Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 

Regenerace městské památkové zóny

Rada města Prostějova projednávala důležité materiály pro chod a rozvoj města. Některé z nich budou předloženy zastupitelům ke schválení na jednání zastupitelstva dne 18. listopadu.

Zastupitelé budou schvalovat rozhodnutí radních, které se dotýká »Aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov pro období 2021-2025«. »Důvodem je končící platnost současné podoby Programu regenerace městské památkové zóny Prostějov, která vyprší dnem 31. prosince 2020,« vysvětlil primátor František Jura (ANO). Novelizovaný materiál obsahuje:

* přehled příspěvků na obnovu v letech 2011–2020, výčet významných akcí

* finanční účast obce na obnově památkových objektů

* výčet památkově chráněných objektů na území MPZ

* hlavní cíle a strategie Programu regenerace pro období 2021–2025

* koncepční příprava a přehled stěžejních akcí obnovy pro období 2021–2025

* odhad potřebných investic pro záchranu památek na ploše MPZ

Komise pro regeneraci Městské památkové zóny předkládaný návrh jednomyslně doporučila Radě a Zastupitelstvu města Prostějova schválit.

Město pravidelně, každým rokem přispívá na obnovu památek nemalými částkami. »Dlouhodobě podporujeme obnovu kulturního dědictví na svém území. Mezi lety 2011–2020 město vynaložilo na obnovu památek na ploše Městské památkové zóny, které nejsou v jeho vlastnictví v celkovém úhrnu 3,6 milionu korun. Zároveň provedlo významné akce obnovy památek ve svém vlastnictví, mezi nimiž vynikají komplexní obnovy Pernštýnského zámku, Nové radnice a Národního domu,« uvedl Jura.

Hlavním cílem regenerace je nejenom projevovat všestrannou péči o kulturní dědictví a usilovat o oživení kulturních památek, ale také podporovat jejich vhodné využití, uchovávat cennou urbanistickou a architektonickou strukturu zóny. Důležitou součástí regenerace je také obnova jižního centra. V roce 2019 vyhlásilo Statutární město Prostějov soutěž o návrh řešení dlouhodobě problematické jižní části centra města. »Jejím předmětem bylo řešení budoucího urbanistického uspořádání jižní části centra města, tedy přibližně území mezi náměstím T. G. Masaryka a ulicemi Wolkrovou, Koželuhovou a Sušilovou. Součástí řešení představuje jak návrh veřejných prostranství a jejich návazností a urbanistické struktury, tak lokace konkrétních objektů, jako je parkovací dům či městská tržnice. Zvolený návrh bude následně rozpracován do podrobnosti územní studie,« přidal náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO) s tím, že první cenu v urbanistické soutěži získal návrh autorů Gogolák + Grasse, s. r. o.

Josef AUGUSTIN

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 2.3, celkem 7 hlasů.

Josef AUGUSTIN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama