Reklama

Výmluvy nejsou namístě, za volební prohru si můžeme sami

Ani po třiceti letech existence KSČM jsme se bohužel nenaučili věcně hodnotit své neúspěchy. Místo pragmatického pohledu na lineární pokles volebních preferencí a snahy tento stav zvrátit si namlouváme, že za to mohou média, která komunisty soustavně očerňují, věkový průměr členské základny či obecný nezájem voličů o levici.

Prohráli jsme krajské volby s nejhorším výsledkem v historii strany. Místo nesmyslných výmluv na koronavir či nepochopení našeho programu voliči se musíme situaci postavit čelem a jasně formulovat, že za volební prohru si můžeme jenom a pouze sami.

Nechci si hrát na generála po prohrané bitvě, a proto pouze připomenu skutečnosti, na které jsem již několikrát upozorňoval. Komunisté se ve své historii vždy prezentovali jako moderní, levicová, pokroková strana a naši voliči nás vnímali jako štít chránící jejich sociální jistoty. Komunisté vždy odhodlaně poukazovali na svinstva kapitalistů a nebáli se veřejně a důrazně kritizovat špatnou práci vlády. Komunisté se vždy rvali za práva sociálně slabých, dětí a žen. Dnes nás bohužel lidé vnímají spíše jako stranu seniorů pro seniory, která se vyhýbá konfliktům a veze se na úspěchu Babišova ANO. Stále více voličů a cílových skupin nás přestává brát jako své zástupce na politickém kolbišti a »rozpadají se« do různých stran a hnutí, která naivně považují za levicová.

Tento stav jsme si vytvořili svým zaostáváním za moderními způsoby propagace, vlažnou komunikací s voliči, absencí profesionálního marketingu i nevýraznou dikcí některých našich zástupců.

Je nepochybné, že kapitalistická média budou nás komunisty dehonestovat vždy a za každou cenu. Naše vize moderní beztřídní společnosti totiž vzbuzuje obavy mezi těmi, kteří vydělávají na práci jiných. To je prostý fakt.

Faktem také je, že KSČM má prolidový program, ve svých řadách mnoho aktivních členů a poslance pracující ve prospěch »dolních deseti milionů«. Jenže co nám je to platné, když práci poslanců, kterým se podařilo prosadit řadu prosociálních změn, neumíme »prodat«, do řady funkcí na všech úrovních volíme členy podle jiných pravidel, než je efektivita práce, a některé okresy nejsou schopny ani plnit úkoly spojené s předvolební kampaní.

Za naprosto zásadní chybu považuji skutečnost, že se na propagaci naší strany, stranického programu i volebních kampaních nepodílejí odborníci na reklamu a marketing. Důsledkem toho občas produkujeme textové a grafické výstupy připomínající dobu agitačních středisek či hesla z kategorie planých slibů. Volební kampaň postrádá efektivní systém.

Nesmíme zapomínat, že naše cílová skupina voličů je třicet let masírována reklamou v masmédiích, outdoorovou reklamou, reklamou na sociálních sítích a řetězem dalších marketingových aktivit, které se vyvíjejí a jsou stále sofistikovanější. Lidé jsou již většinou natolik odolní vůči vnějším vlivům, že volební noviny vhozené do poštovní schránky či billboardy s fádními hesly jsou bez dalších aktivit zcela neefektivní.

Bez účinné propagace našich politických cílů, aktivní celoroční komunikace s voliči a propracovaného marketingu tak nemáme šanci úspěšně působit na voliče. Právě proto se v kapitalistickém režimu žádná strana neobejde bez politické reklamy, jejíž kvalita má značný vliv na výsledek voleb.

V každé válce platí pravidlo o nutnosti použít stejnou nebo lepší zbraň, než má nepřítel. Je tedy nepochybné, že pokud skutečně chceme dělat úspěšnou progresivní, moderní, levicovou politiku a chceme zůstat parlamentní stranou, neobejdeme se bez okamžitých a zásadních změn.

Jednoduše řečeno, pro inovaci úspěchů KSČM je nutná restrukturalizace strany. A nejen v oblasti marketingu, vnitrostranické komunikace, modernizace stanov a stranického programu. Probuďme se z nereálného snu o tom, že si lidé sami najdou cestu zpět ke KSČM. K tomu je totiž nutná skutečně efektivní stranická práce a neskrývaná dávka hrdosti na fakt, že jsme jedinou skutečně levicovou politickou stranou u nás.

Distancování se od volební prohry a negativních výsledků předvolebních průzkumů nás dovede do špatné cílové rovinky, jejíž konec najdeme v roce 2021 těsně před vchodem do Poslanecké sněmovny.

Proto neztrácejme čas hledáním viníků a začněme ihned realizovat nutné změny. Já osobně jsem připraven se okamžitě zapojit do práce a využít své letité odborné zkušenosti ve prospěch KSČM. Pevně věřím, že můj pohled na věc sdílí celá řada dalších komunistů, pro které je práce pro úspěch skutečné levice životním cílem.

Roman ROUN, marketingový expert, člen ZO KSČM Česká Třebová


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 103 hlasů.

Roman ROUN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


p.beshir
2020-10-27 11:48
Ale samozřejmě, že uvádí, jednak co nedělat (což je velmi
důležité), jednak co dělat (což je ještě mnohem důležitější).
Někdy jsou věci dokonce v tak příkrém rozporu, že z toho, co
nedělat, lze přímo vyvodit, co dělat. Příkladně jsem pod článkem v
komentáři (p.beshir, 2020-10-20, 15:01) uváděl:
http://www.halonoviny.cz/articles/view/54387124; najdete tam i co k tomu
říká doc. Švihlíková. S tím např. úzce souvisí kontrola či
zamezení (nadměrného) odlivu dividend, což je její dlouhodobé téma.
Např. k problému loss carryback (a proč není pro ČR výhodné) najdete
informaci zde: http://casopisargument.cz/?p=29492, k problému
progresivního zdanění zde: http://casopisargument.cz/?p=31145, k
problému superhrubé mzdy (kromě jejího zmíněného článku) zde:
http://casopisargument.cz/?p=30829. Doporučení, jak řešit karanténní
opatření (nikoli salámovou metodou a špatnou komunikací) tamtéž,
nabádání ke změně struktury ekonomiky ve prospěch inovativních
řešení: http://casopisargument.cz/?p=32273 atd., atp. Buď to říká
přímo sama, poskytuje prostor jiným, nebo vyhledává a nabízí
relevantní informace z ČR i ze zahraničí. Od akademického pracovníka
ale nelze čekat, že dokáže současně přijmout a prosadit
vhodná/správná opatření v politické sféře a ještě je zavést do
praxe. To je především věcí politické soutěže, v níž by se
právě levice měla snažit získat větší vliv, aby měla sílu taková
opatření prosadit.
fronda
2020-10-27 00:12
Ona ta Švihlíková neuvádí, jak by se to mělo řešit.
p.beshir
2020-10-26 11:20
Levice by se měla začít konečně zabývat podstatnými tématy, snažit
se pochopit a akcentovat, co je skutečně důležité a co může být do
budoucna pro občany velice nebezpečné. Doporučuji dnešní skvělý
článek doc. Švihlíkové 'Kolonie v pasti' uveřejněný v časopise
!Argument, viz zde: http://casopisargument.cz/?p=32278. Myslím, že to je
ten pravý a jediný recept k její záchraně (neboli ukázat, že je
potřebná a proč je potřebná), nesmí ale přijít pět minut po
dvanácté. P. S.: Mimochodem, v uvedeném článku jsou zmíněny a
zasazeny do kontextu i ty neprávem zlehčované (pod článkem Kateřiny
Konečné: http://www.halonoviny.cz/articles/view/54404533) lentilky:
"Neboli vymazání let mzdové konvergence a hezky pěkně zpátky
mezi země, které dělají obsluhu těm vyspělým a nemůžou si moc
vyskakovat, když ty firmy nejsou jejich. Lentilky jsou aktuálním
příkladem."
fronda
2020-10-25 23:15
Ani těch někdejších 13 až 14 procent nebylo nic zázračného. KSČM
teď sklízí plody 30 let chybné politiky. Tou bylo zejména
nicnedělání, dále neustálé omluvy komusi za cosi a také skandály.
Neumětelství v oblasti marketingu se stalo příslovečným.
p.beshir
2020-10-25 22:35
"... Levicové strany si navzájem nic nedarují. Ze známých
důvodů panuje nenávist mezi ČSSD a KSČM. Navíc vznikají nové
levicové subjekty, jejichž představitelé se nedokáží shodnout
prakticky na ničem, i když by k jednání o společném postupu stačila
celé jejich členské základně místnost střední velikosti. Přitom
mají všichni na levici plnou pusu spolupráce, solidarity napříč
všemi hranicemi, kolektivního přístupu a vzájemného porozumění.
Pravice jde na to odlišně. Na svých sjezdech a kongresech vyzvedává
význam boje každého s každým a zdůrazňuje základní roli
maximálního individualismu pro uchování osobní svobody. Ve
skutečnosti jsou pravicové strany velice vstřícné k uzavírání
kompromisů a k hájení společných zájmů. Dokáží vytvářet koalice
a díky nim přečíslovat své politické soupeře i tam, kde by
jednotlivě žádná z nich neuspěla. ..." ~ Jan Keller, Právo, 5.
10. 2020 P. S.: Když už babičku, tak bych doporučoval alespoň bystrou
dámu typu slečny Marplové. :-) A pokud jde o analýzu systému, pak
rozhodně doc. Švihlíkovou, prof. Kellera, prof. Krejčího atp.
reich.mir.fan
2020-10-25 20:06
KSČM je 99-letá babička nacházející se v LDN kterou zákonitě není
možno omladit.Lze jen skrytě doufat že se snad té stovky do podzimu
2021 dožije.Prognóza říká že nikoliv.
Vladimir.novak1
2020-10-25 12:06
Je to marné,marné.Zaráží mě ten mobil u ucha.Nic vám to opravdu
neříká?Rozený kšeftman.Je ale divné,že si KSČM před volbami
neobjednala tohoto člověka,mohla by alespoň vinu na neúspěch dávat na
hlavu tohoto člověka.No,prázdná chvála a ty poučky včetně
tzv."rozborů"straně,která je v rozkladu,nepomůžou.Uvedu
slovo,které se bojí všichni lidi vyslovit."Revoluce".Ta
jediná může zmoci dosavadní řád.Stačí pár blbců jako na tom
Staromáku a na konflikt je zaděláno(a nemusí to být zrovna ten
koronavir),i přesto,že to nakonec dopadlo dobře(i pro tento režim).
kozpav
2020-10-25 11:50
OK pane ROUN.Pro mne pravdivý článek . Děkuji.
p.beshir
2020-10-25 10:19
Myslím, že nikdy není úplně marné zamyslet se nad tím, odkud kam
kráčím a v jakém prostředí se pohybuji, a proto si v zájmu levice
jako takové i jejích odpůrců dovolím přece ještě "pár"
pouček přidat: 1. "... Možná jsme tady u dělení společnosti
podloženého kvantitativní analýzou, přičemž společnost se dělí na
vrstvy, z nichž každá má své vlastní mechanizmy fungování.
Ideologii jsme tedy nakonec neunikli, ale přece jen je snad lepší
ideologie poučená než slepá. ..." (>>>
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2001/cislo-9/chudi-bohati-trik
y-povery.html), 2. "... Pyrrhovo vítězství: Ale proč by
kapitalismus, bez ohledu na své nedostatky, měl být vůbec v krizi,
jestliže již nemá žádnou opozici hodnou tohoto jména? Když padl
reálný socialismus v roce 1989, bylo to široce vnímáno jako konečný
triumf kapitalismu, jako konec dějin
(https://en.m.wikipedia.org/wiki/End_of_history). ... Moje odpověď je,
že pokud kapitalismus nemá žádnou opozici, může to být pro něj ve
skutečnosti spíše závazek, než nějaké aktivum. Sociální systémy
prosperují z vnitřní heterogenity, z pluralitních organizačních
principů. Ty je chrání před tím, aby se zaměřovaly výlučně na
jeden účel a vytěsňovaly jiné cíle, kterých se musí také
dosahovat, pokud má být systém udržitelný. ... Z tohoto pohledu se
zdá, že když kapitalismus porazí svou opozici, může to být ve
skutečnosti Pyrrhovým vítězstvím, které jej zbaví vyrovnávacích
sil. Ty jsou občas sice nepohodlné, ale ve skutečnosti jej podporují.
Mohlo by se stát, že pokud kapitalismus zvítězí, stane se sám sobě
nejhorším nepřítelem? ..." (>>>
http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2014122601,
http://www.sds.cz/view.php?cisloclanku=2014122602)
Vladimir.novak1
2020-10-25 07:00
Ne,nemá kdo volit.Ale obrat (např.kvůli koronaviru) nemůže přijít z
nějakých pouček nebo studíí,zhora,apod.Může přijít jedině
zdola.Neplatí to ale pro ČR a vůbec ne pro KSČM.Opravdu se smiřme,že
KSČM půjde do kytek.
M.Christie
2020-10-24 22:22
Kluci, vás ani u nemá kdo volit. Příští rok ty vaše gulagy
definitivně končí.
p.beshir
2020-10-24 21:53
"... Činnost projektu 3P (Politika pro lidi [People's Policy
Project]) se snaží zaplňovat mezery v současné intelektuální sféře
se zaměřením na socialistické a sociálně-demokratické hospodářské
myšlenky. ... Hlavním posláním projektu 3P je zveřejňovat myšlenky a
analýzy, které přispívají k rozvoji (takového) ekonomického
systému, který by fungoval ve prospěch mnohých, nikoli pouze (úzké)
menšiny. ..." ... ano, socialistické myšlenky skutečně
ožívají (možná i pod tlakem koronavirové pandemie) a inspirují
mladé, ovšem nikoli v ČR, ale ve Spojených státech v podání Bernieho
Sanderse https://www.patreon.com/peoplespolicyproject, kde jsou dokonce
dobrovolně (a poměrně masově) financovány zdola. U nás bohužel z
obecně známých důvodů nejsou v kurzu.
Vladimir.novak1
2020-10-24 19:57
Holt se vyprdněme,co kdo támhle řekl nebo říká,třeba i nějaký
Čingiz Ajtmatov a řiďme se v této době pudem sebezáchovy.Jak?To zde
bylo už popsáno několikrát a na velmi dobré úrovni,jenomže se zdá
že mnoha lidem zde je to fuk.Ano,dnes se jedná o koronavirus a není to
nějaké strašení.
p.beshir
2020-10-24 18:39
"... Co tedy mluví ve prospěch socialismu? A jakého typu
socialismu? Zkusme uvést nejdůležitější faktory.
..." >>>
http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/sd/sd07.htm "... "V
době, kdy jsem si přečetl následující projev velmi známého
spisovatele Čingize Ajtmatova[11] na Sjezdu lidových poslanců, jsem již
měl výše uvedený paragraf napsán. C. Ajtmatov zde řekl: „O
socialismu, nejsvatějším ze svatých v našich teoretických
doktrínách. Nepřeměňujme teoretickou koncepci socialismu na ikonu.
Neměli bychom se k socialismu modlit; socialismus ve své lépe navržené
a rozvinuté formě by měl sloužit lidské tvořivosti a blahobytu.
Zatímco jsme hádali, diskutovali a přemýšleli, co by socialismus mohl
a nemohl být, jiné národy ho již dosáhly a šťastně užívaly jeho
plodů. My jsme jim dobře posloužili našimi zkušenostmi, tím, že jsme
jim ukazovali, jak se nemá socialismus budovat. Mám na mysli
prosperující právní společnosti ve Švédsku, Rakousku, Finsku,
Norsku, Holandsku, Španělsku a nakonec i za oceánem v Kanadě. Nemluvím
o Švýcarsku, to je ideál. Pracující v těchto zemích vydělává v
průměru čtyřikrát až pětkrát tolik než naši dělníci. O úrovni
sociálního zabezpečení a blahobytu pracujících v těchto zemích
můžeme jenom snít. To je skutečný dělnický odborový socialismus,
ačkoliv se tyto země samy nenazývají socialistickými, nijak jim to
nevadí”. Ajtmatov není žádný ekonom, ale to, co řekl, bylo
přenášeno televizí a otisknuto a slyšela to a četla snad polovina
obyvatelstva Sovětského svazu. ..." "... Usilovat o
socialismus, kde většina občanů má rozumný stupeň kontroly nad svým
životem a svou prací a kde extrémně bohatí vlastníci a velké
anonymní společnosti nemají nadměrnou moc (ideolog
„friedmanovského” typu si myslí, že pouze stát má moc, která
může být zneužívána) není přece utopií, je realistický. ..."
~ Alec Nove, Proč vůbec socialismus, 1989
Vladimir.novak1
2020-10-24 16:53
Někteří lidé si myslí,že komunismus a socialismus jsou vyčpělé
pojmy a nemusí být zrovna nepřáteli těchto režimů.Mýlí se.A
neodvolávejme se na Marxe,Englse a Lenina.Možná, že stačí ten
koronavir a ta myšlenka obnovy socialismu může celosvětově
ožít,neplatí to ovšem pro současnou KSČM.Miliardáře podporuje
hlavně s.Filip kvůli místopředsednickému postu v PS.Jeho nohsledská
suita bude nyní rozpačitá.Beztřídní společnost?Ne,nebude.Ale v
současné době se formuje skupina bohatých a mocných,skupina
střední,ale chudnoucí a skupina vyhnanců společnosti.První i třetí
skupina mezi sebou komunikuje,druhá to začíná postrádat.Web HaNo(ba i
HaNo tištěné,po dlouhé době koupené)jsou skutečně
zastaralé,důležité informace(třeba i s komentářem HaNo) nejsou
podány vůbec nebo se zpožděním.Stránky jsou opravdu
"líné".Miliardářovi Valentovi se divím,že poskytuje v
Parlamentních listech prostor levici.Ale tam se vyskytuje prostor pro
komunisty,kteří nejsou v oblibě u vedení KSČM natož na tomto
webu.Takže Parlamentní listy můžeme oproti HaNo považovat za
demokratičtější.No,marketing KSČM opravdu nezachrání a stále
uvažujme o hádky soudruhů o movitý a nemovitý majetek KSČM.Jisté
slovo bude mít i ministerstvo financí.
salekiv
2020-10-24 11:42
Jako odpůrce komunistických myšlenek se musím usmívat nad marnými
pokusy zdvihnout zplihlý rudý prapor a zavelet zřejmě k poslední
bitvě - tedy příštím volbám do parlamentu. Bezradnost komunistických
vůdců je už spoustu let neměnná. Obsahově jim veškerá témata
sebral miliardář a oni ho ještě jako poslušní pejsci podporují,
aniž by měli na jakékoliv jeho rozhodnutí sebemenší vliv. Proto se
uchylují k zástupným problémům kamenných soch a symbolům bývalého
režimu, tématům 2. světové války apod. Blouznivá, nikým
nedefinovaná vize o "moderní beztřídní společnosti" je
pohádka před níž bledne i červená karkulka. Hlavně pro
nízkopříjmové seniory, samoživitelky a bezdomovce to je určitě
priorita číslo 1. Co je ale zarážející a naplňuje mě nadějí o
dohledném konci KSČM je forma, jakou jsou její vykostěná témata
podávána. Zářným příkladem je tento web HaNo, který by byl
zastaralý už před 20 lety. Stránky jsou neskutečně líné,
příspěvky neaktuální. Je proto logické, že komunističtí předáci
publikují primárně pod svými jmény na produktech nadnárodních
společností Facebook, Twitter nebo parlamentních listech miliardáře
Valenty, vydělávajícího na hazardu. Pokud vezmeme zmíněnou seniorní
voličskou základnu, je jasné, že žádný marketing dnešní KSČM
nemůže zachránit od propadu do zapomnění. Shodou okolností se tak
zřejmě stane 100 let od založení této neblahé strany.
Vladimir.novak1
2020-10-24 10:10
Článek do pranice,jinak je velmi dpbrý.Ale.Ale zase můžeme vidět
plíživou zištnost mladého soudruha.Roman ROUN, marketingový expert.Co
nám to může říkat?Soudruh sice nabízí jedno z řešeních,jak by
KSČM měla vyjít z krize.No,však je i možné,že soudruh by se toho
markentingu ujal.Takže odměna za propagaci by šla do jeho
rukou,přesto,že KSČM by byla neúspěšná.Návrhů na úspěšnost
KSČM zde bylo dost,ale vedení neslyší,nevidí,jen žvaní.Takže to
vzdejme.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.