Reklama
Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

OSN má ve světě nezastupitelnou roli

Ministr Mezinárodního oddělení ÚV KS Číny Song Tao napsal stať k 75. výročí OSN a důležitým mezinárodním otázkám. Připomíná, že OSN vznikla v roce 1945, tedy v roce, kdy vítězně skončila válka proti fašismu a úspěch slavil i čínský odpor proti japonské agresi.

OSN byla založena jako univerzální, reprezentativní a autoritativní organizace s cílem zajistit mír a světový rozvoj. Během 75 let existence vypracovala kolektivní bezpečnostní mechanismus, uskutečnila na 70 mírových misí v zemích konfliktů, uvádí autor… OSN se stala nástrojem zmírňování konfliktů, nastolení míru a stability ve světě.

OSN prosadila a plní takzvanou Agendu 2030, která si vytyčila cíl zajistit mír a prosperitu a vymýtit chudobu ve světě.

COVID-19 přinesl turbulentní období, napsal ministr. Jsme svědky protekcionismu, některé státy a politické síly hrají hry, které mají snížit význam mezinárodních organizací a smluv. Vlastně sabotují mezinárodní spolupráci, snaží se o konfrontaci ideologií a sociálních systémů, vrhají svět do vážného nebezpečí.

V této souvislosti hledají všechny státy zároveň s překonáváním pandemie odpověď na otázku, jakou OSN svět vlastně potřebuje a bude potřebovat. Výročí OSN je k hledání odpovědi vhodnou příležitostí. Dozajista takovou, která na základě mezinárodního koncensu bude budovat otevřený, čistý a příjemný svět míru, univerzální bezpečnosti a společné prosperity. Odmítne přitom unilateralismus, hegemonismus a pokusy o uplatnění síly.

Respektovat nezávislost

Musíme respektovat nezávislost všech zemí, napsal dále autor, jejich sociální systém a cestu, kterou si vybraly ke svému rozvoji. Přitom je potřebné vytvářet nový typ mezinárodních vztahů založený na respektu, férovosti, spravedlnosti a výhodnosti spolupráce pro všechny. K tomu také směřuje Agenda 2030. Ve spolupráci se Světovou obchodní organizací se musíme snažit o liberalizaci světového obchodu a otevřenou světovou ekonomiku. Ještě více otevřít ekonomickou globalizaci a učinit jí výhodnou pro všechny. COVID-19 také ukázal, že je před námi úkol posílit zdravotní politiku, chránit zdravotní bezpečnost lidí a tuto otázku posunout mezi nejsledovanější. Čína podle ministra uznává vůdčí roli Světové zdravotnické organizace (WHO) při boji s novými výzvami pro zdraví obyvatel. Dalším faktorem, který bude důležitý pro rozvoj planety, se stane harmonické soužití člověka a přírody, globální ekologická politika. Čína plně stojí za Pařížskou dohodou o klimatu, uvedl ministr.

Čína spolu s dalšími státy G20 vyvíjí aktivity směrem k chudým zemím hlavně ve třetím světě. Podporuje mezinárodní finanční instituce i soukromé investory v konkrétních akcích pomoci.

Peking plně za Palestinou

Čína podle Song Taa dlouhodobě odsuzuje použití síly, různých sankcí a nepřátelských právních kroků. Žádné použití síly se nesmí uskutečnit bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Současně OSN potřebuje zvýšit kapacitu pro mírové operace, aby mohla dostát svému mandátu.

Palestinský problém stojí v centru problémů Blízkého východu. Čína podporuje palestinský lid a jeho snahu dosáhnout zřízení samostatné Palestiny, plně suverénního státu s východním Jeruzalémem jako hlavním městem. Také podporuje široké zapojení státu Palestina do jednání o mezinárodních otázkách. Řešení ve formě dvou států je tou správnou cestou. Dialog a dohody mezi Palestinou a Izraelem jako rovnoprávnými partnery se musí opírat o příslušné rezoluce OSN a mezinárodní konsensus.

Politické řešení je také jedinou nadějí pro Afghánistán, Čína podporuje rozhovory, uvedl ministr, mezi jednotlivými afghánskými stranami konfliktu. Jednání musí zemi uchránit před terorismem a extremismem, a dosáhnout mír. Čína také předpokládá, že ze země odejdou cizí vojáci.

START? Čína se nepřipojí

Čína uznává zásadu, že jadernou válku nelze vyhrát, a proto nesmí být nikdy zahájena. Z toho důvodu je důležité, aby rozvinuté mocnosti vlastnící jaderné zbraně spolu jednaly o omezení počtu těchto zbraní a jejich nerozmisťování, stejně jako u balistických systémů, a zdrželi se rozmisťování zbraní v kosmu. Pokud jde o jednání START, Čína se ho jako rozvojová země nezúčastní a považuje výzvy k účasti za neférové.

Globální spolupráce se musí také zaměřit na nové výzvy, za jednu z nich považuje Čína terorismus. Ten není vázán na jednotlivé národy, etnika či náboženství a nemůže být hodnocen ze zmíněných hledisek, ale jako nebezpečí pro všechny, kteří se mu proto musí postavit.

Bezpečnost sítí 5G je podle ministra technickou záležitostí. Každé zkoumání a závěry musejí být dělány na základě faktů a výsledků vědeckého výzkumu. Důležité zůstává, aby výrobci či státy nepostupovali vůči konkurenci jednostranně. Žádný stát by neměl sítě 5G politizovat či vylučovat některé účastníky ze soutěže. Technologie 5G mají být důležité pro obecný prospěch.

I další otázka – lidská práva – bývá často jednou skupinou států politizována, používá se přitom dvojí standard. Orgány OSN, třeba Rada pro lidská práva, však musejí postupovat objektivně, a nikoli výběrově, a nezapomínat, že mezi základní lidská práva patří i rozvoj člověka a jeho materiální zajištění, napsal Song Tao.

(za)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 4 hlasy.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.