Reklama
Ilustrační FOTO - Pixabay

Drůbežáři zlepšují kvalitu masa a vajec

Popularita drůbežího masa na jídelníčku českých spotřebitelů každým rokem stoupá. V posledních letech opět mírně roste i konzumace vajec. Chovatelé zlepšují welfare, tzn. pohodu chovaných zvířat a postupně budou zavádět režim kvality jakosti Q CZ.

Během deseti let spotřeba drůbežího masa vzrostla o 4,5 kilogramu na 29 kg na osobu. V minulém roce se u nás celkem chovalo přes 12 milionů kuřat na výkrm, 347 tisíc krůt, 768 tisíc kachen a 20 tisíc hus. Přestože čísla chované drůbeže u nás vypadají velkolepě, ještě v roce 2010 jsme dokázali pokrýt 84,9 % naší spotřeby. »V loňském roce jsme v České republice byli v produkci drůbežího masa soběstační již jen z 65 %, zbytek se k nám dováží. Jedná se o maso především z Polska, Brazílie, Argentiny a Chile. Drůbež, která vyrostla a byla poražena u nás, je chována pod přísným veterinárním dohledem,« uvedla Gabriela Dlouhá, předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie.

Nízká soběstačnost

V produkci vajec je Česká republika soběstačná z 82,7 %. Přičemž v zemědělském sektoru se v roce 2020 chovalo 5 191 962 nosnic a v domácích hospodářstvích 4 012 509 nosnic. Celkem to je 9 204 471 nosnic. Celková produkce vajec v České republice dosáhla v minulém roce počtu 2,3 mld. kusů vajec. »Celková spotřeba vajec je ještě o něco vyšší. Celkem se spotřebovalo 2,78 miliard vajec. 730 tisíc vajec se k nám loni dovezlo a zároveň 250 tisíc vajec šlo na export,« řekla Dlouhá.

V minulém roce v průměru každý obyvatel České republiky snědl celkem 263 kusů vajec. Do této statistiky je ovšem potřeba započítat i všechna vejce, která se používají v pekárenství nebo při výrobě produktů jako je majonéza. Největší spotřeba na osobu byla dle statistik v roce 1990, kdy dosáhla 340 ks vajec na osobu. »V minulosti byla vejce označována jako původce škodlivého cholesterolu. Tyto mýty se ale podařilo vyvrátit. Vejce by neměla chybět v jídelníčku prakticky každého z nás a nejeden nutriční specialista konzumaci vajec přímo doporučuje. Vejce jsou totiž skvělým zdrojem bílkovin, kvalitních tuků, bohatým zdrojem riboflavínu, selenu, vitamínů a živin. Žloutek je zase zvláště bohatý na vitamíny A, D, E, K, dále na karotenoidy, vápník a železo[i] doplnila Dlouhá.

Režim kvality Q CZ

Režim kvality jakosti Q CZ je novým důležitým parametrem, který dokládá vyšší kvalitu produkce masa a vajec. Vstup do režimu kvality Q CZ je dobrovolný, ale certifikát Q CZ bude udělen na základě splnění několika kvalitativních požadavků. »Režim jakosti Q CZ pro drůbeží produkty je obecně založen na snižování přítomnosti bakterií salmonela v prostředí chovů drůbeže a výrobků z vajec nebo masa. Důležitým kritériem v režimu jakosti je krmení drůbeže krmnou směsí od producenta, který dodržuje Pravidla nadstandardu bezpečnosti krmiv.

V chovech drůbeže zároveň nesmějí být používána žádná antibiotika za účelem prevence,« vysvětlila Dlouhá.

V České republice bylo v roce 2020 registrováno 343 firem - chovatelů nosnic a 301 chovatelů slepic na maso. Režim kvality jakosti Q CZ bude moci využít kterýkoliv chovatel, který se přihlásí. V současné době je program notifikován a bude spuštěn letos. »Pro spotřebitele bude toto označení jasným signálem, že se jedná o bezpečné a velmi kvalitní produkty. Po mnoha případech, kdy byl v importovaných produktech z drůbeže zaznamenán výskyt bakterie salmonely, bude pro spotřebitele označení režimu jakosti Q CZ vodítkem pro lepší orientaci. Stejné označení kvality Q CZ funguje již několik let pro mléko, kde produkce v režimu Q CZ dosahuje přibližně 85 procent z celkové produkce,« připomněl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Lepší životní podmínky

Vedle režimu kvality jakosti Q CZ chovatelé drůbeže zlepšují ve spolupráci s některými obchodními řetězci welfare, tedy životní podmínky zvířat. Takové chovy musejí splňovat přísnější standardy. »V našem případě chovu kuřat jde o zlepšení klimatu v halách, kde je vyžadován nižší obsah čpavku. Zároveň jsme museli optimalizovat vlhkost. Požadována je nižší hustota osazení kuřat v hale. V neposlední řadě se jedná o zkrácení doby přepravy kuřat na porážku a lepší podmínky při jejich vyskladňování,« popsal zlepšené podmínky welfare chovatel drůbeže Vlastimil Klaška.

Chovatelé se zároveň přizpůsobují zákazu klecových chovů. V roce 2027 budou veškeré klecové chovy drůbeže zakázány. Ke konci roku 2020 dosáhl počet volných chovů téměř 35 %. »Meziročně tak vzrostl počet volných chovů o 11 procent. Tento trend bude i nadále zrychlovat, aby chovatelé vyhověli zákazu klecových chovů od roku 2027,« dodala Gabriela Dlouhá.


Dodržování standardů EU je nákladné

Otázky Haló novin pro Martina Pýchu, předsedu Zemědělského svazu ČR

Co je příčinou masivních dovozů drůbežího masa z Brazílie, Argentiny a Chile, jaká je jeho kvalita?

V současné době dováží EU každoročně 800 000 až 900 000 tun drůbeže. Např. Brazílie, která je v MERCOSUR (ekonomický blok jihoamerických zemí, pozn. red.) jejím hlavním exportérem, vyvezla v roce 2016 více než 500 000 tun drůbeže v hodnotě 1 miliardy EUR, což představuje 55 % dovozů drůbeže do EU. Tento vývoz zajišťují pouze čtyři velcí zpracovatelé, kteří mají na brazilském trhu oligopolní postavení. Hlavní příčinou dovozu drůbežího masa je především nízká cena. Ta je v Brazílii je dvakrát nižší než domácí cena v EU. Takto velký rozdíl je dán především výší nákladů našich zemědělců na dodržování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, dobrých životních podmínek zvířat a bezpečnosti potravin. Takovéto předpisy v zemích MERCOSUR neplatí a logicky je tak dovezené drůbeží maso levnější. Samozřejmě je v tom i nižší cena krmiv, práce a dalších nákladů.

Volné chovy drůbeže jsou z hlediska welfare ptáků jistě vhodnější, na druhé straně jsou na rozdíl od chovů v klecích nebo v uzavřených halách přístupné infekcím. Jak hodnotíte současnou nákazu ptačí chřipkou?

Celá diskuse okolo zákazu klecí se hodně zjednodušila na klece rovná se špatné, neklece rovná se dobré. A to je samozřejmě chyba. Celá problematika je daleko složitější. Každá technologie chovu nosnic má své výhody a nevýhody. V klecích je prokazatelně nižší stres nosnic, z toho plynoucí nižší úmrtnost a také vyšší hygiena. To je vykoupeno omezením pohybu těch zvířat. Halové, podlahové chovy mají sice možnost většího pohybu, ale hygiena a stres a úmrtnost jsou tam horší. Do toho samozřejmě hovoří i ekonomika. U klecové technologie se vejde do jedné haly více zvířat a logicky pak máte nižší náklady na provoz té haly.

Co se týká nákazy, je to jeden z aspektů, který musíte vzít v potaz, když hovoříte o tom, jaké technologie by měl být zakázány, povoleny. Ochránci zvířat prosazují venkovní chovy. Je ale vůbec nezajímá ani ekonomika chovu, ani třeba takovéto riziko ptačí chřipky. Bohužel se nám dostala ptačí chřipka i do uzavřeného chovu. Nicméně většina nakažených chovů jsou malochovy a otevřené chovy.

Jak se vyvíjí situace s obchodní dohodou mezi EU a zeměmi MERCOSUR, ovlivní naši produkci nejen drůbežího, ale i hovězího a vepřového masa?

Situaci sledujeme. Jednání byla sice oficiálně uzavřena a smlouvu budou muset ratifikovat všechny evropské země. Ale na straně Unie politici tlačí na to, aby byl volný obchod podmíněn ochranou klimatu ve vazbě na schválenou Zelenou dohodu a tak jednání vlastně ještě pokračují. Některé státy se nechaly slyšet, že za stávajících podmínek budou mít s ratifikací problém. Mezi tyto země patří třeba Francie, Irsko nebo Rakousko.

Jiří NUSSBERGER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.9, celkem 7 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Prokopic.Karel
2021-05-23 10:50
Drůbežářský průmysl byl u nás na vysoké úrovni. Pochopitelně
nemohl vydržet tlak sousedského dotovaného dumpingu. Bohužel to
Evropská unie umožňuje a podporuje. Vím o čem mluvím. Zdravím tímto
pana ing. Karla Kuldu, dlouholetého ředitele Drůbežářského průmyslu
v Jaroměři. A přeji mu v jeho velmi požehnaném věku hodně zdraví a
nebudu jej s těmi "novými zelenými nápady" znovu rozčilovat.
Znám jeho názor. Na ten zelený chov by sdělil řádově to, že pokud
si chce někdo slepice nechat běhat po trávníků doma, není problém.
Jak se v článku správně uvádí, klecový chov je pro hygienu chovu
ideální.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama