Reklama

Nad seriálem »Božena«

Před několika týdny jsme se mohli dodívat na několikadílný seriál Božena, jenž nám divákům měl podle České televize přiblížit život Boženy Němcové. Řekl bych ovšem nejen přiblížit, ale i »správně pochopit«, protože to, co jsme o naší největší spisovatelce dosud věděli, byla zcela jistě »komunistická nepravda«. Pochopitelně bylo nutné příběh pro mladší generace prošpikovat scénami, které jsou plné sexu a svévole, a tím udělat životopis paní Boženy »přitažlivější«.

Tak alespoň vyzněla následná beseda dvou hlavních tvůrkyň v pořadu Sama doma, autorek pyšných na své dílo a vůbec si nepřipouštějících, že společně s režisérkou vytvořily paskvil dokonce mnohem horší než úlet o hercích a Barrandově za protektorátu, který se před časem stal propadákem na našich obrazovkách. Možná však, že se mýlím a že koncepce nevznikla v hlavách autorek Martiny Komárkové, Hany Wlodarczykové a režisérky Lenky Wimmerové, ale v hlavách jiných, kteří začali uskutečňovat svůj omylem prozrazený záměr převyprávět naše dějiny od obrozenectví do vzniku republiky podle »pravdivé skutečnosti«. A začali právě Němcovou, která se nejen dokázala postavit obrazně řečeno světu, ale nastavovat mu zrcadlo a nebojácně se pokusit vybojovat svůj ženský a všelidský sen.

Její dávná životopiskyně Eva Medková životní pouť paní Boženy vystihla v několika větách, větách plných obdivu, ne pokoření, bez – nemohu jinak – skrytého pohrdání autorek čtyřdílného seriálu naší českou spisovatelkou: »Život se přes ní valil s neobyčejnou krutostí, stíhala ji rána za ranou. Šla do světa sličná a mladá, s duší otevřenou pro všechno krásné, veliké a vznešené – a šla zatím na Kalvárii. Kolik bylo lidí, kteří ji správně viděli, kteří se nelekali tohoto ducha, vyvýšeného nad jejich malý obzor? Šla životem sama. Milovala krásu a umřela pro ni. Zanechala nám nesmírné bohatství a umřela hladem…« Ona, která sepsala několik desítek nádherných českých pohádek, veršů a črt, Pana učitele, V zámku a v podzámčí a nedostižitelnou knížku, ten »hlas věčnosti, jejž slyšíme, když dočteme Babičku« (Zdeněk Nejedlý), kterou nám naštěstí Česká televize nedokázala zatím převyprávět po svém, a proto v nás zůstává čistý obraz »šťastné to ženy«, ženy, kterou nám v hlavních rolích představily národní umělkyně Terezie Brzková a poté Jarmila Kurandová.

Měla odvahu položit trnový věnec

Nechci převyprávět její životopis a přivést ho na »správnou míru«. Lze si ho přečíst v mnoha publikacích. Přece jen však připomeňme ještě slova Evy Medkové, která nás uvádějí do problému: »Provdává se ještě mladá. Stává se kořistí muže, jenž nedovede nikdy ocenit její naprostou krásu, natož aby rozpoznal hluboké kouzlo této nehynoucí, podmaňující bytosti…« Ani Eva Medková se nevyhýbá ošemetnému tématu: »Stává se v jeho náručí ženou, aby pak s hrůzou v jiné náruči poznala, co je to státi se milenkou a nikdy nesměti zůstat věrná vášnivé něze svého srdce.« Ani to nebylo našim předkům po její smrti skryto, ale chápali ji. Stejně jako její zoufalství, když neměla dát co do úst nejen sobě, ale především svým dětem.

Násilnický, hrubý Josef Němec neuměl zajistit rodinu. Nepopírám ovšem jeho vliv na její češství, ale ten počáteční byl utlumen jeho svérázností a nesnášenlivostí. Své češství získávala proto mezi lidmi, na Domažlicku, v Litomyšli, v Praze, u české společnosti, u českých přátel a, chcete-li, i milenců.

Připomeňme, že ona jediná měla odvahu na rakev Karla Havlíčka položit věnec s trnovou korunou, že musela se ponížit a prosit přítelkyně o nějaký ten peníz, protože muž se jí nechal i živit, že… ale připomeňme si jednu vzpomínku Jana Nerudy, když s Vítězslavem Hálkem přišli ji prosit o příspěvek pro almanach Máj: »Byli jsme uvedeni do pokoje, abychom sečkali, až Němcová v kuchyni si upraví trochu toaletu svoji… Zraky naše bloudily po chudičkém, oloupaném nářadí a stále se vracely na vybledlý oloupaný ubrus před námi rozestřený – podnes vidím v něm ty propálené či prodřené otvory, zacelené bílými stehy. Ne, že bychom snad neviděli, sami třeba i sobě nepoznali chudoby ještě větší, ale že jsme ji spatřovali zde, u osobnosti proslulé, jaksi co výsledek života plného práce – to dojímalo mladou duši! Němcová přišla v kartounové suknici… usedla na pohovku, rozumí se, že rovněž sešlou a hrbolatou, a s přívětivým úsměvem počala s námi hovor. Byla tak suchá, a hluboké její oko plálo tak zimničně! My vyhrkli jsme se žádostí svojí a dosti neobratně pronesli jsme slovo honorář. ‚Bohužel, že bych bez honoráře nemohla ani psát – potřebuji všeho času na ruční práce‘, podotkla smutně, ale klidně. Byli jsme rádi, když jsme byli zase přede dveřmi. Šli jsme po schodech mlčky…« A oba literáti v té chvíli pochopili, že ony »ruční práce« udržují rodinu při životě.

Jednosměrná pára zpod pokličky

Vylíčit »skutečný příběh« Boženy Němcové, tak alespoň svou práci nám tým autorů už svým názvem vsugerovává, nebylo v jejich schopnostech a ani zřejmě jejich záměrem. Sexistický a naturalistický seriál údajně opřený o dopisy spisovatelky a další »dokumenty«, které prý dosvědčují, že to tak skutečně bylo, je snaha se vyvinit z neúspěchu a podvodného zaměření, z toho, že nic nám přece kvůli »pravdě«(?) nesmí být skryto. Jenže jaké »pravdě«? »Pravdě« vytržených souvislostí a podbízející se senzačnosti? Bez toho, co skutečně je a bylo »pod pokličkou«?

Jenže pokud jsem to pochopil správně, zpod oné »pokličky« unikala jen jednosměrná pára. Anebo spíše skutečně šlo o zadání, které mělo nás Čechy vyzkoušet, co ještě sneseme?

Názor Táborských vlastenců

Nechci se zabývat historickými nesmysly seriálu nebo zlovůlí autorského kolektivu. Udělal to za mne Mgr. Marek Adam ze společnosti Táborští vlastenci, jehož názor si lze přečíst na internetu. Pro ty, kteří si text ještě přečíst nestihli, přebírám jeho část, jež si všímá »několika tendencí, jimiž je výsledná podoba série motivována«:

1. Vylíčit hrdinku vlasteneckých kruhů jako promiskuitní »děvku«, které jde jen o živočišný sex, nikoli o citové strádání a hledání duchovního porozumění. (Přeneseně: vlastenecké Češky jsou děvky.)

2. Vylíčit národní spisovatelku jako »vlastně Němku – Betty«, jejíž pravou, skutečnou a první »vlastí« není česká země, nýbrž nadnárodní konglomerát rakouský či pangermánský.

3. Zasadit obrozence do kontextu »jediné kvalitní německé literatury«. Dehonestovat osobu a »prosovětské postoje« (tento termín se objevuje ve zprávě BIS) obrozence Františka Ladislava Čelakovského (nemohou mu odpustit jeho Ohlas písní ruských). Epigon Karel Hynek Mácha je v sérii »ovlivněn« hlavně německým básníkem a spisovatelem Heinem. Kde zůstal Angličan Byron?

4. Vylíčit kritika starého mocnářství a všelijakých »Švarcenberků«, Karla Havlíčka Borovského, jako burana a šovinistu.

5. Postupovat přesně v intencích »čučkařů«, ve snaze překreslit dobu národního obrození a pokřivit obraz vlastenců, včetně osoby Josefa Němce, a to podle »dějepisně korektních« befelů z Bruselu.

6. Podat velmi nelichotivý a »výchovně nepříkladný« obraz české vlastenecké rodiny.

7. Vytvořit iluzi zdání, že město Mnichov a vše »s ním spjaté« nám dává naději na lepší život a přináší jakýsi »evropanský nadhled«.

8. V souvislosti s tímto městem vzbudit zdání, že Češi jsou Němcům cosi dlužni.

9. Implikovat v divákovi podprahové vnímání závěru života autorky v tom smyslu, že největší osudovou chybou Boženy Němcové bylo opuštění její »původní německé vlasti«.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: -855074000, celkem 138 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


novotnyjaro
2021-03-02 15:09
Prchale, dokazovat tu, že Božena Němcová byla promiskuitní je poněkud
trapné. Nakonec co je možné od vás čekat. Připadá mi to jako onen
nepodařený vtip: Petr Iljič Čajkovskij byl buzerant, ale nejen tím se
proslavil! Takže někdy mlčet/ nepsat / je zlato!
joska.korinek
2021-03-02 10:55
Prchale, pozor na Donalda! Krade vám nápady. Už mě taky říká
"Skřivánek".
joska.korinek
2021-03-02 10:48
Pane Kupský, s tím Donaldem ztrácíte čas. Příliš nechápe psané.
Vždyť on ani neví, co je zač. Nedávno tady napsal, že není ani
Polák, ani Žid. V padesátých letech jsem se v práci poznal s jeho
jmenovcem, jenž přišel po válce s matkou do Československa,
počeštili si jméno na Kačerovský a dostali občanství). Byl to
čestný kluk, hrdý na to, že je potomkem polského Žida. Jenže
tenhleten by nejspíš chtěl být Američanem. - Bůhví co je zač a jak
se vlastně opravdu jmenuje.
ZBYSEK.KUPSKY
2021-03-02 09:45
donalde, Vám evidentně dělá problém dočíst text do konce - reagujete
vždy jen na prvních pár slov... A kontrolní dotaz: Jak se tady
předělává hlasování? V době Vašeho příspěvku ještě bylo v
pořádku, ale pár minut po něm...
donald.kaczerowski
2021-03-01 23:57
ZBYSEK.KUPSKY - Máte divné způsoby odlehčování. Takže mi vlezte na
záda a berte to rovněž jako odlehčení.
ZBYSEK.KUPSKY
2021-03-01 22:50
donalde, donalde... To "slezte z toho lustru" mělo být něco
jako odlehčení a významově spíše něco ve stylu: "Zpátky na
stromy, začneme od Darwina." Rozhodně ne žádné nandávání
někomu otřením o jeho jméno - toho sem si sám zažil hafo :) Ale
zpět k pudlu jádra: Svou reakcí jste jen potvrdil pravdivost toho, co
nejste schopen pochopit. Tak tedy ještě jednou: Vaše sebevědomí
bych chtěl mít... Jak si ze slov: "...Pohrdlivé hýkání oslů
(ten první už se ozval) a rádoby odborné rozbory
namyšlených "historiků a filosofů", jež se nedávno na
těchto "diskusích" objevily..." dokážete dvakrát na
sebe vztáhnout, že jste historik a filozof, opravdu nevím - Vám tam je
přece přiřazeno jiné slovo, konkrétně zvíře :)
jarprchal43
2021-03-01 18:07
hajek.jiri51 - Nevím, co se mi snažíte sdělit, ale je mi to celkem
jedno. Nakopnout, to byla jedna u mála věcí, kterou jste vy komunisti
dovedli k dokonalosti. Kojzarovy bludy a pomatené výkřiky Táborských
vlastenců nejsou "nějaká ta nepřesnost". Komunisti čtyřicet
let upravovali českou historii tak, aby vyhovovala jejich ideologii a
podařilo se jim jediné: z velkých postav naší historie udělali
bezkrevné nudné panáky, které pak učitelé ve škole znechutili
generacím žáků. Jak do naznačil pan Kaczerovski ze své americké
zkušenosti - není důležité, zda Božena Němcová měla ráda sex, či
nikoliv, ale co nám říká její dílo. A kritici, kteří donekonečna
hanobí seriál Božena, si neuvědomují, že to nebyl hraný dokument,
ale hraný film. Ten se obvykle točí proto, aby bylo na co koukat. Jestli
si myslíte, že by bylo záživné koukat šest hodin na to, jak Němcová
sedí za stolem a smolí Babičku, je mi vás líto.
hajek.jiri51
2021-03-01 17:42
Pane Prchal. "Směrováním" neznamená jen někoho natočit do
patřičného směru a nakopnout. Tak ze sebe, a jiných, nedělejte
truhlíky. Nebo snad jím už jste? Tak to jste teda nebyl zrovna dobře
"nasměrován". Jinak článek vystihuje realitu, Byť může
obsahovat nějakou tu nepřesnost. Ale klást na to důraz může akorát
hnipírda, který pro stromy buď nevidí, nebo nechce les.
Vladimir.novak1
2021-03-01 14:17
Jistě,Moskva si objednala Boženu Němcovou.A ano,mladší generace by
byla raději, kdyby se do literatury zařadili Pán Prstenů a Harry Potter
na pokračování.Každou hodinu by se jednotlivé díly mohly rozebírat a
jen tyta dvě díla by mohla být zařazena do školních osnov
literatury.I je fakt,že ČT to poslední dobou přehání a tak se mi zdá
jako by tu začal takový nádech "demokratické normalizace".
jarprchal43
2021-03-01 13:56
salekiv - Na to je strašně jednoduché vysvětlení. Komunisti čtyřicet
let dělali všechno podle toho, jak objednala Moskva. dodnes si myslí,
že všechno musí někdo řídit.
donald.kaczerowski
2021-03-01 13:43
ZBYSEK.KUPSKY - Nejsem ani historik, ani filozof, ale přesto si dovolím
slézt z lustru a něco vám napsat. Na přelomu sedmdesátých a
osmdesátých let jsem na jedné malé americké univerzitě vedl seminář
slovanských literatur. Rektor byl potomek ukrajinských emigrantů a měl
na tom eminentní zájem. Sehnali jsme asi šest studentů, většinou
rovněž z emigrantských rodin a já jsem se pustil do díla. Když došlo
na českou literaturu a národní obrození, co jiného předložit, než
Babičku. Nesmírně pracně jsem sehnal anglický překlad (vydaný v
Praze), nechal jsem ho namnožit a studenty jsem donutil to přečíst.
Došlo na seminář, kde jsme měli dílo rozebírat. Jako první se zvedl
kluk, který se netajil levicovými názory a s americkou upřímností na
mne vyjel: co na tom vy komunisti máte? Vždyť je to buržoazní škvár.
Jak to, že celá vesnice žije ve šťastné symbióze od homeless Kudrna
až po kněžnu? Proč lid oslavuje s kněžnou Den díkůvzdání
(dožínky)? Proč na ní nevzal vidle a krumpáče? Kde je třídní boj?
A tak si myslím, že byste se vy komunisti místo toho, zda Němcová
souložila či nikoliv, měli zabývat obsahem jejího díla. Jestli byla
div ne socialistka, jak tvrdili Nejedlý s Fučíkem nebo zda je to
"katolický, prorakouský, ruralistický kýč," jak se domnívá
současný český filozof Václav Bělohradský. Buďte zdráv.
salekiv
2021-03-01 11:59
Názor na poslední ztvárnění života BN můžeme mít různý a
určitě i kritický. Co však působí nanejvýš směšně, je neustálé
Kojzarovo podsouvání, že podobná díla jsou vytvářena na něčí
objednávku. Zřejmě na objednávku vedení ČT, ale ta je určitě dále
řízena temnými silami z německého landsmanšaftu a kdo ví, možná i
transatlantickými imperialisty. Vše pak slouží údajně k vymývání
mozků naší zblblé mladé generace. Bohužel mám takový neblahý
dojem, že se tu přeme trochu zbytečně. Mladší generace má zájmy
naprosto odlišné od sledování příběhu BN v jakékoliv podobě.
Vladimir.novak1
2021-03-01 11:53
No,fašisty a Němce do tohoto článku nepleťme,ale vhodné pro některé
komentáře a pro dnešní výklad literární historie a vůbec historie
můžeme hodnotit tím správným slovem, a to je
"sebemrskačství".
jmarek3
2021-03-01 11:27
Odmítám sledovat novou "tvorbu" , asi mám z dob socializmu
pokřivený charakter, ale bezduché a urážlivé výplody mě uráží a
komentáře "demokratů" mi kotesponduje s dnešní dobou -
všechno zničit a nastolit německo fašistický pohled na dějiny.
Vladimir.novak1
2021-03-01 11:16
K ZBYSEK.KUPSKY.Děkuji za opravu,ale nečekal jsem,že se právě ozvete
Vy.Byl to úmysl,abych s nějakým antikomunistou, který by to určitě
komentoval,mohl polemizovat(pomelizovat,vidíte ten úmysl?).Ale to
nic.Zpátky k B.N.Všichni zde zúčastnění víte, co to byly Rukopisy
královédvorské a zelenohorské.No, a o co se ten Hanka snažil?Češi
neměli ani Rolanda ani Ilju Muromce.A i když to myslel dobře,nakonec
povod byl znám.Nelze tedy upřít národnostní snahu a vyhánět na
světlo "to zamlčené".Tím se národ sám sobě donehostuje.
donald.kaczerowski
2021-03-01 11:13
Kdyby měl někdo pochybnosti o tom, co jsou Táborští vlastenci zač,
doporučuji ke čtení jejich zásadní dokument Táborský manifest.
donald.kaczerowski
2021-03-01 10:57
ZBYSEK.KUPSKY - Proč si vy komunisti myslíte, jak jste to někomu
nandali, když se otřete o jeho jméno? To jste fakt mentálně ustrnuli
na úrovni obecné školy?
ZBYSEK.KUPSKY
2021-03-01 10:33
Vladimíre, je škoda trefnou poznámku shodit překlepem
"donehostuje"...
jarprchal43
2021-03-01 10:28
Polemizovat s blázny, kteří si říkají Táborští vlastenci nemá
cenu, s panem Kojzarem, který ač je původem historik, asi taky ne. Ale
jenom pro pořádek: Božena Němcová byla po otci poloviční Němka,
němčina byla její původní jazyk a doma jí říkali Betty.
Promiskuitní byla, což dokládá její korespondence i postřehy
současníků. Česká obrozenecká literatura samozřejmě vychází z
literatury německé, protože sama před tím neexistovala a
začínající čeští literáti vzešli z německého prostředí a proto
německou literaturu četli. Karel Hynek Mácha byl sice Čech, ale
zpočátku psal německy. Jeho vzory byli soudobí romantičtí básníci,
tedy i Heine, ale např. také Puškin. Byrona samozřejmě četl, ale v
němčině, protože první překlad Vězně chillonského od Antonína
Klášterského vyšel až v roce 1900 a anglicky Mácha neuměl. V
dnešní době by byl Mácha nejspíš obviněn z plagiátorství této
knihy, ale v jeho době se na autorská práva příliš nehledělo a nic
to nemění na faktu, že i takto inspirovaný Máj je přelomovou básní
české literatury. Josef Němec se o rodinu dovedl postarat dobře,
protože měl jako státní úředník velice slušný plat, ale Němcová
neuměla hospodařit. Ve vzpomínkách jejích současnic je o tom dokladů
víc než dost. Trnový věnec nepoložila na Havlíčkovu rakev Němcová,
ale Ferdinand Náprstek (bratr Vojty Náprstka), což Němcová podrobně
vylíčila v dopise svému milenci Lambovi. Myslím, že normalizační
dinosaurus by se měl držet politických agitek a nepouštět se na tenký
led oboru, který sice vystudoval, ale dávno zapomněl.
ZBYSEK.KUPSKY
2021-03-01 10:27
donalde, slezte z toho lustru :) Ne, teď vážně: Vaše sebevědomí bych
chtěl mít... Jak si ze slov: "...Pohrdlivé hýkání oslů (ten
první už se ozval) a rádoby odborné rozbory namyšlených
"historiků a filosofů", jež se nedávno na těchto
"diskusích" objevily..." dokážete přivlastnit, že jste
historik a filozof, opravdu nevím - Vám tam je přece přiřazeno jiné
slovo, konkrétně zvíře :)
1 | 2
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama