Reklama
Rozhovor Haló novin s lékařem profesorem Michaelem Doubkem

Vakcíny dávají šanci na sblížení zemí, jejichž vztahy jsou chladné

Jak vy jako lékař – i když připomenu, že nejste specialistou na epidemilogii a virologii - hodnotíte názor, že jsme v ČR nástup koronaviru, resp. jeho aktuální gradaci, nezvládli? Vyslovil se tak například prof. RNDr. Konvalinka. »Infekce jede 10 000 nemocných denně, a když otevřeme obchodní centra, hospody, bude celá země jako Chebsko.« Souhlasíte s první i druhou částí jeho výroku?

Samozřejmě souhlasím s tím, že pandemii nezvládáme. Poklesla-li v loňském roce naděje dožití v naší populaci u mužů i u žen přibližně o jeden rok oproti roku 2019, pak jde podle mého soudu o obrovské selhání v boji s onemocněním COVID-19. A jak vidno, rok 2021 zatím nevypadá lépe.

Možná by stálo za to doplnit odpověď na otázku, kdo pandemii nezvládl? Nezvládli ji zdravotníci? Zdravotníci dělají naprosté maximum, kterého jsou při jejich počtu schopni. Zcela odmítám hloupé výroky, které lze zaslechnout, že v nemocnicích jsou hospitalizováni nemocní, kteří žádnou hospitalizaci nepotřebují. Naše oddělení jsou přeplněná. Z nemocných s chronickou lymfocytární leukemií zemře 25 % těch, kteří se virem SARS-CoV-2 infikovali. Správná odpověď je, že pandemii nezvládá celá společnost.

Rozumím ale tomu, že mnoho lidí vlastně neví, co má dělat, protože nám chybí jasný výhled na příští týdny a měsíce. Chybí nám autorita, která by tento výhled představila. Rozhodně nelze čekat, že pandemie jednoho krásného dne zcela ustoupí. S virem budeme žít dlouho.

Odborníci Světové zdravotnické organizace (WHO) upozorňují, že pokud se vakcíny proti covidu nedostanou také do chudších regionů světa, tak to znamená, že i ty bohaté země, jež si dopředu zajistily dostatečné množství vakcíny, budou stále zmítány ve vlnách pandemie. Souhlasíte s tím? Podotýkám, že Kanada si prý zajistila tolik vakcín, že by jimi mohla očkovat pětkrát celé své obyvatelstvo.

Ano, stačí se jen podívat, jak rychle se během jediného roku rozšířila pandemie po celém světě a stále neustupuje. Z jakéhokoliv místa na planetě se může virus a jeho nové mutace znovu a znovu šířit. Jak uvádí WHO, do konce roku 2021 je třeba vybudovat výrobní kapacity a zajistit v předstihu zásoby vakcín, aby mohly být celosvětově spravedlivě distribuovány dvě miliardy dávek. Bylo by naivní si myslet, že můžeme vytvořit jakýsi ostrůvek bez viru ve světě, v němž řádí pandemie.

Přerozdělování vakcín proti COVID-19 pro chudé země si vepsal do svého poslání program COVAX. Víte více o záměrech COVAX, sledujete je?

O programu jsem si četl na stránkách WHO. Jde o projekt WHO ve spolupráci s Koalicí pro inovace a připravenost na epidemii (CEPI) a aliancí GAVI, která se snaží zajistit vakcinaci dětí proti život ohrožujícím infekčním nemocem. Cíle COVAX byly popsány v předešlé odpovědi. Dostatečně výmluvné je motto iniciativy: závod nevyhraje nikdo, dokud nevyhrají všichni.

Vy sám jste angažován v evropské občanské iniciativě, jež žádá právo na léčbu (Right2Cure) pro všechny, usiluje o sdílení výsledků výzkumu, a to právě v souvislosti s aktuální výrobou a vývojem léků a vakcín proti COVID-19. Vysvětlete, prosím, oč jde v této iniciativě, co je cílem?

Evropská občanská iniciativa je nástroj, který umožňuje občanům EU obrátit se přímo na Evropskou komisi s cílem navrhnout legislativní změnu. Aby se Komise iniciativou zabývala, je třeba získat jeden milion podpisů občanů z celé EU.

Konkrétní cíle iniciativy Right2Cure jsou: zajistit, aby práva duševního vlastnictví včetně patentů neomezovala přístupnost nebo dostupnost léčiv proti onemocnění COVID-19, aby výrobci těchto léčiv sdíleli duševní vlastnictví a aby všichni výrobci léčiv, kteří od EU dostali finanční podporu vývoje a výroby léčiv, měli povinnost zveřejnit, jak s těmito prostředky naložili, a ukázat, že tyto prostředky nebyly využity k jejich obohacení neúměrnou snahou o zisk, která za současné situace není ospravedlnitelná. Jednoduše řečeno, abychom za léky neplatili dvakrát – jednou podporou jejich výzkumu a výroby a podruhé při jejich nákupu od farmaceutických společností.

A jaká je vaše úloha v této iniciativě? Čím vás zaujala?

Iniciativa mě samozřejmě zaujala svými cíli – v EU máme nástroj, kterým lze zajistit, aby se Evropská komise věnovala tomu, co chtějí občané EU. Tak proč ho nevyužít? Pomáhal jsem s přípravou českých verzí materiálů týkajících se iniciativy. Účastním se videokonferencí, kde jsou diskutovány další kroky. Svoji hlavní roli vidím především v propagaci iniciativy u nás. Bohužel iniciativu podepsalo od začátku prosince 2020 do 20. února 2021 jen 326 obyvatel České republiky, zatímco například v Belgii to bylo za stejnou dobu 15 895 osob. Deset až dvacet tisíc osob ji už podepsalo i ve Francii, Itálii a Španělsku. Nepochybuji, že i u nás jsou tisíce lidí, kteří s iniciativou souhlasí. Ale z nějakého důvodu mají obavu ji podepsat. Tento trend je vidět v celé střední a východní Evropě, na rozdíl od západu. Jde přitom o zcela legální aktivitu. Byl bych rád, kdyby se čtenáři podívali na stránky www.noprofitonpandemic.eu/cs nebo www.nezisku.cz a podpis zvážili.

Souhlasíte s tezí filosofa Slavoje Žižeka, že je v zájmu lidského přežití nutné pojímat vakcíny jako globálně sdílený veřejný statek, který bude dostupný každému člověku ohroženému nákazou? Někdo to může nazvat blouznivou utopií, komunismem, socialismem a patřičně to »zdupat«, jiný však logickou nutností. Jak vy to vidíte?

Termín globálně sdílený veřejný statek je výstižný. Rozhodně nejde o utopii, ale o logickou nutnost. Zanedlouho uplyne 28 let od úmrtí Alberta Bruce Sabina, jenž se podílel na vývoji vakcíny proti dětské obrně. On sám zabránil tomu, aby byla jeho vakcína patentována. I díky tomu mohl Sabinovu vakcínu proti dětské obrně začít vyrábět československý Ústav sér a očkovacích látek už roku 1960. Díky vakcinaci pak dětská obrna u nás v podstatě vymizela. Plošná vakcinace je jedním z nejdůležitějších nástrojů k eradikaci (úplnému vymýcení – pozn. aut.) infekčních nemocí.

Mluvčí iniciativy Right2Cure, belgická lékařka Anne Delespaulová, uvedla, že »neexistuje žádný důvod, proč by uprostřed pandemické a hospodářské krize měli lidé přispívat k zisku akcionářů farmaceutických firem«. Mému uchu to lahodí, jenže žijeme v kapitalismu, a ten je založen na principu přivlastňování nadhodnoty, chrání zisky korporací, protože soukromé vlastnictví je nedotknutelné. Jak tedy dosáhnout cílů kampaně?

Jak už bylo řečeno, občané EU mají silný nástroj, aby se patřičné orgány v EU tomuto problému věnovaly. Pokud si budeme namlouvat, že stejně nic nezvládneme a proti korporacím a byznysu jsme bezmocní, pak nemůžeme doufat, že pro nás někdo něco jen tak udělá. Filantropů, jako byl Sabin, je velice málo. Realizace cílů kampaně je v našich rukách.

Slyšela jsem, že europoslankyně Kateřina Konečná se vyjádřila o firmách, jež vyrábějí vakcíny proti covidu, že pokud nebudou spolupracovat, nechť jsou vyvlastněny. To ve světle situace nevypadá jako bláznivý nápad a je to v souladu se slovy doktorky Delespaulové. Ovšem europoslankyně to od některých politiků schytala...

Paní europoslankyně je mně svými postoji a bojem za práva lidí na léčbu sympatická. Nyní jsme ve složité situaci a složitou situaci nelze zvládnout změkčilým přístupem. I když vyvlastnění je jistě až úplně poslední možností. V tuto chvíli by stačilo aspoň prosadit požadavky iniciativy Right2Cure. Kateřina Konečná tuto iniciativu velmi aktivně propaguje. Paní europoslankyně je místopředsedkyní KSČM a KSČM, pokud se nemýlím, je stále nejpočetnější politickou stranou. Ale iniciativu Right2Cure zcela jistě nepodepsal ani zlomek členů KSČM – to je pro mě zklamání. Přitom by se tato aktivita, podaří-li se, dala použít v propagaci skomírající levice u nás.

Náš list se do propagace této potřebné evropské občanské iniciativy mezi občany zapojí. - V rozhovoru pro Haló noviny uvedl velvyslanec ČLR v ČR, že Čína se aktivně podílí na plánu COVAX ve věci vakcíny proti covidu, a rozhodla se poskytnout 10 milionů dávek vakcíny právě tomuto programu. Jak přispívají další země?

Díval jsem se na stránky iniciativy COVAX a zatím jsem tam nenašel přesné informace o tom, kolika dávkami přispějí další země. Jak jsem uvedl výše, jsou potřeba nejméně dvě miliardy dávek. Čína bude určitě vzorem pro další země a jsem rád, že s konkrétní podporou začala. Nepochybuji, že bude vzorem pro Indii nebo Rusko. Doufám, že i pro země Evropské unie a USA. Kromě výroby vakcín je třeba spolupracovat i v oblasti distribuce vakcín a přípravy vakcinačních míst.

Jak se vám jako lékaři pozdává započatý geopolitický boj, v němž zbraněmi jsou právě vakcíny?

Pro lékaře je důležité, aby měl čím očkovat. Pokud můžeme získat kvalitní vakcínu, je jedno, odkud nám ji pošlou. Na jednu stranu mohou být vakcíny synonymem pro geopolitický boj, jak říkáte, na druhou stranu dávají velkou šanci na vzájemné sblížení zemí, jejichž vztahy jsou chladné. Vakcíny patří pouze do boje proti infekcím, nikoliv do boje geopolitického. Ideologická zaslepenost je špatným rádcem při výběru vakcín.

Nemohu si nevšimnout vyjádření lékařů ze světa, kteří upozorňují například na to, že prosadí-li se nakažlivější varianty covidu, bude stabilizace počtu nových infekcí stále obtížnější. To může dokonce vést k rozpadu zdravotnických systémů. Sledujete i tato varování? Jsou reálná?

Bohužel tuto hrozbu nelze podceňovat. Už nyní pracuje například náš zdravotní systém na hranici svých možností – především co se týká akutní péče. Čím více bude viru v populaci, tím je větší pravděpodobnost, že budou vznikat a šířit se nové varianty viru. Opět se vracíme k vakcinaci. Jde spolu s epidemiologickými opatřeními o nejúčinnější metodu k potlačení pandemie. Mnoho lidí si stále myslí, že očkování nebo nošení ochranných pomůcek není třeba, že jim v případě nemoci pomohou »zázračné« léky jako ivermectin, isoprinosin, nebo nevím co ještě. A že jim pomůžou zdravotníci. Situace, kdy nebudou kapacity, abychom pomohli všem s vážným průběhem infekce, je bohužel reálná.

Tyto hlasy žádají formulovat jasný plán okamžitých celoevropských opatření. Je vůbec EU, šířeji Evropa, schopna se domluvit? Vždyť u nás pozorujeme totální neporozumění i mezi politickými subjekty a politiky v jedné zemi.

V této situaci by podle mě pomohl vznik evropského nebo aspoň národního institutu, skupiny, autority, která by měla pravomoc navrhovat potřebná opatření pouze a jedině na základě vědeckých důkazů a jasných dat (bez politických a ekonomických vlivů) a která by rovněž za svá rozhodnutí nesla odpovědnost. My tady máme spoustu lidí - nezpochybňuji, že mnozí z nich jsou skutečnými odborníky, kteří situaci komentují a vyjadřují své názory, což ale podle mne na veřejnost působí chaoticky. Chybí zde prostě respektovaná autorita, která by představila dlouhodobější plán. Chybí nám přesná analýza výsledků léčby, chybí nám zcela přesná definice rizikových skupin obyvatel.

Jak jsem psal, máme data od pacientů s chronickou lymfocytární leukemií, máme data o nemocných po transplantacích kostní dřeně, ale takováto podrobná data bychom potřebovali v podstatě za každou skupinu nemocí. Je dobře, že se snažíme co nejrychleji získat léčiva, která by mohla pomáhat nemocným s vážným průběhem infekce COVID-19, ale účinnost mnoha z těchto léků zatím nebyla jednoznačně prokázána – nyní se mluví například o ivermectinu nebo monoklonálních protilátkách. Potřebujeme získávat a vyhodnocovat data z běžné praxe o tom, jak tyto léky fungují, abychom náhodou nemrhali prostředky, které lze využít lépe. Myslím si, že samotní výrobci těchto léčiv by měli mít o tato data maximální zájem a dotovat podávání těchto léčiv, dokud nebudeme mít jistotu o jejich účinnosti. Toto jsou postupy, které se v medicíně uplatňují, tak proč je neaplikovat i pro léčbu nemoci COVID-19.

Řekněte mi jako lékař – proč se nevyužily pro pokrytí vyšší potřeby nemocničních lůžek a pro léčbu pacientů podzemní nemocnice, které jsou v Praze, možná i v dalších velkých městech, ještě z dob socialismu?

Hlavním problémem je nedostatek kvalifikovaného personálu. Pokud nám chyběli zdravotní sestry a lékaři už před pandemií, pak během pandemie je jejich nedostatek ještě zjevnější. Kapacity nelze rozšiřovat proto, že nejsou lidé. Velkou nemocnici postavíte během týdne někde na výstavišti, ale koho do ní poslat? Je smutné, že to část společnosti začíná vnímat až nyní.

Monika HOŘENÍ


CO JE EVROPSKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA RIGHT2CURE

Evropská občanská iniciativa obecně je nástrojem participativní demokracie v EU. Umožňuje skupinám občanů EU, čítajícím alespoň jeden milion osob, přímo se zapojit do vytváření unijní politiky.

Organizátoři této konkrétní iniciativy RIGHT2CURE (Právo na léčbu) navrhují, aby farmaceutické společnosti měly povinnost sdílet výsledky svého výzkumu, čímž by došlo celosvětově k urychlení výroby léčiv a vakcín a ke snížení nákladů. Rovněž požadují, aby byly široce přístupné informace o účinnosti vakcinace a nákladech na vývoj vakcín. Velké společnosti by neměly z pandemie profitovat.

JAK SE ZAPOJIT?

Máte-li internet, je to jednoduché. Najděte si noprofitonpandemic.eu/cs nebo zadejte do vyhledavače »Každý si zaslouží ochranu před pandemií COVID-19. Žádný profit z pandemie«. Pak už jen stačí uvést svou státní příslušnost a jméno.


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.1, celkem 17 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.