Pandemie COVID-19 si vyžádala, aby panelisté seděli během semináře s patřičnými rozestupy.

NZP dalším krokem k spravedlivější společnosti?

Česká část Iniciativy evropských občanů »Zaveďme nepodmíněný základní příjem« a Institut české levice uspořádaly ve čtvrtek v Praze tiskovou konferenci a seminář k problematice této novinky. V září totiž zahajuje roční evropská kampaň, jejímž cílem je vysvětlovat smysl tohoto zamýšleného základního příjmu bez podmínek pro každého občana.

Téma se nediskutuje v České republice poprvé, podobná iniciativa zde byla již v letech 2013-2014. »Nepodmíněný základní příjem (NZP) je významnou civilizační změnou. Prostřednictvím jeho zavedení se posouváme k podstatně spravedlivější společnosti, než v jaké dosud žijeme,« řekl v úvodu, jako první z členů české skupiny iniciativy, sociální vědec Marek Hrubec. NZP bude nápomocen chudým a těm, kteří vykonávají prekérní práci.

Parametry kampaně přiblížil Martin Brabec. Za rok je nutné sesbírat fyzicky či elektronicky jeden milion podpisů v celé EU, minimálně v sedmi zemích Unie se musí sesbírat dané kvorum. Pro ČR to činí 14 805 podpisů. Sběr začne příští týden, skončí 25. září 2021.

Iniciativa evropských občanů, jak vysvětlil Jiří Silný, byla uvedena v život Evropskou komisí na základě Lisabonské smlouvy v roce 2011. Je to »dávkování homeopatické«, protože pokud se shromáždí milion podpisů, EK se iniciativou musí zabývat, ovšem není dáno, jak se k ní postaví. Samotná myšlenka NZP je vedena snahami o udržení soudržnosti společnosti, protože rozdíly mezi bohatými a chudými se prohlubují, v období krize zejména. »NZP není pomoc, nýbrž podíl na výkonech společnosti,« zdůraznil Silný.

Tiskovým mluvčím kampaně je spisovatel Bohumil Macháček, jenž je také editorem webových stránek www.vseobecnyzakladniprijem.cz a facebookové skupiny Společně za základní příjem. Vzhledem k pandemii COVID-19 bude kampaň nejvíce soustředěna na sociální sítě a média.

Zdroje jsou, ale rozdělování je nespravedlivé

Jako otevírání nových horizontů, zásadní změna paradigmatu, zcela nový princip, vize, perspektiva – tak vidí tento fenomén členové Iniciativy. »Svět kapitálu vygeneroval rozpory a nerovnosti, NZP by měl být svého druhu občanské, a tedy lidské právo,« poznamenal Jiří Šteg. Zdroje na takový systém jsou, uvědomíme-li si, kolik miliard se vyvádí ročně do daňových rájů, jaké benefity realizují majitelé korporací, kolik spolkne neproduktivní zbrojení, jak zneužíváme přírodní zdroje (podle Silného čerpáme 2,5 planety) apod. »Tato společnost vytváří extrémní zdroje, ale ty jsou extrémně nespravedlivě rozdělovány,« vysvětlil Šteg. Jde tedy o novou strukturu veřejných financí, NZP nelze brát současnou optikou. Není to nápad, který lze okamžitě uskutečnit, jde o postupný proces. Podobně jako systém veřejného zdravotního pojištění také vyžadoval čas, postupné kroky, velké vysvětlování a jinou strukturu veřejných financí.

Bouřlivá diskuse

Téma vyvolalo bouřlivý ohlas mezi zúčastněnými, kteří přišli do budovy ČSVTS na Novotného lávce. Jejich otázky byly legitimní: Kdo to zaplatí a z čeho? Nepodlehnou lidé svodům peněz získaných bezpracně? Proč NZP mají dostávat i bohatí? apod.

Podle Jaroslava Šulce se »vlamujeme do napůl otevřených dveří«, protože v ČR je solidní systém dávek a zaměstnanci na svých bedrech nesou velkou daňovou zátěž, více neutáhnou. Jeho námitky byly členy Iniciativy vyvráceny: financování musí být kryto kapitálem, který má obrovský potenciál, ale v kapitalismu probíhá distribuce zdrojů nerovnoměrně. »Když nevolníci odváděli desátek, také by nemohli v té době pochopit a přijmout, že jednou bude všeobecné zdravotní pojištění,« vysvětlil Šteg, jak chápat NZP.

Jan Zeman poukázal na to, že nepodmíněná dávka všem by vedla k zahálce, jež člověka degraduje. »Lepší je dát peníze adresně například na obědy chudých dětí ve školních jídelnách, než balík peněz na cokoli,« míní. I další účastník se domnívá, že by se vydávaly peníze »opilcům a lenochům«. Kdo však způsobil, že se lidé stali bezdomovci a spadli na úplné lidské dno? reagoval Luděk Toman. Největšími lenochy nejsou totiž lidé na okraji společnosti, ale rentiéři, proto je žádoucí je, a velké korporace, zdanit, konstatoval Hrubec. Miroslav Prokeš uvedl výsledek výzkumu profesora ekonomie Paula Harmetta, který propočetl náročnost výplaty NZP pro rozvojové země, kde by se při 10 dolarech na měsíc a osobu jednalo jen o 1,2 procenta HDP vyspělých zemí. Dle něho NZP nutno zavést globálně, jinak by to zvýšilo migrační tlaky.

Touto úvodní besedou se otevřela v ČR celospolečenská diskuse o NZP. »Posun v informovanosti je proti roku 2013 znatelný, nyní již možno vést diskuse na náročnější úrovni. Jsou některé země, kde je již 10procentní informovanost veřejnosti,« zakončil Hrubec. Téma by nemělo být jen levicové, mělo by být otevřené všem myšlenkových hnutím, míní Miluš Kotišová.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 11 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2020-09-19 20:23
Každá mince má dvě strany. A i humánní systém musí být
samoregulující se, pokud nemá zdegenerovat. Zdroje by se měli čerpoat
a dělit spravedlivěji. A to i demografické. Není normální aby se
největších přírůstků dosahovalo tam kde je nejbídněji. Rotačky
to nevytrhnou.
fronda
2020-09-19 13:52
No, zase u lidí nekončí aktivita tím, že mají na jídlo. Alespoň u
některých.
antal
2020-09-19 12:16
Aj keď ide o biologickú ríšu, vedci uskutočnili experiment s dvomi
skupinami myší. jednej skupine dopriali hojnosť jedla, vody, výborné
podmienky. Celý experiment skončil tým, že celá skupina sa najprv
prudko rozmnožila, ale potom zdegenerovala, prestala mať záujem o
všetko, až vymreli komplet. Človek a spoločnosť, aby nezdegenerovali,
potrebujú činnosť, aktivitu, ale v smere svojich potrieb, inak by
zdegenerovali.
antal
2020-09-19 12:12
Namiesto vecného, vedeckého prístupu stúpenci NZP uplatňujú
ideologický, fanúšikovský postoj. Jednoducho niečomu potrebujem
veriť, fandiť, tak fandím NZP. Je to podobný ideologický nezmysel
tejto polokapitalistickej ľavice ako u kapitalistickej liberálnej ľavice
fandenie právam sexuálnych menšín. Skrátka, niečo presadzuje, hoci je
to nihilizmus. ///// V podstate ide o podporu parazitizmu, príživníctva
a asociálnosti. Ľavica sa vždy sústreďovala na podporu pracujúcich,
nie nepracujúcich. Aj dnes by mala byť ľavica subjektom podpory,
obhajoby záujmov pracujúcich v revolučných odvetviach produkcie
produktov, služieb a poznatkov. KS v minulosti sa opierali o robotnícku
triedu nie preto, že išlo o najchudobnejšiu časť spoločnosti, ale o
najrevolučnejšiu, spojenú s revolučným, priemyselným spôsobom
výroby. Dnes v tomto smere došlo k posunu, RT už stratila svoju
revolučnosť. //// Ale skrátka, ľavica má podporovať prácu,
pracujúcich. V tomto zmysle by teda nemalo ísť o NEPODMIENENÝ ZP, ale o
podmienený. Mal by slúžiť hlavne nezamestnaným, ľuďom so
špecifickými záujmami k naplneniu potreby venovať sa svojej činnosti,
nebyť nútený otročiť v nezaujímavej profesii. Mal by slúžiť k
slobodnému výberu činnosti, aby nezamestnaní tvoriac rezervnú armádu
nezamestnaných neboli nútení prijať hocijakú prácu. ///(/ V praxi sa
zatiaľ NZP nikde pozitívne neuplatnil. Fínsky dvojročný experiment
viedol len ku konštatovaniu, že príjemcovia boli šťastnejší (na čo
netreba ani výskum, ak dostanete zdarma na ruku peniaze, určite že
budete šťastnejší), ale neviedol k žiadnej motivácii k činnosti,
preto Fínsko tento experiment ukončilo. Ja teda tento smer podporujem,
ale nie v tejto anarcho-ľavičiarskej ideologickej podobe, treba zaujať
vecný postoj.
fronda
2020-09-19 11:47
Podle mě je to velice předčasné, a to i v těch nejbohatších zemích.
josefko
2020-09-19 11:40
Nepodmíněný základní příjem by chtěl více prodiskutovat. V Rusku
ho zavedl Medveděv a Putin mu ho dekretem zrušil. Vysvětleno to bylo
tak, že peníze směřované státem pro pracující směřovat jen na ta
odvětví a činnosti, které stát potřebuje udržet a rozvíjet. Na
plošném financování bude prý parazitovat hodně lidí a mnohdy v
neproduktivních oborech.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.