Reklama
Mladí lékaři, kteří sepsali nevšední publikaci »Lékařská mikrobiologie – repetitorium«, převzali Cenu Josefa Hlávky od předsedy správní rady Nadace Nadání prof. Václava Pavlíčka (druhý zleva) a dalších představitelů nadace.

Poctivé úsilí nositelů Ceny Josefa Hlávky

Jak jsme informovali, v pondělí 28. června se konal v Praze již 29. ročník slavnostního předávání Cen Josefa Hlávky. Oceňovalo se za vědeckou literaturu, vydanou roku 2020, ve čtyřech vědních kategoriích: ve vědách společenských, vědách o neživé přírodě, vědách o živé přírodě a lékařských vědách.

Akci pořádá Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových - jež má »v popisu práce« udržovat živým odkaz největšího mecenáše české vědy a vzdělanosti, stavitele a architekta Josefa Hlávky (1831-1908) - ve spolupráci s Nadací Český literární fond.

První udílení těchto prestižních cen se konalo v roce 1992, od následujícího roku za spoluúčasti Hlávkovy nadace. Jménem této nadace předával předseda správní rady a prezídia profesor Václav Pavláček, jménem Nadace ČLF jeho ředitel Ivo Purš.

Shakespearova Anglie je i Hilského Anglií

Oceněna byla rozsáhlá kniha (765 stran) překladatele kompletního díla Williama Shakespeara (1564-1616), shakespearologa profesora Martina Hilského »Shakespearova Anglie. Portrét doby«, jak jsme uvedli ve včerejších Haló novinách. »Hilský vytvořil spis naprosto jedinečný – inspirovaný výpovědí velkého dramatika, jenž přináší ve svých hrách, trochu v druhém plánu, nepřeberné množství dokladů o běhu života i problémech své doby,« řekla v laudatiu historička docentka Ivana Čornejová s tím, že Shakespearova Anglie se stala i Anglií Martina Hilského. »Před našimi zraky defiluje celá tehdejší ostrovní společnost, počínaje králi a královnami a konče ‚lidmi na okraji‘, tuláky, cikány, zloději a vrahy, či vědmami a čarodějnicemi. A také spatříme zrod divadla – o vznik stálých scén se svým způsobem zasloužil zákon zakazující potulku,« uvedla potenciální čtenáře do napínavého děje Hilského veledíla. Jeho rozsah si žádal od autora mnoho času, jak sám poznamenal. »Takovouto knihu nelze psát lhostejně. Je za ní poctivý, ale úporný zápas,« vyznal se při přebírání ceny profesor Hilský.

Malá Strana jako Pohansko a Mikulčice

V sekci odborných knih z oblasti neživé přírody byl oceněn počin autorů Jarmily Čihákové a Martina Müllera »Malostranská rotunda svatého Václava v Praze«. Rotunda byla objevena díky archeologickému výzkumu probíhajícímu v bývalém Profesním domě na Malostranském náměstí, využívaném v současnosti Matematicko-fyzikální fakultou UK (MFF). Objev byl unikátní, jak potvrdil v laudatiu PhDr. Jan Svoboda. »Po více než 300 letech vyvstala v netušené plnosti své románské krásy a elegance ze svých hluboko pohřbených útrob Malostranská rotunda svatého Václava z druhé poloviny 11. století. Bylo to doslova dech beroucí zjištění, neboť se obecně předpokládalo, že po přestavbě Profesního domu jezuity v druhé polovině 17. století románská rotunda navždy beze stopy zmizela,« osvětlil význam archeologického objevu. Knihu, jež je napsána srozumitelným a přitažlivým stylem, označil za jednu z průkopnických prací ve svém oboru, jedinečný příklad účinné interdisciplinární spolupráce. Podle Svobody se »podařilo prokázat, že už naši významní raně středověcí předchůdci patřili svým kulturním i politickým životem do širšího globální kontextu«.

Profesor Martin Hilský (vlevo) byl oceněn za obsáhlou knihu »Shakespearova Anglie. Portrét doby«.

Jarmila Čiháková ocenila, že MFF se ukázala jako jedinečný partner, jenž přistoupil k archeologickému průzkumu probíhajícímu na jeho půdě zodpovědně. Popřála pražské Malé Straně, aby byla vnímána tak jako Mikulčice či Pohansko.

Vzedmutí mladého intelektu

V kategorii vědeckých knih o živé přírodě byli oceněni mladí lékaři za publikaci »Lékařská mikrobiologie – repetitorium«. Jak se přiznal profesor Jan Motlík, když vzal zmíněnou publikaci autorů Jakuba Hurycha, Romana Štíchy, Ivany Hanzalové, Ludmily Křížové a Kateřiny Tiché poprvé do ruky, byl nadšen. »Tato skupina nejdříve nadšených studentů 2. LF UK a po absolutoriu pak úžasně motivovaných, nesmírně pracovitých mladých lékařů se rozhodla přes svá různorodá lékařská povolání myslet na své následovníky studenty medicíny... To je přesně to jedinečné vzedmutí mladého intelektu, které tolik obdivoval a všemožně podporoval pan architekt Josef Hlávka,« řekl. Kniha mladých odborníků je nikoli stručným, nýbrž velmi komplexním a výborně členěným souborem poznatků z mikrobiologie. »Je opravdovou rukovětí pro získání komplexních znalostí mikrobiologických, a to nejen pro školu, ale pro celý profesní život,« nešetřil chválou na autorský tým.

Tak jako byla vyspělostí textu překvapena hodnotitelská komise, tak překvapeni byli samotní mladí autoři za to, že byli oceněni právě oni – navzdory svému věku – a ocitli se tak ve společnosti všeobecně uznávaných a vážených odborníků.

Největší konkurence v lékařských vědách

Závěrečnou kategorii (lékařské odborné publikace) a letošní ročník Cen Josefa Hlávky uzavřela kniha »Onemocnění slinivky břišní, Albertova sbírka« od autorského kolektivu vedeného profesorem Zdeňkem Krškou. Zvítězila mezi více než 60 potenciálními kandidáty. »Pomineme-li náročnost koordinace tak početného autorského týmu, kde je i několik zahraničních specialistů, je nutné ocenit, že se podařilo předložit lékařské veřejnosti dílo mimořádných kvalit, které rezonuje s naléhavou potřebou optimalizovat diagnostiku a léčbu škály závažných chorobných stavů, mezi nimiž dominuje karcinom slinivky břišní,« uvedl k dílu docent Petr Bartůněk.

Vysoká úroveň české vědy

Program slavnostní akce, jež vždy poukazuje v souladu s Hlávkovým odkazem na vysokou odbornou úroveň českých vědců a vědkyň bádajících v nejrůznějších oborech, doplnila špičková houslová hra v podání virtuóza Bohuslava Matouška a jeho mladého kolegy houslisty Jakuba Junka.

Svou účastí akci konanou na půdě Hlávkových domů ve Vodičkově ulici v Praze 1 poctili například prorektor Univerzity Karlovy profesor Aleš Gerloch, profesor Pavel Pafko z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně či ředitel nakladatelství Karolinum Petr Valo.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.4, celkem 14 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama