Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 

K bezpečnostní situaci

Počátek druhé dekády 21. století je spojen s výraznou dynamikou a změnami globálního bezpečnostního prostředí. Patří mezi ně bezpečnostní reorientace Spojených států z transatlantického prostoru do prostoru Pacifiku, východní a jihovýchodní Asie, vycházející z nové americké vojenské strategie vyhlášené počátkem ledna 2012, stažení, resp. stahování, Spojených států z Iráku a Afghánistánu a velký politický a bezpečnostní pohyb v arabském světě po desetiletích zdejšího »statu quo«. Proto především Evropská unie, jíž je ČR součástí, musí být připravena na možné negativní scénáře vývoje bezpečnostní situace v tomto regionu, respektive mít k dispozici humanitární složky s patřičným zázemím efektivní policejní a vojenské síly s patřičným zázemím humanitární pomoci, IZS, které by byly schopny možnou nestabilitu zvládnout. Rovněž tak jednotlivé členské státy EU musí mít k dispozici národní IZS a vojenské složky.

Pro USA hlavním rivalem Čína

Spojené státy vnímají jako svého hlavního rivala ve 21. století Čínskou lidovou republiku a jako hlavní zájmový prostor Pacifik. O vzrůstající geopolitické roli Číny vypovídají především ekonomická data. Obdobně USA přistupují k RF, což stabilitě nepřispívá.

Dramatický pohyb v arabském světě od prosince 2010 se často označuje jako velmi překvapivý. Přesto bylo možné tento proces na základě doktrinální politiky USA a Izraele předvídat. EU, zejména bývalé koloniální mocnosti k jednání různou formou dávali souhlas.  Obecně se tak dá říci, že se prakticky celý arabský svět nachází v období silné politické, ekonomické a bezpečnostní nestability, kterou mohou prohlubovat i obtíže nových vládnoucích sil s politickou a ekonomickou transformací. Problémy, které řada arabských zemí měla a má, se navíc v době revolučních změn ještě prohloubily.

ČR a komunistické hnutí v naší zemi se musí připravit na situaci, kdy bude mít ve svém bezprostředním sousedství dlouhodobě politicky, ekonomicky a bezpečnostně nestabilní region. Zásadní otázkou pro ČR a EU je tedy, jakým způsobem a jakými nástroji čelit této nestabilitě. Pro KSČM je z dlouhodobého hlediska nepřijatelné formování společné evropské armády, účast v NATO a budování vojenských základen cizích států (např. USA). Upřednostňujeme humanitární pomoc a posilování IZS.

Pokud bude mít EU k dispozici efektivní policejní a vojenské síly spolu s kapacitami humanitární pomoci, které by byly schopny této situaci čelit, musí být doplňkem suverénní odpovědnosti národních států.

Pokud by odpovědnost za zajištění bezpečnosti Evropy v daném případě ležela v prvé řadě na EU bez spoléhání se na pomoc národních členských států, ale Spojených států, neboť by tak hájila primárně jejich zájmy, jak vyplývá z výše uvedených trendů a faktů, stala by se jejich vazalem a hájila by tak zájmy zaměřené primárně mimo evropský prostor.

Plná škála hrozeb

Evropa se tedy po delší době relativního bezpečí potýká znovu se zhoršenou bezpečnostní situací. Nadále čelí mimořádné migrační vlně, jež přináší řadu palčivých otázek sociálních, humanitárních, politických, kulturních, a s nimi významné otázky bezpečnostní.

Patří sem zejména nebezpečí organizovaného zločinu a celosvětově rostoucí hrozba terorismu, které s sebou nesou potřebu lepšího sdílení informací, postupů a především rozšíření sil, prostředků a kompetencí bezpečnostních složek. Vnímáme radikální růst legální i nelegální migrace s cílovou destinací v Evropě, radikalizaci a nárůst extremistických projevů ve středoevropské společnosti, vnitřní bezpečnostní a politická krize na Ukrajině, nadnárodní kyberkriminalita šířící se bez ohledu na státní hranice, růst distribuce drog na mezinárodní úrovni, hrozba hybridní války, tedy souběžného použití konvenčních prostředků vedení války s nekonvenčními technikami, psychologické operace a kybernetické útoky, neantropogenní hrozby, například změny klimatu, problematika převaděčství, sledování vyhoštěných osob aj.

Zhoršená bezpečnostní situace v Evropě dolehla na ČR zatím jen okrajově. Přesto se musíme věnovat plné škále hrozeb, s nimiž se kontinent potýká. Nelze podceňovat ani případné vojenské hrozby. Zvláště poté co Spojené státy odstoupily od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. Washington to bez důkazů zdůvodnil tím, že smlouvu porušuje Moskva. Po odstoupení USA od smlouvy odstoupila i Moskva.

Vnější bezpečnostní podmínky nezasahují jen do tradičních oblastí, jako je terorismus, nebo organizovaný zločin, kde je v evropském kontextu aktuálně zaznamenán bezprecedentní nárůst trestné činnosti v oblasti převaděčství. Naši vnitřní bezpečnost ohrožují i hrozby relativně nové, související s informační válkou nebo organizovanými kybernetickými útoky.

Takřka veškerá závažná trestná činnost, která je v současnosti páchána na území ČR, nese prvky organizovanosti. Pachatelé stále častěji operují ve skupinách, jejichž vnitřní organizace a postupy jsou čím dál sofistikovanější. Mezi hlavní trendy organizovaného zločinu patří diverzifikace a rozšiřování nelegálních aktivit směrem k méně násilné a méně rizikové, ale o to sofistikovanější, a více výdělečné trestné činnosti.

Na druhou stranu je relevance a struktura této hrozby v jednotlivých regionech i státech odlišná – západní Evropa je např. radikálním islamismem ohrožena z historických i demografických důvodů daleko více, než Evropa střední.

Postoje KSČM

Budeme usilovat o snižování rizik terorismu, včetně islámského, a to účinnou kontrolou migrace, bojem s islamistickou propagandou a bojem s extremismem jakéhokoliv druhu. Budeme rozvíjet integrovaný systém na řešení mimořádných situací a ochranu proti terorismu. Za tímto účelem posílíme celkovou koordinaci bezpečnostní politiky státu.

Základem vnitřní bezpečnosti je profesionální policie a hasičský záchranný sbor. Proto finančně podpoříme zkvalitnění a zefektivnění fungování bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému. Připravíme zákon o Horské službě a Vodní záchranné službě a začleníme je do IZS.

Snížíme byrokracii a administrativní zátěž policistů. Ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti budeme hledat společná řešení ke snížení byrokracie a administrativní zátěže policistů, aby se mohli soustředit na svoji základní činnost, jíž je zejména boj s kriminalitou a s ní souvisejícími doprovodnými jevy. Obecní policii je třeba více zapojit do integrovaného záchranného systému a činností souvisejících se zajištěním vyšší bezpečnosti občanů, a to ve spolupráci se státní policií. Zpřístupníme mapy kriminality a podpoříme preventivní a mediační programy v nejrizikovějších oblastech.

Ke zhodnocení vložených a vynaložených prostředků do výcviku a vzdělání podpoříme vznik aktivních záloh bezpečnostních sborů z bývalých příslušníků, které by bylo možno okamžitě využít v případě akutního zhoršení bezpečnostní situace nebo při mimořádných bezpečnostních opatřeních (velké kulturní nebo společenské akce, rozsáhlá pátrání nebo pro posílení výpadku většího počtu příslušníků).

Podpoříme dobrovolné programy připravenosti občanů na krizové situace při ochraně obyvatelstva. Občané musí vědět, jak se zachovat při mimořádných situacích. Klademe důraz na odpovědnost každého občana České republiky a jeho schopnost adekvátně reagovat na rizikovou situaci bez strachu z následné kriminalizace. Připravíme odborníky pro zajištění výuky ve školách a kursech.

Zdeněk MARŠÍČEK, Odborné zázemí ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 1.6, celkem 30 hlasů.

Zdeněk MARŠÍČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


svaty_vaclav
2021-08-03 19:13
Antikomunista Vladimir.novak1 19:11 leze do zadnic antikomunistům
velkymaxmilian a miki.13, svůj k svému.
Vladimir.novak1
2021-08-02 19:11
Ten sbor(a velkymaxmilian téže) má pravdu,dobrá věc se podařila.A tak
jednoznačně svatému vaclavovi můžeme jen poděkovati.
velkymaxmilian
2021-08-02 18:27
Dobrá věc se podařila, sv. Václava se podařilo rozpovídal, jen
pokračuj srandy není nikdy dost.
svaty_vaclav
2021-08-02 17:54
Je srandovní, jak se zde v diskusích HaNo snaží antikomunisti a
fašisti urputně a dennodenně zdůrazňovat, že se prý náramně baví
na účet komunistů. Vzhledem k debilovinám, slabomyslnostem, pitomostem
a blbostem, kterými se zde antikomunisti a fašisti na HaNo prezentují
jsem přesvědčen, že je to naopak a příznivce a sympatizanty HaNo a
KSČM zde baví antikomunisti a fašisti. Denně se nezapomenou
připomenout se svou slaboduchostí velkymaxmilian, miki.13,
donald.kaczerovski, motl, salekiv, jarprchal43, Vladimír.novak1 a další
antikomunisti a fašisti, které když si dosadíte tak se nespletete.
Zvlášť se směju, když si vzpomenu, jak zde miki.13 propaguje své -
zákony proti lidskosti, které prý má současný kapitalistický režim
v rozbitém Československu na komunisty. Jen tak dál miki.13, vymysli
ještě něco "chytrého". Něco tak blbého jako miki.13 se jen
tak nevidí.
Vladimir.novak1
2021-08-02 16:32
Prosil jsem HaNo,aby zavedly na tomto webu nějakou humornou rubriku,což
jsem si myslel,že by to HaNo jen prospělo.Odověď:"My jsme
seriozní noviny,nic takového".Ale ten humor už tu máme a k tomu
zadarmo,neb nám stačí konverzace mezi svaty_vaclav a velkymaxmilian.
miki.13
2021-08-02 16:22
Nějak se v těch urážkách a kopírování chudák sv. Pepek Vyskoč
zamotal. Díky nečinnosti redakce při nedodržování pravidel diskuze se
občas dočteme od Václava pěkné perly. Jestli je tohle typický volič
KSČM, tak začínám mít strach:)
svaty_vaclav
2021-08-02 14:35
velkymaxmilian 14:27, marně se snažíš antikomunistický hňupe; hňup
jsi a hňupem zůstaneš, ty duchaplný.
velkymaxmilian
2021-08-02 14:27
Patrone české země, dobře byla mucho(blbo)lapka umístěna, moc
inteligentní výstup v poslední větě, jen tak dál levicový
intelektuále...
svaty_vaclav
2021-08-02 14:08
velkymaxmilian 13:34, jsem rád, že nezačínáš svůj diskusní slint na
moji adresu slovem „Myslím ……“, lhal bys. Stále si zde na HaNo
hraješ velkymaxmilian na stínového šéfredaktora HaNo, předepisuješ o
čem má kdo diskutovat a snažíš se diskutéry peskovat, hlavně
sympatizanty HaNo a KSČM. Ctí tě, že sleduješ moje příspěvky máš
o nich přehled, sám bych to lépe nedokázal. Když to všechno shrnu,
jak by řekl klasik, velkymaxmilian polib si pr***del, to je asi tak to
nejrozumnější, co se k tobě dá sdělit.
velkymaxmilian
2021-08-02 13:34
@svatý.václav: Vymysli, což ovšem příliš reálné asi není, něco
nového. Tuto přiblblou tapetu používáš již třetím rokem a bez
jakékoliv úpravy. 27.11.2019 jsi to "vylepil" pod
"starosti" děčínského Šenkýře o průběh voleb v Hongkongu
a muselo se ti to zalíbit neboť o pouhé tři dny později jsi s tím
vyrukoval (30.11..2019) pod jakési "blahoslavení" Číny z
klávesnice Hoření. "Velký bratr" tě trvale sleduje, s
Velkým Maxem možná přijde zákon a klepeta možná cvaknou, jinak ti
přeji tvořivý týden a neopisuj z Wikiny!
svaty_vaclav
2021-08-02 11:38
Frank Harris (1855-1931), životopisec G.B.Shawa, toto řekl už před 100
lety v knize Můj život a mé lásky 1. díl o
Američanech……………. A nyní bych chtěl říci několik slov
svému vlastnímu národu a zmínit se o jeho nedostatcích. Anglosaská
panovačná bojechtivost je největším nebezpečím pro lidstvo v
nynějším světě. Američané jsou hrdi na to, že vyhubili Indiány,
že je oloupili o majetek; upalují a mučí černochy ve svatém jménu
rovnosti. Musíme se za každou cenu zbavit svého pokrytectví a šalby a
vidět se, jak opravdu vypadáme: jsme panovačná rasa, pomstychtivá a
brutální, jak jsme dokázali na Haiti. Musíme studovat nevyhnutelné
účinky své bezduché, pošetilé sobeckosti, jak jsme ji projevili za
světové války. Anglický a americký ideál je germánský ideál
dobyvačného samce, který pohrdá všemi slabšími a méně
inteligentními rasami a usiluje zotročit je anebo vyhladit. Tohoto
ideálu se musíme zřeknout. Před sto lety bylo toliko patnáct milionů
Angličanů a Američanů. Dnes je jich skoro dvě stě milionů, a není
pochyby, že za další století budou nejpočetnější rasou světa jako
jsou dnes rasou nejmocnější. Dosud nejpočetnějším národem byli
Číňané, kteří dali všem dobrý příklad, neboť neopustili
vlastních hranic. Dobyvatelští a kolonizující Anglosasové však
hrozí zaplavit zeměkouli a zničit všechny odrůdy lidského rodu. Dosud
ještě vyhlazujeme zbytky Indiánů, protože nejsou dosti servilní,
zatím co se spokojujeme degradací černocha, poněvadž neohrožuje naše
panství. Je moudré usilovat, aby zůstala toliko jediná květina v
zahradě světa? Je moudré vyhladit lepší druhy, aby byl zachován druh
nižší? A anglosaský individuální ideál je dokonce ještě nižší a
nevhodnější. ……
Vladimir.novak1
2021-08-02 10:14
Je v pořádku,že KSČM hledá současného nepřítele,a to USA a nikoliv
revanšisty,fašisty,nacisty,Hermana,Posselta,atd.Můžeme to považovati
za komunistický folklór.Ovšem USA nebezpečné jsou,neb jsou si věedomy
své nadřazenosti a vojenské technice,takže si můžou diktovati a
strkat čumák,kam by neměly.ĆLR se vzpamatovává poměrně rychle z
bývalého chaosu,zbrojí také,ale jen v zájmu svého obchodu.Ještě
malé rejpnutí.To "Odborné zázemí ÚV KSČM" je placené?A
zeptejme se,jak zajišťovalo cestu na Kubu komunistickým špičkám,když
zemřel Fidel?Proč tam nakonec ze své vůle letěl jen s.J.Skála?
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama