Jen vzdělaný člověk je schopen sebevzdělávání a sebehodnocení

Vzdělávání je proces všestranné humanizace a kultivace člověka. Je to celoživotní proces. Rozvíjí vzdělanost člověka, je to dobrá hra, při které žák a student poznává, jak funguje svět. Vzdělávání je zaměřeno na společenské a individuální požadavky a potřeby lidí. Tvoří ho systém poznatků, činností a dalších kvalit, které si má člověk osvojit. Je to konečný efekt procesu získávání vědomostí, intelektových schopností, praktických dovedností, rozvoje rozumové stránky, myšlení a paměti. Vzdělání způsobuje změnu celého člověka. Vzdělaný člověk se dokáže na základě naučených vědomostí zabývat smyslem a účelem života. V dalším životě je vzdělaný člověk schopen sebevzdělávání a sebehodnocení. Vzdělaný člověk se snáze zapojí do pracovního procesu a je ohrožen nižší mírou nezaměstnanosti.

V naší společnosti má právo na vzdělání každý člověk dle svého zájmu a schopností. Přesto dochází k tomu, že některé děti končí své vzdělání v 15 letech absolvováním základní školy. Právě tito lidé potom čelí nezaměstnanosti a nižšímu sociálnímu statusu. Chtěli bychom navrhnout, aby vzdělávání pokračovalo alespoň do 18 let absolvováním středního stupně vzdělávání.

V našem volebním programu se zaměřujeme na celou šíři problémů vztahujících se ke vzdělávání. Vybírám některé body:

Budeme prosazovat žákovské jízdné zdarma pro žáky základních a středních škol dojíždějících do škol v Olomouckém kraji.

Budeme prosazovat u vybraných učebních oborů zavedení »náborového příspěvku« ve výši 20 000 Kč, a to v souladu s potřebami trhu práce.

Budeme prosazovat legislativní iniciativu kraje, která umožní, aby se mladí lidé vzdělávali nejméně do 18 let jejich věku, cílem této iniciativy je vzděláváním snížit počet nezaměstnaných.

Budeme podporovat dostupnost vzdělávání a udržení rovnoměrného rozmístění středních škol po celém kraji s dostatečnou nabídkou oborů.

Budeme podporovat, ve snaze zajistit dostupné vzdělání pro všechny, finančně dostupné navazující služby, jako je bydlení pro studenty či stravování.

Budeme podporovat vyšší kvalitu vzdělávání formou spolupráce s firmami a vysokými školami a podporovat modernizaci vybavení škol.

Budeme podporovat vznik vysokoškolského vzdělávání v technické oblasti v Olomouckém kraji.

Budeme podporovat provoz školských zařízení pro mimoškolní aktivity a rozvoj zájmové umělecké činnosti.

Budeme podporovat racionalizaci a optimalizaci škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem, nepodpoříme jejich další slučovaní.

Budeme se podílet na tom, aby na vzdělávání v Olomouckém kraji bylo pohlíženo jako na celek s důrazem na návaznost jednotlivých stupňů vzdělávání.

Budeme se podílet na vyváženosti vzdělávací nabídky jak v oblasti přírodovědné, technické, humanitní a zdravotnické.

Budeme se podílet na spravedlivém přerozdělování finančních prostředků do všech regionů Olomouckého kraje. Podpoříme učňovské školství a výchovu k řemeslům.

Věra VRÁNOVÁ, kandidátka KSČM do Zastupitelstva Olomouckého kraje


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 38 hlasů.

Věra VRÁNOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.