Reklama

Opět nevyvážené

Česká televize opět dostála své kontroverzní pověsti. V úterý večer odvysílala dvojdílný dokumentární pořad Odsun – Vertreibung, v němž předvedla, jak vypadá nevyváženost. Celý druhý díl a část prvního možno ve zkratce přiblížit asi takto: »Jak byli po druhé světové válce hodní Němci biti a všelijak perzekvováni zlými Čechy«.

Problém tohoto »díla« spočívá především v tom, že jeho tvůrci, mezi nimiž byli také Češi, nevysvětlili přesně souslednost událostí tak, jak šly. Neřekli jasně, co bylo příčinou a co následkem, a tím zdeformovali historickou skutečnost. Zcela nevyváženě byla stopáž filmu věnována skutečnému násilnému vyhnání Čechů a antifašistů z pohraničí v říjnu 1938 a samotné německé okupaci (nebyl zmíněn ani počet čs. obětí – 360 000!) na jedné straně, a vysídlení Němců po válce ve všech jeho podobách na straně druhé. To první zabralo výrazně menší část z odvysílaných 100 minut, to druhé bylo rozpitváno na detailech v druhém díle a části prvního, přičemž důraz byl kladen na emoce. Slzy vysídlenců, pláč, smutné pohledy, detaily očí, popisy neštěstí, řeči o nespravedlnosti, hladu, převozu v dobytčácích (o skutečných dobytčácích, v nichž byli odváženi Židé do vyhlazovacích táborů, ani slovo), o »pochodu smrti« do Pohořelic (skutečné pochody smrti ze zimy a jara 1944/1945, které vedly i přes naše území, nezmíněny), odsun prezentován jako trauma. Nebylo však vysloveno, že traumatem byla především plánovaná a částečně realizovaná genocida českého národa. Pořad podpořil lež, že oba národy si vzájemně působily nepředstavitelná utrpení, ačkoli je z historie zřejmé, kdo komu dělal obrovské, ba smrtící příkoří! A poznámka, že poprava K. H. Franka se »z dnešního hlediska jeví jako barbarský čin«, je urážkou všech, které Frank zavraždil.

Německý historik ve filmu svaluje vinu na prezidenta Edvarda Beneše, publicista Padevět si přisadí a obviňuje svobodovce, spisovatelka Tučková provází po brněnských místech, kde trpěli Němci. Ale do Kounicových kolejí, v nichž Němky i se svými rodinami sledovaly popravy českých vlastenců jako na divadle, veřejnost určitě nevodí.

Všichni vědí, že při poválečném vysídlení, kdy se přesunovaly miliony lidí, docházelo i k excesům, které se neměly stát, ale vše to byly následky a projevy nejstrašnější války v lidských dějinách. A ta má své známé pachatele.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 2.3, celkem 304 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


novotnyjaro
2020-10-28 12:37
Prchale,vy jste mou hlavu a ten papír někde viděl? Obdivuji vaši
telepatickou schopnost. Mám jen státnici z psychiatrie!A tady mám
ohromný prostor na studování lidských/ i nelidských/ duší. Možná,
že jednou napíšu monografii:Intelektuální úrověn diskuzních
příspěvků v Halo Novinách!
novotnyjaro
2020-10-28 12:36
Prchale,vy jste mou hlavu a ten papír někde viděl? Obdivuji vaši
telepatickou schopnost. Mám jen státnici s psychiatrie!A tady mám
ohromný prostor na studování lidských/ i nelidských/ duší. Možná,
že jednou napíšu monografii:Intelektuální úrověn diskuzních
příspěvků v Halo Novinách!
janmakovicka
2020-10-27 23:36
Zapomněl
janmakovicka
2020-10-27 17:50
Zapoměl jsem napsat ještě jednu podstatnou věc: tzv. divoký odsun
nebyl organizován a řízen československým státem, šlo převážně o
akce jednotlivců, destrukce Československa, druhá světová válka,
koncentrační tábory, plynové komory atd. byly dílem německého
státu, rasismus, antisemitismus, kult násilí atd., to vše vyplývalo z
nacistické ideologie, to byla oficiální německá politika .
jarprchal43
2020-10-27 08:34
novotnyjaro - Tušil jsem dávno, že máte papír - na hlavu.
fronda
2020-10-27 00:34
donald.kaczerowski: U Stalingradu leží zahrabaní většinou mladí
kluci, kteří byli nahnáni do války. Ti, kdo masově volili NSDAP nebo
SdP, zůstali doma. Ženy? Fanatických nacistek mezi nimi bylo nemálo.
Naši lidé tehdy vnímali odsun jako zasloužený kolektivní trest, ale
ve skutečnosti to trest nebyl a navzdory určitým excesům bylo pak lépe
nam i jim.
fronda
2020-10-27 00:26
japrprchal43: Odsun zpochybňuje leckdo. Za války a těsně po ní
dochází k lecčemu a tady je snaha dělat z obětí zločince a naopak.
Snažíte se o to v případě komunistů a teď jste přibrali i Beneše.
novotnyjaro
2020-10-26 23:51
Prchale! Já vám tady vždy určím diagnózu, protože mám nato papír.
Vy tady používáte vždy sprosté urážky a když to vrátím stejně,
jste vztekem bez sebe! V dnešní době jste, pokud máte odlišný názor,
okamžitě nálepkováni jako proruský nebo pročínský troll. Zažil
jsem to několikrát na svoji kůži. Lidé se ani nezamyslí nad tím, co
jste řekl. Prostě nešlapete názorově ve formaci, máte smůlu.
Nesouhlasit je normální, ovšem dnes už nesouhlas znamená následný
verbální, někdy i fyzický útok, snahou je člověka co nejvíc
dehonestovat. A to je, Prchale váš případ!
donald.kaczerowski
2020-10-26 00:28
janmakovicka - Problém je pane Makovičko v tom, že skuteční pachatelé
fašistických zvěrstev leželi zahrabaní u Stalingradu nebo v jiných
končinách SSSR a ti, co přežili, pomáhali budovat vítězům
socialismus v táborech na Sibiři. Jednoho německého válečného
zajatce jsem znal; ten měl kliku, protože v daleko snesitelnějších
podmínkách kopal osm let moskevské metro. Pomsta českého národa,
která si občas nezadala z brutalitou nácků (viz Přerov v příspěvku
jarprchal43) dopadl většinou na staré báby a děti.
jarprchal43
2020-10-26 00:16
novotnyjaro - Nezlobte se, ale vy se opravdu chováte jako imbecil.
Problém filmu Tlumočník samozřejmě není v tom, jde-li o
příslušníka wehrmachtu nebo SS, ale že po Slovensku jezdí jeho syn,
nikoliv on sám. To je úplně jiná rovina příběhu, než jak vy si to
vykládáte. Svou blbost vždycky obrátíte na toho druhého. A pořád
melete o slovenském vypořádání s fašismem, ale stále mlčíte o
současném uctívání Tisa.
jarprchal43
2020-10-26 00:11
fronda - Odsun nikdo nezpochybňuje, i když to bylo z historického
hlediska neobvyklé řešení. Následující vývoj ale prokázal, že
vývoj směřuje k národním státům (rozpad SSSR, Jugoslávie,
Československa, odstředivé tendence Katalánců atd. atd.) Němci,
kteří neskončili v NDR, si koneckonců mohli gratulovat, že unikli
komunistickému režimu. Odsun schválily vítězné mocnosti, které
ovšem kladly důraz na jeho humánní provedení. A tam je kámen úrazu.
Musíme si klást otázku, zda se vítězové pomstou na starých lidech a
dětech nesnižují na úroveň fašistů. Navíc několik měsíců po
válce. Z tohoto hlediska byl seriál ještě milosrdný, protož tuším
vůbec nezmínil masakr na Švédských šancích v Přerově, který
provedli bývalí příslušníci 1. československého armádního sboru v
SSSR.
novotnyjaro
2020-10-26 00:11
Prchale, jak jste zas "šikovně" otočil tému" Jak jsme se
vypořádali s fašizmem na Slovensku! Já o voze a vy o koze. Na film jsem
se díval celý, ale já viděl tu pointu v odsouzení fašizmu jako celku.
A to bylo ve filmu geniálně vyjádřeno. V tomto případě nevidím
rozdíl, jestli šlo o vídeňského SS, anebo vojáka Wehrmachtu. V
konečném řešení jedni i druzí byli vrahy slovenských civilních
občanů. A nato jste se ptal, tak vám ještě jednou odpovídám, když
vám to nedošlo! Slovensko se vypořádalo s nacizmem podle zadání
Norimberského procesu ze 6. října 1946. Všichni dolapení nacisté,
gardisté, vedoucí představitelé Slovenského štátu byli po právu
souzeni a odsouzeni. Tiso, Tuka popraveni a desítky gardistů rovněž. A
nikdo se dnes na Slovensku neomlouvá rodinám popravených, jako pražský
opilec, narkoman, sukničkář, pocházející z rodiny kolaborantů s
nacisty , kteří byli osobními přáteli kata českého národa Konráda
Henleina Vašek Havel. Naštěstí, Slovensko tohoto politického šaška,
diletanta a a zrádce vyhnalo z Bratislavy už při jeho první
návštévě. Dnes je pro Slovensko mrtvý člověk!
fronda
2020-10-25 23:40
Odsun byl humánním a civilizovaným řešením. Zpochybňuje ho jenom
zdejší pátá kolona a pár nácků v Německu. Byl to správný počin a
nutno přiznat, že tehdejší komunisté byli poněkud naivní, když ho
zpočátku nepodporovali, patrně ovlivněni úspěšnou národnostní
politikou v Sovětském svazu.
fronda
2020-10-25 23:33
proxifb: Nikoliv rudé gardy, ale revoluční gardy.
janmakovicka
2020-10-25 23:20
Otřesná diskuse (pokud se o diskusi dá vůbec mluvit) zde potvrzuje
rčení: Potučenec horší Turka. V posledních volbách před válkou
dostali henleinovci cca 91% (při povinné volební účasti).
…“čeští Němci svým velkoněmectvím a ještě více
všeněmeckým postojem byli hrobaři Rakouska a předchůdci
nacismu…Nacismus se nezrodil v Prusku, ale v Sudetech“ (Milan
Hübl).Násilí, kterého jsme se dopustili na Němcích při odsunu nelze
ani z daleka srovnávat s násilím, kterého se Němci dopustili na nás.
Před válkou, za války , po válce. Ti Němci byli velmi často a
většinou aktivní nacisté a v lepších případech šlo „jen“ o
horlivé sympatizanty Hitlera. Nenáviděli nás, chtěli nás doslova
vyhubit. Co si o nás mysleli? Volební leták z Chebu z roku 1891 si
nebere žádné servítky: „Stále nesnesitelnější se stává
vystupování méněcenného českého lidu v německých Čechách.
Nejdrzejším způsobem roztahuje se tento hluboce pod námi stojící
slovanský národ na německém území, s posměchem a úšklebkem chodí
nám vstříc tento cizinec na německé půdě, prudkými nájezdy
útočí na naši řeč a državu, zkrátka všechno, co německý život
připomíná, chce tento český lid zničit. Nadešel konečně čas k
bezohlednému boji za německou národnost a za německé právo. Již
prolil tento barbarský národ i krev našich německých bratří a se
dočkati ještě horších věcí od této polocivilizované hordy …“
Můj strýc přežil svou smrt, přežil rozsudek trestu smrti (už to
nestihli), přežil pochod smrti (utekl) a vyprávěl: nejhorší a
nejnebezpečnější to bylo při útěku pohraničím, tam ještě v
květnu 1945 vládl nacistický duch . Když se vrátil domů vážil 35
kg.
jarprchal43
2020-10-25 22:54
novotnýjaro - Á propós, hodnocením filmu Tlumočník jste předvedl,
jak nedokážete pochopit elementární sdělení. Vídeňák, který
cestuje po Slovensku s Jiřím Menzelem v roli tlumočníka, není voják
wehrmachtu, ale syn esesáka, který na Slovensku vraždil. A celý film je
o otázce spoluviny slovenských občanů na válečných událostech a o
odpuštění. Nebo taky ne. To vy si film sežeňte a pusťte si ho ještě
jednou. A hlavně dávejte pozor v závěru, kde se Vídeňák vrátí
domů a jde do pokoje, v němž leží jeho bezmocný otec - ten bývalý
esesák. A syn mu položí na noční stolek pistoli a odejde. Potom si
uvědomíte, co jste zase sepsal za kravinu. Jako vždy, ostatně. Holt ta
vysoká škola a dvě atestace jsou... víte k čemu.
jarprchal43
2020-10-25 22:25
novotnyjaro - Váš jediný talent spočívá ve schopnosti odpovídat na
něco úplně jiného. Že byl Tiso popraven je jedna věc, že má v
současnosti sochu a pamětní desky druhá. Sebevědomí vám taky
nechybí. O vysokých školách za komunistů mě nemusíte poučovat,
vystudoval jsem dvě, takže vím, jakou měly úroveň.
novotnyjaro
2020-10-25 19:55
Prchale, o mé IQ nemějte obavy! Mám skončenou VŠ s 2 atestacemi.
Uplatnění i zahraničí. Cca 10 odborných publikací, více jak 100
článků v tisku, To když dnes sleduji jak pablbové, permanentní
poslanci s právnickou fakultou v Plzni, anebo absolventi politologické
VŠ v Skalici, poslanci NR SR, tak je mi na zvracení. Ještě navíc
většina obviněných z plagiátorství! To bych to ještě dnes v mém
pokročilém věku musel udělat levou zadní! Bez krádeže myšlenek!
Takže s těmi polointeligentními poznámkami bych se držel zpátky!
novotnyjaro
2020-10-25 19:46
Prchale, opět zmateční příspěvek, který mne přesvědčil, že o
poválečném období na Slovensku nemáte ani šajn! Tedy Tiso, Tuka,
popraveni,jako čelní představitelé fašistického státu. Doporučuji
knihu Proces s dr. Jozefem Tisem, autor! žalobce Rašla, a obhájce
Žabkaya. Desítky gardistů popraveno za zločiny proti lidskosti a to
nejen proti Židům. Zkuste si najít v archivu vynikající poslední film
Jiřího Menzela Tlumočník, kdy německý voják Wehrmachtu hledal
místa, kde bojoval na Slovensku v SNP/ a vraždil/ Menzel hrál úlohu
Žida, který měl Němcovi překládat. Ještě v roce 1947 byl popraven
velitel slovenského komanda, které vypálilo Běloruskou vesnici. Takže,
Prchale, my máme na Slovensku zameteno, ale vy máte v hlavě vymeteno!
proxifb
2020-10-25 19:08
Na celý pořad Odsun-Vertreinbung jsem se pozorně díval a zdál se mně
velmi vyvážený. Bylo tam poukázáno na příkoří, které Němci
způsobili našemu lidu, ale i na příkoří, které náš lid způsobil
nevinným Němcům ihned po válce divokým odsunem, než bylo rozhodnuto o
řádném odsunu na Postupimské konferenci. Kdyby byli odsunuti pouze
Němci, kteří se proti našemu státu provinili, nikdo by nic nenamítal.
Bohužel, bylo odsunuto hodně nevinných Němců - antifašistů, kteří
za války trpěli ještě více než naši lidé, protože jejich muži a
synové museli narukovat na frontu, kde zahynuli a ženy s dětmi musely
celou válku vést v chodu jejich hospodářství. V našem šumavském
pohraničí byly kruté podmínky pro život, kde Němci žili s našimi
lidmi ve smíru, naopak si navzájem pomáhali a když válka skončila,
nastoupily "rudé gardy" z vnitrozemí a až na malé výjimky,
všechny nevinné Němce odsunuly, jejich příbytky vyplenily, co mohly,
to rozkradly. Jediným proviněním těchto nevinných lidí bylo, že byli
Němci. Jasná kolektivní vina na nevinných lidech. Nakonec se to
dovršilo tím, že většinu německých vesnic vojáci vyhodili do
povětří a celé tyto pusté oblasti ze zalidnily cikány z východního
Slovenska, Rumuny, Bulhary a zlatokopy z vnitrozemí.
1 | 2
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.