Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 
Rozhovor Haló novin s Jaroslavem Vodičkou, předsedou Českého svazu bojovníků za svobodu

Vlastenectví je především národní uvědomělost

Pojďme přímo k jedné z nejaktuálnějších otázek. Nedávno ve sdělovacích prostředcích proběhla zpráva, že na Vsetínsku se od vás prý sama od sebe odtrhla přibližně 100členná organizace. Můžete mi, prosím, k této věci něco bližšího říci?

Především se žádná organizace tímto způsobem nemůže odtrhnout. To odporuje stanovám. Všechny naše oblastní organizace, které jsou zřízeny ústředním výborem, můžou tedy být zase zrušeny výhradně Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu. Takže můžou členové kterékoli oblastní organizace po celé republice jít a založit si podle zákoníku nějaký jiný spolek vlastenecký, který také bude vykonávat vlasteneckou činnost, protože to není proti stanovám Českého svazu bojovníku za svobodu, nesmí to být ale mířeno proti ČSBS.

Pokud to někdo takto formuluje, že vytváří jiný spolek proti ČSBS, pak si to musíme nějak vyjasnit, ale my jsme se zatím jen seznámili se stanovami toho nového spolku a není v nich nic takového napsáno, že by oni vystupovali vyloženě proti ČSBS. Vyjadřují se tam, že nesouhlasí s některými postupy ČSBS, a proto vytvářejí jiný spolek. Další věc, která je potřeba říci, je, že ten nový spolek vytvořilo přibližně pět členů z organizace z oblasti Valašského Meziříčí. Nic s tím neuděláme, není to nic zásadního, ale věřte, i přesto nám záleží na každém členovi ČSBS.

A co se tedy těmto členům nelíbí na konání ÚV ČSBS?

To je otázka, která směřuje jednoznačně na jejich představitele. Na to my zde, ve vedení ČSBS, odpovídat nemůžeme.

V současné době se přepisuje historická pravda v celé Evropě, a čím dál víc se potvrzuje, že je to koncepční proces, který navazuje na rezoluci schválenou 19. 9. 2019 v EP o Významu evropské paměti pro »budoucnost Evropy«. Jaké stanovisko k těmto procesům zastává ČSBS?

Tady je potřeba si říct, že to není záležitost ČSBS. To je záležitost zejména politická, záležitost českých státních orgánů, přístupu vlády a je to také záležitost právnická.

Toto usnesení Evropského parlamentu stanovuje den Evropské paměti na 23. srpen, podle roku 1939. A pokud si někdo vybaví, jak vypadala Evropa 23. srpna 1939, tak na území Čech a Moravy žádné státoprávní uspořádání nebylo zlegalizováno. Byl tady protektorát Böhmen und Mähren. Slovensko už tehdy bylo odtrženo od Československé republiky. Československo neexistovalo, takže je potřeba si uvědomit, co se má vlastně připomínat dnem 23. 8. 1939. Rozhodně ne historie Československé republiky, ani historie republiky české.

Jak tedy ČSBS vnímá dnešní napjaté vztahy ve společnosti k přepisování dějin, kde na jedné straně například starosta Řeporyjí, starosta Prahy 6 za podpory primátora hl. města Prahy říkají věci, které neodpovídají faktům nebo jsou vytrženy z kontextu?

Já bych to takto neformuloval. Ta česká a československá historie se přesouvá na stranu poražených. Historie se přesouvá na stranu jiných vítězů. Ve druhé světové válce zvítězila protihitlerovská koalice a československá armáda byla součástí této koalice, ale najednou je z celé této koalice jeden z rozhodujících členů, myšleno SSSR, který se vojensky podílel na porážce německého nacismu, vylučován. Navíc musíme brát na zřetel, že SSSR měl vůbec největší počet obětí.

Tady se dějí ty věci, že hlavní vítěz druhé světové války je vylučován a jeho zásluhy jsou potlačovány, ale nejde ani tak o zásluhy jako o úctu k samotným obětem, které jsou plíživě popírány. Je třeba si uvědomit, a to se tady neříkalo a ani dnes neříká, že území České republiky, tehdy území protektorátu, bylo německé nacistické třetí říše, takže je zcela logické, že Rudá armáda, která osvobozovala nebo bojovala proti německým vojskům na tomto území, bojovala na nepřátelském území.

Působí na vás jako na organizaci velké tlaky zvenčí - jsou vyvíjeny vlastně ze všech stran a cílí na to, ČSBS rozvrtat i zevnitř. Delší dobu mají snahu, aby ČSBS například nedostala dotace od státu, přestože jste vlastenecký spolek. Jak je to ve skutečnosti? Je těžké s tímto bojovat, hlavně po té mediální stránce?

Nikde nás neuvedou, nepustí, a pokud něco uvedeme my, dokážou to přetočit. Viz rozhovor místopředsedy Emila Kulfánka, když mu volali, a byl to přímý přenos. Tak v poledne tam dali všechno, odpoledne tam byla už půlka a večer to už bylo vytržené z kontextu. Takže ať se potom nikdo nediví, že my nekomunikujeme s některými médii, protože ať řekneme cokoli, všechno se otočí proti nám. A co píšou ti mladíci 26-30letí, je podle mě na zakázku pěkně hezky zaplacené.

Jinými slovy. Celé pořady, které jsou vytvářeny o ČSBS, nejsou vytvářeny o vlastenecké činnosti ČSBS, ale přímo proti němu. Je tam už tento cíl. Pokud jsme oslovováni, nikdo nám neřekne scénář pořadu, ale vždycky projdou nějaké cílené otázky. Je jedno, co odpovím, protože oni si z toho vyberou jen něco. V posledním televizním pořadu Reportéři ČT, který natáčí pan Wollner z Brna, když oslovili předsedu naší oblastní organizace Brno–venkov, tak se divil později, když to viděl v televizi, že tam nedali všechno, co řekl, ale uvedli jen část, která vyzněla jinak.

A co je důvodem takového chování proti vám a proč je jejich cílem poškodit ČSBS?

Tak důvodem je samozřejmě vlastenecké zaměření našeho spolku. Důvodem je také to, že se nám podařilo dát dohromady další vlastenecké organizace, což se i nakonec ukázalo v pořadu Reportéři ČT v dokumentu tohoto vlasteneckého fóra. Tedy toho volného spojení vlasteneckých spolků, které se umějí sejít, umějí přijmout svůj názor na politické dění, a to je kámen úrazu. A to samozřejmě vadí. Názory, které vyjadřují naše spolky, se neztotožňují s těmi názory, které se dnes tady hlásají o přátelství nebo o přátelských činech Ruské osvobozenecké armády.

Jinými slovy jste velmi silnou, nebezpečnou vlasteneckou organizací, která nezapadá do konceptu současné západní politiky pro své vlastní názory, a tím je potřeba vás eliminovat, rozbít vás, což je zřejmě jejich cíl?

To určitě ano. A odmítání konceptu západního směru, což je nám neustále vytýkáno, tomu přístupu zvenčí vévodí. Tím se snaží zdůvodnit, proč je potřeba proti nám vystupovat. A přitom to není pravda. My uctíváme vojáky jak ze Západu, tak z Východu.

Vadí tedy i názorová nezávislost, kterou máte? Jste »na všechny strany« a akceptujete všechna historická fakta. A hlavně se snažíte spojit vlasteneckou frontu...­?

Je to tak, ale to podstatné je, že jsme se stále ještě nerozpadli. Že i přes všechny útoky na mou osobu, vedení nebo na celý svaz, které jsou proti nám vedeny, a nejenom z vnějšku, ale i vnitřní pátou kolonou, tak jsme se stále nerozpadli. A to si myslím, že spoustě našich nepřátel vadí úplně nejvíc.

K těm osobním útokům. Když otevřete Wikipedii, čtete tam o sobě vyložené sprosté lži. Nebyl jsem vojákem, byl jsem žákem. Jen pro upřesnění, v roce 1965 jsem nastoupil učiliště železničního vojska, kde jsem vystudoval a stal se poručíkem. Byl jsem pod ministerstvem dopravy a obrany, do civilu jsem byl propuštěn ministerstvem obrany. A propuštěn jsem byl za to, že jsem nesouhlasil se vstupem vojsk Varšavské smlouvy a že jsem podporoval Dubčeka. Ale tohle tam nikdo neuvede.

Naopak novináři mne po roce 2016 nazvali, že jsem syn ekonomického migranta, což je absurdní. Můj otec statečně bojoval na Dukle s generálem Ludvíkem Svobodou a pro vlast, tehdejší Československo, nasazoval svůj i některých rodinných příslušníků život. Záměrně se o mě rozšiřují lži jako o nějakém agentovi veřejné bezpečnosti, takové slovo ani zařazení neznám. Hlavně jsou to lži.

Jaké vnitřní záležitosti, problémy řeší váš svaz, protože útoky jsou i zevnitř?

Nejvíce mě štve, když říkají Vodičkův svaz. Vodička je jedna osoba a svaz je 3,5 tisíce lidí. Vlastně oni mají pravdu, že nás chtějí zlikvidovat, protože my jsme už neměli existovat 31. 12. 2013. Bývalé vedení ze známějších dob se rozhodlo v roce 2003, že budovy, které tu máme, se odprodají a 31. 12. 2013 skončí ČSBS. Jedna budova se odprodala v roce 2003 napřímo, druhá se odprodala smlouvou o smlouvě budoucí, protože ta budova, co se odprodala, nemůže žít samostatně od té druhé. V této budově je rozvod plynu, vody, elektřiny. Tak se podepsaly smlouvy s budoucím kupcem a podepsala to paní Dvořáková s pověřením ústředního výboru s tím, že se to prodá. Ale že tahle druhá budova je takto smlouvou zadaná, to se dozvěděli až po smrti naší bývalé předsedkyně. Takže jsem se s tím majitelem a budoucím majitelem té druhé budovy dohodl, že do roku 2024 tu můžeme fungovat.

Ty smlouvy byly sepsány dobře, protože jsme je předali všem členům představenstva, aby se po právnících ptali a byli dobře informováni. Dokážete si představit, že na onu druhou budovu nebyla sepsána žádná smlouva a ve smlouvě bylo napsáno, že za každý den nepodepsání smlouvy je pokuta 10 000 Kč? Oni nepředpokládali, že by se to nedodrželo.

Jaké bylo tedy řešení této, řekl bych přímo, hraniční situace?

Když já jsem se v roce 2010 stal prvním místopředsedou a když jsme měli v roce 2013 skončit, říkal jsem, že to nejde. Bylo mi řečeno - tak s tím něco dělejte. Tak jsem založil s místopředsedou Kulfánkem Komisi pro perspektivu ČSBS. Předtím byl zpracovaný graf. V roce 2013 bylo 50 členů a v roce 2014 z toho chtěli udělat nadaci. My jsme jim v tom zabránili a ještě dnes máme 3,5 tisíce členů, i když už roku 2014 jsme neměli existovat. To je také možná jedna z příčin, která vadí některým - i politickým stranám, senátorům. Jsou proti nám zaujatí a staví to na mém projevu v roce 2016 v Terezíně.

Ano, já jsem tehdy řekl, že muži v dlouhých kabátech s penězi a s drahými mobily vykořisťují náš ekonomický sociální systém. Víc jsem neřekl. Pak jsem řekl při různých rozhovorech, ano, já nejsem proti pomoci. Pomoc při hranici svých států, aby mohli bojovat za svůj stát. Tak jako naši chodili do zahraničí a bojovali ve prospěch Československa. Takhle jsem to myslel. No a ono se to otočilo a od té doby jsem nepřítel.

Takže jestli tomu dobře rozumím, jste nepřítel a od té doby je na vás a na svaz zvýšený tlak mediální i politický třeba tím, že někteří poslanci PS PČR nechtěli, abyste dostali dotace. Dokonce u vás prý byla kontrola z ministerstva financí.

Co se týká kontroly ministerstva financí, ano, tu máme pravidelnou. Každoroční dotaci máme ve výši 6,03 mil. ještě z počátku, kdy to Anděla Dvořáková vyřídila. Náš člen pan Vaněk z Břeclavi, který nás neustále kritizoval kvůli hospodaření, psal na ministerstvo financí. Nevím, jestli to bylo na jeho popud, ale přišla kontrola, a mají samozřejmě právo, my to naopak uvítali. Kontrola byla velmi důsledná i časově náročná, ale přínosná. Zjistilo se, že došlo k podezření z porušení rozpočtové kázně. Kontrola oznámila, že došlo pouze k podezření. Protože 21 organizací nedoložilo řádně a formálně všechny doklady, které jsou nezbytné, anebo je doložilo jen částečně.

Stalo se, že jedna organizace poslala doklady poštou a ty se ztratily. Další, že se předseda stěhoval, a oni mu omylem všechno skartovali. Je tam také, že některá organizace dluží 30 Kč, některá 56, a ve dvou organizacích chyběly doklady okolo 60 tisíc. Byly to chyby dle nás neúmyslné, spíš nedbalostní. Tam, kde bylo něco v nepořádku, jsme dotace vrátili, a dnes už si vše řádně hlídáme. Pochybení jsme měli také u tří zaměstnanců na smlouvu o dílo, kde prostě odpracovali víc jak 300 hodin za rok a bylo to zaplaceno jako odměna. Opřeli jsme se v tomto o názor naší účetní firmy. Ta nám jasně řekla, že to lze. Tak jsme to tak dělali.

Celkem to bylo přibližně 750 tisíc korun, které jsme vraceli. Jenže, někteří novináři vymysleli to, že jsme to vraceli kvůli tomu, aby sem nepřišel finanční úřad. Jedna rozhlasová redaktorka prohlásila, »oni se bojí kontroly finančního úřadu, proto to rychle uhradili«. My jsme se nebáli, jestliže máme jednou problém a víme o něm, tak ho přece můžeme řešit. To, že si to hospodaření hlídáme, má za důsledek, že když nedodá nějaká organizace v pořádku pokladnu, nemůžeme jim dát dotace. Ty se na nás pak zlobí, ale musejí to pochopit.

Přesto všechno je váš svaz jeden z nejaktivnějších v činnosti jako takové, i Vlastenecké fórum, kde jste hlavní hybnou součástí. Co tedy ještě plánujete a připravujete? Chcete přidat plyn, ubrat, zkvalitnit tuto činnost?

Chtěl bych tu hlavně zdůraznit, že činnost svazu nespočívá jenom v činnosti ústředního výboru. Hlavní činnost právě spočívá, že 70 oblastních organizací pracuje i hospodaří samostatně. Ony nejsou závislé na ústředním výboru, až na tu provázanost hospodaření, ano, jsou nějak podporované, i část státní dotace jim zasíláme, ale ony se nijak finančně na činnosti ústředního výboru nepodílejí. Jinak pracují vlastně nezávisle. Takže i na těch místech, kde tyto organizace působí po celé republice, se projevuje činnost ČSBS a ústřední výbor jim zajišťuje jakousi oporu ve státních dotacích. Ústřední výbor dělá prezentaci navenek.

Takže největší a hlavní zásluhy mají oblastní organizace, které vlastně vytvářejí samotnou činnost svazu. My se snažíme jim vytvořit co nejlepší podmínky, potřeby a koordinujeme případnou činnost.

Co byste popřál budoucím generacím, v té napjaté době politické, koronavirové?

Všem hlavně zdraví, přáli bychom si, aby se situace uklidnila a srovnala, aby vlastenectví jako slovo znamenalo opravdové jednotně společné vlastenectví, a ne aby si ho každý přisvojoval. Vlastenectví je prostě být hrdý na svou zem, historii, kulturu a jazyk a podporovat ji ve všem dobrém a zlé odbourávat.

My se v poslední době obracíme a vidíme náš vzor v USA, ale tak nějak si nikdo neuvědomuje, že když se podívá na obyvatele USA, jak jsou oni hrdí na to, že jsou obyvateli USA, jak je to sjednocuje. Přičemž tady u nás se opravdové národní uvědomění v současnosti potlačuje, a to je to, co my si nebereme - když už si tedy bereme nějaké vzory od Američanů. Ano, my si tu říkáme, jak to oni dělají dobře, jsou to naši spojenci, ale vezměme si za příklad vlastenectví, které Američané projevují při každé možné příležitosti a například v každém filmu.

Přeji tomuto národu, ale i všem ostatním, abychom byli hrdí na svou národnost v duchu vlastenectví.

Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: -141543000000, celkem 314 hlasů.

Roman BLAŠKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2020-08-26 16:02
VsM. Tak tohle si řešte sám. Vola ze sebe dělat nehodlám.
velkymaxmilian
2020-08-26 11:20
@hajek.jiri51: Tradičně jste se primitivně vykecal, pouze vám uniklo
podstatné. Vsetínská pobočka, která se "trhla" není jediná
v loňském roce jich bylo asi deset. S Vodičkovým spolkem řada
institucí (připomínajících oběti 2.sv.války) například Terezín a
Lidice nechce mít nic společného a své pietní akce jej nezve.
Nakládáním se státní roční dotací cca 6,5 milionu korun se v
minulosti zabývaly kontrolní orgány. Jinak soudruhu Hájku, bojovnice za
svobodu Jana "Bobina" a Ovčáček "Čtveráček"
opravdu nemají chybu. Úctu si zaslouží bezesporu všichni ti, kteří
se zbraní v ruce bojovali proti fašistům a nacistům na všech frontách
2.sv.války. Těch je nyní z přirozených důvodů pomalu jako do
mariáše. Ostudou je, že se na těchto hrdinech pod pláštíkem ČSBS
přiživuje kde jaká parazitní sebranka. Výše uvedené je ovšam asi
nad vaše chápání...
hajek.jiri51
2020-08-25 19:21
Nebyl on nakonec Tajný spolupracovník Veřejné bezpečnosti? S krycím
jménem Jozef, možná i Novák? Naprostá krása. A co je Vám, Salekiv,
Mantinius ... vůbec co do toho? Podle Vás neměl asi socialistický stát
právo ani na tu VB. I když si jsem jist, že jste v těch dobách lezli
ke křížku, či spíše sápali se někam, což usuzuji z toho jak teď
naopak vše špiníte jen aby jste to maskovali, co vy zapšouklíci? Nebo
pardon , zasloužilí účastníci protisocialistického odboje, ovšem v
tak hlubokém utajení, že to netušili ani Vaše vlastní rodiny. To dnes
je jiné kafe, co geroji? No je vcelku jasné komu mohly být
bezpečností orgány socialistického státu trnem v zadnicích. Poctivým
pracantům asi těžko. Co? No, trochu sem si ulevil jen škoda, že nemohu
vidět Vaše protažené ksichty, když jste dočetli až sem. Zdravím
"elito".
fronda
2020-08-25 00:31
Vodička rozhodně vypadá lépe v uniformě, než kdyby byl úplně bez
ní. Je pravda, že na plukovníka je moc tlustý. Měli by ho povýšit na
generála.
fronda
2020-08-25 00:29
manitius: Ale vy to o něm tvrdíte, třeba máte výjimečně pravdu.
tonmaj
2020-08-24 19:55
Tak jsem chtěl vyzkoušet, jestli už jste trochu jiní a vidím, že
nejste. Do Vodičky může kopat každý, ale nepříjemná, byť slušnou
formou podaná pravda o vaší roli vede k cenzuře - čest vaší práci
soudruzi
smiricky.jan
2020-08-23 19:35
Soudruh Vodička by si při své postavě opravdu neměl nikdy oblékat
vojenskou uniformu, vypadá v ní maximálně směšně.
manitius
2020-08-23 18:03
@fronda - Zkuste být míň zaslepený, rudochu a přečtěte si ten
rozhovor ještě jednou. Vodička to přece odmítá!
fronda
2020-08-23 15:44
Takže on bojoval proti hospodářské kriminalitě? No tak to je jasné,
že mu stoupenci současného zlodějského režimu nemohou přijít na
jméno...
znovacek
2020-08-23 11:54
Pujdu na shromazdeni ČSBS na Vitkove. Miru zdar!
manitius
2020-08-23 07:23
"Záměrně se o mě rozšiřují lži jako o nějakém agentovi
veřejné bezpečnosti, takové slovo ani zařazení neznám. Hlavně jsou
to lži." Tak soudruhu Vodičko: od srpna 1988 jste byl veden na
oddělení hospodářské kriminality v Lounech jako spolupracovník VB s
krycím jménem Josef. Souhlasím se salekivem, že tahle karikatura
bojovníka za svobodu nemá ve vedení svazu, který ostatně sám je
přežitkem a je na sestupné dráze k zániku, co dělat. Zvlášťě,
když v tom svazu sedí také kreatury jako Bobošíková nebo Ovčáček.
salekiv
2020-08-22 20:24
Podobné spolky, dnes kdy skutečných bojovníků za svobodu, kteří by
byli ještě naživu, rapidně ubývá, ztrácejí smysl. Zvláště když
mají v čele takovou karikaturu "bojovníka" jako je Jaroslav
Vodička. Nějak jsem si nevšiml, že by tenhle strejc někdy někde
bojoval za naší svobodu. Vážnost a reputaci ten spolek, který si nese
stigma zprofanovaných podobných spolků z minulého režimu, nemá
žádnou. Často se vyčítá mladé generaci, že mají vymyté mozky a
nemají úctu k autoritám. Mají ji snad získat vůči tomuto pupkatému
papalášovi, jehož prezentační schopnosti jsou na úrovni žáka
zvláštní školy?
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama