
Znečištění by mělo klesat a ne růst. A je to globální fenomén a
dá se řešit jen globálním konsensem a spoluprácí. Ne ekonomickými
válkami.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.