Reklama
Rozhovor Haló novin s poslancem a krajským zastupitelem KSČM Jiřím Valentou

Exprezidenta Klause je mi skoro líto

Necháte se očkovat proti COVID-19?

Očkovat se určitě nechám, ale protože jsem onemocnění koronavirem již prodělal v listopadu, předpokládám, že v mém případě není nutno zbytečně spěchat. Počkám si tedy, až budou vakcíny běžněji dostupné, alespoň v nezbytném množství a sortimentu tak, abych si mohl zvolit právě tu, kterou osobně budu považovat za nejdůvěryhodnější.

Kdo podle vás chyboval, že očkování nejde tak rychle, jak bychom potřebovali?

Můj soukromý negativní názor k pomalému očkování v ČR spočívá v kombinaci rozličných faktorů. Těmi jsou například nejen špatná logistika v obstarávání a distribuce vakcín, ale v podstatě nepřipravenost celého procesu očkování jako takového. Bohužel nechybí také politické handrkování mezi politickými patry, tedy mezi státem, kraji a obcemi. Stát také svými, často zcela rozporuplnými přístupy a vyjádřeními nedokázal »probudit« velkou část nejvíce rizikových skupin obyvatelstva k potřebě nechat se naočkovat a i tento aspekt může systematické proočkovávání české populace brzdit. Rychlost a plynulost vakcinace je přirozeně nejvíce narušena již zmíněným nedostatkem vakcinačních dávek. Ten je dán, nejen omezenou kapacitou výrobců, ale bohužel také přednostním, či alespoň zrychleným přístupem, některých evropských velmocí k samotným dodávkám. Dělo se to svého času ve výrobě, nákupu a distribuci ochranných prostředků a dle mého názoru jakési nemravné předbíhání, ze strany klíčových hráčů evropské ekonomické scény, pokračuje i nyní, tentokráte již v přístupu k získávání vakcín.

Co říkáte na vlnu konspiračních teorií, které se kolem očkování vyrojily? A jak vnímáte třeba angažmá bývalého prezidenta Václav Klause?

Nejen boj o mocenský vliv, ale především nelítostná kapitalistická řež o další trhy a co největší zisky, jsou velice vhodným podhoubím, či dokonce přímým zdrojem některých, často až pavědeckých nesmyslů a zjevných hloupostí. Konkurenční boj dnešního typu je šířením nepravd prosycen a za jejich nositele potom slouží neobeznámení lidé, kterých kapitalismus produkuje úmyslně velké množství.

Určitě chápu oprávněné obavy jisté části společnosti z eventuálních vedlejších účinků vakcíny, ale nad mnohými konspiračními fantasmagoriemi mohu jen žasnout. V této souvislosti věřím v sílu příkladu a osobní zkušenosti, spojené s moudrostí a přehledem, u většiny naší populace. Je skoro jisté, že s narůstajícími počty očkovaných, bez jakýchkoliv zdravotních či jiných problémů, bude většina konspiračních teorií, včetně jejich autorů, stále více odsouvána do úplného zapomnění, a je tomu tak dobře! Co se týče exprezidenta Klause, s jeho až exhibicionistickým postojem v odmítání roušek či vakcín, musím konstatovat, že mi ho je skoro až líto. Možná je jeho, nyní zajímavě zvýšená, »epidemická« angažovanost jen součástí nedomyšleného a nezodpovědného honu na voliče pro synovu Trikolóru, jinak si jeho aktuální podivné projevy, zejména před pražskou veřejností, neumím psychologicky vysvětlit. Psychiatricky samozřejmě ano!

Jak vůbec vnímáte vývoj pandemie? Postupuje vláda správně? Udělala nějaké chyby? Co by měla nyní především udělat?

Velice nerad bych zde opakoval fráze a floskule frekventované zejména pravicovou opozicí na téma, jak vláda dělá všechno špatně! V životě není nic pouze »bílé«, ale ani »černé«. I díky tomu, že na pandemii tohoto typu nebyl řádně a včas připraven prakticky žádný stát na naší planetě, je třeba být poměrně tolerantní! Benevolentními však nemůžeme být ke zbytečnému šlendriánu v zaváděných protipandemických opatřeních. Jejich špatná načasovanost, provázanost, ale i nejednoznačnost v jejich výkladu nebo nejasná vystupování vládních exponentů směrem k veřejnosti, ignorování některých racionálních podnětů z opozičních lavic, to vše lze vládě přičíst na vrub. Po mnoha měsících života společnosti v podmínkách nouzového stavu, který měl být určen primárně k vytvoření efektivní protipandemické legislativy, jsme se v podstatě vrátili zpět do bodu nula a musíme začínat znova! Domnívám se, že zbytečně, díky ne úplné kompetentnosti členů vlády a laciné honbě za politickými body, možná i soukromými zisky. Jako člen dočasné sněmovní komise pro účinnost vládních opatření v souvislosti s pandemií koronaviru však registruji i některá opatření, zejména ekonomického rázu, která negativní dopady viru na životní úroveň obyvatel ČR významně přibrzdila. Jako příklad mohu uvést program Antivirus, který vhodně pomohl k udržení velkého počtu pracovních míst, a na kterém byla poměrně značná shoda napříč politickým spektrem. Nyní by vláda měla již skutečně a urychleně zapracovat na relevantní legislativě tak, aby jí bylo možno co nejrychleji nahradit nouzový stav, který zde nemůže být donekonečna! Právní chaos, který v ČR aktuálně panuje je nutno co nejrychleji odstranit. K tomu musíme začít efektivně využívat již ověřené metody a hygienické přístupy tak, aby byly, pokud možno, společensky a ekonomicky co nejméně bolestivé a nevyvolávaly zbytečné protireakce obyvatelstva. K porušování jasně daných a veřejnosti přesně vysvětlených pravidel se však musíme postavit zcela nekompromisně, podle principu »padni komu padni«! Z úhlu ekonomického pohledu je nutno přejít do úsporného režimu státu a finance využívat skutečně tam, kde nám nyní chybí nejvíce. Už se nesmí opakovat situace, kdy peníze určené primárně na zbraňovou techniku, přesunuté z rezortu ministerstva obrany, do vládní rezervy určené na boj s koronavirem, budou po tlaku pravicové opozice vráceny zpět.

Byl jste pro to, aby hejtmani žádali vládu o nouzový stav? Mohli by pandemii řídit hejtmani? Máte v tomto důvěru třeba v hejtmana vašeho kraje?

Toto není rozhodně otázka na mne a odpověď na ní leží pouze v hlavách samotných hejtmanů. Řídit boj proti pandemii skutečně, a to ani v mantinelech nouzového stavu, hejtmani nemohou, nejsou ze zákona vybaveni příslušnými kompetencemi. Mohou však efektivně spolupracovat s ministerstvem zdravotnictví, případně s krajskými hygienickými stanicemi, nebo například bedlivě dbát na úplnost a kvalitu provozu ve zdravotních a sociálních zařízeních, které jejich kraje zřizují. Bohužel předchozí nabubřelá vyjadřování některých hejtmanů spoluvytvořila ve společnosti dojem, že oni jsou jedině ti správní, povolaní k řešení pandemie. A dnes jsou s dopady svých tehdejších nezodpovědných slov společností konfrontováni v realitě a neumí jejich obsah naplnit. Ono to ostatně ani nejde, jak jsem již zmínil!

Identický stav panuje i v mém Plzeňském kraji, kde je hejtmanka za ODS v schizofrenním postavení. Osobně silně preferuje opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou, a to na žádost Asociace krajů, na straně druhé je svým deklarovaným postojem v přímém rozporu s názorem poslaneckého klubu ODS, nebo názorem předsedy Senátu Vystrčilem. Ten dokonce hrozí ústavní žalobou!

Pomineme-li pandemii, jak se nové vedení vašeho kraje podle vás zatím prezentuje?

Nejsem příznivcem silných slov, ale v tomto případě musím bez jakýchkoliv okolků říci, že vedení Plzeňského kraje svými dosavadními aktivitami působí snad až tragikomicky. Ihned po volbách se s pravicovou zarputilostí pustilo do »porcování medvěda«. To znamenalo, že noví mocipáni, bez ohledu na opozici a sílu jejího zastupitelského mandátu, obsadili všechny možné posty, především potom ty dobře honorované. Ať už se jednalo o místa v odborných výborech zastupitelstva, kde jejich příbuzní, známí či podporovatelé získali 133 křesel ze 165, přičemž celá opozice, včetně volebně vítězného hnutí ANO, která je slabší jen o pět mandátů než koalice, obdržela křesel 32, nebo bezskrupulózní dosazování svých lidí do dalších významných organizací kraje, např. ROP Jihozápad, představenstva zdravotnického holdingu apod. Tam byly dokonce protlačeny osoby bez příslušné odborné kvalifikace, pouze z titulu příslušnosti k rodné partaji.

Myslím, že přestože krajskou koalici slepily tři subjekty ODS/TOP 09, STAN s Josefem Bernardem a zástupci České pirátské strany, bylo by velice příznačné ji nazývat obecně PIRÁTY! Náš kraj se stal také republikovým unikátem, a to tím, že má ve své radě jen jednoho člena, radního, ostatních sedm jsou totiž samí náměstkové. Náměstkovský post má totiž příslušnou odměnu o dost vyšší než řadový člen rady! O obrovské kumulaci tzv. uvolněných a dalších veřejných funkcí členy koalice nemá snad již ani cenu se více rozepisovat. Máme tak v radě senátora, náměstka a starostu v jedné osobě či poslankyni a hejtmanku v osobě další.

V zastupitelstvu kraje ale zasedá sběratel veřejných funkcí z největších, možná v tomto smyslu i celorepublikový šampion, místopředseda ODS, poslanec, primátor Plzně a držitel snad ještě dvou desítek rozličných veřejných postů Martin Baxa. Ale co na tom, přesto závdavkem obdržel ještě další dvě místa v již zmiňovaných výborech zastupitelstva. A i přes schodek krajského rozpočtu na rok 2021, který činí skoro půldruhé miliardy, nebo fakt, že v jeho kapitolách rozvoje venkova či sociálních služeb se meziročně silně škrtalo, byla doposud slušně honorovaná místa v těchto výborech ještě výrazně koalicí finančně polepšena. Myslím, že na to, jak krátce po volbách jsou členové Rady Plzeňského kraje ve svých funkcích, stačili toho již napáchat tolik, jako jiní za celé volební období.

Kraje už pravice ovládla, nyní to vypadá, že má šanci ovládnout i celou zemi - dva nové pravicové bloky podle průzkumů veřejného mínění mají šanci po volbách mít ve Sněmovně většinu. Čeká nás návrat pravice? A může mu levice zabránit?

Nemyslím si, že by šlo o návrat pravicového řízení země v pravém slova smyslu, protože koaliční vláda ANO se sociálními demokraty je ve své podstatě také ryze pravicová. KSČM dala tomuto spojení šanci jen proto, že musela státotvorně volit mezi menším a větším zlem pro občany této země. Domnívám se, že finanční zájmy Andreje Babiše a jeho hnutí, včetně jeho politické orientace, se moc neliší od zájmů jiných pravicových stran. To, že se mediálně, ale samozřejmě možná i lidsky, nyní mezi sebou nesnáší, je dáno především tím, že si vzájemně stojí v cestě k privátnímu zisku. A v kapitalismu se nerozlišuje, zda tím, kdo překáží, je někdo z levice, nebo pravice! Obávám se, že v případě, že by pravicovým stranám začalo v ČR skutečně »téct do bot«, tak se velice rychle zkoalují nebo jinak účelově propojí. Můžeme to nyní sledovat v přímém přenosu v případě TOP 09 nebo KDU-ČSL, ale tito dámy a pánové, v případě nutnosti vezmou mezi sebe, a to velice rychle, i kolegy z ANO. Toto hnutí není skutečně levicové, pouze dílčími levicovými kroky velice umně a efektivně odebralo voliče a podporovatele autentické levici. Naší zásluhou je, že jsme Babišovo hnutí ve spojení s oportunistickou ČSSD k těmto krokům donutili, i když jsme to neuměli potom úplně dobře »prodat«. Důležité je, že občanům to něco pozitivního přineslo.

Samozřejmě, skutečná levicová politika je o něčem jiném. O sociálně spravedlivé společnosti či právním státě pro všechny nemůžeme v této politické konstelaci mluvit snad ani v náznacích. Zabránit dnešnímu nástupu pravice půjde, dle mého názoru velice obtížně. Zejména, když se její protagonisté naučili od Babiše vychytrale využívat dílčí levicové kroky, často velice populistické, ale o to více mediálně prodávané, které je vedou k jejich cíli. A ten vidím v totálním ovládnutí země, dorozebrání státního majetku, rozkastování občanů dle jejich ekonomického statusu a napojení se na nadnárodní struktury, které budou tento sociální marast garantovat svojí vojenskou silou i do budoucna.

Šance skutečné levice ale určitě ještě přijde a myslím si, že to nebude dlouho trvat! Zatím se sice rozdává ze státního rozpočtu a majetkových rezerv státu, co to jde, ovšem hospodářská krize se k nám rychle blíží. A s tou si kapitalismus, jak doposud prokázal téměř vždy, poradit neumí. A možná ani nechce, ovšem občané mu to, ve své většině, dají potom určitě pocítit a levici k tomu budou potřebovat!

Jan STERN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.2, celkem 69 hlasů.

Jan STERN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


svaty_vaclav
2021-02-21 16:40
Je nutno nakoupit u Rusů dostatek vakcíny proti coronaviru. Vůbec se
Rusům nedivím, že se nedoprošují a nežadoní poníženě u Evropské
unie o schválení vakcíny Sputnik V. Evropská unie se neustále snaží
všemi způsoby napadat Rusko, sankcionovat jej a plivat na něj, což
hrdí Rusové odmítají snášet, a ani se jim nedivím a mají v tom můj
obdiv. Rusové mají dostatečně velký světový trh pro odbyt svého
Sputniku V a nemusejí se poníženě doprošovat EU a podřizovat se jí.
Vakcína Sputnik V je v Rusku schválená a Rusové ji bez problémů
dodávají do světa a očkují ji i svým lidem v Rusku.
Prokopic.Karel
2021-02-20 17:33
Půl roku neustále od jakéhosi Bureše slyšíme, že očkovací látka
tady bude v dostatečném množství v říjnu, listopadu či prosinci
2020. A dále: v lednu, únoru, březnu, atd. roku 2021. Mezitím došlo
také k dosud nevysvětlenému pozvání ministra zdravotnictví -
předního odborníka na viry do nějaké hospody. Banální věc. Jenže:
Pozvání učinil první zástupce Bureše. Nějak (jaksi...) se k tomu
nachomýtli novináři a výsledkem bylo odvolání ministra zdravotnictví
a jeho nahrazení specialistou na něco zcela jiného. První zástupce
Bureše byl potrestán-nepotrestán. A nyní byla další "hrozná
událost" na stadionu Slavie.... Specialista byl odvolán. A nám
se vnucují jakési látky ke zkoumání, zda jsme či nejsme pozitivní.
K očkování nás nikdo nezve... VŠIMNĚTE SI PROSÍM, ŽE SE NA TV
OBRAZOVCE, V TISKU ČI V ROZHLASE VŮBEC NEMLUVÍ O TOM, PROČ UŽ TADY
DÁVNO NENÍ NĚJAKÁ KVALITNÍ VAKCINA V DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ!!! ....
Je to všechno jenom náhoda?
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama