Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 

Studium lokální ekonomiky a participace na VŠ

Na soukromé Vysoké škole obchodní v Praze byl akreditován nový bakalářský studijní program Lokální a globální ekonomika. O novince informovala naši redakci prorektorka této vysoké školy docentka Ilona Švihlíková, která se o nový program osobně zasloužila.

»Program svým zaměřením odpovídá aktivitám probíhajícím v Alternativě Zdola, zaměřuje se na lokální aktivity, participaci občanů, družstevnictví i na využití moderních technologií, jako je 3D tisk,« řekla k tomu naší zpravodajce. Prozatím je nabízeno tříleté prezenční studium (denní) a studenti se ve výuce setkají jak s docentkou Švihlíkovou jako pedagožkou a současně garantkou oboru, tak také s dalšími odborníky z Alternativy Zdola.

Podle webových stránek https://www.vso.cz program Lokální a globální ekonomika seznamuje studenty s vývojem ve světové ekonomice s důrazem na proces globalizace. »Tento proces v sobě ale zahrnuje mnohá rizika, která zvýraznila pandemie koronaviru. Využívání globálního sdílení a decentralizovaných technologií vytváří prostor pro rozvoj lokální ekonomiky. Studenti se seznámí s možnostmi, které lokální ukotvení nabízí – ať již v oblastech lokální ekonomiky, ale také participace občanů a komunitní aktivity. Nedílnou součástí programu je důraz na moderní technologie, od 3D tisku po blockchain, fab labs, možnosti digitalizace a další.«

Studijní program je vzhledem k pandemii a s ní souvisejícím ekonomickým problémům o to aktuálnější, neboť přímo reflektuje klíčové otázky budoucnosti - obnovu a modernizaci ekonomiky a společnosti, důraz na místní spolupráci subjektů, místní produkci, místní zásobování apod., což je nutné pro ochranu životního prostředí a záchranu klimatu na Zemi. »Tento studijní program vyjadřuje naši společnou odpovědnost vůči naší vlasti a ukazuje cestu, jak ji realizovat,« dodala Švihlíková, která neskrývá radost z nového akreditovaného oboru. Alternativa Zdola, »občanská iniciativa za zodpovědnou budoucnost«, kterou spoluzakládala, se zaměřuje právě na tyto oblasti a prosazuje dlouhodobě demokratické principy účasti lidí na činnosti družstev a veřejných korporací, správě obcí apod.

Profilovými předměty studia jsou geografie světového hospodářství, lokální ekonomika, globalizace, decentralizované technologie, digitální trendy či participativní techniky. Absolventi získají titul bakalář a mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu v oblasti digitální ekonomiky. Přihlášky do zimního semestru 2021/2022 je možné podat do 30. září.

Uplatnění absolventů

Jaké je uplatnění odborníků a odbornic na lokální ekonomiku a participaci? Absolventi studijního programu budou schopni využívat potenciálu lokality tak, aby se mohli věnovat samostatné podnikatelské činnosti v této oblasti. K dalším možnostem patří střední úroveň managementu a řízení a zakládání lokálních podniků. Absolventi se uplatní i jako konzultanti v oblasti participativního řízení, u družstevních podniků, komunitních projektů či místních akčních skupin.

Studijní program Lokální a globální ekonomika není zastoupen na žádné jiné vysoké škole v České republice, svým zaměřením je tedy unikátní. Propojuje ekonomiku, technologie a občanskou aktivitu.

(mh)

FOTO - print screen webových stránek VŠO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6, celkem 5 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama